43. Rajd Arsena‚

 • View
  40

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

43. Rajd Arsenał. Przewodnik po Rajdzie 2.0 dla instruktorów Hufca Warszawa - Mokotów. 43. Rajd Arsenał, 22 – 24 marca 2013. Druhny i Druhowie!. 43. Rajd Arsenał nadchodzi wielkimi krokami! Pozostało do niego niespełna da miesiące. To dobry moment, by przekazać Wam - PowerPoint PPT Presentation

Text of 43. Rajd Arsena‚

 • Przewodnik po Rajdzie 2.0dla instruktorw Hufca Warszawa - Mokotw

 • Druhny i Druhowie!43. Rajd Arsena nadchodzi wielkimi krokami! Pozostao do niego niespena da miesice. To dobry moment, by przekaza Wam istotne informacje o Rajdzie oraz podsumowa dotychczasowe przygotowania. Zebralimy aktualn wiedz z kadego z obszarw przygotowa oraz samego Rajdu. Mamy nadziej, e niniejszy przewodnik pozwoli Wam atwo zorientowa si w temacie Arsenau i zainspiruje do wczenia si w przygotowania. Nie ukrywamy, e bardzo zaley nam na Waszym zaangaowaniu we wsptworzenie Rajdu. Ponisze informacje powinny pomc Wam wybra najbardziej odpowiednie pole do dziaania. Zapraszamy do lektury, zapraszamy do zespou tworzcego 43. Rajd Arsena!

  Czuwaj!

  w imieniu Zespou Rajdowegohm. Marcin Adamski, komendant 43. Rajdu Arsena

 • Koncepcja Rajdu43. Rajd Arsena odbdzie si w konwencji inspirowanej filozofiWEB 2.0. Mwic oglnie to nowatorskie podejcie do tworzenia i wykorzystywania zasobw internetowych, w ktrym twrca stoi na rwni z uytkownikiem. Uznalimy, e wartociowym wyzwaniem byoby zrobi Rajd Arsena 2.0 przyjmujc powysze hasa jako zasady naszych dziaa i kierowa si nimi zarwno podczas przygotowa jak i realizacji rajdu. Sdzimy, e jako Hufiec moemy wiele zyska na tego rodzaju nowym dowiadczeniu.SOWA KLUCZE KONCEPCJI 2.0 TO M.IN.: PARTYCYPACJA AMANIE SCHEMATW MNOGO WYBORU OTWARTO INTERAKCJE. TO NAS ZAINSPIROWAO.Przede wszystkim na inne jakociowo zaangaowanie nas jako organizatorw. Zachcamy do wsppracy, ale co do zasady czekamy na inicjatyw instruktorw.Kady, kto bdzie mia pomys na siebie, moe znale miejsce w zespole rajdowym w kadej chwili a do samego Rajdu. Nie chcemy nikogo wciga na si do dziaania, ale liczymy na energi oddoln. Do wyboru s zarwno mae zadania organizacyjne i programowe, jak i wiksze dziaania koordynacyjne. Postanowilimy rwnie zatrze ostr granic midzy uczestnikami a organizatorami i 43. Rajd Arsena tworzy wsplnie. Uczestnicy maj moliwoci proponowania zaj oraz lokalizacji punktw gry rajdowej. Poza tym patrole mog wzi udzia w ocenianiu zada przedrajdowych, wskazujc instruktora-sdziego. Dodatkowo osoby spoza Hufca mog zgasza si do zada organizacyjnych. Dziki temu uczestnicy zyskuj realny wpyw na ksztat Rajdu.

 • O programowaTematem tegorocznego Rajdu jest prawo i prawo. Dua pojemno tych hase jest ogromn zalet a jednoczenie wyzwaniem. CHOCIA TEMAT RAJDU JEST PRECYZYJNIE OKRELONY, NIE SKRYSTALIZOWAO SI NA RAZIE JEGO HASO I MOTTO. ZAKADAMY, E STANIE SI TO DOPIERO, GDY ZAKOCZY SI BUDOWA PROGRAMU GRY. PRZEWIDUJEMY ZORGANIZOWANIE W ODPOWIEDNIM CZASIE KONKURSU NA HASO I MOTTO 43. RAJDU ARSENA. W jednym Rajdzie mona pomieci wiele rnych treci, ale trzeba przy tym dopilnowa, eby nie byy one potraktowane powierzchownie. Moemy rozmawia o prawach czowieka, prawach czy prawach obywatelskich, o przestrzeganiu i amaniu prawa, wiadomoci praw i przepisw, take o prawoci jako cnocie i wartoci, a wreszcie o Prawie Harcerskim. Mimo tak szerokiego kontekstu, temat rajdu jest jednak bardzo konkretny i z pewnociznaczcy spoecznie.

