Transcript
 • BESPLATNI PRIMJERAK

  Broj 16/2018 INFORMATIVNI LIST VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

  è Nove mogućnosti suradnje ustanova koje se bave vojnim ili civilnim zrakoplovstvom i obrazovnih ustanova

  è Suvremene ugroze sigurnosti

  è Konferencija OCCSEE 2018.

  Upišite VVG Cisco

  akademiju

 • OSVOJI STIPENDIJU VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA!

  ZAPOČNI S KARIJEROM!  Osvoji stipendiju na nekom od preddiplomskih stručnih

  studija Veleučilišta Velika Gorica :

  þ Upravljanje u kriznim uvjetima, þ Održavanje računalnih sustava,þ Održavanje motornih vozila,þ Očna optika iþ Održavanje zrakoplova.

  Za prvu godinu studija stipendija se može osvojiti u iznosu od 50% od ukupnog troška godišnje školarine dok se za svaku sljedeću godinu studija stipendija može osvojiti u iznosu od 25% ukupnog troška godišnje školarine.

  Osoba ne može osvojiti stipendiju na više studija ili na više godina studija.

  Nagradni natječaj se odvija na Internet i Facebook stranici Veleučilišta i traje do 21. srpnja 2018., a možete se prijaviti prijavom na Upitnik (pronaći ga možete na mrežnim stranicama www.vvg.hr) temeljem koje će povjerenstvo za dodjelu stipendije odlučiti o dobitnicima.

  Dobitnik/ca mora proći razredbeni postupak da bi ostva-rio/la pravo na stipendiju.

  Imena dobitnika bit će objavljena na internet stranici VVG-a www.vvg.hr od 25. do 28. srpnja 2018.

  TERMINI RAZREDBENIH POSTUPAKA I UPISA NA

  VELEUČILIŠTEPreddiplomski stručni studiji

  - izravno preko Veleučilišta Velika Gorica

  Upisni ciklus

  Prijam prijava

  Objava rezultata

  Upis pristupnika

  Lipanjski8. svibnja

  do 21. lipnja 2018.

  27. lipnja 2018.

  od 29. lipnja do 7. srpnja

  2018.

  Srpanjskiod 9. srpnja

  do 21. srpnja 2018.

  23. srpnja 2018.

  od 25. do 28. srpnja 2018.

  Rujanskiod 3. rujna

  do 18. rujna 2018.

  20. rujna 2018.

  od 22. do 29. rujna 2018.

  - izravno preko Središnjeg prijavnog ureda objava konačnih rang lista je 16. srpnja, a upis pristupnika na Veleučilište bit će od 17. do 21. srpnja 2018.

  Specijalistički diplomski stručni studijrazredbeni postupak u srpnju:

  Predaja prijave i dokumenata: od 8. svibnja do 21. srpnja 2018.

  Objava rezultata: 23. srpnja 2018.Upisi: od 25. srpnja do 28. srpnja 2018.

  razredbeni postupak u rujnu:Predaja prijave i dokumenata:

  od 3. rujna do 4. listopada 2018. Objava rezultata: 5. listopada 2018.Upisi: od 9. do 13. listopada 2018.

 • Drage studentice i studenti, završava još jedna akademska godina i nadam se da ćete uspješno nastaviti obavljati svoje studentske obveze i u vrijeme ispitnih rokova. U ovom 16. broju našeg Informativnog lista Gaudeamus objedinili smo sva događanja

  vezana za rad naše ustanove u kojemu najveći dio pripada upravo vašim aktivnostima.

  Organizirali smo prvu javnu tribinu posvećenu zrakoplovstvu na kojoj su, kroz pitanja, aktivno sudjelovali i studenti studija održavanja zrakoplova. Ove godine organizirali smo i dvije međunarodne konferencije, jednu posvećenu kriznom upravljanju, a druga optometriji.

  I na konferencijama ste dali svoj doprinos i hvala vam na tome. U ovom broju su i razne vaše akcije i druge nastavne aktivnosti. Tako je nakon dugo vremena organizirana pokazna vježba u Jastrebarskom u sklopu terenske nastave za studente studija upravljanja u kriznim uvjetima.

  Podsjećam i da je u travnju održana još jedna promocija naših studenata.

  Koristim i ovu priliku da svima njima zaželim puno sreće s diplomom Veleučilišta Velika Gorica, a nova promocija očekuje nas već 12. srpnja.

  Na kraju, želim vam svima puno uspjeha na vašim ispitnim rokovima. Pred nama je kratki ljetni odmor i vidimo se ponovno u rujnu, kada izlazi i novi broj našeg Gaudeamusa.

  Vaš dekandr. sc. Ivan Toth

  Vaš dekandr. sc. Ivan Toth

  48

  12182024

  Nove mogućnosti suradnje ustanova koje se bave vojnim ili civilnim zrakoplovstvom te obrazovnih

  ustanova

  Suvremene ugroze sigurnosti

  Konferencija OCCSEE 2018

  Pokazna vježba u Jastrebarskom za studente upravljanja u kriznim

  uvjetima

  Prezentacija studentskih stručnih praksi i mogućnosti zaposlenja

  Upisi u VVG Cisco akademiju (CCNA R/S tečaj)

  Računala su nepouzdana, ali ljudi su još nepouzdaniji.Artur Bloch

  Arthur Bloch (rođen 1. siječnja 1948.) američki je pisac, autor Murphyjevih knjiga Zakona . 

  Pravi naslov knjige je Murphyjev zakon i ostali razlozi zašto stvari idu naopa-ko!   Bloch je 1977. u predgovoru ovoj svojoj knjizi neveo pismo koje je primio od jednog upravitelja kontrole kvalitete  NASA-inog “Jet Propulsion Lab”-a u kojem je objašnjeno porijeklo Murphyjevog zakona:

  “...Zakon je dobio ime po kapetanu Edu Murphyju, jednome od razvojnih inže-njera. Frustracije zbog remenskog prijenosnika koji nije funkcionirao jer je došlo do greške pri spajanju mosnih mjerača napetosti, potakle su ga da primijeti: “Postoji li ma kakav način da se to uradi krivo, on će to uraditi krivo”, misleći time na tehničara koji je spojio mostove u laboratoriju. Ta izjava i njezine varijacije nazvane su Murphyjevim zakonom.

