of 20 /20
      P       i       l     o      ţ        i        P     r     e       f     a       b     r       i     c     a              i      ş        i        P     r     e      t     e     n     s       i     o     n     a      ţ        i        T       E       R       R       A

Brosura Piloti Prfeefabricati

  • Upload
    vlad

  • View
    229

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Brosura Piloti Prfeefabricati

Page 1: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 1/20

      P      i      l    o      ţ        i       P

    r    e 

      f    a       b 

    r      i    c 

    a              i

     ş        i

       P    r    e 

     t     e     n    s       i    o     n    a 

     ţ        i       T

      E      R      R      A

Page 2: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 2/20

1 Fabricare

2 Batere

3 Joanta ABB

4 Control

5 Analizator de batere

6 Concasarea

7TERRA

7.1. Piloti prefab

7.2. betonprecomprimat

8 executate

a piloţilor 

piloţilor 

Caracteristicile Piloilor Prefabricaţi

ricaţi dinbeton armat

Piloţi prefabricaţi din

Lucrări

1

2

3

4

6

9

10

13

Extinderea Terminalului A alAeroportului din Barcelona

Pagina

C U P R I N S

Page 3: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 3/20

Piloţii TERRA se fabrică în fabricile noastre din Cartagena şi Sevilla, de unde şi către diferite lucrări,

(atât cât şi î n afara ). Sunt fabricaţi de l a o lungime minimă de 5 m până la una maximă d e14 m. Pentru a obţine lungimi mai mari, se

sunt proiectate pentru a produce piloţi prefabricaţi Tip Clasa 1 conform Normei- piloţi de

şi dispun de mijloacele celemai moderne, folosite de personal calificat la nivel înalt.

Serealizeazăcontroale sistematicede ment, apă,agregate,armături, joante,saboţiş icoliere), controale de fabricare (pregătirea , dozarea betonului în instalaţia automată, rezistenţabetonului, oţelului şi controlul umiditaţii , curăţare şi manevrarea piloţilor) în cele din urmă controlul care garantează ca trimişi în lucrări să îndeplinească

şi şi

rocedura tehnică de fabricare a Piloţilor TERRA , inclusă igurare a Calităţi al TERRATEST,permite garantarea furnizării piloţilor de înaltă tehnologie (Beton 50 şi 55 Mtenţă agenţil , atât sulfaţi cât şi ape marine (dacă se fabrică cu ciment

şi capacitate portantă mare datorată instalaţiilor automate de turnare şi vibrare abetonului

Terratest deţine un Certificat de managem de Dezvoltare şi Inovaţietehnologică în Lucrări de a piloţilor continuă noi aplicaţii şiproduse pentru a îmbunătăţi serviciul prestat clienţilor săi tament se ocupă de dezvoltarea deproduse noi Piloţi Pretensionaţi Instalaţii de , Echipamente de măsurare continuă aParametrilor etc.) şi patente ( pretensionaţi, Piloţi prefabricaţiGeote

sunt trimi

pe teritoriul Spaniei ei folosește joanta tipABB (ClasaA conform SR-EN 12794+A1:2007).

 Ambele fabrici SR-EN12794+A1:2007 pentru marcajul de conformitate CE pentru produse prefabricate de beton indesare(0099/CPD/A87/0037)

recepie a materialelor (cicofrajelor 

, ), controalele de depozitare (îngrijire șiexpediiei toi piloii cerinele de

calitate solicitate conform normelor: SR-EN 12794+A1:2007 SR-EN ISO 9001:2008 (ER-1477/2000) SR-EN 1992.

P în Manualul de Ascu r ezistenta la c ompresiune de Pa,rezis mare împotriva or chimici CEM I 52.5R/SR sau N/SR (RC-08)), (

 în cofraj).

ent de I + D+i conform UNE-166002: 2006,batere (IDI-0045/06),ocupându-se de dezvoltarea de

. Acest depar ( , concasare hidraulice

, LT3, Ciocane de batere Joante pentru Piloirmici).

1   F A B R I C A R E ( S R - E N 1 2 7 9 4 + A 1 : 2 0 0 7 )

Fabrica din SevillaFabrica din Cartagena

1

Page 4: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 4/20

Baterea cu o masa avand

ridicat are

 Aceste echipamente sunt total autonome (montatepeomacaracusenile.

ordinea bateriidepozitare, etc.

