Zabudowa powierzchni sanitarnych - Alsanit

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Zabudowa powierzchni sanitarnych - Alsanit

 • Zabudowa powierzchni sanitarnych

 • Budujemy, tworzymy, rozwijamy

  Firma ALSANIT powstaa w 2004 roku w Trzciance. Zaoyem j bazujc na wczeniej zdobytym dowiadczeniu w brany zajmujcej siprodukcj i zastosowaniem profili aluminiowych. Wraz ze zmian trendw rynkowych, unowoczenianiem technologii, wprowadzaniem nowych linii produktowych i realizacj kolejnych zlece, rozwija si i ksztatowa zakres dziaalnoci firmy. Obecnie specjalizujemy si w wyposaaniu przestrzeni sanitarnych, ktre wymagaj indywidualnego systemu zabudowy.

  Klientom oferujemy wsparcie na wszystkich etapach wsppracy: od zapytania, przez rekomendacj rozwiza, do produkcji oraz realizacji.

  Rozwijajc firm stawiam na prac z dowiadczonymi specjalistami oraz inwestuj w mod kadr. Takie poczenie daje niezbdne na rynku kompetencje oraz energi do dziaania, dziki ktrej moemy rozwija si i cigle podejmowa kolejne wyzwania. Uczc si od siebie nawzajem tworzymy przyjazne warunki do wsplnej pracy z klientami.

  Dziki takiemu podejciu jestemy w stanie zaoferowa Pastwu sprawdzone rozwizania na miar kadej inwestycji.

  Z uszanowaniem

  Bolesaw HlebionekZaoyciel firmy ALSANIT

  2 ALSANIT / Zabudowa pomieszcze sanitarnych / www.alsanit.pl

 • Kabiny WC system PERSEI 12

 • Produkujemy i realizujemy

  Wszystkie systemy oferowane przez ALSANIT s rozwizaniami autorskimi a ich produkcja odbywa si w naszym zakadzie. Wykorzystujc posiadane moliwoci technologiczne i znajomo uytych materiaw, proponujemy bogaty wachlarz rozwiza.

  Ofert opieramy na odpowiednio dobranych systemach oku wraz z pytami kompaktowymi HPL lub laminowanymi pytami wirowymi LPW.

  Dziki posiadanemu dowiadczeniu moemy, poprzez seri pyta, zweryfikowa zaoenia projektu i przedstawi kilka wariantw oferty, aby w efekcie zaproponowa rozwizania efektywne dla klienta i sprawdzone dla uytkownika.

  Jestemy pewni jakoci naszych produktw, dlatego na wszystkie systemy udzielamy 3 letniej gwarancji.

  Klient moe zdecydowa czy dokona montau we wasnym zakresie na podstwie doczonej do produktu instrukcji, czy zleci monta ekipie ALSANIT. W tej kwestii zdecydowalimy si na praktyczne podejcie do tematu.

  Ekipy montaowe ALSANIT tworz pracownicy biorcy udzia w szkoleniach i posiadajcy dowiadczenie w procesie produkcyjnym. Dziki temu klient ma pewno, e montaysta zna produkty, ktre bdzie instalowa.

  Nasz klient powinien mie moliwo wyboru.

  W ofercie zawsze podajemy rozwizania odpowiadajce zapisom z zapytania, ale te opcjonalne warianty wykonania dajce dodatkow korzy (oszczdno, zagospodarowanie przestrzeni, wygod uytkowania, lepsza jako).

  O naszej elastycznoci wiadczy portfolio realizacji, ktre obejmuje wyposaenie maych i duych inwestycji w kraju i za granic, o rnorodnym charakterze i przeznaczeniu.

  Nasza oferta nie zawiera produktw o standardowych wymiarach. Kady system zabudowy jest indywidualnie dostosowany do wymaga klienta.

  Systemy dostosowane do potrzeb kadej inwestycji

  Wana jest dla nas rwnie kompleksowo oferty. Dlatego przygotowalimy bogat ofert uzupeniajc zasadnicz dziaalno:

  blaty umywalkowe, szafki ubraniowe i depozytowe, elektroniczny system obsugi klienta ESOK

  oraz kompletne wyposaenie pomieszcze sanitarnych w:

  dozowniki myda i papieru, suszarki, pojemniki i kosze na mieci.