 • 4

  godina IV

  Javna tribina Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra

  Nove mogućnosti suradnje ustanova koje se bave vojnim ili civilnim zrakoplovstvom te obrazovnih ustanova

  Prva javna tribina Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra okupila je predstavnike ustanova koje djeluju u području civilnog i vojnog zrakoplovstva, uključujući i obrazovne ustanove koje u svojim programima imaju izobrazbu u spomenutom području.

  Nakon uvodnih riječi dekana Veleučilišta Velika Gorica Ivan Totha i izaslanika gradonačelnika Velike Gorice Domagoja Ilečića, svoja su tematska izlaganja i prezentacije na javnoj tribini u organizaciji VVG-a redom iznijeli sudionici tribine.

  U svakom slučaju tribina je otvorila neke nove mo-gućnosti suradnje među ustanovama i institucijama koje se bave vojnim ili civilnim zrakoplovstvom te obrazovnih ustanova. Radi se o prvoj ovakvoj tribini za koju želimo da jednom postane konferencija o zrakoplovstvu, koja bi objedinjavala znanja i iskustva svih zainteresiranih strana.

  Hrvatski generalski zbor Posebno zanimljiva izlaganja imali su general

  Josip Štimac koji je govorio o Hrvatskom ratnom zra-koplovstvu i protuzračnoj obrani iz perspektive jučer, danas, sutra, kao i brigadir Vladimir Superina koji je sudi-onike upoznao s raketnim sustavima protuzračne obra-ne i dronovima.

 • 5

  2018/16

  Javna tribina Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra

  Hrvatsko ratno zrakoplovstvoPukovnik Željko Ninić, zapovjednik 91. zrakoplovne baze i natporučnica Magdalena Ištuk na vrlo su

  zanimljiv način približili ulogu HRZ-a i to kroz njegovo opremanje višenamjenskim borbenim avionom 4. generacije.

 • 6

  godina IV

  Hrvatska kontrola zračne plovidbeSudionici tribine imali su prilike bolje upoznati ulogu Hrvatske

  kontrole zračne plovidbe, koju su pojasnili Nino Karamatić i Želimir Trifunović.

  Međunarodna zračna luka ZagrebO načinima rada Međunarodne zračne luke Zagreb i o novom

  terminalu Dr. Franjo Tuđman govorio je član Uprave MZLZ-a David Gabelica.

  Croatia Airlines Našu poznatu aviokompaniju Croatia Airlinesa predstavili su

  Darko Virovac i Krešimir Vlašić.

  Zrakoplovno tehnički centarO radu ali i o konkretnim problemima Zrakoplo

  centra sudionike tribine upoznao je Josip Milošević.

  Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo Sudionici tribine bili su i Damir Bezik i M

  Dragan iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

  Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaPrvoj javnoj tribini veliki su doprinos dali i predst

  nog sustava, Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Pereprezentirao Stjepan Pripeljaš.

  Javna tribina Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra

 • 7

  2018/16

  ovno tehničkog

  arina Fekonja .

  avnici obrazov-ešina, čiji je rad

  Fakultet prometnih znanostiProfesor na Prometnom fakultetu u Zagrebu Doris Novak povezao je ulogu zrakoplovstva i visokog

  obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

  Veleučilište Velika Gorica ima studije održavanja zrakoplova i upravljanja logističkim sustavima i pro-cesima koje su predstavili pročelnici Darko Virovac i Dinko Mikulić. Cijeli je skup moderirao naš stručnjak za sigurnost, ujedno i pročelnik studija upravljanja u kriznim uvjetima Marinko Ogorec

  Hvala svim sudionicima javne tribine Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra

  Javna tribina Hrvatska i zrakoplovstvo jučer, danas, sutra

 • 8

  godina IV

  Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja

  Međunarodna znanstveno stručna konferencija koju Veleučilište Velika Gorica organizira 11 godina zaredom ove je godine održana na Brijunima 23. i 24. svibnja 2018.

  Velikom skupu uzvanika, sudionika konferencije, au-tora iz Hrvatske, zemalja u okruženju te članica EU, na otvorenju u brijunskom hotelu Istra obratio se dekan Veleučilišta Velika Gorica Ivan Toth, koji je naglasio važ-nost kontinuiranosti ove međunarodne konferencije koja se bavi krizama, opasnostima i ugrozama suvremenog društva, kojih smo i sami svjedoci. O temama i strukturi konferencije sudionike je upoznao predsjednik Znanstve-nog odbora konferencije Siniša Tatalović.

  Suvremene ugroze sigurnosti

 • 9

  2018/16

  Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja

  Naime, sigurnost u suvremenom svijetu postaje sve važnija zbog sve učestalijeg ugrožavanja ljudi i pri-rodnog okoliša. Ovo pred suvremene države postavlja sve veće izazove na koje nije moguće učinkovito odgo-vorit. Zbog toga uz vojne, sve su važniji i oni aspekti si-gurnosti koji uključuju djelovanje različitih sastavnica su-vremenih društava.

  Posebno mjesto u tome ima djelovanje u različitim krizama te krizno upravljanje i njegovo stalno usavršava-nje. Izučavanje iskustava prethodnih kriza i izvlačenje određenih pouka važno je za stalno unapređenje sustava

  kriznog upravljanja, kako u smislu prevencije, tako i učin-kovitog odgovora na moguće krize.

  Istraživanje kriza i kriznog upravljanja, važno je, ne samo za razvoj sustava nacionalne sigurnosti čiji je dio i krizno upravljanje, nego i za osmišljavanje i provođenje kvalitetnog obrazovanja za ovu djelatnost. Zbog toga je važno provoditi stalna istraživanja i razmjenjivati iskustva vezana za sigurnosne izazove i krizno upravljanje.

