Transcript
Page 1: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

SÜT İNEKÇİLİĞİNDE - pre ve postpartum -16 KRİTİK HAFTA

Prof. Dr. Veysi ASLAN

Page 2: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 16 KRİTİK HAFTA

Süt inekçiliğinde içerisinde 16 hafta çok kritiktir.

Doğuma 2 ay kala ve doğumdan sonraki 2ay

Doğum öncesi 1 ve sonrası 1ay en duyarlı aylar olarak değerlendirilir

Page 3: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Doğum öncesi yetersiz kaba yem tüketimi- minumum 100 kg ca/2kg olmalı-

• Tüm dünyada;

%1.75 ile %6 oranında AD neden olmaktadır.

• Yüksek miktarda mısır silajı - dane yem tüketimi ;

– hypomotilite,

– atoni ve

– gaz oluşmasına neden olur

Page 4: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Gözlenen başlıca şikayetler;

–Süt verimi düşüklüğü

–İştahsızlık yada tamamen yememe

–Depresyon

–Retikulo-rumen hareketlerinde sınırlamalar

–Az dışkılama

Page 5: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Sağ-solda “ping ve çalkantı” sesi- kimi olguda yüksek derecede çınlama sesi

• Dehidrasyon

• Aritmi

• Atrial fibrilasyon

• Şok

• Karaciğer yağlanması ve

• abomasal ülserle komplikasyon

Page 6: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Abomasal reflux

• Metabolik alkalosis

• Şiddetli dehidrasyon

• Ketonemi

• Hypokalsemi, hipkalemi, hipokloremi

• hiperbluribinemi

Page 7: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Süt inekçiliğinin temelinde yılda bir yavru ve yüksek miktarda süt elde etme yatar.

• Şayet manegment iyi ise, bir inek yaşamının 3 quartırını süt-yavru vermekle geçirir.

• kaliteli kaba yem ihtiyacı , özellikle laktasyonun başlangıç dönemlerinde ,mutlaka sağlanalıdır

Page 8: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Verim

KM Tüketimi

Besin Madde Alımı FertiliteSağlik

Rumen

FonksiyonuMetritis

Mastitis

Topallık

Energi yoğunluğu

Ìneğin Konforu Kaba Yem

Kalitesi

Rayson Dengesi

Ìz Elementier

Page 9: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

mikotoksin

Page 10: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

mikotoksin

Page 11: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

mikotoksin

Page 12: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 13: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 14: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Co

ncep

tion

Man

ag

em

en

t

Body R

eserve

Man

agem

ent

Preparation fo

r

Lactation

CALVING

SERVICE

THE COW-CENTRIC

COW-CYCLE

Transition

The CRITICAL Period

for Health management

Healthy Cows

70% of all Diseases and

Fertility Problems have

their origin in the first 50

days after calving

Page 15: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

PREPARATION

FOR LACTATION

CO

NCEPTIO

N

MANAG

EMEN

T

BO

DY

RE

SE

RV

EM

AN

AG

EM

EN

T

CALVING

Body Condition

Score 2.5 – 3.5

Check Condition Score 2-3

months before Drying Off

65-70 Days? Too Long

30 Days? Too Short ?

How Long Should the dry Period Be?

Aim for 50-60 Days

Healthy Cows

Page 16: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

PREPARATION

FOR LACTATION

CONCEPTIO

N

MANAG

EMENT

BO

DY

RE

SE

RV

EM

AN

AG

EM

EN

T

CALVING

“Pre-Fresh”

Period

“Far O

ff”

Perio

d

“Fresh” Period

Farming is the COMPROMISE

between the Ideal and the PRACTICABLE

Healthy Cows

Page 17: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

“Arafela” İsrail Holştaini, 19 yaşında, 13. Laktasyonda,

168.000 kg süt vermiş, süt yağı 4.822 kg, süt proteini 4.53

Page 18: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Daha fazla süt nasıl elde edilir

• İyi kaliteli yem

• İyi kaliteli kaba yem

• İyi bir menegment

Page 19: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

yüksek verimli inek

• Avrupa’da > 10.000 kg/inek/yıl

• ABD’de canlı ağırlığın 20 katı, yaklaşık13.000 kg/inek/yıl

• Biz de?

