Click here to load reader

· Web view Descrierea principiului de functionare a masinilor electrice Selectarea aparatelor si masinilor electrice in realizarea unei instalatii electrice Citirea indicaţiilor

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view Descrierea principiului de functionare a masinilor electrice Selectarea aparatelor...

CUPRINS

1. Planificarea evaluarii

pag. 3

2. Exemple de itemi

pag. 7

2.1. Itemi cu alegere multiplă

pag. 8

2.2. Itemi de tip pereche

pag. 9

2.3. Itemi cu alegere duală

pag.10

2.4. Itemi de completare

pag.11

2.5. Item structurat

pag.12

2.6. Itemi rezolvare de probleme

pag.13

2.7. Eseu structurat

pag.17

3. Test de evaluare sumativă

pag.19

4. Plan de activitate remedial

pag.28

A. Planificarea evaluării

Unitatea de invatamant: Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi

Clasa a XI-a (a XII*-a), liceu tehnologic

Profil: Tehnic

Profesor: Cişman Amelia

Calificare profesională: Tehnician electrotehnist Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr. 3423/18.03.2009, Anexa 1

Modulul X: Sistemul energetic

Programă aprobată prin OMEdC nr. 3172/30.01.2006, Anexa 2

Nr.ore/an: 33 ore LT Standard de pregătire profesională aprobat prin OMEdC nr. 3171/30.01.2006, Anexa 1

PLANIFICAREA EVALUĂRII

Forme de evaluare

Competenţe evaluate

Rezultatele învăţării

Contexte/ locul de evaluare

Resursele evaluării

Metode/ instrumente de evaluare

materiale

de timp

Evaluare iniţială

· Cunoaşterea rolului şi importanţei sistemului energetic

· Recunoaşterea componentelor sistemului energetic

· Analizarea producerii energiei în diferite centrale electrice

· Identificarea liniilor electrice

· Recunoaşterea componentelor unei scheme de distribuţie a energie electrice

Sala de clasă

· Consumabile birou

· Resurse IT

S1 – 1 oră

Test de evaluare iniţială

Probe orale

Evaluare formativă

24.1. Identifică componentele sistemului energetic

· Precizarea componentelor sistemului energetic.

· Explicarea rolului funcţional al componentelor sistemului energetic.

Cabinet reţele electrice

- Resurse IT

- Machete

- Modele de reţele electrice

· Scheme, imagini, poze, pentru sistemul energetic

S2 – S4

3 ore

Probe orale

Observare sistematică

Fişă de evaluare

Evaluare remedială a competenţei 24.1 S3 – 1 oră

24.2. Prezintă modul de obţinere a energiei electrice.

5.1. Susţine prezentări pe teme profesionale.

· Explicarea principiului de funcţionare a diferitelor tipuri de centrale electrice.

· Identificarea instalaţiilor componente ale centrale electrice.

· Analizarea comparativă a tipurilor de centrale electrice.

· Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă.

· Organizarea logică şi concisă a informaţiei.

· Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Cabinet reţele electrice

Centrale electrice

· Scheme, imagini, poze, pentru centrale electrice

· Machete statice

· Resurse IT

· Prezentări PPT

S4–S13

10 ore

Probe orale

Probe practice

Observare sistematică

Fişă de evaluare

Evaluare remedială a competenţelor 24.2 şi 5.1 S14 – 1 oră

24.3 Compară liniile electrice de transport a energiei electrice.

5.1. Susţine prezentări pe teme profesionale.

· Identificarea tipurilor de linii electrice.

· Selectarea elementelor componente ale liniilor electrice pentru o situaţie concretă.

· Analizarea comparativă a liniilor electrice.

· Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă.

· Organizarea logică şi concisă a informaţiei.

· Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

Cabinet reţele electrice

· Elemente reale ale LEA şi LES

· Modele de linii

· Panoplii

· Resurse IT

· Prezentări PPT

· Fişe tehnologice

S15–S22 8 ore

Probe orale

Probe practice

Observare sistematică

Fişă de evaluare

Evaluare remedială a competenţelor 24.3 şi 5.1 S23 – 1 oră

Evaluare formativă

24.4. Analizează distribuţia energiei electrice.

5.3. Elaborează documente pe teme profesionale

· Identificarea tipurilor de reţele electrice de distribuţie.

