of 70 /70
VODIČ ZA PRIPREMU

VODIČ ZA PRIPREMU

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VODIČ ZA PRIPREMU

Studio XPS 435 MT VODI ZA PRIPREMUVODI ZA PRIPREMU
Napomene, oprezi i upozorenja NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na vanu obavijest koja e vam pomoi da bolje iskoristites svoje raunalo. OPREZ: OPREZ Ukazuje na mogue ošteenje hardvera ili gubitak podataka i govori vam o tome kako da to izbjegnete. UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na mogue ošteenje imovine, osobnu ozljedu ili pogibiju.
Ako ste kupili raunalo iz serije Dell™ n, ni jedna referenca za operativne sustave Microsoft® Windows® nee vrijediti.
__________________ Podaci u ovom dokumentu podlijeu promjenama bez prethodne obavijesti. © 2009 Dell Inc. Sva prava su zadrana. Svaka reprodukcija ovog materijala, na koji god nain se provodila je strogo zabranjena bez pismene dozvole Dell Inc. Trgovaki znakovi koji se koriste u ovom tekstu: Dell DELL logotip, YOURS IS HERE, Studio XPS, Dell On Call, i DellConnect trgovaki su znakovi Dell Inc.; Intel je registrirani trgovaki znak i Core je trgovaki znak Intel Corporation u SAD i drugim zemljama; Microsoft, Windows, Windows Vista, i Windows Vista start gumb logotip su trgovaki znakovi ili registrirani trgovaki znakovi Microsoft Corporation u Sjedinjenim Amerikim Dravama i/ili drugim zemljama; Blu-ray Disc je trgovaki znak za Blu-ray Disc Association; Bluetooth je registrirani trgovaki znak u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i Dell ga koristi u okviru licence. Ostali trgovaki znakovi i trgovaki nazivi mogu se koristiti u ovom dokumentu kao uputnica do entiteta iji su znakovi ili do imena nihovih proizvoda. Dell Inc. se dorie svih vlasnikih interesa u vezi trgovakih znakova ili trgovakih imena koja nisu njegova.
Srpanj, 2009 B/D 0D96V Izmijenjeno izdanje. A00
3
Prije podešavanja vašeg raunala . . . . . . . . 7 Prikljuite zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Prikljuivanje tipkovnice i miša . . . . . . . . . 10 Prikljuite mreni kabel (po izboru) . . . . . . 11 Prikljuite kabel elektrinog napajanja. . . . 12 Pritisnite gumb za ukljuivanje . . . . . . . . . 13 Pripremite Microsoft Windows Vista . . . . . 13 Poveite se s Internetom (po izboru) . . . . . 14
Korištenje Studio XPS Desktop . . . . . . 16 Znaajke s prednje stran . . . . . . . . . . . . . . 16 Pogled na funkcije na stranjoj strani . . . . 19 Prikljuci na stranjoj ploi . . . . . . . . . . . . 20 Softverske znaajke . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Dell Dock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Rješavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . 26 Kodovi zvunih signala . . . . . . . . . . . . . . . 26 Problemi s mreom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Problemi s napajanjem . . . . . . . . . . . . . . . 28 Problemi s memorijom. . . . . . . . . . . . . . . . 30 Smrzavanja i problemi sa softverom . . . . . 31
Korištenje alata za podršku . . . . . . . . . 33 Dellovo središte za podršku . . . . . . . . . . . 33 Poruke sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rješavanje problema s hardverom . . . . . . 36 Dell dijagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Obnavljanje vašega operativnog sustava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Obnavljanje sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Dell obnova tvornike slike . . . . . . . . . . . . 42 Reinstalacija operativnog sustava . . . . . . . 44
Sadraj
4
Sadraj
Traenje pomoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tehnika usluga za podršku i korisnike . . . 47 Dell Connect™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Online Services (Online usluge) . . . . . . . . 48 Automatska usluga o stanju narudbe . . . . 49 Informacije o proizvodu . . . . . . . . . . . . . . . 49 Povrat predmeta radi popravka u okviru jamstva ili radi povrata zbog . . . . . . . . . . . 50 Prije nego nazovete . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Kontaktiranje Della . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Saznajte više Podaci i Resursa. . . . . . . 54
Tehniki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Indeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5
Studio XPS Desktop U ovom odjeljku nalaze se podaci o tome kako se priprema vaš Studio XPS™ 435T/9000 i prikljuuje periferna oprema.
UPOZORENJE: Prije nego zaponete bilo koji od postupaka u ovom odjeljku, pratite sigurnosne upute koje ste dobili s raunalom. Radi dodatnih informacija o najboljoj praksi pogledajte Regulatory Compliance Homepage (Stranica s podacima o propisima) na sljedeoj adresi: www.dell.com/regulatory_compliance.
Priprema vašega stolnog raunala
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
NAPOMENA: Servisna oznaka vašeg sustava nalazi se ispod ploe koja pokriva vaš FlexBay na prednjoj strani vašeg raunala. Ovaj kod koristite za identifikaciju svog raunala kad pristupate web stranici za Dell podršku ili kad kontaktirate tehniku podršku.
W W
W .D
ELL.CO M
XXX–XXX–XX
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
Prije podešavanja vašeg raunala Pri postavljanju raunala vodite rauna da omoguite lagan pristup do izvora napajanja, dovoljnu vent i lac ju i ravnu površinu na koju ete raunalo postaviti. Ogranienje protoka oko vašeg raunala moe dovesti do njegova pregrijavanja. Kako biste sprijeili pregrijavanje osigurajte barem 10,2 cm (4 ina) sa stranje strane raunala i najmanje 5,1 cm (2 ina) sa svih drugih strana. Ukljueno raunalo ne smijete nikad staviti u zatvoreno mjesto, kao što su ormar ili ladica.