 • Mapa myliOTO MAPA MYLI NAKRELONA WOK TEMATU RAJDU. STANOWI INSPIRACJ DLA BUDOWANIA POSZCZEGLNYCH ELEMENTW PROGRAMU

 • Kto robi Rajd?Zgodnie z koncepcj 2.0, Rajd tworzymy wszyscy. Ju wiemy, e nie pozostaoto czysto teoretycznym zaoeniem. Wymylilimy wsplnie ponad 80 pomysw na punkty gry oraz ponad 20 lokalizacji. Pi szczepw stworzyo zapowiedzi swoich baz. Kilkanacie osb zgosio si do dziaania w zespole rajdowym.

  W tym roku nie stworzylimy sztabu rajdowego. Trzon organizacyjny nazwalimy zespoem rajdowym. Z aktualnym skadem zespou mona zapozna si na stronie Rajdu:

 • Zajmuje si obszarem komunikacji. Odpowiada za kontakt z patrolami, promowanie Rajdu i zbieranie zgo-sze a take za koordynacj mediw rajdowych (strony www, serwisw spoecznociowych) oraz zagospo-darowanie osb zgaszajcych si do dziaania. Zajmuje si obszarem programowym. Odpowiada za stworzenie gry, a take za program na bazach oraz program jubileuszowy skierowany do mieszkacw Warszawy. Mikoaj jest te projektantem i administratorem arsenaowego Sugestera. Jest redaktork Rajdu. Prowadzi stro-n rajdow www.arsenal.zhp.pl oraz profil Rajdu na Facebooku. Ida redaguje rwnie komunikaty rajdowe do uczestnikw i organizatorw oraz pisze artykuy o Rajdzie. Wsppracuje z Mateuszem i naley do jego zespou. Zajmuje si obszarem oceny i ewa-luacji. Odpowiada za zaprojektowanie rajdowego wspzawodnictwa oraz organizacj oceny zadania przed-rajdowego. Piotr przeprowadzi m.in. badanie odbioru koncepcji wrd kadry hufca i zapowiada, e po-dobnych bada bdzie wicej. Zajmuje si sfer organizacyjn. Odpo-wiada za zorganizowanie lokalizacji punktw gry rajdowej, za przebieg uroczystoci niedzielnych oraz za orga-nizacj baz rajdowych.

 • Zajmuje si pozyskiwaniem rodkw finansowych i rzeczowych. Odpowia--da za zapewnienie finansowania pro-gramu, zorganizowanie nagrd dla pa-troli i sprawy logistyczne, w tym m.in. zapewnienie sprztu strategicznego. Trzyma w ryzach rajdowy budet i bie-rze udzia w tworzeniu wnioskw dotacyjnych. Wsppracuje z Igorem i naley do jego zespou. Oprcz tego Ania jest szefow Arsenau zucho-wego, ktry organizowany jest przez Namiestnictwo Zuchowe dla gromad hufcowych. Jest rajdowym fundraiserem, czyli zajmuje si redagowaniem wnioskw dotacyjnych. Wanie trzyma kciuki za powodzenie wniosku zoonego do jednego z urzdw pastwowych. Zajmuje si obszarem relacji zewntrznych. Pozyskuje patronw i partnerw rajdowych. Odpowiada za stworzenie i wysanie zaprosze rajdowych. Buduje zesp, ktry zajmie si promocj rajdu. Zajmuje si koordynacj caego Rajdu, czyli jest jego komendantem. Organizuje wspprac midzy poszczeglnymi koordynatorami i odpowiada za terminow realizacj dziaa.

 • Ramowy program RajduKoncert to pomys zgoszony przez uczestnikw, ktry postanowilimy zrealizowa. Do wsporganizowania koncertu zgosia sie pwd. Aneta Soszka ze Szczepu 53 WDHiZ.

  Wydarzenie dla warszawiakw bdzie miao peniejszy wymiar ni organizowany od kilku lat "Rodzinny spacer z map". Wydarzenie nazwalimy "Piknikiem historycznym" a jego celem jest pokazaniu mieszkacom Warszawy historii akcji pod Arsenaem. W ramach pikniku odbdzie si rekonstrukcja historyczna akcji. PRZYJAZD PATROLI DO WARSZAWY, KONCERT , ZAJCIA NA BAZACH RAJDOWYCH, ARSENA ZUCHOWY

  GRA RAJDOWA, WYDARZENIE DLA WARSZAWIAKW, ZAJCIA NA BAZACH RAJDOWYCH, ARSENA ZUCHOWY

  UROCZYSTOCI CENTRALNE, APEL KOCZCY RAJD, SPOTKANIE PORAJDOWE ORGANIZATORW

 • Bazy rajdoweW tym roku nie ma cisego podziau na patrole starszoharcerskie i wdrownicze, a wic nie ma odpowiadajcego mu podziau baz. Na bazach mog spotka si uczestnicy w rnym wieku. Program baz nie nawizuje do tematu Rajdu (prawa i prawoci).

