Download pdf - Sekant piloti - Dizdar

Transcript

Radionica Eurocode7 - Zagreb

PRIMJENA HRN EN 1536:2008 ZA BUENE PILOTEKroz primjer izvedbe sekantne stijene Poslovni kompleks HEPaGoran Dizdar dipl.ing.gra. Zdenek Opolzer, dipl.ing.gra. Gordan elikovi, dipl.ing.gra. Geotehnika Inenjering d.o.o., Zagreb

Radionica Eurocode7 - Zagreb

Sadraj prezentacije:1. Uvod u normu HRN EN1536:2008 izvedba posebnih geotehnikih radova Bueni piloti 2. 3. Centriranje pilota i kontrola vertikalnosti Buenje pilota

Na sljedeoj radionici obuhvatila bi se podruja vezana za: Beton i armaturu Betoniranje i ugradnja armature Praenje konstrukcije pilota

Radionica Eurocode7 - Zagreb

1.1.1.

Uvod u normu HRN EN1536:2008Vanost HRN EN 1536:2008

Standardizirati izvoenje i procedure u geotehnikim radovima Ukljuujui testiranje i kontrolne metode kao i svojstva materijala 1.2. Kako je nastala norma

Ovaj europski standard je napravljen sa strane Tehnikog povjerenstva CEN/TC 288 te je podran sa strane tajnitva AFNORa i daje status nacionalnog standarda Kao podlogu za dobivanje ovih standarda sluile su razna iskustva, metode kao i postojei standardi iz vie od 30 zemalja

Radionica Eurocode7 - Zagreb 1.3. Piloti obuhvaeni ovim standardom Ovim europskim standardom su postavljeni opi uvjeti izvedbe pilota koji su izvedeni iskopom, koji prenose optereenje i ograniavaju deformacije Takvi piloti opisani ovim opim uvjetima mogu biti krunog i pravokutnog presjeka Budui da smo na zgradi HEPa izvodili pilote krunog presjeka u nastavku se orijentiramo na iste (sekantna stijena)

Normom su obuhvaeni piloti promjera:

0,3D3,0 m

Kupska

Radionica Eurocode7 - Zagreb

Uzduni presjeci pilota

oblik pilota koji se izvodio na objektu HEPa

Radionica Eurocode7 - Zagreb

Oblici pilotske stijene

Kupska

ZASJEENI/SEKANT PILOTI a D

Radionica Eurocode7 - Zagreb

2.2.1.

Centriranje pilota i kontrola vertikalnostiHRN EN 1536:2008 l. 7.2. Kada govorimo o centriranju i kontroli vertikalnosti bitno je naglasiti da su u ovim normama obuhvaene geometrijske tolerancije vertikalnosti kao i odstupanja samog centra pilota Doputena odstupanja prilikom izvedbe vertikalnih buenih pilota 1,0