8
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
Prikljuite zaslon Vaše raunalo ne posjeduje integrirani video konektor. Morate koristiti konektor koji se nalazi na video kartici koji je dostupan u utoru za proširenje kako biste prikljuili zaslon.
Prikljuite video kabel na zaslon Provjerite kakvu vrstu prikljuaka imate na svom TV prijemniku ili monitoru. U sljedeoj tablici izaberite koju ete vrstu prikljuka koristiti kad budete prepoznavali konektore na vašem zaslonu.
VGA
HDMI
DVI
DisplayPort
Zaslon prikljuite na raunalo putem VGA prikljuka, HDMI prikljuka ili DVI prikljuka (po izboru) ili DisplayPort prikljuka. Za HDMI prikljuak je digitalni prikljuak visokih radnih svojstava koji prenosi signal slike i signal zvuka za prikaz na TV prijemnicima i monitorima s ugraenim zvunicima. VGA prikljuak prenosi samo video signale za prikaz na monitorima i projektorima.
Prikljuivanje pomou VGA prikljuka Prikljuite zaslon putem VGA kabela (dolazi obino s plavim prikljucima na oba kraja).
Ako vaše raunalo ima DVI konektor, koristite VGA kabel (s plavim konektorima na oba kraja) s DVI-na-VGA adapterom (bijeli konektor).
9
Moete kupiti DVI-na-VGA adapter na Dellovoj web stranici na www.dell.com.
Prikljuivanje pomou DVI prikljuka Prikljuivanje zaslona pomou DVI kabela.
Dodatne HDMI i DVI kablove moete kupiti na Dell internetskoj stranici www.dell.com.
Prikljuivanje pomou HDMI prikljuka Prikljuivanje zaslona pomou HDMI kabela.
Prikljuivanje zaslona pomou prikljuka DisplayPort Prikljuivanje zaslona pomou DiplayPort kabela.
NAPOMENA: Nemojte istodobno prikljuivati ureaje na DisplayPort konektor i na HDMI konektor.
NAPOMENA: Više pojedinosti o prikljuivanju zaslona potraite u dokumentaciji koju ste dobili s vašim zaslonom.
10
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
Prikljuivanje tipkovnice i miša USB tipkovnicu i miša prikljuite na USB prikljuke na stranjoj strani vašeg raunala.
11
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
Prikljuite mreni kabel (po izboru) Mreni prikljuak nije potreban za dovršavanje pripreme raunala, pa ipak ako posjedujete mrenu vezu koja koristi kablovski prikljuak (kao utinica za kuni širokopojasni ureaj ili Ethernet), moi ete ih sada prikljuiti.
NAPOMENA: Koristite samo Ethernet kabel za prikljuivanje na mrenu utinicu (RJ45 prikljuak). Nemojte utaknuti telefonski kabel (RJ11 prikljuak) u mreni prikljuak.
Za povezivanje vašeg raunala na mreu ili širokopojasni ureaj, prikljuite jedan kraj mrenog kabela na mreni prikljuak ili na širokopojasni ureaj. Drugi kraj mrenog kabela prikljuite na prikljuak mrenog prikljuka (RJ45 prikljuak) na stranjoj strani vašeg raunala. Klik e oznaiti da je mreni kabel vrsto prikljuen.
12
Prikljuite kabel elektrinog napajanja
Pritisnite gumb za ukljuivanje
Pripremite Microsoft Windows Vista Za pripremu operativnog sustava Windows Vista® prvi put, slijedite upute na ekranu. Ovi koraci su obvezni i njihovo dovršenje moe potrajati neko vrijeme. Ovi ekranski prikazi e vas voditi kroz nekoliko postupaka, ukljuujui i prihvaanje licencnih sporazuma, podešavanje postavki i priprema internetske veze.
OPREZ: Nemojte prekidati proces pripreme operativnog sustava. Na taj nain moete svoje raunalo uiniti neupotrebljivim i morat ete iznova instalirati operativni sustav. NAPOMENA: Preporuujemo da preuzmete i instalirate najnoviji BIOS i upravljake programe za vaše raunalo koji su dostupni na web stranici za Dell podršku na support.dell.com.
14
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
Poveite se s Internetom (po izboru) Za povezivanje s internetom potreban vam je vanjski modem ili mrena veza i davatelj usluge povezivanja s internetom Internet Service Provider - Davatelj usluge internetske veze(ISP). Ako USB modem ili WLAN adapter nisu dio vaše originalne narudbe, moete ih kupiti na internetskoj stranici Dell na www.dell.com.
Priprema iane veze s internetom Ako se koristite telefonskom vezom, • prikljuite telefonsku liniju na vanjski USB modem (dodatak) i na zidnu telefonsku utinicu kako biste uspostavili internetsku vezu. Ako koristite DSL ili kablovski/satelitski • modem, kontaktirajte svojega ISP ili slubu mobilne telefonije radi uputa o pripremi veze.
Kako biste dovršili pripremu ine internetske veze, slijedite upute u “Pripremanje vaše veze s internetom” na stranici 15.
Priprema beine veze NAPOMENA: Kako biste pripremili beini usmjeriva, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s vašim usmjerivaem.