Piloii (piloii - penetrometre) serve adancimileiziunilor.

 Atât fabricarea piloilor punerea în lucrare sunt independent certificate de Aenor (UNE-EN ISO9001:2008,ER-1477/2000 si ER-0816/2003), certificând societateaTerratest ca o societate lider in acest sector.

piloţilor se realizează cu echipamente moderne cădere liberă, unde o greutate care

variază între 5 şi11Tone este ă princele mai avansatemetode deacţiun hidraulică, cuun înalt gradderandament şi control.

motiv pentru care nu se necesită prestări auxiliare) şi uşor de mutatfiind

 În prealabil se efectuează planificarea lucrării, unde se analizează piloţilor de probă, zona de

de probă sc ca referinţă pentru a defini optime ale piloţilor, ca oconfirmare a prev

câtşi

2   B A T E R E ( S R - E N 1 2 6 9 9 : 2 0 0 4 , E R - 0 8 1 6 / 2 0 0 3 )

2

Fundaţia esplanadei din Spania în Alicante

FundaţiaLinia de Mare Viteză în Perales de Rio

(Madrid)

pentru Structura OF 37 pentru

Page 5: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 5/20

Joanta ABB este elementul care permite îmbinarea unor diferite segmente ale piloilor pentru a atinge

adancimea

Joanta , mai mari pilotuluiincovoiere, acestea.

n

In plus, toate elementele de conexiune sunt unse cu un ulei protectorîmpotriva coroziunii (sunt ajustate pentru ca o onare

itere a eforturilor.

exprimate anterior ii dauacestui element (patentat în numeroase , împreuna

SR-EN 12794+A1:2007

necesară.

este fabricată cu materiale de înaltă calitate rezistentă la eforturi decât secţiunea ,dupăcums-ademonstrat prindiferite teste de compresiune şitracţiunerealizatepe

Toate elementele din care este compusă sunt în întregime acoperite de beto şi protejate de mediul înconjurător, cu excepţia stratului exterior care nu mai are funcţie structurală odată betonat pilotul.

certificat de InstitutulTehnic Aerospaţial), şi dată unite elementele, să se genereze o pretensi care săasigure o perfectă transm

Calităţile , împreună cu uşoara manevrabilitate şi strictele controale de fabricaţie,ări) o garanţie a calităţii cu însuşi pilotul, certificată ca Tip

ClasaA conform şi cu certificat UNE-EN-ISO 9001: 2008 al sistemului de managemental calităţii.

J O A N T E A B B ( C L A S A A S R - E N 1 2 7 9 4 + A 1 : 2 0 0 7 )

Faza 1: Poziţionarea pilot ului pent ru unire Faza 2: Introducerea buloanelor 

Controlul Calităii laJoanta T400- 8 tone

Compresiunea intresegmente la

conectarea joantei

3

Page 6: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 6/20

Piloţii prefabricaţi TERRA sunt controlaţi sistematic atât pe durata fabricării în fabrică cât şi pe durata instalării, , , în

lucrare.

De recepie a materialelor:

 Apă, ciment, agregate, armături şi aditivi, fiind făcute t

 A piloţilor, saboţilor şi joantelor.

regătireaInstalarea adecvată a armăturilor Corecta dozare şi turnare a betonului

a cablurilor (Piloţii Pretensionaţi

Curăţare.

Piloţii prefabricaţi TERRA se fabrică cu beton de rezistenţă caracteristică la 28 de zile nu maimică de 50 MPa (Piloţi prefabricaţiArmaţi) şi 55 Mpa (Piloţi prefabricaţi pretensionaţi cu un conţinut minim deciment superior a 390 kg/m2, un raport apă/ciment mai mic de 0.45 şi o penetrare a apei sub presiune maximă lamai puţin de 50 mm şi media mică de 30 mm (Beton apt pentru utilizarea în

estele prescrise în Norma SR-EN 1992.

, colierelor 

- P cofrajelor  --- Tensionere )-Vibrare-Manevrare-

la compresiune),

mai clase de expunere IV+Qc saumai mici).