  Na dvodnevnoj konferenciji raspravljalo se o suvre-menim ugrozama sigurnosti, kao i njezinim vojnim as-pektima.

  Pozvana predavanjaNa konferenciji su odr-

  žana dva pozvana predava-nja. Gost iz Nizozemske Jeroen Neuvel govorio je na temu Upravljanje rizikom od poplava u Nizozemskoj, više-slojni sigurnosni pristup, dok je Dario Matika održao pre-davanje pod nazivom Sustav zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj – stanje i perspektive razvoja.

 • 10

  godina IV

  Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja

  Konferenciju je otvorio izaslanik

  predsjednice Republike Hrvatske,

  kapetan bojnog broda Ivica Mandić.

  Sudionike brijunske konferencije pozdravili su gra-donačelnik Velike Gorice Dražen Barišić te za-mjenica župana Istarske županije Giuseppina

  Rajko .

 • 11

  2018/16

  U tome, ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i širem regionalnom okviru, veliku važnost ima već i ova tradicionalna konferencija Dani kriznog upravljanja koja je jedanaestu godinu za redom okupila stručnjake i znan-stvenike iz ovog područja.

  Međunarodna konferencija Dani kriznog upravljanja

  Znanstveni časopis ADRS ušao u bazu

  HRČAKZnanstveni časopis Veleučilišta Velika Gorica

  „Annals of Disaster Risk Sciences – ADRS“ ušao je bazu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK. Hrčak je cen-tralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pri-stup svojim radovima. Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretra-živanja prema raznim poljima. Otvoreni pristup (open access) znanstvenoj literaturi podrazumijeva “slobod-nu dostupnost na javnom internetu, s time da se kori-snicima dopušta čitanje, preuzimanje, umnožavanje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje… ili korištenje u bilo koju zakonitu svrhu, bez ikakvih financijskih, prav-nih ili tehničkih prepreka… Jedino ograničenje repro-dukciji i distribuciji i jedina uloga autorskopravne za-štite u tom kontekstu sastoji se u tome da se autorima osigura nadzor nad cjelovitošću vlastitog djela, kao i pravo da ih se na ispravan način citira.” Treba još nagla-siti da se “otvoreni pristup” zahtijeva samo za znanstve-nu literaturu koju autori inače objavljuju, odnosno daju na korištenje izdavačima i čitateljima bez ikakve novčane naknade. To su ponajprije recenzirani radovi iz znanstvenih časopisa, radovi u zbornicima, ali i svi nerecenzirani radovi koje znanstvenici žele učiniti online dostupnima.

  Link na HRČAK: https://hrcak.srce.hr/

  Tematska područja

  Izlaganja autora i koautora pokrivala su nekoliko tematskih područja:

  Suvremene ugroze sigurnosti

  Suvremeni oblici ugroza

  Vojni aspekti i čimbenici suvremene sigurnosti

  Suvremeni koncepti zaštite i sigurnosti.

  .

 • 12

  godina IV

  Po raznolikosti zemalja iz koje su bili sudionici, kao i po njihovom broju, možemo reći da je ovogodišnja Optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe, održana u Puli, nadmašila dosadašnje tri konferencije.

  Tijekom tri dana trajanja konferencije odrađeno je niz radionica te je održan veliki broj zanimljivih predava-nja domaćih i stranih stručnjaka u području optometrije.

  Konferenciju je u petak 11. svibnja 2018., uz pred-sjednika Europske akademije optometrije i optike Eduarda Teixeiru i predsjednika OCCSEE-a Alena Stranjika, otvorio predsjednik Europskog vijeća optometrije i opti-ke Peter Gumpelmayer.

  Naime, Optometrijsku konferenciju su po prvi puta ove godine pod zajedničkim sloganom Optometry and Optics for Better Vision zajednički organizirali Veleučilište Velika Gorica i Europska akademija optometrije i optike, čiji su čelnici naglasili odličnu organizaciju koja je prido-nijela njezinom velikom uspjehu.

  Sudionici su se odlično družili i izvan predavaonica te razmjenjivali iskustva i ideje. Na gala večeri dodijeljene su nagrade izvučenim sudionicima nagradne igre, koja je već postala tradicija ove naše optometrijske konferencije.

  Izuzetno dobra atmosfera na konferenciji potvrda je odličnoj organizaciji ovogodišnjeg 4. OCCSEE-a.

  IV. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe

  Konferencija OCCSEE 2018. okupila je u Puli u hotelu Park Plaza Histria više od 500 sudionika iz 38 europskih zemalja, Azije i SAD-a

 • 13

  2018/16

  IV. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe

  PovijestPrva optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe održana je 2012. u Opatiji te je okupila više od 400 sudionika iz 19 zemalja Europe. Bio je to prvi puta da su se u Europi na jednom mjestu okupili stručnjaci iz područja očne optike, optometrije i oftalmologije.

  I dvije godine kasnije održana je jednako uspješna Druga optometrijska konferencija u Rovinju koja je nastavila razvijati kontinuitet cjeloživotnog usavrša-vanja u području optike i optometrije. Treća optome-trijska konferencija održana je u Splitu 2016. godine.

 • 14

  godina IV

  IV. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe

  SudioniciSudionici konferencija su optometristi, očni optiča-

  ri, oftalmolozi, studenti budući optometristi te gospodar-stvenici i tvrtke koji imaju važnu ulogu logističke potpore optometrijskoj i optičarskoj struci. Glavni cilj konferencije

  je prijenos znanja na mlađe generacije optičarske i opto-metrijske struke iskorištavanjem velikog potencijala i iskustva svjetskih i europskih priznatih i dokazanih struč-njaka.

