Zatita na radu

 • View
  71

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaštita na radu

Text of Zatita na radu

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  1/71

  ZATITA NA RADUZA POLAZNIKE OBRAZOVNOG KURSA ZA ZANIMANJA

  ZAVARIVA I CAD (CNC) OPERATER

  Pripremio: Adnan karahmetovi dipl. ing. ma.

  Biha, septembar, 2014.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  2/71

  PREDGOVOR DIREKTORA .J. D.O.O.

  Potovani polaznici,

  Sa velikim oduevljenjem sam gledao listu na kojoj je bio veliki broj zainteresiranih za ovaj obrazovnikurs koji e se odrati u naoj kompaniji .J. D.O.O . iako svi ne mogu biti primljeni zbog ogranienogbroja polaznika, drago mi je da sam vidio i osjetio motivaciju mladosti ispunjenu istinskom energijomjedne mlade osobe eljne rada i uenja.

  Na ivot u svome toku postaje sjajan mozaik koji kombinuje elemente uspjeha i sree koje uimo oddrugih ljudi. lmperativ mene kao direktora, a i uprave je da od svih sudionika programa, kako Vaspolaznika tako i od vaih predavaa iz .J. D.O.O. traimo kooperativnost, konstruktivnost, odgovornosti strunost s ciljem usmjeravanja na brzo rjeavanje konkretnih radnih zadataka u vlastitoj radnojsredini. Nadam se da e vam ovaj kurs dobro koristiti te da ete dobiti znanje koje Vam je potrebno da

  svoj posao odradite u skladu sa sigurnosnim normama, samouvjereno, bez straha, metodino i precizno.elim vam sve najbolje u budunosti i nadam se da je pred vama prije svega pouan, radom ispunjen, a ida kaem zabavan period u naoj kompaniji. Sretno !

  DIREKTOR .J. D.O.O

  adil avki

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  3/71

  10 NAELA SIGURNOSTI

  1. SVE OZLJEDE, POARI I PROFESIONALNE BOLESTI MOGU SE IZBJEI.

  2. UPRAVA JE ODGOVORNA ZA SIGURNOST.

  3. SIGURNOST JE ODGOVORNOST SVAKOG ZAPOSLENOG I UVJET JE ZAPOLJAVANJA.

  4. TRENING JE VAAN ELEMENT SIGURNOG RADNOG MJESTA.

  5. REDOVITO SE MORA PROVODITI REVIZIJA I INTERNA INSPEKCIJA.

  6. SVE SLABOSTI I NEDOSTACI MORAJU SE RIJEITI ODMAH.

  7. BITNO JE ISTRAITI SVE OZLJEDE, POARE I POTENCIJALNO OPASNA STANJA.

  8. VAAN DIO SIGURNOSTI JE I SIGURNOST IZVAN RADNOG MJESTA.

  9. ZA FIRMU JE KORISNO SPRIJEITI POARE, PROFESIONALNE BOLESTI I OZLJEDE SVOJIH ZAPOSLENIH.

  10. LJUDI SU NAJVANIJI FAKTOR SISTEMA SIGURNOSTI I ZATITE NA RADU.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  4/71

  UvUvod u zatitu na radu

  Zatita na radu je skup tehnikih, zdravstvenih, pravnih, psiholokih, pedagokih idrugih djelatnosti pomou kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti to ugroavajuivot i zdravlje osoba na radu i utvruju mjere, postupci i pravila da bi seotklonile ili smanjile te opasnosti.

  Zatita na radu je sastavni dio organizacije rada i izvoenja radnog procesa.Budui da u organizaciji rada i izvoenja radnog procesa svoje zadae imajuposlodavac i njegovi ovlatenici, strune slube, rukovodioci svih nivoa te radnici,moemo tvrditi da je rad na siguran nain, bez nesrea, ozljeda i gubitaka uinteresu svih sudionika u radnom procesu, ukljuujuci i javni interes.

  Za sigurno obavljanje svog posla pridravajte se propisanih pravila zatite priradu, jer ete na taj nain izbjeimnoge neugodnosti i neeljeneposljedice.

  Provoenjem osposobljavanja iz zatite na radu, nastojimo izbjei nezgode. Dabismo to postigli, moramo poznavati neke zakonitosti koje dovode do nezgoda.

  Nezgodom nazivamo neeljeni, nepredvieni dogaaj koji za posljedicu moeimati povredu ili materijalni gubitak. Svaka nezgoda nastaje zbog neije pogreke.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  5/71

  Pogreka najee nastaje ako zaposlenik:

  ne zna sigurno raditi,

  ne moe sigurno raditi ili

  ne eli sigurno raditi.

  Upravo zato, dunost vam je nauiti raditi sigurno i svoje znanje stalno

  usavravati.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  6/71

  Vasi neposredni rukovodioci (poslovoe)vam u tome moraju pomoi. Ponekadneete moi raditi sigurno, jer e postojati opasnost od drugih osoba,neispravnih sredstava rada i sl. U tom sluaju zatraite savjet od svogposlovoe .

  Ukoliko bolujete od nekih bolesti koje vam mogu predstavljati tekoe uizvjesnim fazama rada, morate takve bolesti prijaviti kako biste mogli bitirasporeeni na odgovarajue radno mjesto.

  Nesigurnim nainom rada ili odbijanjem primjene sigurnih metoda rada,ugroavate sebe i druge.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  7/71

  OPA PRAVILA

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  8/71

  Prije rasporeivanja na poslove i radne zadatke poslodavac ima obavezu ucijelosti vas upoznati sa svim tetnostima i opasnostima koje se javljaju naposlu koji ete obavljati.