De rezistenţă şi geometrie:

De fabricaţie:

De rezistenţă şi consistenţă a betonului:

Control în Fabrică şi(SR-EN 12794+A1:2007, SR-ENISO9001:2008 SR-EN1992)

4   C O N T R O L

Incercare t „in situ”statică asupra pilotului prefabrica   Teste de compresiune pe epruvete-probă din beton în fabrică

4

Page 7: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 7/20

Control în lucrare

Măsurarea

Incărcări probă ş

ţ

ăţ Piloţilor (PIT)

Controlul Vibraţiilor:

„refuzului” (NP 045-2000)

statice de (NP045-2000 iASTM D 1143):

Analizatorul de Batere a Pilo ilor (PDA) (ASTM D 4945):

Controlul integrit ii (SR ASTM D 5882):

Controlul parametrilor de batere:

La fiecare dintre piloţii TERRA se măsoară „R înfigerea medie finală măsurată sub o serie de 10lovituri de berbec executate în condiţiile normale de batere a pilotului) pentru a controla dacă s-a atinsincărcarea maximă care trebuie suportată de pilot.

In acest tip de testare şi cu ajutorul altor piloţi sau reacţişi obţinându-se ărcare

ă dinamică de probă într-o formă rapidă şi nedistructivăcondiţiilor şi desfăşurarea otului şi capacitatea saportantă diferenţiată şi vârf. regăsește(ROM-0.5-05, UNE - EN 12699, Codul tehnic de Construcţie: Document de bază SE-C-2006, Ghidul fundaţiilor 

zvoltării, etc.),şi internaţionale (ASTM D-4945, Eurocoduri...).

pentru a controla integritatea piloţilor. Se bazează tot pe teoria propagării undei de șoc prinaceştia. Intr-un mod simplu, şi cu un echipament manual, se poate verifica un număr de piloţi într-osingură zi măsurând reduc sau mărirea acest test se regăseşte de asemenea înnormele citate la punctulanterior 

locaţia în care este situată lucrarea o măsura vibraţiile şi unda aeriană provocate deinstalarea şi

Intr-un număr stati piloţilor din lucrare (de preferat la piloţii de probă) este posibil, cu ajutorul unuisă se controleze parametrii de batere ai piloţilor, precum şi înălimea de cădere a

, numărul de lovituri (avans)la fiecare 20 cm, energia transmisă, durata procesului de

EFUZUL” (

ancore de une, se supune pilotul la sarcini mai maridecât sercina maxima de serviciu, observându-se comportarea acestuia curba inc -tasare.

Inc rcarea . Acest test permite, , analizarea atat ade teren precum baterii, controlându-se integritatea pil

pe suprafata laterala In mod curent se în numeroase norme spaniole

al Ministerului De

Se foloseștemare

, erea seciunii pilotului;PDA.

 Atunci când cere, se potpiloilor. Cuantificareapermite confirmarea criteriilor de batere utilizarea in mediul respectiv.

stic aplicatechipament automatizat,masei batere, etc.

5

Testarea cu analizatorul baterii piloţilor Testarea integrităţii PIT

4   C O N T R O L

Page 8: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 8/20

6

Testedinamicede probă

Necesitatea de a obine ce utilizeaz piloi prefabricai, amotivat acummai binede 35de ani,dezvoltareaAnalizatorului deBatere PDA PileDrivingAnalyzer).

Miile de teste realizate de atunci, , o ampl arie de expertiz , caalternativa de incarc re static .

costului a numeroaselor  terenului baterii așa

dar si normeleinternationale precum FHWA HI 97-013, EM 1110-1-1905 si Eurocod 7.

De asemenea permite verificarea structurale a pilot ât pentrupilo i prefabrica i introdu iprinbatere i executa i „ insitu”.

 Acest tip de test este foarte util obineinitivi,optimizarea economic a adancimii lor.

PDA-ul a fost aprobat de organe oficiale din diverse i normativeprecum ASTM D-4945 ( ocodul EC-7.

