of 25 /25
WEB PROGRAMIRANJE 1 Dr Nenad Kojić, dipl. inž. elektr. i rač. Milena Vesić, spec. .stuk.inž. Školska 2019/20. Nikola Mihajlović, spec .stuk.inž. Danijela Nikitin, master. stuk. inž. Visoka škola strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije Uvod - Opšte napomene o predmetu

WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

  • Upload
    others

  • View
    45

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova,...

Page 1: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

WEB PROGRAMIRANJE 1

Dr Nenad Kojić, dipl. inž. elektr. i rač.

Milena Vesić, spec. .stuk.inž.

Školska 2019/20. Nikola Mihajlović, spec .stuk.inž.

Danijela Nikitin, master. stuk. inž.

Visoka škola strukovnih studija za informacione

i komunikacione tehnologije

Uvod - Opšte napomene o predmetu

Page 2: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Organizacija predmeta

Fond 3 časa predavanja + 3 časa auditornih vežbi

Polaže se kroz predispitne obaveze (50 bodova) i pismenideo ispita (50 bodova)

Predispitne obaveze podrazumevaju kolokvijume i izradusajta

Page 3: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Način držanja nastave

Predmet Web programiranje, po planu 2015. je u planu 2017. podeljen na dva predmeta:

Web programiranje 1

Web programiranje 2

Materija predmeta je identična, samo se u školskoj 2018/19. sluša podeljena u dva trimestra, u dva predmeta, jer se pokazalo je je preobimna za određeni broj studenata.

Studenti po planu 2017. mogu da biraju koje od ovih predmeta žele da slušaju, u zavisnosti od modula, dok studenti po planu 2015. i ranijim, moraju položiti oba da bi se njima računao originalni predmet Web programiranje.

Page 4: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Literatura

Studenti će na prvom času, a i kasnije u toku slušanja predmeta, dobijatimaterijale sa predavanja (u elektronskoj formi na sajtu webdizajn.ict.edu.rs)

Ovi materijali nisu dovoljna literatura za ispit !

Pored materijala sa predavanja, zvanične literature u formi knjige i svi primeri koji se dodatno rade na predavanjima i auditornim vežbama se smataju literaturom za ispit.

Zvanična literatura za predavanja (skriptarnica): N. Kojić, WEB programiranje, detaljan priručnik, Visoka ICT, 2018.

Literatura za vežbe (skriptarnica): N. Kojić, M. Vesić, Praktikum iz WEB programiranja, Visoka ICT, 2018.

Dodatna literatura za predavanja (biblioteka): Dr Kris Jamsa MBA, Konrad King, Andy Anderson, HTML i Web dizajn (na

srpskom jeziku), Mikro knjiga, Beograd, 2003.

Deni Gudman, JavaScript Biblija, Mikro knjiga, Beograd, 2001.

David Hunter, Kurt Cagle, Dave Gibbons, Nikola Ozu, Jon Pinnock, Paul Spencer, XML od početka, CET, Beograd, 2001.

Grupa stručnjaka za jQuery, jQuery kuvar, Mikro knjiga, Beograd, 2011.

Page 5: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Način polaganja

Uslov za pismeni deo je:

1. Uspešno realizovan i postavljen sajt (6-10 bodova)

2. Ukupan broj bodova na predispitnim obavezama veći od

25 bodova

Da bi se pismeni deo položio, mora se uraditi sa više od

50% (preko 25 bodova)

Konačna ocena dobija se sabiranjem

bodova na predispitnim obavezama i

pismenom delu ispita

0-50 bodova (5)51-60 bodova (6)61-70 bodova (7)71-80 bodova (8)81-90 bodova (9) 91-100 bodova (10)

Page 6: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Pismeni deo

Organizuje se kroz zadatke iz: HTML+CSS-a

JavaScript-a

JQuery-a

Na pismeni deo ispita

obavezno treba poneti vežbanku A4 formata,

bez obzira na tip linija

Page 7: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Redosled obaveza

Kolokvijumi u toku trimestra (uslovno)

Izrada sajta i njegovo postavljanje (obavezno)

Prijava URL adrese sajta zaključno sa petkom (devete

nedelje trimestra) do 24h preko

webdizajn.ict.edu.rs

Pismeni deo ispita (ukoliko su stečeni uslovi)

Page 8: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

webdizajn.ict.edu.rs

Sajt je zvanični sajt za grupu predmeta koje realizuje dr Nenad Kojić i njegovi saradnici

Pristup sajtu je autorizovan

Sajtu se može pristupiti sa parametrima koji su dobijeni za mail tj. za pristup i sajtu kursevi.ict.edu.rs

Na sajtu se nalaze predavanja, dodatni materijali za rad, pojedini materijali sa auditornih vežbi, primeri lab kolokvijuma, ispitni rokovi i slično.