  PoPPPPoPoPoPoPoPoPPoPoPPoPP zzzzzzzzzzzvzvzzz anananananananananananaannnnnnnnni ii i ii iiiiiiiiiiiiiiii prprprprprprprprrprrrrpprprrp ededdedeeeeeeeee avavačačči i nana konfefeeferereerencncncijijjijijijijijiijijijijijjijjijjijiiiii:iii:i:iii:i:i:ii:i:i:i:– LLLlLlLlLLLL uuuïuïuuu sas QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQueueueuueueueueueuueueuueuuuueuueueveveveveveevevevevevevvevvevevevv dodododdddddddddd JJJJJJunununununnnu yeyeyeyyyyyyyyyy nnnntntntntn , , ODODODODDDDDDDDDDDDDDDDD,,,, , , , ,, PsPsPsPsPPPPsPsP ycycyycycycycycyyyyyyyyyyyyyy hoh logigistst, ,

  PhhD D ((ŠpŠŠpana jojooooooooolslskakaaaaa))))))))))––––––––– NNNNNNNNNNiciiiciciiiciciciicooooooolo aaa LoLogagann BBBBBBBBBBScScSSSSSSSSS MMeded, PhD MCCOpOptototooommmmmmmmmmmmmmmmm ((((((VeVelilikakaaaaaaaaaaaaaa

  BrBrBrBrBrBrBrBrBrBrB ititi anannnnnnnnnnijijijijijaaaa)))))))))– TThohohhh mamaaaaaaaaamassssssssssss F.FFFFFFFF.FF FFFFFFFFFFreeeereeeedddddddddddddddoooooooooo,,,,,, ,,, PhPhPP D,D,D,D, čččččččččččlalaalal nn AmAmAmAmAmmmmmmmmmeeerereeeeeeeeeeeee ičičkeeke aakakadedeeeeee---

  mimijeje ooptptomometetririjeje ((SASADD))–––––– MiMiMiMiMiMiiilelelelelelelele BBBrrrrururr jijijijijijijic,,, opopopptotommetrist, član AmAmereričičkeke aakak dedeeeeeeee-----

  mimimimimimimm jejejejejejejee ooptptptptptp omomomomommetetetetetetete riririirirririjejeejejejejeje ((((((((((SASASASAASASAAAASAADDDDDDDDDD))

  Pozvani predavači na konferenciji:– Lluïsa Quevedo Junyent, OD, Psychologist,

  PhD (Španjolska)– Nicola Logan BSc Med, PhD MCOptom (Velika

  Britanija)– Thomas F. Freddo, PhD, član Američke akade-

  mije optometrije (SAD)– Mile Brujic, optometrist, član Američke akade-

  mije optometrije (SAD)

 • 15

  2018/16

  IV. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne Europe

  Okrugli stol o izazovima optometrijske struke

  U sklopu Optometrijske konferencije sred-nje i jugoistočne Europe (OCCSEE2018) održan je okrugli stol pod nazivom „Professional and educational landscape in Eastern Europe: Challenges and Opportunities“ na kojemu je sudjelovalo više od 30 sudionika iz petnaestak europskih zemalja i Izraela

  Sudionici okruglog stola razmijenili su mi-šljenja i iskustava o regulaciji i obrazovanju u području optometrijske struke te raspravljali o novim izazovima koji ih očekuju u budućnosti.

  U plodnoj raspravi sudionici okruglog stola usuglasili su se oko novih koraka koje je potrebno učiniti u cilju jačanja optometrijske struke te su naglasili važnost zajedničke surad-nje i međusobne podrške.

  Glavni sponzori konferencije bili su: Essilor, Hoya, Optinova i Oktal Pharma

  U ime Veleučilišta Velika Gorica i Organizacijskog odbora OCCSEE-a hvala svim sudionicima, sponzorima i izlagačima!

 • 16

  godina IV

  Terenska nastava

  U bivšoj vojarni “Dr. Ante Starčević” u Jastrebarskom održana je od 18. do 20. svibnja pokazna vježba za redov-ne i izvanredne studente II. godine preddiplomskog stručnog studija Upravljanje u kriznim uvjetima – kolegij “Logistika i sigurnost”

  Vježba se održavala pod nazivom “Organizacija pri-vremenog šatorskog naselja”, a u njoj su, uz naše studen-te, sudjelovali i strani studenti koji na Veleučilištu Velika Gorica borave u sklopu programa Erasmus+. Praktična nastava bila je organizirana u šatorskom naselju a stu-denti su imali priliku naučiti postaviti privremeno šator-sko naselje te se susresti s organizacijom života u njemu.

  Pokazna vježba u Jastrebarskom za st

  Nastavni ciljevi vježbe:

  planiranje i priprema za formiranje privremenog šatorskog naselja

  formiranje šatorskog naselja uz izuzimanje opreme i sredstava, uređenje lokacije,

  uređenje šatorskog naselja, organizacija života i rada

  izvođenje nastave u terenskim uvjetima

  praktično upoznavanje i korištenje opreme i sredstva zaštite i spašavanja

  prezentacija Veleučilišta Velika Gorica, studij Upravljanje u kriznim uvjetima.

 • 17

  2018/16

  udente upravljanja u kriznim uvjetima

  Nositelji pokazne vježbe bili su Veleučilište Velika Gorica i Državna uprava za zaštitu i spašavanje

 • 18

  godina IV

  ranu strategiju za rješavanje.S Veleučilišta Velika Gorica na izradi treninga sudje-

  lovali su dr. sc. Željko Dobrović, pročelnik studija Krizni menadžment i Marina Črnko.

  Pročelnik Dobrović održao je predavanje o spre-mnosti i unapređenju sposobnosti institucija za upravlja-nje katastrofama

  Prvi trening rezultirao je izgradnjom potencijalnih modula za buduće treninge na drugim visokim učilišti-ma, uključujući razvoj ciljanih predavanja, prezentacija, vježbi i zadataka. U narednim mjesecima trening će se dalje razvijati na temelju procjene prvog treninga, a pla-nirano je širenje na visoka učilišta na području Europe. Uz postojeće module razvijat će se nova predavanja i vježbe

  što će u konačnici re-zultirati jedinstvenim nastavnim planom i programom modular-nog tipa za područje upravljanja rizicima ka-tastrofa, krizama, zašti-tom i sigurnošću. Pojedine module razli-čite zemlje mogu kori-stiti ovisno u krizama (nesrećama) koje se do-minantno kod njih de-šavaju.