In plus TERRATEST atât pesolurigranulare cât si pe cele coezive la diferite proiecte.

un maxim de siguranţă şi calitate în lucrările de fundaţii ăa Piloţilor (

 în toată lumea au garantat această metodă, pentru ă ăeficientă la testele ă ă

Prezintă un mare avantaj datorită minim şi informaţii pe care le furnizează, atât desprecondiţii le cât şidespre desfăşurarea piloţilor, putând reduce coeficienţii de siguranţă cum aratănorma reeditată (CTE-2006, ROM 0.5-0.5, Ghidul Fundaţiilor al Ministerului Dezvoltării)

integrităii ului, utilizându-se metodologia testării atţ ţ ş , cât şi pentru ce ţ  

la începutul lucrării, deoarece se vor , in multe dintre cazuri şi pe piloţidef ă piloţi

ări, formând parte din specificaţiile tehnice şStandard Test methodfor High-Strain Dynamic Testingof piles)şi Eur 

, aceste teste au fost comparate cu numeroase teste statice şi în mod special de către

Control

PDA-ul permite:

- Capacitateape vârf)

- Comportarea le terenuluibatere

solu ie de fundare

- Stabilirea n ui pilo ilor 

- Economie

1. Obinerea datelor cu privire la:

2. Decide asupra:

portantă a pilotului (rezistenţă mobilizată pesuprafata laterală şi

- Integritate structuralăşi caracteristici

- Eficienţa echipamentelor de

- Cea mai bună ţ , optimizarea coeficientuluide siguranţă.

umărul ţ  - Adâncimea piloţilor 

- Control şi monitorizare3. Furnizarea bazelor pentru a obţine:

5   A N A L I Z A T O R U L D E B A T E R E A P I L O I L O RŢ

 

200

600

400

200

400 600 (Tons.)

(Tons.)

REZULTATELE TESTELOR STATICE DE PROBA

    P    R    E    D    I    C     T    I    A    C     A    P    A    C     I    T    A    T    I    I

     P    R    I    N    C     A    P    W    A    P

Teste realizate de TERRATEST pe sol coeziv

Testele realizate de TERRATEST pe sol granulat

Testele realizate de TERRATEST pe piloţi „in situ”

0 50 100 150 200

6.0

12.0

18.0

24.0

Sarcină (tone))

SIMULAT

REAL

    T

   a    s    a    r   e 

     (     m   m    )  

Corelaţia între valorile obţinuteprin aplicarea metodeiCAPWAPC şi rezultateletestelor statice de sarcină

Page 9: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 9/20

5   A N A L I Z A T O R U L D E B A T E R E A P I L O Ţ I L O R

Control

CUM FUNC IONEAZA

Se capul pilotului accelerometre extensometre, PDA-ul procesând lovirea pilotului cuberbecul echipamentului de batere.

CE FACE

Pentru fiecare l , printre al i

- teren-- Compresiunea

- Tasarea- Undele transmise-

Ţ

montează pe două şi douăsemnalele pe care le primeşte, generate de

ovitură a berbecului Analizatoruldetermină, ţ parametrii,următoarele:

Rezistenţa mobilizatăde pilot înEnergia transmisă pilotului

şi tracţiunea maxime generate

şi vitezaşi reflectate

Integritatea structurală.

Registre şi rezultate

Echipamentele moderne au un calculator incorporatcare permite vizualizarea fiecărei lovituri pe ecran şi

pentru o analizăulterioară. Analiza poa e fi realizată rapid pr 

valoroasă în mod rapid,economic şi asupra piloţilor definitivi dinlucrare, fiind un test

 înregistrarea acestora pe hard-diskt in

programul CAPWAP, descris în continuare.

 Astfel se obine o informaieadecvat

nedistructiv.

Metoda CASE

Metoda CARE, dezvoltată de Case Westem ReserveUniversity (Ohio), se bazează pe teoria propagării

ţ 

Semnalele de Forţă şi Viteză sunt folosite pentru acalcula unda de tensiune transmisă pilotului şireflectată estei unde reflectate va ficondiţionată de rezistenţa cu care se opune solul

, putând astfel să

ă

undei de soc într-un cilindru sub ire.

de acesta. Forma ac

pilotului determinam capacitatea

portant a pilotului.