Prije nego budete mogli koristiti beinu internetsku vezu, morate se povezati sa svojim beinim usmjerivaem. Podešavanje veze sa svojim beinim usmjerivaem:
Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i 1. zatvorite sve otvorene programe. Kliknite 2. Start → Povei se na. Za dovršetak postavljanja pratite upute na 3. zaslonu.
15
Priprema vašega stolnog raunala Studio XPS Desktop
Postavljanje internetske veze Pruatelji internetskih usluga i njihove ponude mogu se razlikovati od zemlje do zemlje. Kontaktirajte svog davatelja usluge povezivanja s internetom u vezi ponude dostupnih usluga u vašoj zemlji. Ako se ne moete prikljuiti na Internet, a ranije ste to mogli, moda usluge dobavljaa internetskih usluga trenutno nisu dostupne. Obratite se dobavljau internetskih usluga i provjerite status usluge ili se pokušajte ponovo prikljuiti kasnije. Pripremite informacije o davatelju internetskih usluga. Ako nemate ISP, prikljuite se na arobnjaka za internetsku vezu i on e vam pronai jednoga.
NAPOMENA: Postupci u ovom dokumentu vrijede za zadani prikaz sustava Windows te moda ne vrijede ako ste raunalo Dell™ postavili na Windows Classic (Klasini) prikaz.
Spremite i zatvorite otvorene datoteke i 1. izaite iz otvorenih programa. Kliknite 2. Start → Upravljaka ploa. Kliknite 3. Network and Internet (Mrea i internet)→ Network and Sharing Center (Mrea i zajedniki centar)→ Setup a Connection (Priprema veze)→ Connect to the Internet (Povezivanje s internetom). Otvara se prozor Connect to the Internet (Povezivanje s internetom).
NAPOMENA: Ako ne znate koju vrstu veze odabrati, pritisnite Help me choose (Pomo pri odabiru) ili se obratite svom davatelju internetskih usluga.
Slijedite upute na zaslonu i koristite 4. informacije o postavljanju koje vam je dao davatelj internetskih usluga kako biste završili s postavljanjem.
16
Ovaj odjeljak donosi informacije o funkcijama koje su dostupne na vašem Studio XPS™ Desktop.
Korištenje Studio XPS Desktop
14
9
8
7
10
13
5
3
1
6
11
2
4
1 Servisna oznaka i kod za brzi servis (nalaze se ispod ploe za FlexBay) — Koriste se za identifikaciju vašeg raunala prilikom pristupa web stranici za Dell podršku ili za poziv tehnikoj podršci.
2 Ploa za FlexBay — Pokriva utore za FlexBay.
3 PogonGumb za otvaranje optikog pogona — Pritisnite oznaeno podruje na donjoj strani gumba za otvaranje ladice s diskom.
4 Utori za FlexBay (2) — Podrava disketni pogon, ita medijskih kartica ili dodatni tvrdi disk.
5 Leište za optiki pogon — Moe sadravati dodatni optiki pogon.
17
Korištenje Studio XPS Desktop
6 Optiki pogon — Reproducira ili snima samo na CD, DVD i Blu-ray Disc diskovima standardne veliine (12 cm).
7 ita medijskih kartica — Prua brz i prikladan nain pregleda i dijeljenja digitalnih fotografija, glazbe, video filmova i dokumenata koji su pohranjeni na memorijskim karticama.
8 USB 2.0 prikljuak — Povezuju USB ureaje koji se koriste povremeno, kao što su memorijski moduli, digitalni fotoaparati i MP3 playeri.
9 Svjetlo aktivnosti tvrdog diska — Ukljuuje se kad raunalo oitava ili upisuje podatke na tvrdi disk. Trepue plavo svjetlo oznaava aktivnost tvrdog diska.
OPREZ: Kako ne bi došlo do gubitka podataka, nikad ne iskljuujte raunalo dok svjetlo aktivnosti tvrdog pogona trepe.
10 Gumb za napajanje sa svjetlom — Ukljuuje ili iskljuuje napajanje kad se pritisne. Svjetlo u sredini ovoga gumba ukazuje na stanje napajanja:
Iskljueno — raunalo je iskljueno ili • ne prima napajanje. Trepe bijelo — raunalo je u stanju • mirovanja. Mirno bijelo — raunalo je ukljueno.• Trepe uto — moda postoji problem • s matinom ploom. Mirno uto — mogui problem • s matinom ploom ili izvorom napajanja.
NAPOMENA: Više informacija o problemima s napajanjem potraite u odjeljku “Problemi s napajanjem” na stranici 28.
18
Korištenje Studio XPS Desktop
11 Ladica za pribor — Koristi se za odlaganje ureaja ili privršivanje kablova kako bi se izbjegla guva.
12 USB 2.0 prikljuci (3) — Povezuju USB ureaje koji se koriste povremeno, kao što su memorijski moduli, digitalni fotoaparati i MP3 playeri.
13 Linijski ulazili prikljuak za mikrofon — Prikljuuje mikrofon za glas ili audio kabel za audio ulaz.
14 Prikljuak za naglavne slušalice — Prikljuuje slušalice. NAPOMENA: Za prikljuivanje zvunika s napajanjem ili zvunog sustava, koristite prikljuak audio out (Audio izlaz) ili S/PDIF prikljuak na stranjoj strani vašeg raunala.
19
3
5
4
2
1
1 Utor za sigurnosni kabel — Povezuje bravu za sigurnosni kabel koja se koristi kao protprovalniki ureaj. NAPOMENA: Prije nego kupite bravu, provjerite da li radi na utoru za sigurnosni kabel na vašem raunalu.