  Zajednička obuka

  Zajednička obuka o upravljanju rizicima od katastrofa na Saxion University of Applied Sciences

  Mreža CONRIS (Cooperation Network of Risk, Safety and Security studies) visokih europskih učilišta s programima kriznog menadžmenta, rizika, sigurnosti ili zaštite, čiji je član i VVG, razvili su program osposobljavanja za upravljanje rizicima od katastrofa.

  Program CONRIS-a namijenjen je prvostupnicima i magistrima struke, čiji je cilj raditi u području upravljanja rizikom od katastrofa. Program se temelji na publikaciji Science for Disaster Risk Management 2017. koju je izdao Disaster Risk Management Knowledge Center Europske Unije.

  Prvi trening održan je na Saxion University of Applied Science u gradu Enschede, Nizozemska od 9. do 13. travnja 2018. Predavači i stručnjaci s uključenih viso-kih učilišta iz Nizozemske, Španjolske, Belgije, Engleske i Italije održali su predavanja za 50 studenata. Nakon pre-davanja studenti su primijenili znanja iz područja uprav-ljanja rizicima od katastrofa na praktične zadatke. Za rizi-ke od poplava i slučaj nuklearnog rizika razvili su integri-

  Marco Massabo, Zeljko Dobrović, Marina Črnko, Tom de Groeve, Jeroen Neuvel, Yung-Fang Chen,

  Guido Minucci, Volker Stilig, Pierre Kockerols, Nils van den Broucke

 • 19

  2018/16

  Aktivnosti na VVG-u

  Veleučilište Velika Gorica ugostilo je delegaciju iz grada Imotskoga, koji je u osnivanju svoje prve visokoo-brazovne ustanove. Naime, gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić, s kolegama dr. sc. Domagojem Karinom i dr. sc. Pericom Tucakom željeli su se upoznati s nači-nom rada našega Veleučilišta, kako bi im i naša iskustva i dobre prakse eventualno mogle pomoći u njihovim na-

  Delegacija iz Imotskog na VVG-ustojanjima da u vrlo skorom vremenu otvore visoko uči-lište u svome gradu.

  Dekan Veleučilišta Velika Gorica dr. sc. Ivan Toth pojasnio je gostima način rada našeg Veleučilišta te obe-ćao svaku potporu i pomoć koja im bude potrebna. U pratnji delegacije iz Imotskog bili su gradonačelnik Velike G orice Dražen Barišić i njegov zamjenik Krešimir Ačkar.

  Izabrano novo predsjedništvo Studentskog zbora

  Na zadnjim izborima za Studentski zbor VVG-a najviše glasova za predsjednicu dobila je Katarina Šarac. Njezin zamjenik postao je Nikola Ćibarić, dok je za pravobranitelja izabran Miroslav Walter.

  Za predstavnike studenata u Stručnom vijeću VVG-a izabrani su Hrvoje Kušanić i Marko Batković.

 • 20

  godina IV

  Veleučilište Velika Gorica posjetili su predstavnici in-formatičkih tvrtki COMMINUS d.o.o. i SPAN d.o.o. i prezen-tirali studentima održavanja računalnih sustava mogućno-sti obavljanja ljetne stručne prakse u njihovim tvrtkama,

  Izvanredni studenti 3. god. studija Upravljanje u kriznim uvjetima su u okviru terenske nastave na kole-giju Obavješćivanje i odnosi s javnošću posjetili RTL televiziju. Studente su ugostila poznata RTL lica kao i vrsni televizijski stručnjaci koji su ih uputili u dinami-čan svijet televizije. Što je važno kod pripreme vijesti, kako se osloboditi treme, govorničke vježbe i ostale

  Praksa i stvarnost

  Studenti UKU-a posjetili RTLrelevantne stvari za ovaj medij, samo su neke od tema o kojima se govorilo, ali i u studij u pred kamerama isprobalo.

  Prilikom posjete RTL-u studenti su također imali priliku zaviriti u režiju, montažu i ostale odjele koji su neophodni za produkciju informativnog i zabavnog programa.

  Prezentacija studentskih stručnih praksi i mogućnosti zaposlenja

  Više informacija na:  https://www.comminus.hr/ (COMMINUS)i https://span.eu/academy/  (SPAN)

  kao i mogućnosti zaposlenje. Prijave su otvorene.

 • 21

  2018/16

  Studenti II. godine studija ORS i OMV posjetili su Tehnološki park Zagreb u pratnji nastavnika Brune Valića, Mirele Karabatić i Martine Mihalinčić. Studenti su imali priliku čuti korisne informacije o pokretanju vlastitog poduzetničkog pothvata te o programima i projektima kroz koje im djelatnici i “stanari” Tehnološkog parka mogu pomoći pri realizaciji njihovih poduzetničkih ideja.Ivana Mišetić, voditeljica projekta u Razvojnoj agenciji Zagreb studentima je prezentirala djelatnosti triju odjela Agencije – Centra za razvojne projekte, Plavog ureda i

  Studenti specijalističkog diplomskog stručnog stu-dija Upravljanje logističkim sustavima i procesima, posje-tili su, u sklopu terenske nastave, Hrvatski zavod za

  norme. Terenska nastava održana je u sklopu kolegija Osiguravanje kvalitete u logistici, a studenti su imali prilike poslu-šati tri teme: Hrvatski zavod za norme, norme i normizacija, vrste dokumenata i rad u tehničkim odborima; Tehnički odbor HZN/TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i ino-vacijama; rad normoteke, informacijsko-

  Radni posjeti

  Susret s uspješnim startupovima u Tehnološkom parku Zagreb

  Tehnološkog parka Zagreb. Naglasak je, pošto se prezen-tacija održala u srcu zbivanja startup ekosustava, bio na stvaranju tehnološki napredne i inovativne tvrtke kroz programe Predinkubacije, Inkubacije i Postinkubacije koji su im dostupni u okviru TPZ-a.