BN 590

VMX 204RMX 209EMX 197CTN 0FMX 203BPM 355

Poziţionareaextensometrelor pe pilot

CABLURI DE CONEXIUNE

     A     C      C      E     L     E     R     O      M     E     T     R     E

     E     X     T     E     N     S      O 

     M     E     T     R     E

 ANALIZATORINFIGERE PILOTI

PLOTTER

PILOTIMPRIMANTA

Schema de i nc er car e pil ot Rez ul tat e obti nute uti liz and metoda CASEa) Curbe de Forta si Vitezab) Curbe de tensiune transmisa si reflectatac) de rezistenta pentru amortizarea maxima (J=1,0) sialta aleasa in raport cu conditiile terenuluid) Curbe de deplasare (D) si energie (E)

7

Page 10: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 10/20

0,0

0   46 230 414 59892 276 460 644138 322 506 690184 368 552 736

1,5

7,5

13,5

19,5

3,0

9,0

15,0

21,0

4,5

10,5

16,5

22,5

6,0

12,0

18,0

24,0

 Analiza CAPWAP

Test static (medie 1 si 60)

Sarcină(Tone)

     T    a     s     a     r    e      (      m    m     )  

INCARC RE STATICA IN SOLLANA (VALENCIA) ĂNCARC RE STATICA IN SOLLANA VALENCIA)

8

Metoda CAPWAPC

Programul CAPWAPC se bmasa-pilot-

teren

parametrii terenului pe varf ape suprafata lateral

incarcare-tasare, simulând o incarcareprob

azează pe un modelmatematic care discretizează sistemul

 în segmente continue şi uniforme (elementefinite). Printr-un proces de calcul iterativ se obţin

, rezistenţa pilotului,distribuţia rezistenţei ă şi corelaţia

 între statică deă.

Calibrare pentruutilizarea în lucrare

Echipamentul este proiectat să opereze în condiţii deş . Datorită mărimii mici şi greutăţii moderate esteuşor de lucrare. Aceasta îlcalifică pentru testarea tuturor tipurilor de piloţi(prefabricaţi, in situ, micropiloţi, tuburi şi profilemetalice…).

antier manevrat si transportat in

Probe pe , „in situ”piloţi foraţi

Recent, inc rc rile dinamice de proble de fundare pe fora i, comparându-se cu

rezultatele testelor statice.

In acest sens TERRATEST a efectuat un studiucomparativ care

ă ă ă s-au extins lasoluţii piloţi ţ  

este considerat fruntaş in Spania şicare demonstrează excelent corelaţia între testelestatice şi dinamice precum şi versatilitatea şi eficienţaacestora din urmă.

Analiza anterioară execuţiei lucrării

Cu programul de analiză WEAP, care simuleazăanumiţi parametrii ai

solului, se optimizează condiţiile „a priori” princare se obţin informaţi cu privire la lungimea necesară

xecuţie numărdelovituri,etc.

 Acest studiu este ulterior comparat şi optimizat prinrealizareatestelor dinamice la începerea lucrărilor.

baterea unui pilot considerandbaterii

iapiloilor, termendee ,

5   A N A L I Z A T O R U L D E B A T E R E A P I L O Ţ I L O R

 Analiza CAPWAC:CurbeCurbei

a)b)

de forţă şi viteză măsurate şi calculatede forţă şi viteză măsurate

Grafic de distribuţie a rezistenţei de-a lungul pilotuluic)

Grafice de rezistenţă totală, eforturi şienergie transmise pilotului, în funcţiede adâncime, obţinute pornind de laanaliza WEAP

Distribuţia forţelor  într-o analiză

tridimensionalărealizată cu acest program

 înpilot,

a) b)

c)

00

6

12

18

24

30

0 045

     1     0      0      0 4     0 0 

     2     0      0      0 8 

     3      0      0      0 

     1     2

     4     0      0      0 

     1     6 

     5      0      0      0 

     2     0 

4 490 8 8135 12 12180 16 16225 20 20

25

4642

5348

52

62

Rezistenta (Tons.)