• Daha çok verim,

– İyi beslenme

– İyi bakım

– genetik

Page 20: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• BCS bakarak beslenme ve sağlık manegmentini düzenlemek kabul edilebilir bir yöntemdir.

• BCS nun irdelenmesi ile;

– Süt verimi,

– Kuru madde tüketimi,

– reproduction, ve

– sürü takibi yapılabilir.

Page 21: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

BCS ve Süt Verimi

– < 2.75 süt verimi düşer – > 3.25 süt verimi düşer- günlük 2 L

• BCS buzağılamadan sonra değişir. – 1 BCS unit azalma 305 gunlük laktasyon

süresince 421 kg süt artışına neden olur.

Page 22: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

BCS ve sağlık Riski

• Aşırı Kondisyon

– Fat Cow Syndrome

– Ketosis

• Abomasum Deplasmanı

– Milk Fever

– Metritis

– Mastitis

– Topallık

– Sınırlı kuru madde tüketimi

• Zayıf Kondisyonu

– Topallık

Metabolic problemler diğer nutritional-stress complicationları, infectionlar mastitis gib, sonucunda da gelişebilir.

Page 23: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

BCS ve Reproduction

• inek > 3.75 BCS – kuru dönemde

• 2.8 kat daha fazla aşağıdaki problemlerle karşılaşabilir – Dystocia

– Retained placenta

– Uterus infectionları

– Cystic ovariler

– Abortion

Page 24: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Yüksek süt verimi için 16 kritik h

• Yüksek süt verimi 16 kritik haftadaki sağlık durumuna bağlıdır

• 3 hafta doğum öncesi !

• 3 hafta doğum sonrası !

• Yem gereksinimlerindeki ani değişiklikler

• Metabolik adaptasyon

• Anahtar faktör kuru madde alımındaki düşüklük

En kritik h

Page 25: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Problemlerin ana kaynağı ; – yemleme, barındırma, sağım ve menegment

sistemlerindeki yetersizliklerdir.

• 6 kritik hafta ile ilişkili hastalıklar;

–Negatif enerji dengesi

–Hepatik lipidozis

–Hipokalsemi ilgili problemler olup bunlar başlıca:

Page 26: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Klinik ve subklinik süt humması

• Retensiyo plasenta

• Toksemi- septik metritis

• 4-7 kat daha fazla Abomasum Deplasmanı

• Rumen hareketsizliği

• Laterji ve iştahsızlık

• Uterus involusyonunda azalma

Page 27: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Prolapsus uteri,

• Reproductif problemler

• Mastitis

Page 28: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

MARSS

• Mastit- metritis

• Abomasum deplasmanları

• Retensio sekundinarum

• Süt Humması

• Subklinik Ketozis

Page 29: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Abomasum deplasmanları

• Son yıllarda sütçü ineklerde incidansı giderek artmaktadır

• Bunun başlıca sebebi;

– Daha çok süt

• mısır silajı, yeşil çayır silajı ve dane yem ile hayvanları beslemek

Page 30: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Sebep

• Multifaktöriyel bir hastalık

–Hipomotilite

–Reflux

–Gaz birikimi

–Rumenin yetersiz dolgunluğu

Page 31: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Yüksek konsantre yem ile beslenme ;

-Abomasal motiliteyi azaltır

-Abomasumda gaz birikimini arttırır

• Abomasal hipomotilite ve boşalma süresinin aksaması;

–Barsak neural inhibitor activiteyi arttırır

–Cholinerjik kas yanıtını azaltır

–Endotoksinler, prostoglandin ve histamin salınımının artmasına neden olur.

