Broj bodova potrebnih za upis

 • View
  233

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Broj bodova potrebnih za upis

 • kola Program Najmanjibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najmanji brojbodovaupisanog uprogram -paralelni upis

  Najveibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najvei brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Prosjenibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Prosjeni brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upisBjelovarsko-bilogorskaEkonomska i birotehnika kolaBjelovar

  Ekonomist (060604) 4 g. 58,89 76,05 65,79

  Ekonomska i birotehnika kolaBjelovar

  Upravni referent (060404) 4 g. 65,58 80,00 70,53

  Ekonomska i turistika kola Daruvar Agroturistiki tehniar (330404) 4 g. 37,10 69,36 46,64Ekonomska i turistika kola Daruvar Ekonomist (060604) 4 g. 42,36 79,86 59,19Ekonomska i turistika kola Daruvar Hotelijersko-turistiki tehniar (070104) 4 g. 55,41 73,89 62,96Ekonomska i turistika kola Daruvar Konobar (071333) 3 g. 23,00 28,09 24,82Ekonomska i turistika kola Daruvar Kuhar (071233) 3 g. 27,57 48,75 31,82Ekonomska i turistika kola Daruvar Prodava (061303) IG 3 g. 24,02 32,39 27,77Gimnazija Bjelovar Jezina gimnazija (320304) 4 g. 69,43 80,00 73,98Gimnazija Bjelovar Opa gimnazija (320104) 4 g. 72,20 80,61 77,23Gimnazija Bjelovar Prirodoslovno-matematika gimnazija (320204) 4 g. 78,37 81,00 79,87Gimnazija Daruvar Opa gimnazija (320104) 4 g. 40,77 81,00 72,85Gimnazija Daruvar Opa gimnazija (nastava na ekom jeziku) (320104-

  MC) 4 g.70,53 80,00 77,13

  Komercijalna i trgovaka kola Bjelovar Komercijalist (060304) 4 g. 54,58 62,44 57,72Komercijalna i trgovaka kola Bjelovar Prodava (061303) IG 3 g. 26,60 37,96 31,44Medicinska kola Bjelovar Farmaceutski tehniar (240404) 4 g. 74,15 80,41 77,88Medicinska kola Bjelovar Medicinska sestra ope njege/medicinski tehniar

  ope njege (241004) 5 g.65,16 80,00 69,83

  Obrtnika kola Bjelovar Automehaniar - JMO (014253) 3 g. 24,53 34,65 27,85Obrtnika kola Bjelovar Bravar - JMO (014153) 3 g. 23,73 31,88 27,04Obrtnika kola Bjelovar CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g. 28,48 36,19 31,49Obrtnika kola Bjelovar Elektroinstalater - JMO (042153) 3 g. 23,19 26,37 24,47Obrtnika kola Bjelovar Elektromehaniar - JMO (042353) 3 g. 23,57 31,27 26,71Obrtnika kola Bjelovar Elektroniar-mehaniar - JMO (042453) 3 g. 23,38 34,33 28,38Obrtnika kola Bjelovar Instalater kunih instalacija - JMO (014853) 3 g. 22,69 27,50 24,37

  Upisi.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje koleBroj bodova potrebnih za upis Rok: ljetni rok

  1 12.9.2017.

 • Srednja kola "August enoa"Garenica

  Frizer (250333) 3 g. 25,57 36,12 30,44

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Grafiki tehniar (210104) 4 g. 39,25 51,96 45,33

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Instalater grijanja i klimatizacije (013633) 3 g. 22,90 30,58 26,34

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Konobar (071333) 3 g. 21,94 30,38 25,12

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Kuhar (071233) 3 g. 24,92 37,80 28,86

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Opa gimnazija (320104) 4 g. 67,72 82,00 73,35

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Prodava (061303) IG 3 g. 23,71 24,51 24,13

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Stolar (121133) 3 g. 21,97 31,60 26,52

  Srednja kola "August enoa"Garenica

  Turistiko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. 46,06 68,92 55,06

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Automehatroniar - JMO (331153) 3 g. 23,82 37,98 28,89

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Instalater kunih instalacija - JMO (014853) 3 g. 22,60 30,74 25,53

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Konobar (071333) 3 g. 23,35 25,09 24,22

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Kuhar (071233) 3 g. 24,06 38,53 29,14

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Opa gimnazija (320104) 4 g. 60,54 80,00 73,38

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Poljoprivredni gospodarstvenik (081603) IG 3 g. 25,72 35,61 30,67

  Srednja kola Bartola Kaia GrubinoPolje

  Tehniar za raunalstvo (040604) 4 g. 37,70 60,44 47,64

  kola Program Najmanjibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najmanji brojbodovaupisanog uprogram -paralelni upis

  Najveibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najvei brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Prosjenibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Prosjeni brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Upisi.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje koleBroj bodova potrebnih za upis Rok: ljetni rok

  2 12.9.2017.