  Wszystko po to, by sprosta potrzebom kadej inwestycji.

  4 ALSANIT / Zabudowa pomieszcze sanitarnych / www.alsanit.pl

 • Kabiny WC

  Dla szk i przedszkoli

  Przebieralnie i przymierzalnie Szafki ubraniowe i ESOK

  cianki dziaowe i fizykoterapii

  Kabiny natryskowe

  Blaty umywalkowe i dozowniki

 • Realizujc zlecenia na przestrzeni ostatnich lat wiemy jak wane jest zastosowanie nowoczesnej technologii i cige modernizowanie produktw. W trosce o najwysz jako realizowanych systemw stawiamy na wasne rozwizania:

  produkujemy rozbudowane i cigle uzupeniane linie oku do kabin, zaprojektowane przez nas profile aluminiowe s toczone z matryc, do ktrych mamy wyczne prawo.

  Dysponujemy nowoczesnym sprztem do obrbki pyt i akcesoriw. Stawiamy na najlepszych dostawcw sprztu. Oprcz obrabiarek konwencjonalnych posiadamy maszyny sterowane numerycznie. Midzy innymi, do precyzyjnej obrbki pyt centrum obrbcze HOLZHER, ktre cechuje:

  dua powierzchnia robocza stou, obrbka w osiach x,y,z, dokadno do 0,01 mm, bardzo wysoka jako obrbki.

  Stawiamy rwniena sprawne dziaanie. To co nas wyrnia, to krtkie terminy realizacji. Dziki cigej optymalizacji procesw produkcji i duym zasobom materiaw we wasnym magazynie, jestemy w stanie zapewni szybkie wykonanie zamwienia. Tym samym dostosowa si do harmonogramu realizacji inwestycji.

  Technologia, ktra daje moliwoci

  6 ALSANIT / Zabudowa pomieszcze sanitarnych / www.alsanit.pl

 • Dymy do tego, aby realizowane systemy cechoway sidugim okresem uytkowania. W tej kwestii bardzo istotny jest dobr materiau pyty, z ktrej bdzie wykonana zabudowa.

  Planujc system zabudowy naley uwzgldni czy bdzie ona naraona na dziaanie wilgoci, wandalizmu, jak bdzie uytkowana, na ile wane s kwestie estetyki, itp.

  Ponisze porwnanie zbiera najwaniejsze cechy tych dwch surowcw i wskazuje rekomendowane zastosowanie.

  LPW czy HPL?

  Pyta LPW Pyta HPL

  Cech charakterystyczn pyt HPL jest konieczno zagwarantowania jednakowej wilgotnoci oraz wentylacji po obu stronach pyty HPL. Pyta HPL daje moliwo niestandardowych rozwiza nadrukw, dowolnego ksztatowania na frezarce CNC. Ten surowiec pozwala na realizacj najbardziej wymagajcych projektw.

  Cechy:

  bogata paleta kolorw

  krawdzie oklejone PCV lub oprawione w profil

  dostpna grubo 18 mm i 28 mm

  do pomieszcze o normalnej wilgotnoci

  atrakcyjne cenowo

  Laminowa pyta wirowa LPW to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz cinienia z udziaem rodkw wicych wiry drzewne. Wierzchni warstw stanowi, nie wymagajce dalszej obrbki, dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorw.

  Cechy:

  ograniczona paleta kolorw

  krawdzie frezowane widoczny rdze pyty

  dostpna grubo 10 mm i 12 mm

  do pomieszcze o duej wilgotnoci

  odporno na dziaanie silnych rodkw chemicznych

  Jako pierwsza firma w Polsce rozpoczlimy produkcj kabin z laminowanych pyt wirowych LPW o gruboci 18 mm. Zastosowanie innowacyjnego podejcia i oprawianie kadej krawdzi pyty laminowanej w specjalny profil pozwolio na stworzenie produktu, ktry jest niewiarygodnie trway a do tego w bardzo korzystej cenie.