Lovituri pe metro   Tr ac ti un e ( Mp a)

     A     d     a     n    c      i    m    e      (      m     )  

Compresiune (Mpa) Energia maxima (Kj) Frict iune(%)

REZULTATEGRLWEAP

PILOT - 270 FACTOR DEFRECARE = 0.7

Page 11: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 11/20

9

6   C O N C A S A R E A / D E C A P A R E A P I L O T I L O R

Pentru a uşura lucrările ulterioare piloţilor prefabricaţi TIP TERRA

a piloţilor, care în mod simplu, rapid şi economic, stimulează lucrările de demolare a părtii superioarea necesară pentru , completând astfel soluţia fundaţiei.

astfel încât să nu două

rea piloţilor de seciunile T-235, T-720, T-300 şi PT-300.

rea piloţilor de seciunile T-350, T-400, PT-350 şi PT-400.

nu mai mică de300 bari, debit de 24l/min şi o capacitate de ridicare între 7 şi 12 tone (în general

ă

micşorand d urata ţ a l ucrării.

baterii , se dispune de aparate hidraulice de

concasarepilotului, conexiunea a cestora c u radierele

 Aparatele de concasare hidraulice, tehnic dezvoltate afecteze structura pilotului, sunt detipuri:

-D-300 cu capacitate pentru sparge

-D-400 cu capacitate pentru sparge

Echipamentele sunt operate cu ajutorul unui buldoexcavator hidraulic avand presiunea uleiuluibuldoexcavatoare avand o

greutate de 25 tone).

Pentru a realiza concasarea, în cazul în care radierul se va executa sub platforma de lucru, trebuie pregatitplatforma in mod corespunzator.

Randamentelesuntr idicate(mai maride100ud./zi) deexecu ie

Secvenţa concasării piloţilor 

Page 12: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 12/20

10

7 C A R A C T E R I S T I C I L E P I L O I L O R P R E F A B R I C A I T E R R A

Caracteristici Generale

Piloţii prefabricaţi TERRA pot ) de până la 15N/mmCod Tehnic de Construcţie, Document de bază SE-C-2006, Ghidul de fundaţie a lucrărilor de Drumuri al

ministerului Dezvoltării-2002), fiind vorba de piloţi deTip Clasa 1, conform , prefabricaţicu toate controalele si verificările făcute

Sunt fabricaţi stenţă caracteristică minimă de 50N/mm

Verificarea Certificată a Producţiei de Beton în fabricile noastre pentru fabricarea Piloţilor Prefabricaţi TERRAse realizează conform Articolului 86.9 ( Certificat de Conformitate EHE-08, A 87/000392).

 întotdeauna ciment l 52.5 R/SR sau N/SR (RC-08) care face ca piloţii să devinăla sulfaţi

Sunt armaţi pe toată lungimea şi în colţuri cu patru sau opt bare de oţel ondulate şi calitate minimă B500SD(limită elastică 510Nmm ) pentru toate secţiunile.

rmătură transversală oţel B-500-SD (limită elastică riabil în funcţie de secţiun extremităilor 

piloţi deţ 

prelua eforturi verticale de compresiune (eforturi unitare 2 =0.3 fck (

SR-EN 12794+A1:2007.

, in toate cazurile, cu betoane de rezi 2 , ( C50/60, aptpentru utilizarea in clase de expunere IV+Qc, conform normei SR-EN 1992).

De asemenea se foloseșterezisteni șiapemarine.

2

 A este din 510N/mm2) de 6 mm diametru. Pasul este vae (a se vedea tabelul anexat) reducându-se în cei 50 cm din apropierea , in

 îndeplinirea articolului B.9.5.3. al Normei SR-EN 12794+A1:2007 - Produse prefabricate de beton-funda ie.

1. Piloţii Prefabricaţi din Beton Armat (TIP CLASA 1 SR-EN 12794+A1:2007)

In cazuri speciale şi la comandă, se pot fabrica cu altă ţ sec iune / lungime / armare.

Fundaţie p piloţi prefabricaţi Terra a noului siloz dezahăr de 75.000 Tn sarcină utilă în Fabrica din

Benavente (Zamora)

eFundare peHero Spania. Alcantarilla

(Murcia)

piloti prefabricaţi şi decaprea piloţilor pentru un nou magazin pentru

Caracteristici Tehnice

Secţiune teoreticăcm²

Armătură longitudinală (B-500-SD)

Sarcină nominală (Tn.)(CTE- 2006, GC-2002)

Armătură transversală (freta) φ6 la: (B-500-SD)

T-200 T-235 T-270 T-300 T-350 T-400

4 12Ø

400 552 729 900 1225 1600

4 16Ø   4 16Ø   4 20Ø   8 16/20Ø

19,6 cm. 17,2 cm. 15,2 cm.   13,7 cm.   11,8 cm. 10 cm.