  Nakon zanimljivog uvodnog dijela studenti su imali prilike upoznati neke od uspješnih startupova, a pitanja studenata bila su brojna. Tako je jedan zanimljiv odgovor na pitanje o broju bačenih plastičnih boca usrećio i na-gradio velikogoričkog studenta Freewa bocom.Ulazak u svijet konkretnih i praktičnih postignuća odlično je nadopunio do sada stečena znanja naših studenata.

  Studenti logistike posjetili Hrvatski zavod za norme

  dokumentacijske i komunikacijske središnjice HZN-a te aplikacije koje HZN nudi svojim korisnicima.

  Predavanja su bila sadržajno usklađena s izvedbe-nim planom nastave te su proširila znanja studenata i predstavljaju temelj za nadogradnju znanja u području kvalitete.

 • 22

  godina IV

  Aktivnosti

  Veleučilište Velika Gorica i ove je godine, zajedno s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ sudjelovalo u javnozdravstvenoj akciji povodom obilježavanja Svjetskog dana sporta na terenima ŠRC Trnje .

  Posjetiteljima su ovom prigodom naši studenti očne optike i njihovi mentori mjerili oštrinu vida, a svi koji su došli imali su priliku izmjeriti razinu šećera u krvi i provjeriti krvni tlak.

  Studenti očne optike po prvi su puta ove godine krajem travnja sudjelovali na Festivalu znanosti u Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“ u Zagrebu, te predstavljali Veleučilište Velika Gorica učenicima osnov-nih i srednjih škola, kao i njihovim nastavni-cima. Velikom broju posjetitelja tijekom dva dana Festivala naši su studenti vršili mjerenje oštrine vida na Visitestu. Zahvaljujemo Essiloru što nam je i ovom prigodom posudio svoje instrumente. Ovo je bila odlična suradnja Veleučilišta Velika Gorica s Tiflološkim muzejom u Zagrebu koji se bavi problematikom osoba s invali-ditetom, posebno osoba oštećena vida.

  Festival znanosti u Tehničkom muzeju Nikola Tesla

  Obilježili smo Svjetski dan sporta

  Predavanje Branka VukšićaU sklopu kolegija Obavješćivanje i odnosi s javnošću go-

  stujuće predavanje održao je novinar i voditelj Branko Vukšić.Vukšić je na osebujan način prenio svoje dugogodišnje

  iskustvo u radu s medijima studentima 3. godine studija uprav-ljanja u kriznim uvjetima te im je približilo uvid u medijsku moć i funkcionir anje medija „iza kulisa“.

 • 23

  2018/16

  Aktivnosti

  Matic Vogric ima 27 godina, a u svijet opti-ke ulazi sa 15 godina, pomažući ocu u optičkoj radioni u Idriji. Studiranje je započeo u engle-skom Leedsu, gdje je diplomirao Ophtalmic dispensing. Matic je na VVG-u 2015. obranio za-vršni rad na temu Testiranje vida na elektronič-kim uređajima iz čega je proizašla aplikacija Smart Optometry koja danas ima 30.000 korisni-ka diljem svijeta, od optometrista, oftalmologa i optičara, te otvara tvrtku pod istim imenom. Diplomski studij završio je u Alenu u Njemačkoj. Nakon toga dolazi na ideju za izradu nove apli-kacije za trening vida - Amblyoplay. Trenutno pohađa internacionalni poslijediplomski studij MBA na Bledu.

  Studenti treće godine studija Očna optika i njihovi mentori Sonja Drugović i Kristijan Pili, zajedno s djelatnicima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, sudjelovali su u javnozdravstvenoj akciji u sklopu programa „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne ma-njine“. Studenti su uz pomoć svojih mentora napravili mjerenja oštrine vida. Također su svi sudionici akcije mogli izmjeriti tlak, razinu šećera u krvi, obaviti preventivni mamograf-ski pregled kao i sudjelovati u raznim eduka-tivnim predavanjima.

  Alumni Matic Vogrič studentima predstavio aplikacije Smart Optometry i Amblyoplay

  Matic Vogrič, naš bivši student optometrije iz Slovenije gostovao je na predmetu Menadžmenta i poduzetništva, kako bi studente VVG-a upoznao sa svojim aplikacijama za trening vida pod nazivom Smart Optometry i Amblyoplay.

  Pomoć romskoj zajednici

 • 24

  godina IV

  Aktivnosti

  Kontakt:e-mail  [email protected] 098 97 91 848.

  U tijeku su upisi za CCNA R/S program. Cisco aka-demija je posebno zanimljiva za studente 3. godine ORS-a zbog priznavanja stručne prakse i mogućnosti izrade Završnog rada iz područja Računalnih mreža.

  Redoviti tečajevi (4 sata tjedno):GRUPA A :

  Srijeda: 11.00 – 14.15 (trajanje:  listopad 2018. – srpanj 2019.).

  GRUPA B:Četvrtak : 11.00 – 14.15

  (trajanje:  listopad 2018. – srpanj 2019.).GRUPA C: 

  Srijeda : 18.00 – 21.15 (trajanje:  listopad 2018. – srpanj 2019.)

  GRUPA D: Četvrtak: 18.00 – 21.15

  (trajanje:  listopad 2018. – srpanj 2019.)

  Troje naših studenata dobilo je na testiranje najnovije mobitele Huawei p20 pro. Studenti su dobili zadatak da tijekom nekoliko dana isprobaju što više mogućnosti novih mobitela, između ostaloga i ka-meru koja je ugrađena u mobilni uređaj. Također su ovaj model mobi-tela trebali usporediti prema performansama (brzina rada, vodootpor-nost…) s drugim uređajima te napisati kratku recenziju. Studentima koji ponude najzanimljivije recenzije bit će do dijeljene nagrade.

  Studenti koji su bili uključeni u testiranje imat će mogućnost po-sjetiti VIDI Lab i provesti vrijeme u razgovoru sa stručnim timom tes-tnog laboratorija VIDILab-a.