2 Utori kartice za proširenje — Osigurava pristup konektorima za sve instalirane PCI i PCI express kartice.
3 Prikljuci na stranjoj ploi — Utaknite USB, audio i druge ureaje u odgovarajue prikljuke.
4 Prikljuak za elektrino napajanje — Vrši prikljuivanje elektrinog kabela. Izgled ovog prikljuka moe se razlikovati.
5 Svjetlo izvora napajanja — Ukazuje na dostupnost napajanja za izvor napajanja.
20
8
9
7
10
11
1 IEEE 1394 prikljuak — Povezuje multimedijske ureðaje velike brzine kao što su digitalne video kamere.
2 Mreni prikljuak i svjetlo — povezuje raunalo s mrenim i širokopojasnim ureajem. Svjetlo mrene aktivnosti trepe kad raunalo prima ili šalje podatke. Visoka razna prometa na mrei moe uiniti da da ovo svjetlo izgleda kao mirno.
3 Linijski ulazni prikljuak — povezuje ureaj za snimanje ili reprodukciju poput mikrofona, kasetofona, CD playera ili VCR-a.
4 Prikljuak za stranji L/D prostorni zvuk — povezuje se s višekanalnim zvunicima.
21
5 Prikljuak za srednji/bas zvunik — Prikljuuje bas zvunik.
6 Boni prikljuak za nji L/D prostorni zvuk — povezuje se s višekanalnim zvunicima. Na raunalima sa zvunom karticom, koristite prikljuak na kartici.
7 Mikrofonski prikljuak — prikljuuje mikrofon radi snimanja glasa ili audio ulaza u programima za zvuk i telefoniju. Na raunalima sa zvunom karticom, koristite prikljuak na kartici.
8 Prednji L/D linijski izlazni prikljuak — Prikljuak za slušalice i zvunike s integriranim pojaalima. Na raunalima sa zvunom karticom, koristite prikljuak na kartici
9 USB 2.0 prikljuci (4) — Povezuje USB ureaje poput miša, tipkovnice, pisaa, vanjskog pogona ili MP3 playera.
10 eSATA prikljuak — Prikljuuje vanjske SATA ureaje za spremanje podataka.
11 S/PDIF prikljuak — prikljuuje pojaala i TV prijemnike za digitalni audio kroz optiki digitalni kablovi. Ova format nosi audio signal bez prolaza kroz proces analogne pretvorbe zvunog signala.
22
Korištenje Studio XPS Desktop
Softverske znaajke NAPOMENA: Više pojedinosti o znaajkama koje su opisane uovom odjeljku potraite u Dell Technology Guide (Dellov tehnološki vodi) koji ej dostupan na vašem tvrdom disku ili na web stranici za Dell podršku na support.dell.com.
Produktivnost i komunikacija Svoje raunalo moete upotrijebiti za za stvaranje prezentacija, brošura, estitki, letaka i proraunskih tablica. Takoer moete pregledavati digitalne fotografije i slike. Provjerite u svojoj narudbi koji ste softver kupili zajedno s raunalom. Nakon prikljuivanja na internet moete pristupiti web stranicama, podesiti svoje raune za e-poštu, slati i preuzimati slike i tako dalje.
Zabava i multimediji Svoje raunalo moete koristiti za praenje video filmova, igranje igara, stvaranje vlastitih CD diskova i slušanje glazbe i radio stanica. Vaš pogon za optike diskove moe podravati više vrsta medijskih formata, ukljuujui CD, Blu-ray diskove (ako je ova mogunost izabrana prilikom kupovine raunala) i DVD diskova. Moete preuzimati ili i kopirati slike i video filmove s prijenosnih ureðaja kao što su digitalni fotoaparati i mobilni telefoni. Dodatni softverski programiomoguava vam da organizirate i stvarate glazbene i video datoteke koje se mogu snimiti na disk, spremiti na prijenosne ureaje kao što su MP3 playeri i runi zabavni ureaji ili neposredno izvoditi i gledati na TV prijemnicima, projektorima ili opremi za kuno kino.
23
Korištenje Studio XPS Desktop
Prilagoavanje radne površine Svoju radnu površinu moete prilagoditi tako da joj promijenite izgled, razluivost, pozadinu, uvar ekrana i tako dalje kroz pristup do prozora Personalize appearance and sounds (Osobna prilagodba izgleda i zvukova). Za pristup prozoru sa svojstvima prikaza:
Kliknite desnom tipkom na slobodno podruje 1. vaše radne površine. Kliknite 2. Personalize (Osobno prilagodi) kako bi se otvorio prozor Personalize appearance and sounds (Osobna prilagodba izgleda i zvuka) i kako biste se bolje upoznali s mogunostima prilgoavanja.
Prilagoavanje vaših energetskih postavki Moete koristiti mogunost u vašem operativnom sustavu kako biste konfigurirali postavke napajanja na vašem raunalu. Windows Vista® osigurava sljedee mogunosti:
Balansirano• — Ova mogunost napajanja prema potrebi nudi puna radna svojstva i štedi energiju za vrijeme dugih perioda neaktivnosti. Ušteda energije• — Ova mogunost napajanja štedi energiju u vašem raunalu preko smanjivanja performansi kako bi se maksimalno poveao ivotni vijek raunala i kroz smanjivanje koliine energije koju e tijekom radnog vijeka utrošiti raunalo. VIsoka radna svojstva• — Ova mogunost napajanja nudi radna svojstva sustava na najvišoj razini putem prilagodbe brzine rada procesora vašoj aktivnosti i kroz maksimalno uveanje radnih svojstava raunala.