Page 32: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Risk faktörleri

• Doğum – Genellikle doğumu müteakip uzun boylu, süt

verimi yüksek ineklerde görülür

– Olguların % 90 doğum öncesi 1 hafta ile doğum sonrası ilk 3 haftada ortaya çıkar

– Olguların % 75-88 i sola deplase olur

Page 33: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Yüksek konsantreli yemleme – kapalı şartlarda ve yüksek daneli yemlerle

beslenme önemli bir predispoze faktördür

• Irk ve yaş – Holştain ve diğer sütçü ırklarda, 4-7 yaşlar duyarlı

Page 34: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Mevsim

– kış ve ilkbaharın ilk aylarında daha sık

Page 35: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Eşlik ettiği hastalıklar –LDA ‘ların %54’ü,

–AV ların % 30 u herhangi bir hastalıkla beraber seyreder

–Genellikle negatif Enerji dengesi, hipokalsemi, lipidozis ve ketozis AD’larına eşlik eden başlıca hastalıklardır

Ca Magacal

Page 36: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Doğumdan sonraki 3 hafta içerisinde karşılaşılan;

–Lipidosis

–Ketozis

–Karaciğer yağlanması AD’larının başlıca komplikasyonlarını oluşturur

Page 37: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Laktasyonun en kritik dönemi; – İleri gebelik ve laktasyonun ilk haftalarını

kapsayan dönemdir.

– Bu dönem geçiş dönemi olarak adlandırılır ve 6 haftalık bir süre ile sınırlıdır

Page 38: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Çok önemli metabolik değişiklikler bu dönemde gerçekleşir.

• Bu dönem “ metabolik olarak her doğuran hasta”dır söylemimi doğrulamaktadır

Page 39: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Bu dönemde hayvanların farklı beslenmesi, doğuma hazırlanması önem arzeder

• Tüm bu sonuçlara rağmen ,

– metabolik hastalıkların önlenmesi - AD’larının insidansı,

– süt humması,

– karaciğer yağlanması, meme ödemi- üzerine etkileri yeterince aydınlanmış değildir

Page 40: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

16 Kritik Hafta ve Stress

• Stres süt inekçiliğinin 100 duyarlı gün sorunudur ve birçok hastalıkla ilişkilidir

–Kuruya alındığı hafta

–Doğum öncesi hafta

–Doğum sonrası haftalar

immuPlus

Page 41: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Stresin nedenleri

• Metabolik değişimler

• Beslenme rejimindeki değişimler

• Süt sağım sistemindeki değişimler

• Doğuma hazırlık

• Doğum

• Hastalıklar

• Barınma ve iklim vb

Page 42: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Adım adım 16 Kritik hafta

• 1- Kuruya alınma

–Kuruya alınırken kondisyon skoru 2-2.5

–İnekler kuru döneme alıştırılmalı

–Tüm kuru dönemi kontrol altına alacak bir tedavi protokolu uygulanmalı

Bovoclox Dc X

Page 43: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Adım adım 16 Kritik hafta

• Kuru dönemin başlarnda mastitis riskinin yüksekliği unutulmamalı

• Beslenme rejimine dikkat edilmeli

• Kuru dönem başlangıcında yem ve su tüketiminin kısıtlanması stres nedenidir

Page 44: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Adım adım 16 Kritik haftaya hazırlık

• 2- Rumenin şarjı – Süt verimi ve hayvanın sağlığı için rumen hayati bir

organdır

– FFA burada üretilir ve absorbe olur

– Absorbe olan FFA hayvanın enerjisinin % 80 nini karşılar

– Laktasyon döneminde sıkça SARA oluşur

Page 45: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Adım adım 16 Kritik hafta

– Yüksek asidite rumen epitellerini tahrip ederek

absorbsiyon kapasitesini azaltır

– İmmunolojik bariyer fonksiyonu zarar görür

– Kuru dönem rasyonuna ihtiyaç var!