  Projekt i rezultati testiranja bit će objavljeni u časopisu VIDI, kao i u njegovom online i iPad izdanju te na portalu Vidilab.com.

  Upisi u VVG Cisco akademiju (CCNA R/S tečaj)

  Prijave  na:  https://www.vvg.hr/cisco/prijava. Presliku uplate prve rate potrebno je poslati na email adresu [email protected]

  Cijena tečaja i način plaćanja (za prijave i uplate 1. rate do 15.7.):

  Studenti/alumni VVG-a:  4400 knStudenti/učenici:  5400 knOsobno:  6000 knFirme:  6000 kn + PDVMoguće je plaćanje na  četiri rate  (prije početka

  svakog od modula).

  Početak tečaja - listo

  pad 2018.

  Projekt časopisa VIDI s VVG-om: Naši studenti ocjenjivali najnovije modele

  mobitela Huawei

 • 25

  2018/16

  Erasmus+ razmjena

  Pod sloganom „You don’t have to be great to start, you have to start to be great“ (Zig Ziglar) studentima Veleučilišta predstavljen je natječaj Moj Zaba Start te im je pojašnjeno kako se pripremiti za prijavu vlastitih proje-kata. Studenti studija Održavanje ra-čunalnih sustava i Održavanje mo-tornih vozila odslušali su ovo preda-vanje u sklopu nastave iz predmeta Menadžment i poduzetništvo.

  Naime, nastavnica Mirela Karabatić studente je zainteresirala za natječaje Poduzetništvo, Kultura i znanost i Društvo te ih pozvala da,

  “We are Beatriz and Jéssica and we live in Portugal. We study Environmental Health in Coimbra Health School and in Velika Gorica University we are studying Crisis Management.”

  Since we’ve been here, we had the opportunity to visit a biogas facility and some landfills which is great since we are developing an article on waste manage-ment subject. We are comparing food waste habits in Portugal and Croatia and also trying to analise food waste in a tou-rist level.

  We also had the opportunity to visit some beautiful places here in Croatia like Plitvice Lakes and Krka National Park.

  This has been a great experience for us!

  Studentima prezentiran natječaj Moj Zaba Start

  ostvarujući jedan od obveznih ishoda učenja predmeta izrada i prezentacija projektnog zadatka, osmisle projekte koji će zadovoljavati kriterije natječaja i koje će, žele li to, moći i prijaviti na natječaj Moj Zaba Start.

  This has been a great experience for us!

  Beatriz i Jessica iz Coimbre, Portugal bile su na naπem VeleuËiliπtu u sklopu programa Erasmus+.

  Za njih je to, kaæu, bilo divno iskustvo.

 • 26

  godina IV

  eko aktivnosti

  Povodom Dana planeta Zemlje Eko škola Veleučilišta Velika Gorica organizirala je u krajem travnja projekciju filma OVO MIJENJA SVE / THIS CHANGES EVERYTHING, nastalom po istoimenom bestselleru Naomi Klein, autorice svjetskog hita No Logo. Film je studentima prikazan u dvorani TRC.

  Veleučilište Velika Gorica i ove je godine sudjelova-lo u utrci Maksimirski Minus Zwei cener, i to kao suorga-nizator, ali i natjecateljski. Ekipu VVG-a predvodio je dekan Ivan Toth. I ovogodišnja četvrta utrka organizirana je povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja a staze su bile duge 2, odnosno 8 km za odrasle. Za djecu je bila pripremljena staza prilagođena dječjem uzrastu. Svaki natjecatelj dobio je poklon paket organizatora. Ovaj je-

  Dan planeta Zemlje obilježen filmom “Ovo mijenja sve”

  O filmu:Ovo mijenja sve film je koji je nastajao tijekom

  211 dana snimanja, u četiri godine, na pet kontinena-ta, epski pokušaj da se u drugačijem svjetlu prikažu golemi dosezi klimatskih promjena.

  Trka u Maksimiru

  dinstveni rekreativno-edukativni događaj iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljudi koji su prepoznali važ-nost fizičke aktivnosti za svoje zdravlje.

  Posjetiteljima su ovom prigodom naši studenti očne optike i njihovi nastavnici mjerili oštrinu vida, a svi koji su došli u Maksimir imali su priliku izmjeriti razinu šećera u krvi i provjeriti krvni tlak. Ove godine Maksimirski Minus Zwei cener okupio je oko 500 trkača svih uzrasta.

 • 27

  2018/16

  eko aktivnosti

  Na svečanoj podjeli certifikata, održanoj u dvora-ni Gastro Globusa na Zagrebačkom velesajmu 11. svibnja, Veleučilište je obnovilo status Ekoškole te se ponovno pridružilo paleti odgojno-obrazovnih usta-nova u Republici Hrvatskoj koje svojom ekološkom osviještenošću zasluženo pripadaju eko zajednici.

  Naime, međunarodna koordinacija za Ekoškole,

  Veleučilište Velika Gorica i Udruga Ekoregija Velika Gorica u suradnji s VG Čistoćom, VG Vodoopskrbom i OŠ Jurja Habdelića realizirali su do sada najveću radi-onicu na temu Otpad i umjetnost. Radionicu je osmislila i vodila naša profesorica Sanja Kalambura. Učenici od 1. do 4. razreda vri-jedno su dva tjedna prikupljali stari papir, tekstil, karton, kutije, čepove, raznu ambala-žu koja je poslužila za izradu malih umjetnič-kih djela. Osim što su vrijednim radom stvorili 40 slika, ovaj dan će im ostati u sjeća-nju kao dan u kome su naučili da otpad nije smeće i da ima ponovnu uporabnu vrijed-nost.

  Svaki dan kad se probudi, jež Miško ustane iz svog kreveta i nakon što obavi jutarnje umivanje brzo zgrabi

  hranu i pojede je…..tako počinje knjiga za djecu Jež Miško i prijatelji koju je napisala doc. dr. sc.