  Morate biti upoznati gdje se nalaze ureaji za gaenje poara i kako sepravilno koriste, a prilaz tim ureajima mora biti uvijek slobodan.

  Na poslovima gdje se ne mogu otkloniti tetnosti i opasnosti, uvijek koristite

  svu propisanu linu zatitnu opremu (LZO).

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  9/71

  ZNAKOVI OPASNOSTI I UPOZORENJA

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  10/71

  Svugdje i na svakom mjestupotujte znakove opasnosti i upozorenja !

  Strogo je zabranjenoputati u rad maine ili postrojenja sa kojima u svomradu ne rukujete !

  Ne skidajte crvenu karticu upozorenja sa neispravnih maina, aparata ipostrojenja!

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  11/71

  POSTUPAK U SLUAJU NESREE

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  12/71

  U naoj firmi imamo lica i potrebnu sanitarnu opremu za struno pruanjeprvemedicinske pomoci.

  Pri najmanjoj povredi obratite se za pomo.

  Dunost vas ili vaih radnih kolega, u sluaju teke povrede je odmah nazvatitelefon hitne pomoi (124).

  U sluaju poaraVaa je dunost pristupiti gaenju (ostanite pribrani i

  pokuajte ugasiti poar, ako se osjeate nesigurno napustite objekat iobavezno obavijestite nekog od kolega i pozovite vatrogasce na broj123.

  Svaku ozljedu na radu, duni ste u roku 24 sata prijaviti svom poslovoi ilivoi odjela a zatim i lijekaru radi ostvarivanja eventualnih prava.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  13/71

  Prema Zakonu o zatiti na radu zabranjeno je

  uzimanje, unoenjealkoholnih pia i drugih sredstava

  ovisnosti prije i tokom rada u preduzee.

  Kaznit e se na licu mjesta zaposlenik ako unosi ili uiva

  alkohol i druga sredstva ovisnosti i ako ne omogui da se utvrdi je li

  pod utjecajem alkohola.

  Poslovoa ne smije rasporediti na poslove radnika koji je pod utjecajemalkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

  Takoe su zabranjeni verbalni i fiziki sukobi. isti mogu dovesti do otkazivanjaradnog ugovora, sve eventualne probleme prijaviti poslovoi.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  14/71

  Dok se radi, pridravajte se radne discipline.

  Zabranjeno je spavati u bilo koje doba i na bilo kojem

  mjestu u preduzeu, jer se i na taj nain mogu izbjei

  povrede

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  15/71

  ODRAVANJE REDA I ISTOE

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  16/71

  U .J. D.O.O urednost vaeg radnog mjesta i vaih radnih prostora uslov jekvalitetnog i sigurnog obavljanja posla. Zbog toga se uvijek i u svakomtrenutku drite tog principa.

  Svi prilazni putevi zavarivakim boksovima i prolazi kojima se kreu uposlenicii viljukari moraju biti stalno prohodni, ne smiju biti uprljani materijalimakoji izazivaju klizanje niti zakreni (da time uzrokuju posrtanje i padoveodnosno neeljene nesree).

  Sve materijale i sirovine koje koristite u svakodnevnom radu, morate uvijekuredno sloiti a nakon zavretka radnog vremena oistiti radno mjesto jerposlije Vas dolazi naredna smjena.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  17/71

  Zabranjeno je hodati po opremi i instalacijama kako

  bi se skratio put i utedjelo nekoliko koraka.

  Improvizacije dovode do povreda, zato je bolje uiniti

  i korak vie samo da se sigurno stigne do odredita.

  Nije dozvoljeno dobacivanje alata, opreme ili ostataka

  materijala, nitko nije toliko daleko da mu se alat ne moe dodati.

  Pazite, niste sami i zato u

  svakom trenutku se morate posebno

  osigurati od sluajnog pada alata,

  pribora i dijelova opreme

  koju ugraujete .

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  18/71

  Zatitna oprema Vas uva i zato je uvijek nosite dok se kreete po pogonu iobavljate poslove.

  Posao uvijek obavljajte sa dunom panjom da izbjegnete povrede.

  Nikada ne obavljajte razliite poslove istovremeno jer moete dovesti uopasnost svoj ivot i ivot svojih radnih kolega.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  19/71

  LINA ZATITNA ODJEA Lina zatitna sredstva i oprema koja se nosi pri zavarivanju, bravarskim i

  ostalim poslovima mora biti u skladu s normama propisanim za radno-zatitnu odjecu i opremu pravilnika ZnR .J. D.O.O.

  Zato je zabranjeno da vi sami na bilo koji nain "poboljavate" kvalitetu ifunkcionalnost zatitne opreme (buenjem, trganjem, skraivanjem i sl.).

  PAZITE Na mjestima gdje brusite, buite ili mehaniki istite, duni ste nositipropisane naoale.

  Uvijek kada radite sa rotirajuim alatima morate biti maksimalnokoncentrirani na rad.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  20/71

  LJESTVE I SKELE

  Ljestve moraju biti sigurne od klizanja, a poeljno je da ih pri upotrebipridrava drugi uposlenik.

  Sve se ljestve smiju koristiti tako da ine ugao od 75 stepeni sa podom.

  Vrh ljestava uvijek mora biti jedan metar iznad mjesta koje treba dosegnuti,osim kod dvodijelnih ljestava i obavljanja poslova na plafonu.

  Zabranjeno je na ljestve postavljati zatitne rukohvate, a penjanje i silaenjepo ljestvama uvijek initi licem okrenutim prema istima.

 • 5/20/2018 Zatita na radu

  21/71

  Svaku skelu prije poetka rada treba pregledati odgovorna osoba.

  Penjanje na skelu ili stalau se smije dozvoliti samo posebno izvedenim iosiguranim ljestvama ili pril