XLI OG£â€œLNOPOLSKI HARCERSKI RAJD ¢â‚¬â€WIS¥¾A¢â‚¬â€Œ 2018-03-05¢  Harcerski Rajd ¢â‚¬â€Wis¥â€a¢â‚¬â€Œ stwarza

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of XLI OG£â€œLNOPOLSKI HARCERSKI RAJD...

 • R E G U L A M I N

  XLI OGÓLNOPOLSKI

  HARCERSKI RAJD

  „ W I S Ł A ”

 • St ro

  n a2

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MIASTA PŁOCKA

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO

  W PŁOCKU

 • St ro

  n a3

  Niepodległa, niepokorna

  zawsze była, będzie, jest.

  Uskrzydlona bielą orła,

  bije rytmem naszych serc.

  Druhny i Druhowie,

  rok 2018 przynosi ze sobą bardzo ważne rocznice: 100-lecie odzyskania Niepodległości i 100-lecie utwo-

  rzenia Związku Harcerstwa Polskiego. Będziemy świętować i jako harcerze, i jako Polacy. A Ogólnopolski

  Harcerski Rajd „Wisła” stwarza ku temu wyśmienite warunki. Zadania rajdowe łączą przeszłość z teraź-

  niejszością i przyszłością. Zdrowa rywalizacja jest źródłem radości, pozwalając na sprawdzenie się, podję-

  cie wyzwań, pokonanie własnych słabości. I jak zwykle, znajomości nawiązane podczas wędrówki czy przy

  blasku ogniska w Stanicy w Gorzewie – trwać będą przez lata.

 • St ro

  n a4

  I CELE RAJDU „WISŁA 2018”

  IIPROGRAM RAJDU „WISŁA 2018”

  18 maja 2018

  19 maja 2018

  20 maja 2018

 • St ro

  n a5

  III ORGANIZATOR RAJDU

  IV ORGANIZATORZY TRAS

 • St ro

  n a6

  V TERMIN I MIEJSCE RAJDU

  VI UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

  wszystkie organizacje harcerskie

  5

 • St ro

  n a7

  Nie będę przyjmowane karty zgłoszenia, na których nie będzie wyrażonej zgody

  komendanta macierzystego hufca na udział drużyny w Rajdzie „WISŁA 2018”.

  M i l l e n i u m B a n k S A

  N r k o n t a : 8 2 1 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 8 3 4 3 2 9

  z d o p i s k i e m : R a j d „ W I S Ł A 2 0 1 8 ”

  5. Uczestnicy spoza Chorągwi Mazowieckiej ZHP ubezpieczają się we własnym zakresie – na starcie

  będzie wymagana polisa.

  VII ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

 • St ro

  n a8

  VIII UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW

  IX KOMENDA RAJDU „WISŁA 2018”

 • St ro

  n a9

  X TRASY RAJDU

  Zapraszamy

  na Harcerską Akcję Letnią 2018

  www.gorzewo.mazowiecka.zhp.pl

  www.mazowiecka.zhp.pl

  mailto:cezary.supel@mazowiecka.zhp.pl http://www.gorzewo.mazowiecka.zhp.pl/

 • St ro

  n a1

  0

 • St ro

  n a1

  1

  TRASA I - P A T R O N A T W Ó J T A G M I N Y G O S T Y N I N

  Organizator

  Komendantka trasy:

 • St ro

  n a1

  2

  T R A S A I I - P A T R O N A T P R E Z Y D E N T A M I A S T A P Ł O C K A

  Organizator

  Komendant trasy:

 • St ro

  n a1

  3

  T R A S A I I I – P A T R O N A T W Ó J T A G M I N Y B R U D Z E Ń D U Ż Y

  Organizator

  Komendant trasy:

 • St ro

  n a1

  4

  T R A S A I V – P A T R O N A T B U R M I S T R Z A M I A S T A S O C H A C Z E W

  Organizator:

  Komendant trasy: phm..Marcin Zdanowicz

 • St ro

  n a1

  5

  T R A S A V – P A T R O N A T S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O

  Organizator

  Komendant trasy:

 • St ro

  n a1

  6 T R A S A V I - P A T R O N A T W Ó J T A G M I N Y Ł Ą C K

 • St ro

  n a1

  7

  Organizator

  Komendant trasy:

  T R A S A V I I - P A T R O N A T S T A R O S T Y G O S T Y N I Ń S K I E G O

 • St ro

  n a1

  8

  Organizator

  Komendant trasy:

  mailto:dariusz.kalota@zhp.net.pl

 • St ro

  n a1

  9

  TRASA VIII - P A T R O N A T W Ó J T A G M I N Y S Z C Z A W I N K O Ś C I E L N Y

  Organizator:

  Komendant trasy:

 • St ro

  n a2

  0

  HARCERSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „DZIECI PŁOCKA”

 • St ro

  n a2

  1

  NASI PARTNERZY

 • St ro

  n a2

  2

  XI PUNKTACJA RAJDU

  Ocena zespołowa:

  - Inne elementy:

  XII ZADANIE PRZEDRAJDOWE

 • St ro

  n a2

  3

  XIII KLASYFIKACJA GENERALNA HUFCÓW

  XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • St ro

  n a2

  4

 • St ro

  n a2

  5

 • St ro

  n a2

  6

  H O N O R O W Y P A T R O N A T R A J D U

 • St ro

  n a2

  7

 • St ro

  n a2

  8

  PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

  STAROSTA PŁOCKI STAROSTA GOSTYNIOSKI BURMISTRZ MIASTA

  SOCHACZEW

  WÓJT GMINY GOSTYNIN WÓJT GMINY ŁĄCK WÓJT GMINY SZCZAWIN

  KOŚCIELNY WÓJT GMINY

  BRUDZEO DUŻY