 • Srednja kola azma Automehaniar - JMO (014253) 3 g. 22,21 33,96 26,64Srednja kola azma Opa gimnazija (320104) 4 g. 43,83 80,00 65,88Srednja kola azma Tehniar cestovnog prometa (140204) 4 g. 46,59 69,33 56,40Srednja kola azma Vodoinstalater - JMO (013853) 3 g. 23,30 28,85 25,64Tehnika kola Bjelovar Elektrotehniar (040104) 4 g. 50,80 80,00 63,14Tehnika kola Bjelovar Graevinski tehniar (131104) 4 g. 50,85 78,41 60,77Tehnika kola Bjelovar Raunalni tehniar za strojarstvo (015104) 4 g. 45,69 80,00 56,40Tehnika kola Bjelovar Tehniar za raunalstvo (040604) 4 g. 65,83 79,69 71,66Tehnika kola Daruvar Automehaniar - JMO (014253) 3 g. 23,22 43,36 26,93Tehnika kola Daruvar Instalater grijanja i klimatizacije - JMO (013653) 3 g. 23,40 33,62 25,62Tehnika kola Daruvar Tehniar cestovnog prometa - novi strukovni

  kurikulum (140304) 4 g.41,08 70,97 51,54

  Tehnika kola Daruvar Tehniar za mehatroniku (041304) 4 g. 37,74 79,92 57,17Tehnika kola Daruvar Tehniar za raunalstvo - novi strukovni kurikulum

  (041604) 4 g.50,20 80,00 62,63

  Tehnika kola Daruvar Voza motornog vozila (141103) IG 3 g. 23,76 29,81 26,05Turistiko-ugostiteljska i prehrambenakola Bjelovar

  Hotelijersko-turistiki tehniar (070104) 4 g. 63,38 77,34 68,04

  Turistiko-ugostiteljska i prehrambenakola Bjelovar

  Konobar (071333) 3 g. 26,63 36,39 30,43

  Turistiko-ugostiteljska i prehrambenakola Bjelovar

  Kuhar (071233) 3 g. 26,45 35,72 30,54

  Turistiko-ugostiteljska i prehrambenakola Bjelovar

  Pekar (091203) IG 3 g. 22,79 26,45 24,65

  Turistiko-ugostiteljska i prehrambenakola Bjelovar

  Slastiar (092533) 3 g. 25,49 32,22 28,81

  Turistiko-ugostiteljska i prehrambenakola Bjelovar

  Turistiko-hotelijerski komercijalist (070204) 4 g. 53,38 73,98 59,01

  Brodsko-posavskaEkonomsko-birotehnika kolaSlavonski Brod

  Ekonomist (060604) 4 g. 50,50 79,47 59,62

  kola Program Najmanjibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najmanji brojbodovaupisanog uprogram -paralelni upis

  Najveibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najvei brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Prosjenibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Prosjeni brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Upisi.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje koleBroj bodova potrebnih za upis Rok: ljetni rok

  3 12.9.2017.

 • Ekonomsko-birotehnika kolaSlavonski Brod

  Hotelijersko-turistiki tehniar (070104) 4 g. 63,63 78,19 69,84

  Ekonomsko-birotehnika kolaSlavonski Brod

  Poslovni tajnik (060504) 4 g. 50,47 71,85 57,59

  Ekonomsko-birotehnika kolaSlavonski Brod

  Prodava (061303) IG 3 g. 27,23 43,74 31,18

  Ekonomsko-birotehnika kolaSlavonski Brod

  Upravni referent (060404) 4 g. 60,07 71,86 65,04

  Elektrotehnika i ekonomska kolaNova Gradika

  Komercijalist (060304) 4 g. 54,88 74,78 61,21

  Elektrotehnika i ekonomska kolaNova Gradika

  Tehniar za mehatroniku (041304) 4 g. 49,72 77,69 61,64

  Elektrotehnika i ekonomska kolaNova Gradika

  Tehniar za raunalstvo (040604) 4 g. 45,87 75,71 57,76

  Gimnazija Matija Mesi Slavonski Brod Jezina gimnazija (320304) 4 g. 52,97 78,93 69,05Gimnazija Matija Mesi Slavonski Brod Opa gimnazija (320104) 4 g. 35,52 83,00 69,38Gimnazija Matija Mesi Slavonski Brod Prirodoslovno-matematika gimnazija (320204) 4 g. 57,36 81,00 75,20Gimnazija Nova Gradika Opa gimnazija (320104) 4 g. 47,99 80,00 68,78Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Automehatroniar - JMO (331153) 3 g. 22,56 28,39 24,53

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  CNC operater / CNC operaterka (012703) IG 3 g. 29,25 34,86 31,56

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Instalater kunih instalacija - JMO (014853) 3 g. 24,18 30,42 26,65

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Konobar (071333) 3 g. 23,81 33,83 27,28

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Kroja (222133) 3 g. 24,76 26,20 25,48

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Kuhar (071233) 3 g. 28,24 38,69 31,66

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Monter i obraiva rezanjem i deformacijom (011303)IG 3 g.

  28,26 28,26 28,26

  kola Program Najmanjibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najmanji brojbodovaupisanog uprogram -paralelni upis

  Najveibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Najvei brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Prosjenibroj

  bodovaupisanog

  u program

  Prosjeni brojbodova

  upisanog uprogram -

  paralelni upis

  Upisi.hr Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje koleBroj bodova potrebnih za upis Rok: ljetni rok

  4 12.9.2017.

 • Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Pomoni kuhar (075202) 2 g. 10,46 12,98 11,71

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Prodava (061303) IG 3 g. 23,11 32,75 26,86

  Industrijsko obrtnika kola NovaGradika

  Stolar (121133) 3 g. 23,64 38,35 32,18

  Industrijsko-obrtnika kola SlavonskiBrod

  Autoelektriar - JMO (042253) 3 g. 23,57 24,96 24,14

  Industrijsko-obrtnika kola SlavonskiBrod

  Autolimar - JMO (014053) 3 g. 21,95 24,92 23,02

  Industrijsko-obrtnika kola SlavonskiBrod

  Automehaniar - JMO (014253) 3 g. 25,