4 20Ø

61,7 Tn. 84,8 Tn. 112 Tn. 137,9 Tn. 187,7 Tn. 244,8 Tn.

10

Cimentación mediante pilotes prefabricados Terra delnuevo silo de azúcar de 75.000 Tn de carga útil en la

Fabrica de Benavente (Zamora)

Fundare peHero Spania. Alcantarilla

(Murcia)

piloti prefabricaţi şi decaprea piloţilo pentruun nou magazin pentru

Page 13: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 13/20

C A R A C T E R I S T I C I L E P I L O I L O R P R E F A B R I C A I T E R R AŢ Ţ72. PrecomprimatPiloţii Prefabricaţi din Beton   (TIP CLASA 1 SR-EN 12794+A1:2007)

Piloti prefabricati pretensionaţi inL . A . V . M a d r i d - Z a r a g o z a -Barcelona- graniţa cu Franţa(Barcelona)

Sec iune

 Arm tur longitudinal Y1860 S7

 Arm tur Transversal B-500-SDCapacitate Structural Compresiune (ton.) (CTE-2006, GC-2002)

ţ 

ă ă ă

ă ă ăă

ă ţ 

cm²

 î Capacitate Structural trac iune (ton.), n uz

Capacitate Flexocompresiune (mton.) pentru N=0 ton. (ELU)

Capacitate Forfecare (ton.) pentru N=0 ton. (ELU) (8 0,6")

Capacitate Flexocompresiune (mton.) pentru N = 100 ton. (ELU)

φ

Ø 6 a 11,8 cm.183 ton.

88 ton.

21,0 mT.

17,0 mT.

20,0 ton.

Ø 6 a 10 cm.236 ton.

123 ton.

32,0 mT.

28,0 mT.

32,0 ton.

4/8 Ø 0,5/0,6 “ 4/8 Ø 0,6 “

1.225 1.600

PT-300 PT-350 PT-400

Ø 6 a 13,7 cm.130 ton.

85 ton.

11,3 mT.

12,0 mT.

20,0 ton.

4/8 Ø 0,5/0,6 “

900

11

Caracteristici Generale

Pilotii ,i uniune ABB care permite atingerea

profunzimilor necesare.

mm2 (C55/65, apt pentru folosirea în clase deexpunere IV+Qc conform normeiSR-EN 1992).

ellor (a se vedea tabelul de Carac

 îndeplinirea articolului B.9.5.3. al Normei

unde pot apareaeforturi mari de traciune în timpul baterii piloilor,pretensionate traciune.

Unul dintremarileavantaje ale acestui tip de pilot este posibilitatea de a se schimba, în lucrare, cu ali,

pretensionaţi TERRA sunt de secţiune pătrată de 300 mm 350 mm şi 400 mm de lătime şi lungime standardvariabile între 5 ş 12m. Pentrulungimimai marise foloseşte joantanoastrăde tip

Sunt fabricaţi cu betoane de rezistenţă caracteristică minimă de 55 N/

 Armătura tip se compune din 4/8 cabluri de oţ precomprimat şi secţiune 0.5/0.6”, ca armătură longitudinală şi oarmătură transversală formată din cercuri variabile conform secţiuni teristicitehnice) reducându-se în cei 50 cm aflaţi în apropierea extremităţilor în SR-EN 12794+A1:2007 - Produse prefabricate de beton-piloţide fundaţie.

Piloţii prefabricaţi pretensionaţi sunt în special indicaţi pentru a fi instalaţi în terenuri foarte moicare sunt absorbite prin pretensionarea transmisă prin cablurile

către pilot,evitând supunereabetonului la eforturi de

piloţiprefabricaţiarmaţi tipTERRA, inclusiv pentruacelaşi pilot cuplând segmente diferite în funcţie de solicitări.