24
Korištenje Studio XPS Desktop
Prijenos informacija na novo raunalo NAPOMENA: Postupci u ovom dokumentu vrijede za zadani prikaz sustava Windows te moda ne vrijede ako ste raunalo Del™ postavili na Windows Classic (Klasini) prikaz.
Kliknite 1. Start → Control Panel (Upravljaka ploa)→ System and Maintenance (Sustav i odravanje)→ Welcome Center (Centar za dobrodošlicu)→ Transfer files (Prijenos datoteka) i podataka. Ako se pojavi prozor User Account Control (Upravljanje korisnikim raunom), kliknite Nastavak. Slijedite upute iz arobnjaka 2. Windows Easy Transfer.
Izrada sigurnosnih kopija vaših podatakaPreporuuje se da povremeno izradite sigurnosne kopije vaših datoteka i mapa na vašem raunalu. Za izradu sigurnosne kopije datoteka:
Kliknite 1. Start → Control Panel (Upravljaka ploa)→ System and Maintenance (Sustav i odravanje)→ Back Up and Restore Center (Centar za arhiviranje i obnavljanje)→ Back up files (Arhiviranje datoteka). Ako se pojavi prozor User Account Control (Upravljanje korisnikim raunom), kliknite Nastavak.
NAPOMENA: Neka izdanja Windows Vista pruaju vam mogunost za arhiviranje vašeg raunala.
Slijedite upute u arobnjaku 2. Back Up Files (Izradi sigurnosnu kopiju datoteka).
25
Korištenje Studio XPS Desktop
Dell Dock Dell Dock je grupa ikona koje osiguravaju lak pristup do esto korištenih programa, datoteka i mapa. Dock moete osobno prilagoditi pomou:
Dodavanje i uklanjanje ikona• Grupiranje srodnih ikona u kategorije•
Promjena boje i lokacije za Dock• Promjena naina ponašanja ikona•
Dodavanje kategorije Kliknite desnom tipkom na Dock, kliknite 1. Add (Dodaj) → Category (Kategorija). Prikazat e se prozor Add/Edit Category (Dodaj / uredi kategoriju). Upišite naslov kategorije u polju 2. Title (Naslov). Izaberite ikonu za kategoriju u 3. Select an image (Izaberi sliku): Okvir. Pritisnite 4. Save (Spremi).
Dodavanje ikone Vucite i spustite ikonu na Dock ili kategoriju.
Uklanjanje kategorije ili ikone Kliknite desnom tipkom na ikonu ili kategoriju 1. u Docku i kliknite Delete shortcut (Izbriši preicu) ili Delete category (Izbriši kategoriju). Slijedite upute na ekranu.2.
Prilagodite Dock Kliknite desnom tipkom na Dock i zatim 1. kliknite Advanced Setting... (Napredno podešavanje). Izaberite eljenu opciju i prilagodite dock 2. sebi.
26
U ovom odjeljku nalaze se informacije o rješavanju problema s vašim raunalom. Ako ne moete riješiti svoj problem uz pomo sljedeih smjernica, potraite “Korištenje alata za podršku” na stranici 33 ili “Kontaktiranje Della” na stranici 53.
UPOZORENJE: Samo obueno servisno osoblje smije skidati poklopac raunala. Pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na Dell stranici za podršku na adresi support.dell.com radi naprednih servisnih uputa i uputa za rješavanje problema. UPOZORENJE: Prije rada unutar raunala, paljivo proitajte sigurnosne informacije koje ste dobili s raunalom. Radi dodatnih informacija o najboljoj praksi pogledajte Regulatory Compliance Homepage (Stranica s podacima o propisima) na jsljedeoj adresi: www.dell.com/regulatory_compliance.
Kodovi zvunih signala Vaše raunalo moe emitirati niz signalnih zvukova za vrijeme pokretanja ako monitor ne moe prokazati probleme i greške. Sljedei signalni zvukovi pomau vam pri rješavanju problema s vašim raunalom.
NAPOMENA: Za zamjenu dijelova pogledajte u Service Manual (Servisni prirunik) na stranici za Dell podršku na support.dell.com.
Jedan zvuni signal — Greška kontrolnog zbroja BIOS ROM; mogui kvar na matinoj ploi “Kontaktiranje Della” (pogledajte Kontaktiranje Dell na stranici 53). Dva zvuna signala — Nije pronaen ni jedan RAM
Izvadite memorijske module, vratite jedan • modul i pokrenite iznova raunalo. Ako se raunalo pokrene normalno, vratite dodatni
Rješavanje problema
Rješavanje problema
modul. Nastavite sve dok ne utvrdite neispravni memorijski modul ili dok ne vratite sve module bez grešaka. Ako ih imate, postavite memorijske module • jednake vrste na vaše raunalo. Ako problem i dalje postoji, obratite se tvrtki • Dell (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53).
Tri zvuna signala — Mogua greška matine ploe Kontaktirajte Dell (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53). etiri zvuna signala — Greška oitavanja/ upisa u RAM
Provjerite da nema dugih memorijskih • modula / prikljuaka za memoriju (pogledajte Service Manual (servisni prirunik) na web stranici za Dell podršku na support.dell.com). Provjerite da li su memorijski moduli koje • instalirate kompatibilni s vašim raunalom.
Ako problem i dalje postoji, obratite se tvrtki • Dell (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53).