Page 9: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

webdizajn.ict.edu.rs

Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate

preko web sajta webdizajn.ict.edu.rs, klikom na link

Predispitne obaveze

Kroz ovu aplikaciju se prijavljuju i URL adrese sajtova koje

studenti imaju kao obaveznu aktivnost

Aplikacija će automatski blokirati unos novih prijava

nakon krajnjeg roka.

Kroz ovu aplikaciju će se prijavljivati studenti za polaganje

kolokvijuma.

Ništa od ovog tipa podataka ne slati na mail nastavnicima

Pratiti redovno obaveštenja!

Page 10: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

webdizajn.ict.edu.rs

Rezultati studentskih aktivnosti se unose na sajt dinamikom

kako se radovi pregledaju, što znači da se neće pojaviti za

sve studente istog trenutka.

To ne znači da rad nije pregledan niti da postoji problem.

Svi rezultati će sigurno biti dostupni do roka koji se naglasi

na testu od strane profesora

Pristup spisku sajtova svih studenata imaju svi studenti

Na sajtu webdizajn.ict.edu.rs se upisuju sve ocene zaključno

sa konačnom ocenom na ispitu

Na zvaničnom sajtu Škole i platformi kursevi.ict.edu.rs, neće

se paralelno objavljivati rezultati konačnih ispita.

Page 11: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Konačna ocena

Predispitne obaveze + Ispit

Konačnaocena

Pismeni deo ispita50 bodova*

Zadaci50 bodova

Predispitne obaveze50 bodova

Izrada sajta *10 bodova

Kolokvijumi40 bodova

Page 12: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Ekstra bodovi

Student na predmetu može steći ekstra bodova

Ovi bodovi nisu u sklopu maksimalnih 100 bodova koje se

dobijaju na regularnim predispitnim obavezama

Ovi bodovi imaju cilj da stimulišu i nagrade sve one koje se

posebno angažuju na sopstvenom radu na ovom predmetu

10 ekstra bodova će se ponuditi izlaskom na ispit u prvom

(decembarskom) ispitnom roku.

Page 13: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Kolokvijumi

Kolokvijumi se rade u toku trimestra na računaru ili papiru što

zavisi od mogućnosti koje ponudi Škola

Kolokvijumi se rade u terminima koje će Škola definisati

Pitanja na kolokvijumima imaju negativne bodove koji su jasno

naznačeni

Na kolokvijumima se pojavljuje sva materija obrađena na

predavanjima i vežbama, kao i sadržaj ove prezentacije

U zavisnosti od mogućnosti za realizaciju, najčešće postoje

sledeći kolokvijumi:

HTML, CSS, osnove Interneta i osnove programiranja (10

bodova)

Java Script (20 bodova)

jQuery (10 bodova)

Page 14: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Ocena sajta

Maksimalno 10 bodova

Obavezan je!

Mora se osvojiti bar 6 bodova

Termin za prijavu je petak u devetoj nedelji trimestra do 24h.

Bodovi se dobijaju tako što se za svaku od stavki sajta

dobijaju:

negativni bodovi (ukoliko te stavka nije realizovana a trebala je) ili

Pozitivni bodovi u skladu sa maksimumom bodova za tu stavku i

radom koji je realizovao student.

Pravila za izradu sajta su na sajtu webdizajn.ict.edu.rs

Page 15: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Ocena sajta

Obratiti pažnju na: Temu i dizajn sajta

Organizaciju svake strane

Optimizaciju i greške u kodu

Navigaciju i funkcionalnost

Broj i dužinu stranica

Upotrebu CSS-a(upotreba gotovih template-a je zabranjena)

Upotrebu, svrsishodnost temi i količinu script-a Java Script-a

Upotrebu i interaktivnost JQuery-jem

Mapu sajta

Kompletan dizajn

Linkove koji su obavezni

//Detaljno uputstvo za vrednovanje sajta možete pročitati na webdizajn.ict.edu.rs

DOKUMENTACIJU KOJA JE OBAVEZNA!!!