  Bazy samodzielnie okrelaj swoje koncepcje programowe i to co z nich wyniknie, co wypeni czas patrolom. Powinny to by koncepcje elastyczne, dopasowane do modelu organizacyjnego.

 • Bazy rajdowe c.d.zadaniem kadej bazy jest stworzenie atrakcyjnej oferty dla patroli i zaprezentowanie jej najpniej do koca lutego w formie zwiastuna na stronie baz ,patrole do poowy marca wybior samodzielnie na jakiej bazie chc stacjonowa pierwszej nocy i drugiej nocy (moliwo zmiany bazy) ,baza odpowiada za zorganizowanie posikw lub miejsca posiku w pitek, sobot oraz w niedziel (sobotnia obiadokolacja zapewniona bdzie centralnie),baza samodzielnie pozyskuje zgod szkoy na organizacj bazy (nie ma jednolitego wzoru pisma).

  KOORDYNATOREM PROGRAMOWYM BAZ JEST PHM. PATRYCJA PIEKUT (PATRYCJA.PIEKUT@MOKOTOW.ZHP.PL)

 • Zgoszenia patroliZA ZGOSZENIA PATROLI W ZESPOLE RAJDOWYM ODPOWIADA PWD. MATEUSZ WIZE (MATEUSZ.WIZE@MOKOTOW.ZHP.PL)

 • Zadanie przedrajdoweW tym roku zadanie skada si z 3 czci. Pierwsza cz jest najbardziej obszerna i polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu dziaania lokalnego w obszarze prawa i prawoci. Dziaania maj by nastawione na wywoanie zmiany spoecznej. Patrole musz zda raporty z wykonania zadania do 1 marca. Zadanie bdzie ocenia zesp zoony z instruktorw hufca oraz instruktorw-sdziw zgoszonych dobrowolnie przez patrole.

  ZA ZADANIE PRZEDRAJDOWE I JEGO OCEN ODPOWIADA W ZESPOLE RAJDOWYM PHM. PIOTR KOODZIEJCZYK (ADMIRAL@POMARANCZARNIA.ORG)Dwie pozostae czci zadania zwizane s z aktywnoci patrolu w obszarze wsplnego tworzenia programu Rajdu. Zadanie drugie polega na przygotowaniu zaj dla innych patroli i przeprowadzenie ich podczas gry. Trzecie zadanie to zaproponowanie tematu zaj, ktre my jako organizatorzy zapewnimy w czasie gry. Te dwa zadania realizowane s w arsenaowym Sugesterze.

 • Gra rajdowaGra rajdowa organizowana jest centralnie. Organizatorzy baz nie s odpowiedzialni za przygotowanie obszarw gry (tras). Gra powicona jest w caoci tematowi prawa i prawoci. Jej program ukadany jest w pewnych etapach. W tej chwili trwa etap zbierania pomysw na zajcia oraz propozycji lokalizacji punktw. Pomysy te pomysy s samodzielnie przez ich autorw do arsenaowego Sugestera. Rwnolegle ze zgaszaniem pomysy podlegaj gosowaniu i komentowaniu to etap drugi. Spord wszystkich propozycji zesp programowy gry wybierze te najbardziej popularne, najciekawsze oraz najbardziej wartociowe i z nich uoy szczegowy program. Trzecim etapem, ju po ogoszeniu listy zakwalifikowanych patroli, bdzie zaplanowanie przebiegu gry indywidualnie przez kady patrol dla siebie. Za pomoc narzdzia on-line patrole okrel, ile i ktre punkty odwiedz, w jakiej kolejnoci i w jakich lokalizacjach.

 • Gra rajdowa c.d.SZEFEM ZESPOU PROGRAMOWEGO GRY JEST PHM. MIKOAJ OLSZEWSKI (MIKOLAJ.OLSZEWSKI@MOKOTOW.ZHP.PL)ZA LOKALIZACJ PUNKTW ODPOWIADA PHM. TADEUSZ PIEKOWSKI (TADEUSZ.PIENKOWSKI@MOKOTOW.ZHP.PL)Lokalizacja punktw na grze to zadanie odrbne od programu gry.

  Bdziemy si starali zorganizowa punkty w tych miejscach, ktre zostan zaproponowane w arsenaowym Sugesterze.

  Oprcz tego Urzd Miasta pomaga nam w lokalizacji pu