Pet zvunih signala — Kvar sata stvarnog vremena Zamijenite bateriju. Šest zvunih signala — Neuspjela provjera Video BIOS-a “Kontaktiranje Della” (pogledajte Kontaktiranje Della na stranici 53).
Problemi s mreom Beine veze Ako se prekine (Beina mrena veza) mrena veza — Beini usmjeriva je odvojen ili je onemoguen rad beinog ureaja na vašem raunalu.
Provjerite svoj beini usmjeriva kako • biste bili sigurni da je pod napajanjem i da je povezan s vašim izvorom podataka (kabelmodema ili mrenog koncentratora).
28
Iznova uspostavite vezu s vašim beinim • usmjerivaem:
Spremite i zatvorite otvorene datoteke i a. izaite iz otvorenih programa. Kliknite b. Start → Povei se na. Za dovršetak postavljanja pratite upute na c. zaslonu.
ine veze Ako je mrena veza izgubljena — Kabel je olabavljen ili ošteen.
Provjerite da li je kabel utaknut i da nije • ošteen.
Svjetla integriteta veze i aktivnosti na integriranom mrenom prikljuku vam omoguavaju da provjerite da li veza radi i daje informacije o svom stanju:
Nema aktivnosti — Oba svjetla, za integritet • veze i aktivnost mree su iskljuena. 10 Mb/s — Svjetlo integriteta veze je • iskljueno dok svjetlo integriteta aktivnosti mree trepe utom bojom.
100 Mb/s — Svjetlo integriteta veze je zeleno • dok svjetlo integriteta aktivnosti mree trepe utom bojom. 1000 Mb/s — Svjetlo integriteta veze je • naranasto dok svjetlo integriteta aktivnosti mree trepe utom bojom.
NAPOMENA: Svjetlo integriteta veze na mrenom prikljuku slui samo za iane kablovske veze. Svjetlo integriteta veze ne prua informacije o stanju beine veze.
Problemi s napajanjem Ako je svjetlo napajanja iskljueno — Raunalo e iskljueno ili ne dobija napajanje.
Namjestite kabel napajanja i u prikljuku za • napajanje na raunalu i u elektrinoj utinici. Ako je raunalo ukljueno u utinicu • produnog kabela, provjerite je li produni kabel ukljuen u elektrinu utinicu i je li ukljuen. Takoer zaobiite elektrine zaštitne ureaje, osigurae i produne kablove kako biste se uvjerili da se raunalo ukljuuje kako treba.
29
Rješavanje problema
Provjerite radi li elektrina utinica tako da • je ispitate pomou drugog ureaja, poput svjetiljke. Provjerite da li je svjetlo napajanja na • stranjoj strani raunala ukljueno. Ako je svjetlo iskljueno, moda postoji problem s izvorom napajanja ili kabelom za napajanje.
Ako problem i dalje postoji, obratite se tvrtki Dell (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53). Ako svjetlo napajanja trajno svijetli bijelo i raunalo ne reagira — moda nije prikljuen zaslon ili nije ukljuen. Provjerite da li je zaslon pravilno prikljuen i zatim ga iskljuite pa ponovo ukljuite. Ako svjetlo napajanja trepe bijelo — raunalo se nalazi u stanju mirovanja. Pritisnite tipku na tipkovnici, pomaknite prst na touchpadu ili na prikljuenom mišu ili pritisnite gumb napajanja kako biste se vratili u normalni rad.
Ako je svjetlo napajanja mirno uto — mogui problem s matinom ploom ili izvorom napajanja. Pomo potraite u Dellu (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53). Ako svjetlo napajanja trepe uto — moda postoji problem s matinom ploom. Pomo potraite u Dellu (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53). Ako naiete na smetnje koje onemoguavaju prijem na vašem raunalu — Neeljeni signal stvara smetnje prekidanjem ili blokiranjem drugih signala. Mogui razlozi smetnji:
Napajanje, tipkovnica i produni kablovi za • miša. Previše ureaja je prikljueno na elektrini • razvodnik. Više elektrinih razvodnika je prikljueno na • istu elektrinu utinicu.
30
Rješavanje problema
Problemi s memorijom Ako se pojavljuje poruka o nedovoljnoj koliini memorije —
spremite i zatvorite sve otvorene datoteke • i izaite iz svih otvorenih programa koje ne koristite kako biste vidjeli da li e se problem time riješiti. U dokumentaciji softvera potraite minimalne • zahtjeve memorije. Ako je potrebo, ugradite dodatnu memoriju (pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za Dell podršku na adresi support.dell.com). Ponovno namjestite sve memorijske module • na svom mjestu (pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za Dell podršku na adresi support.dell.com) kako biste bili sigurni da vaše raunalo uspješno komunicira s memorijom.
Ako osjetite kakve druge probleme s memorijom —
pobrinite se da poštujete smjernice za • ugradnju memorije (pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za Dell podršku na adresi support.dell.com). Provjerite da li je memorijski modul • kompatibilan s vašim raunalom. Vaše raunalo podrava memoriju DDR3 . Više pojedinosti o podranoj vrsti memorije u vašem raunalu potraite u “Tehniki podaci” na stranici 57. Pokrenite Dell Diagnostics (Pogledajte “Dell • dijagnostika” na stranici 36). Ponovno namjestite sve memorijske module • na svom mjestu (pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za Dell podršku na adresi support.dell.com) kako biste bili sigurni da vaše raunalo uspješno komunicira s memorijom.