Page 16: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Sajt

Student treba da napravi sajt koji ima prozvoljni sadržaj imože biti na srpskom ili engleskom jeziku

Student sajt treba da postavi na neki od besplatnih (ilikomercijalnih) hostinga i da adresu sajta prijavi u formi (linkPredispitne obaveze) koja se nalazi na

http://webdizajn.ict.edu.rs/

Nakon definisanog roka prijave sajta se ne obrađuju, ismatra se da sajt nije urađen

Page 17: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Sajt

Prva stranica sajta mora da sadrži vidljiv link “Autor” gde ćestudent dati osnovne informacije o sebi u formi CV-ja i obaveznoSVOJU SLIKU

Prva stranica sajta mora da sadrži vidljiv link “Dokumentacija”gde će student postaviti dokumentaciju sajta na način koji će seprikazati na predavanjima

Ukoliko student radi seminarski rad tada je i link “Seminarski”obavezan da se nađe na index stranici

Obavezno proveriti dostupnost i vidljivost sajta sa nekolikoračunara

Obavezno proveriti dostupnost i vidljivost sajta iz nekolikobrowsera

Preporučljivo je da se sajt postavi u radnoj verziji što pre, da bi seuočili eventualno problemi kod hostinga, i da se na konsultacijamasa nastavnicima dogovori oko eventualnih izmena

Page 18: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Program predmeta

for (int i=1; i<∞; i++)

{

printf (“JavaScript deo %d”, i);

}

Page 19: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Preporuke

Materiju predmeta treba raditi redovno jer je broj tematskihjedinica veliki i to treba shvatiti vrlo ozbiljno kao savet!

Statistika je pokazala da studenti koji redovno idu na predavanja, irade sve materijale za lab vežbe brzo polože ispit

U praktikumu postoje i primeri za samostalni rad, koje student i sam treba da proširuje

Već u prvoj nedelji treba pronaći web hosting, i kreirati nalog (postaviti samo index.html stranicu da bi se izbegli problemi u komunikaciji u poslednjem trenutku)

U toku rada sajta, sve izmene stavljati na web server, i pratiti eventualne probleme da bi se rešili na vreme

Dobro sajt uraditi u toku 7 ili 8 nedelje trimestra, dok je sva materija aktuelna

Treba strogo izbegavati rad u Dreamweaver-u i sličnim alatima i CMS-ovima

Ukoliko studenti žele da koriste Xampp kao virtuelni server mogu ga preuzeti na net-u sa uputstvom koje je dato u knjizi

Page 20: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Nadoknada predispitnih obaveza

U slučaju da student nije ispunio predviđene predispitne obaveze, on ne može polagati pismeni deo ispita, ali postoji ograničena mogućnost za njihovu nadoknadu po sledećim pravilima:

1. Može se nadoknaditi samo jedna predispitna obaveza(sajt)

2. Nadoknada se realizuje u toku ispitnog roka ili u sledećemtrimestru, a tačan termin se objavljuje na sajtu webdizajn.ict.edu.rs

3. Nakon polaganja nadoknade predispitnih obaveza, u slučaju da su se stekli svi uslovi za polaganje pismenog dela ispita, to se može realizovati od narednog ispitnog roka, u odnosu na rok kada je nadoknada realizovana.

Page 21: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Nadoknada predispitnih obaveza

U svim ostalim slučajevima nadoknada nije

moguća, i student ponovo mora birati predmet

u narednoj školskoj godini.

U slučaju da su predispitne obaveze položene, student ima

pravo na polaganje pismenog dela ispita sve do slušanja

predmeta u narednoj školskoj godini.

Page 22: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Kontakti i nadležnosti

Dr Nenad Kojić, dipl.ing. // [email protected]

Konsultacije za kolokvijume i pismeni deo ispita

Milena Vesić, dipl. inž. // [email protected]

Konsultacije za sajt i predispitne obaveze,

Nikola Mihajlović, spec. struk. inž. // [email protected]

Konsultacije za vežbe

Danijela Nikitin, master. stuk.inž. // [email protected]

Konsultacije za vežbe

Page 23: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova
Page 24: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

Mobilni telefon

Upotreba mobilnog telefona na predavanjima i vežbama

je strogo zabranjena

Ukoliko se koristi telefon, profesor ili asistent će

studenta udaljiti sa predavanja ili vežbi

U slučaju preke potrebe, može se izaći iz učionice i

obaviti razgovor, ali nikakve aktivnosti sa telefonom se

ne mogu raditi u samoj učionici

Page 25: WEB PROGRAMIRANJE 1...ispitni rokovi i slično. webdizajn.ict.edu.rs Svi rezultati testova, kolokvijuma, sajtova i slično se prate ... Zadaci 50 bodova Predispitne obaveze 50 bodova

WEB PROGRAMIRANJE 1

Dr Nenad Kojić, dipl. inž. elektr. i rač.

Milena Vesić, spec. .stuk.inž.

Školska 2019/20. Nikola Mihajlović, spec .stuk.inž.

Danijela Nikitin, master. stuk. inž.

Visoka škola strukovnih studija za informacione

i komunikacione tehnologije

Uvod - Opšte napomene o predmetu