· Reprezentarea schemelor reţelelor electrice de distribuţie.

· Compararea tipurilor de distribuţii a energiei electrice.

· Alegerea schemei de distribuţie a energiei electrice a unui consumator

· Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.

· Scrierea unui document clar şi corect.

· Verificarea documentului, asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective.

Cabinet reţele electrice

Staţie de transformare

· Scheme, imagini, cu configuraţii de reţele

· Machete statice

· Standarde

· Documentaţie tehnologică

· Resurse IT

S24 – S30

7 ore

Probe orale

Probe practice

Observare sistematică

Fişă de evaluare

Evaluare remedială a competenţelor 24.4 şi 5.3 S31 – 1 oră

Evaluare sumativă

24.1. Identifică componentele sistemului energetic

24.2. Prezintă modul de obţinere a energiei electrice.

24.3 Compară liniile electrice de transport a energiei electrice.

24.4. Analizează distribuţia energiei electrice.

5.1. Susţine prezentări pe teme profesionale.

5.3. Elaborează documente pe teme profesionale

· Precizarea componentelor sistemului energetic.

· Explicarea rolului funcţional al componentelor sistemului energetic.

· Explicarea principiului de funcţionare a diferitelor tipuri de centrale electrice.

· Identificarea instalaţiilor componente ale centrale electrice.

· Analizarea comparativă a tipurilor de centrale electrice.

· Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă.

· Organizarea logică şi concisă a informaţiei.

· Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă audienţa.

· Identificarea tipurilor de linii electrice.

· Selectarea elementelor componente ale liniilor electrice pentru o situaţie concretă.

· Analizarea comparativă a liniilor electrice

· Identificarea tipurilor de reţele electrice de distribuţie.

· Reprezentarea schemelor reţelelor electrice de distribuţie.

· Compararea tipurilor de distribuţii a energiei electrice.

· Alege schema de distribuţie a energiei electrice a unui consumator

· Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia.

· Scrierea unui document clar şi corect.

· Verificarea documentului, asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile profesionale respective.

Cabinet reţele electrice

· Resurse IT

· Planşe didactice

· Componente reale ale liniilor electrice

· Prezentări PPT

· Miniproiecte

· Portofolii elevi

S32–S33

2 ore

Probe orale

Probe practice

Test de evaluare sumativă

B. EXEMPLE DE Itemi

2.1 ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ

Calificarea: TEHNICIAN ELECTROTEHNIST

Modulul X: Sistemul energetic, clasa a XI-a (a XII*-a)

Competenţa vizată: Prezintă modul de obţinere a energiei electrice.

Pentru fiecare dintre enunţurile următoare, încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

10p

1. Creşterea randamentului centralelor termoelectrice se realizează prin:

a) coborârea parametrilor aburului viu;

b) răcirea apei de alimentare a cazanului;

c) ridicarea temperaturii la condensator;

d) supraîncălzire intermediară.

2. Notând cu Q1, Q2 căldura primită, respectiv căldura cedată de agentul de lucru, randamentul termic al unei centrale termoelectrice se determină cu relaţia:

a) (t =

2

1

Q

Q

;

b) (t =

1

1

2

Q

Q

Q

-

;

c) (t =

1

2

1

Q

Q

Q

-

;

d) (t =

2

2

1

Q

Q

Q

-

.

3. Dacă într-o centrală termoelectrică se utilizează turbine cu condensaţie şi prize reglabile, se va livra consumatorilor energie:

a) electrică;

b) electrică şi termică;

c) mecanică;

d) termică.

4. În realizarea amenajării hidroenergetice a unei centrale hidroelectrice, pe terenurile slabe cu versanţi puternici, se folosesc baraje:

a) din anrocamente;

b) de greutate din beton;

c) de pământ ecranat cu beton;

d) în arc.

5. În construcţia reactorului nuclear, moderatorul are rolul de:

a) control a reacţiei de f

Search related