31
Rješavanje problema
Smrzavanja i problemi sa softverom Ako se raunalo ne pokrene — provjerite da li je kabel za napajanje vrsto prikljuen na raunalo i na elektrinu utinicu. Ako program prestane s radom — okonajte rad programa:
Pritisnite istodobno <Ctrl><Shift><Esc>.1. Pritisnite 2. Applications (Programi). Kliknite program koji više ne reagira.3. Pritisnite 4. End Task (Završi zadatak).
Ako se program više puta sruši — provjerite dokumentaciju softvera. Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno instalirajte program.
NAPOMENA: Softver obino na CD-u ili u dokumentaciji sadri upute za instalaciju.
Ako raunalo prestane reagirati ili se pojavi mirno plavo svjetlo —
OPREZ: Postoji mogunost da izgubite podatke ako ne moete zatvoriti operativni sustav.
Ako ne dobijete odgovor pritiskom na tipku na tipkovnici ili pomicanjem miša, pritisnite i drite gumb za iskljuivanje najmanje 8 do 10 sekundi dok se raunalo ne iskljui. Zatim ponovno pokrenite raunalo.
32
Rješavanje problema
Ako je program predvien za rad pod starijim operativnim sustavom Microsoft® Windows® — pokrenite arobnjak za kompatibilnost programa. arobnjak za (arobnjak za kompatibilnost programa) kompatibilnost programa konfigurira program kako bi mogao raditi u okruenju koje je slino okruenju operativnog sustava koji nije Windows Vista.
Kliknite 1. Start → Upravljaka ploa→ Programi→ Use an older program with this version of Windows (Koristi stariji program s ovom verzijom Windowsa). Na ekranu dobrodošlice pritisnite 2. Next (Sljedee). Slijedite upute na ekranu.3.
Ako imate drugih problema sa softverom — Odmah stvorite sigurnosnu kopiju.• Koristite program za traenje virusa na • pogonu tvrdog diska ili na CD-u.
Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke • ili programe i putem izbornika Start iskljuite raunalo. Provjerite u dokumentaciji softvera ili • kontaktirajte proizvoaa softvera radi podataka o rješavanju problema:
Provjerite je li program kompatibilan s – operativnim sustavom instaliranim na vašem raunalu. Provjerite zadovoljava li vaše raunalo – minimalne zahtjeve hardvera potrebne za pokretanje softvera. Pogledajte dokumentaciju softvera za informacije. Provjerite je li program ispravno instaliran – i konfiguriran. Provjerite jesu li pogonski programi – ureaja u konfliktu s programom. Po potrebi deinstalirajte i zatim ponovno – instalirajte program.
33
Korištenje alata za podršku Dellovo središte za podršku Dellovo središte za podršku vam pomae da pronaete servis, podršku i sve potrebne podatke vezane uz sustav. Kliknite ikonu u alatnoj traci kako biste pokrenuli program. Stranica Dell Support Center (Dellovo središte za podršku) prikazuje model raunala zajedno sa servisnom oznakom, kodom za brzi servis i podacima o kontaktu za servis. Polazna stranica taker osigurava i poveznice za pristup:
Samopomo (Rješavanje problema, Sigurnost, Performanse sustava, Mrea/ Internet, Sigurnosne kopija/ Oporavak i operativni sustav Windows)
Upozorenja (Upozorenja tehnikoj podršci uvezi svašim raunalom)
Pomo iz Della (Tehnika podrška s DellConnect™
Slubom za korisnike, Obuka i predavanja, How-To Help s Dell po pozivu i Online Scan pomou PCCheckUp)
O vašem sustavu (Dokumentacija sustava, Podaci o jamstvu, Podaci o sustavu, Nadogradnje i kategorije)
Za više informacija o usluzi Dell Support Center i dostupnim alatima za podršku pritisnite karticu Services (Usluge) na support.dell.com.
34
Korištenje alata za podršku
Poruke sustava Ako vaše raunalo pokae neki problem ili grešku, moe to prikazati u poruci sustava koja e vam pomoi da utvrdite uzrok i da odredite koje radnje su potrebne za rješavanje problema.
NAPOMENA: Ako poruka koju ste primili nije navedena u sljedeim primjerima, pogledajte u dokumentaciju operativnog sustava ili programa koji ste izvodili kad se pojavila poruka.
Upozorenje! Prijašnji pokušaji pokretanja ovog sustava nisu uspjeli u kontrolnoj toki [nnnn]. Za pomo u rješavanju ovog problema zapišite broj kontrolne toke i kontaktirajte Dell tehniku podršku — Raunalo nije uspjelo završiti potprogram pokretanja sustava u tri uzastopna pokušaja s istom greškom (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53 radi pomoi).
CMOS checksum error (Greška kontrolnog zbroja CMOS-a) — Mogui kvar na matinoj ploi ili je baterija RTC prazna. Potrebno je zamijeniti bateriju. Pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za podršku Dell na adresi support.dell.com ili pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53 radi pomoi. CPU fan failure (Greška ventilatora procesora) — CPU ventilator ne radi. Potrebno je zamijeniti ventilator procesora. Pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za podršku Dell na adresi support.dell.com. Hard-disk drive failure — Mogui kvar tvrdog diska za vrijeme HDD POST. Potraite “Kontaktiranje Della” na stranici 53 za pomo. Kvar oitavanje tvrdog diska — Mogui kvar tvrdog diska za vrijeme provjere pokretanja sustava s HDD-a. Potraite “Kontaktiranje Della” na stranici 53 za pomo. Kvar tipkovnice — Zamijenite tipkovnicu ili provjerite da prikljuak kabela nije olabavljen.