  Wysokocinieniowy laminat kompaktowy HPL (High Pressure Laminate) to nasczone ywic fenolow wkna celulozy sprasowane pod wysokim cinieniem. Jest to materia w 100% wodoodporny a jego waci-woci s takie same w caym przekroju pyty.

  8 ALSANIT / Zabudowa pomieszcze sanitarnych / www.alsanit.pl

 • Pyta LPW

  Pyta HPL

 • Aby zapewni najwysz jako systemw testujemy oferowane rozwizania (np. zawiasy, wsporniki, zamki) i wykonujemy wasne badania jakociowe. W naszym parku maszynowym sprawdzamy rwnie wytrzymao pyt i moliwoci ich wykaczania.

  Wszystko po to, aby udzielona gwarancja bya realn deklaracj. Na nasze wyroby posiadamy aprobat Instytutu Techniki Budowlanej, niezbdne atesty i certyfikaty.

  Kad ze zrealizowanych inwestycji koczymy wewntrznym podsumowaniem. Wnioski z takich spotka, obserwacje trendw w brany i systemw dziaajcych w ramach inwestycji daj wietnpodstawdo rozwijania obecnych rozwiza oraz wprowadzania ofert specjalnych.

  Przetestowane rozwizania

  Wierzymy, e najlepsze rozwizania bior si z analizy potrzeb i obserwacji uytkownikw.

  Najlepsze rozwizania biorsiz analizy potrzeb klientw, obserwacji tego jak wchodz w interakcj z rozwizaniami, ktre im dostarczamy.

  Kada realzacja to dla nas rdo wiedzy i wnioskw na przyszo. Na tej podstawie tworzymy systemy dostosowane do potrzeb finalnych uytkownikw, poniewa wiemy, e najwaniejszy w naszej brany jest czowiek.

  Z myl o uytkownikach

  10 ALSANIT / Zabudowa pomieszcze sanitarnych / www.alsanit.pl

 • Ciekawe aranacje

  Produkcja na wymiar

  Kabiny przedszkolne ERIDANI wysokie supki

  Kabiny WC system AQUARI 28

 • Od pocztku dziaalnoci firmy zrealizowalimy ponad 20000 kabin. Przez ten czas mielimy okazj wykona zabudowypowierzchni o rnych wielkociach w ramach: duych obiektw uytecznoci publicznej (stadiony, parki wodne, szpitale, hotele, galerie handlowe), eleganckich przestrzeni biurowych, szk i przedszkoli, firm a nawet w obiektach zabytkowych.

  W naszym portfoflio realizacji mamy systemy zrealizowane dla zagranicznych klientw z wielu krajw Europy. Kabiny ALSANIT zamontowane s nawet na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, Spitsbergen.

  Dowiadczenie nasz kapita

  Nasze systemy realizowane s przez dowiadczonych specjalistw,

  w ramach wasnego parku maszynowego.

  Zesp wsplnie tworzymy przestrze

  Na pocztku dziaalnoci firmy zesp liczy 4 osoby. Dzisiaj zatrudniamy wielu specjalistw z rnych dziedzin, m.in.: obsugi klienta, projektowania 3D, logistyki, obsugi maszyn numerycznych, obrbki skrawaniem i montau wyrobw.

  Wsppracujemy z wieloma firmami partnerskimi na terenie caej Polski, ktre reprezentuj nas w regionach i wykonuj montae.

  Obecnie dajemy zatrudnienie ponad 50 osobom. Jestemy dumni ze wszystkich czonkw zespou ALSANIT wsplnie tworzymy przestrze.

  12 ALSANIT / Zabudowa pomieszcze sanitarnych / www.alsanit.pl

 • Tworzy

  my prz

  estrze

  NOWOALSANIT trwao na lata

  Wiemy, e monta zabudowy jest dopiero pocztkiem procesu jej uytkowania. Na bazie naszych dowiadcze i wiedzy o produkcie moglimy zaproponowalini rodkw czyszczcych.

  Produkt powsta jako ch wsparcia tych inwestorw, ktrzy dbaj