Page 46: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Rumen papillası

Page 47: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Rumen papillası

Page 48: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Rumen papillası

Page 49: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Rumen papillası-parazit

Page 50: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• 3- Meme sağlığının şarjı

– Fizyolojik değerler perspektifinden kuru

dönem 3 peryodtan incelenebilir

•Aktif involusyon

• İnvolusyon

•Kolostrogenezis

Page 51: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Aktif involusyon

• ilk 2 hfta- mastitis riski yüksek,

• immun supresyon ve passif bağışıklık

– a) doğal bağışıklık sistemi iyi gelişmez, çünkü:

Page 52: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Kuru Dönem (İlk 2-3 Hafta)

*) Keratinizasyon şekillenmesi

*)Meme başı kanalı açık

*) Sütün mekanik arıtma özelliği durmuş

*) Yeni enfeksiyon baskısı süregelmekte

*) Laktasyondan süregelen subklinik mastitis mevcudiyeti

*) Laktoferrin salgısı

1 2 3

2 -3 hafta 5 hafta 1 hafta

Staph. spp

Strep. spp

E.coli

- - - - - - Meme laktoferrin düzeyi

Page 53: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Kuru Dönem (3-7. Haftalar)

*) Meme başı kanalı tamamen tıkalı

*) Dışarıdan bulasma mümkün değil

*) Lactoferrin düzeyi en yüksek seviyede

1 2 3

2 -3 hafta 5 hafta 1 hafta

Meme Başı Kanalı Kapalı

Staph. spp

Strep. spp

--------- Lactoferrin düzeyi

15

Page 54: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Kuru Dönem ( Son 1 Hafta)

*) Meme başı kanalında gevşeme

*) Lactoferrin düzeyinde hızla azalma

*) Dış enfeksiyonlara tekrar açık hale gelme

*) Çevresel etkenlerin bulaşma riski (E. coli) !!!

1 2 3

2 -3 hafta 5 hafta 1 hafta

E. coli !!!!!

Yeni Laktasyon

--------- Lactoferrin düzeyi

16

Page 55: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Stresin süt ineklerinde immun sistem

üzerine etkisi

Page 56: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Normal şartlar altında gıdalar barsaklardan-poblemsiz- emilir

Page 57: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Stres altındaki hayvanlarda, Adrenalin salınımı artar, gdaların barsaklardan hareketi azalmaya başlar.

Page 58: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Barsaklardan gıda hareketi azaldığında , Gram-Positive ve Gram-Negative Bacterilerin

kolonozisyonu stümüle edilir.

Page 59: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Bacteriler üremeye başlar ve yangı şekillenir/ Microvilliler zarar görmeye başlar

Page 60: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Immune System bol miktarda sıvıyı barsaklara çekerek bakterileri yıkamaya başlar.

Akciğer ve meme dokusun

Page 61: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Sadece Gram Positive Bacteriler yıkanarak uzaklaştırılabilir. Gram Negative Bacteriler yangıya devam ederek barsakları tahribe devam eder.

Page 62: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

BACTERIAL BULAŞMA ÖNCESİ VE SONRASI MİCROVİLLUS GÖRÜNTÜSÜ

önce sonra

Page 63: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Leukositlerin patojenlere etkisi