Φ6

Caracteristici Tehnice

Page 14: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 14/20

72. SR-EN 12794+A1:2007)Piloţii Prefabricaţi din Beton Precomprimat (TIP CLASA 1

Aplicaţii

Datorită , piloţii prefabricaţi pretensionaţi indicaţi pentru a absorbitracţiune, eforturile de precum şi împingeri bţinandu-se o fundaţie mai

economicăfaţa de alte tipuride

ntrealteaplicaţiimaitrebuiemenţionat:

forei iniiale de pretensionare TERRA sunt eforturi de încovoiere le orizontale, o

soluii.

 Î 

Structuri (

amplasate în zone seismice

parterului sau subsolurile

Zid de piloti

importante eforturi orizontale sau de incovoiere

unice

Terenuri cu probleme speciale

poduri şi viaducte)

Clădiri înalte

Structuri şi clădiri unde cota se situează sub nivelul freatic

Clădiri industriale cu

Clădiri

.mari, etc. precum şi pentru eforturi importante de

structurălabazafundaţiei.

există eforturi şi înfundaţie (vânt,seism etc.), în special atunci când sarcinile se transmit prin

cupiloţiprefabricaţid

piloţiila eforturi de tracţiune iniială la care sunt supuşicablurilor, asigură un comportament mai bun asupra acestor ă .

secţiunea nominală a pilotului presupune un avantajgeometric în faţa altor soluţii de mai mari, obţinându-se un spaţiu disponibil maimare.

(pergole etc) ş clădiri civileproiectate special pentru eforturi orizontale importante în fundaţie.

(agresivitate, umflări si contracţii,etc.)

In special cu împingeri orizontale importante prin efort de frânare, împingerideteren in culei, albii de lungimi incovoiere transmise de

, unde importante de incovoiere forfecarestalpi etc putând a se executa restul

fundaiei in beton armat.

, fiind supușiprin sub-presiune. Compresiunea piloii prin pretensionarea

solicit ri

: pentru taluzuri, subsoluri etc, undepiloti „in-situ” de diametre

(pod-rulat, macara-portal, hale cudeschideri mari, vânt, etc.)

i

Fundaţie CentruComercialCalcaixent (Valencia)

C A R A C T E R I S T I C I L E P I L O T I L O R P R E F A B R I C A T I T E R R A

12

Page 15: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 15/20

8

13

L U C R A R I E X E C U T A T E

Fundarea noului Stadion Colombino(Huelva)

Fundarea Centrului Comercial „HIPERCOR”din Garena (Madrid)

Fundarea Noii Staţii de Epurare (Huelva)

Page 16: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 16/20

14

8 L U C R A R I E X E C U T A T E

Fundare de clădiri de apartamente înSotogrande (Cadiz)

Fundare pentru debarcader în Portul Sportivdin Fuengirda (Malaga)

Extindere structura în Ronda Sur (Huelva)

Page 17: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 17/20

8

15

L U C R A R I E X E C U T A T E

Modernizarea Nodului Feroviar din RamalCastelbisbal-Mollet (Barcelona)

Fundarea prin piloţi prefabricaţi a Liniei deMare viteză Crevillente (Alicantes)

Fundarea prin piloţi prefabricaţi a autostraziipe Linea Sevilla-Cadiz- Tronson:AeroportJerez de la Frontera-Cadiz. Subsegmentul:El Porta (Cadiz)

Page 18: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 18/20

16

8 L U C R A R I E X E C U T A T E

Fundarea prin piloţi prefabricaţi şipretensionaţi a Centralei de Cicluricombinate din Portul din Barcelona

Fundarea Statiei Termosolare în Palma delRio (Sevilla)

Fundarea prin piloţi prefabricaţi a HoteluluiCatalonia în Plaza Europa din Hospitalet deLlobregat (Barcelona)

Page 19: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 19/20

13

Perete de Piloti prefabricaţi Pretensionaţi înAlcobendas (Madrid)

Fundare a Centralei de Cicluri combinate dinArrumbal (La Rioja)

Page 20: Brosura Piloti Prfeefabricati

7/25/2019 Brosura Piloti Prfeefabricati

http://slidepdf.com/reader/full/brosura-piloti-prfeefabricati 20/20

Calea Floreasca, nr.39014453 București, RomaniaTel: +40 21 317 89 41Fax: +40 21 314 11 17www.terratest.roMail: [email protected]

membru:

     F     A

_       R     U 

   -     M     A     R     Z     O 

     2     0      1     3