  Sanja Kalambura. Radi se o edukativ-noj knjižici za najmlađe koji kroz

  njima prilagođeni tekst i puno lijepih crteža mogu naučiti zašto je važno

  ostatke hrane kompostirati, odnosno, učiniti je novom hranom za biljke koje

  rastu. Važno je brinuti o okolišu i biljkama

  jer tako brinemo o našoj planeti Zemlji i ostavljamo je lijepu za nove generacije, po-

  ruka je na kraju ove zgodne literature za djecu, ali dodat ćemo, i za nas velike.

  Veleučilište Velika Gorica u mega radionici o otpadu

  Izložba radova Ukupno je na radionici sudjelovalo 400

  djece, a teme koje su prenesene u slike bile su: livada, pas, mačka, šuma, rijeka, potok, nebo, more, svemir i sl. Ovim projektom Veleučilište kroz rad svoje Eko škole i pred-met Gospodarenje otpadom intenzivno radi na popularizaciji znanosti i približavanju ovog sveobuhvatnog problema onima naj-manjima. Vjerujemo da će se ovakve radioni-ce  nastaviti organizirati na goričkom po-dručju te da ćemo uskoro vidjeti radove na zajedničkoj izložbi.

  Prvo obnavljanje statusa Ekoškolena prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, produžila je Veleučilištu status međunarodne Ekoškole. To znači da je Veleučilište u cijelosti ispunilo uvjete iz smjernica za provedbu pro-grama Ekoškole i uredno izvršilo sve potrebne radnje za obnavljanje ovog međunarodnog priznanja.

  Jež Miško i prijatelji

  2018/16

  Svaki dan kakreveta i nakon što

  hranu i pojede jMišk

  cos

  učirast

  jer taostavlj

  ruka je djecu, ali

  Jež Miško i prijate

 • 28

  godina IV

  U subotu 21. travnja 2018., u dvorani Gorica, održana je još jedna svečana promo-cija stručnih prvostupnika i specijalista stru-ke.

  Na prvoj promociji u 9:30 promovirani su stručni prvostupnici preddiplomskih stručnih studija Očna optika i Održavanje računalnih sustava te specijalisti struke spe-cijalističkog diplomskog stručnog studija Informacijski sustavi.

  Promocija nove generacije studenata

 • 29

  2018/16

  Promocije

  Na drugoj promociji u 12:30 sati promovirani su završeni studenti preddiplomskih stručnih studija Održavanje motornih vozila, Održavanje zrakoplova i

  Upravljanje u kriznim uvjetima te specijalisti struke speci-jalističkih diplomskih stručnih studija Krizni menadžment i Upravljanje logističkim sustavima i procesima.

 • 30

  godina IV

  Promocije

  Čestitamo i sretno svima s diplomama VVG-a!

 • 31

  2018/16

  Jeste li znali….

  Inače, ovi mladići s dresovima VVG-a nastupili su u konkurenciji od ukupno 25 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Mađarske.

  Copy

  right

  :

  Vele

  učili

  šte

  Velik

  a G

  oric

  a, H

  rvat

  ska

  Izdavač: Veleučilište Velika Gorica,

  Zagrebačka ulica 5, 10 410 Velika Goricae-mail: [email protected]

  tel: 01 6222 501fax: 01 6251 301

  www.vvg.hrwww.facebook.com/veleucilistevg

  Za izdavača: Ivan Toth

  Urednica: Ana Mirenić

  Suradnici: Marina Črnko, Alen Stranjik, Martina Bratić,

  Mirela Karabatić, Sanja Kalambura, Dubravko Mrakužić, Matea Sučec

  Grafičko oblikovanje: VBSKontakt uredništva: [email protected]

  Tisak: Alka print d.o.o.

  Naklada: 1 000 primjeraka

  Informativni list Veleučilišta Velika Gorica

  Košarkaški veterani koji igraju „pod bojama“ VVG-a nastupili su na 21. tradicio-nalnom turniru veteranki i veterana održa-nome početkom lipnja u Subotici.

  VVG-ova ekipa nastupila je u katego-riji +50 i osvojila 3. mjesto. U neizvjesnoj polufinalnoj utakmici finale im je izmaklo za samo 4 koša.

  Za ekipu su nastupili: Mladen Raškaj (kapetan), Adolf Čulek, Ivan Vučković, Željko Krištofić, Milan Bezina, Tomislav Miškulin, Igor Grgić, Danijel Markočić, Ivica Jakić, Željko Kanižanec, Miroslav Lisjak, Željko Dragišić i Reno Švalek.

  U dresovima VVG-a košarkaši osvojili 3. mjesto

  Katarina je rođena 1913. godine u Vuki kod Osijeka. Oglas u novinama o otvaranju Pilotske škole u Zagrebu odlučio je životnu karijeru ove činovnice i 1935. godine učlanila se u zagrebački Aeroklub. 1936. godine dobila je diplomu sport-skog pilota. 1938. godine skočila je padobranom i postala prva žena u Hrvatskoj, ali i u Istočnoj Europi kojoj je to pošlo za rukom. Ubrzo je postala vojni pilot u činu poručnika u sastavu zračnih snaga NDH. Nakon rata, kao većina domobran-skih časnika, bila je proganjana, izbačena je iz stana i zabranjeno joj je bilo letenje. 1998. godine dobila je Red Danice Hrvatske s likom Franje Bućara za doprinos hrvatskome sportu. 26. stude-nog 2001. godine ponovno je primljena u Aeroklub Zagreb, pa se nakon 56 godina i simbo-lično vratila zrakoplovstvu.

  Katarina Matanović-Kulenović

  - prva hrvatska pilotkinja i padobranka

 • SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJISPECIALIST GRADUATE PROFESSIONAL STUDY PROGRAMMES

  STUDIJIJISPECIALIST GRADUATE AGT GLPROFESSIONALSPR SISTUDY PROGRAMMESDY PROGPR

  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJIUNDERGRADUATE PROFESSIONAL STUDY PROGRAMMES


Recommended