Page 64: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

stres-cortizol- leukositlerin bağlanması ve

patojenler

Page 65: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

İmmuPLUS- stres altındaki ineklerde

immun sistemin çalışmasını destekler

Stres-immun yetmezlik stres ve aktive edilmiş immun sistem

ImmuPLUS - AFS

Page 66: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

İmmun sistem uyarıcıları

• Terpenler = Hücre duvarında hol açar

Page 67: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

SAVUNMA HÜCRELERİ HEDEFİ

BULAMAZ

PATOJENLER SERBESTÇE

ÇOĞALMAYA DEVAM EDER

KISA SÜREDE HASTALIK GELİŞİR

İmmun yetmezlik devam ederse

Page 68: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Neler yapmalıyız

• İmmunite doğuma 15 gün kala düşmeye başlar,

–Laktoferrin ve

– lökosit seviyesinin düşer

• Kuru dönemin başı ve sonlarında, tablo benzerlik gösterir

Page 69: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Lökosit konsantrasyonu azalması sonucu fagositoz kapasitesi düşer

• Negatif enerji dengesi,

• ketozis,

• yüksek BCS,

• süt humması,

• SARA,

• immun yetmezliklere neden olabilir

Page 70: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Başlıca,

• Etkili kuru dönem tedavisi

• Çevre temizliği

• Meme dezenfektanı

• Yüksek somatik hücreli yada subklinik mastitli inekler fresh cow alanlarına /doğum haneye alınmamalı

• Stresler minimize edilmeli

Page 71: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Yeteri büyüklükte, minimum 10 m2 lik doğum hane

• İyi formüle edilmiş rasyon

• 60 gün ve üzeri kuruda bırakılan ineklerin yüksek miktarda süt verdiği araştırmalarla belirlenmiştir. Bu süre göz önüne alınmalı

Page 72: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

4-Tırnak sağlığının şarjı

• Tırnak bakımı ve kesimi gözden geçirilmeli

• Doğum ve ilişkili olduğu hastalıklar dikkate alınmalı

• Doğumdan sonrası düşen immunite 3 haftaya kadar devam eder. Bu sürede

• Metabolik ve ruminal problemlere dikkat!

Page 73: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

2 önemli nokta,

• Meme patojenlerini minumize etmek

• Mümkün olduğunca immun sistemi optimize etmek

Page 74: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Sağmal ineklere, diğerlerinden, öncelik verilmeli

• Kontaminasyonlardan oldukça uzak tutulmalı

• İnekler kuru temiz bölümlere alınmalı,

• Sağım malzemeleri ve meme dezenfektanları ile memeler korunmalı

• Hastalar ayırd edilmeli

Page 75: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

• Stresler aza indirilmeli

• Rasyonlar optimize edilmeli, iz element, vitamin ve diğer mineraller ile takviye edilmeli

• 60 gün etkili Antb. tedavisi

• Stresin kontrolü ve azaltılması

• Konfor

• Çevresel kontaminasyonların kontrolü

• Kuru dönem rasyonu

Page 76: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Sağa AD/T

Page 77: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Abomasum dilatas.& Torsiyonu

• R. Muayenede organ ele gelmez

• Ping 8.-13 kostalar arasnda

• Çalkantı +

• Dehidrasyon

• Dışkılama yok

• Karaciğer perküsyonu ( -)

Page 78: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Abomasum torsiyonu

• Ping alanı çok geniş

• Çalkantı +

• Sancı

• Dehidrasyon

• Dışkılama yok,

• Tamamen iştahsızlık

• Karaciğer perküte edilmez

Page 79: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Pneumoperitonium ?

• Gaz sağ ve sol abdomende dorsale yayılır

• Ping yüzeysel ve biletaral

• Çalkantı yok

• Ponksiyonla rahatlıkla boşalır

• Enf. Odağı araştırılmalı

Page 80: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 81: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 82: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 83: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 84: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 85: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 86: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 87: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 88: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 89: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 90: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 91: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 92: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 93: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 94: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 95: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Keşan- 2010

Page 96: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum

Keşan 2010

Page 97: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 98: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum
Page 99: SÜT İNEKÇİLİĞİNDE 6 KRİTİK HAFTA - Etkin İlaçetkinilac.net/sunum/Prof.Dr.Veysi_ASLAN.pdf · K M T N H W LP L ... –Retained placenta ... •Retensio sekundinarum