35
Korištenje alata za podršku
No boot device available — (Nema ni jednog dostupnog ureaja za pokretanje sustava) Nema particije tvrdog diska za pokretanje, kabel tvrdog diska je olabavljen ili ni jedan ureðaj za pokretanje ne postoji.
Ako je tvrdi disk ureaj s kojega se pokree • sustav, pobrinite se da da njegovi kablovi budu dobro prikljueni i da je pogon ispravno instaliran te da je praticioniran kao ureaj za pokretanje. Uðite u podešavanje sustava i provjerite • da li su podaci za pokretanje sustava toni. Pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za podršku Dell na adresi support.dell.com.
No timer tick interrupt — (Prekid zbog nedostatka takta tajmera) Moda ip na matinoj ploi ne radi ispravno ili je došlo do kvara matine ploe. Pogledajte Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici za podršku Dell na adresi support.dell.com ili pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53 radi pomoi.
USB over current error (Greška zbog previsoke struje na USB prikljuku) — Odvojite jedan USB ureaj. Vaš USB ureaj treba više elektrine energije za ispravan rad. Upotrijebite vanjski izvor elektrinog napajanja za prikljuivanje USB ureaja ili ako vaš ureaj ima dva USB kabela, prikljuite oba kabela. OBAVIJEST - SUSTAV ZA SAMONADZOR tvrdog diska je prijavio parametar izvan normalnoga radnog opsega. Dell preporuuje da redovito izraujete sigurnosne kopije vašeg sustava. Parametar izvan radnog opsega moe ili ne moe ukazati na mogui problem s tvrdim diskom — S.M.A.R.T greška, mogui kvar tvrdog diska. Ova znaajka se moe omoguiti ili onemoguiti u BIOS postavkama. Potraite “Kontaktiranje Della” na stranici 53 za pomo.
36
Rješavanje problema s hardverom Ako ureaj nije pronaen za vrijeme pripreme operativnog sustava ili je pronaen ali je pogrešno konfiguriran, moete koristiti Rješavanje problema s hardverom kako biste riješili nekompatibilnost. Za pokretanje opcije za uklanjanje kvarova kod hardvera:
Kliknite 1. Start → Help and Support (Pomo i podrška). Upišite 2. hardware troubleshooter (Rješavanje problema s hardverom) u polju za traenje i pritisnite <Enter> za pokretanje traenja dijagnoze. U rezultatima pretraivanja odaberite opciju 3. koja najbolje opisuje problem i slijedite preostale korake rješavanja problema.
Dell dijagnostika Ako osjetite da imate problem s hardverom, izvršite kontrolne provjere u “Zamrzavanje i problemi sa softverom” na stranici 31 i pokrenite Dell Diagnostics prije nego kontaktirate Dell radi tehnike pomoi. Preporuuje se da ispišete ove postupke prije nego što zaponete.
NAPOMENA: Dell Diagnostics radi samo na Dellovim raunalima. NAPOMENA: Disk Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi) nije obvezan i moda ga neete dobiti uz raunalo.
Pogledajte odjeljak Postava sustava u Service Manual (Servisni prirunik) kako biste pregledali podatke o konfiguraciji vašeg raunala i pobrinite se da se ureaj koji elite provjeriti, prikazuje u programu za postavu sustava i da je aktivan.
37
Korištenje alata za podršku
Pokrenite opciju Dell Diagnostics (Dell Dijagnostika) s tvrdog diska ili s medija Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi).
Pokretanje Dell Diagnostics (Dell dijagnostika) s vašega tvrdog diska Dell Dijagnostika je smještena na skrivenoj uslunoj particiji za dijagnozu na vašem tvrdom disku.
NAPOMENA: Ako vaše raunalo ne moe prikazati sliku na ekranu, pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53.
Pazite na to da raunalo bude ukljueno u 1. elektrinu mreu koja ispravno radi. Ukljuite (ili ponovno pokrenite) svoje 2. raunalo. Kad se pojavi logotip DELL™ odmah 3. pritisnite <F12>. Izaberite Diagnostics (Dijagnostika) na izborniku pokretanja sustava i pritisnite <Enter>. Ovim e se pokrenuti Pre-Boot System Assessment (PSA) (Ocjena sustava prije samog pokretanja) kod neki raunala.
NAPOMENA: Ako budete predugo ekali i pojavi se logotip sustava, priekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim iskljuite raunalo i pokušajte ponovo. NAPOMENA: Ako vidite poruku koja govori da nije pronaena particija s dijagnostikim programom, pokrenite Dell Diagnostics s diska Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi).
Ako se PSA pokrene: PSA e zapoeti sa izvoenjem provjera.a. Ako PSA uspješno završi s radom, b. pojavit e se sljedea poruka: “Na ovom sustavu nije se zasad pojavio ni jedan problem. Da li elite izvršiti provjeru preostale memorije? To e potrajati oko 30 minuta ili više. Da li elite nastaviti? (Preporuuje se).”
38
Korištenje alata za podršku
Ako se javljaju problemi s memorijom, c. pritisnite <y>, u protivnom pritisnite <n>. Prikazat e se sljedea poruka: “Booting Dell Diagnostic Utility Partition (Pokretanje Dell Diagnostics Utility particije). Pritisnite bilo koji gumb za nastavak.”
Pritisnite bilo koju tipku za odlazak na d. prozor Choose An Option (izaberite neku od opcija).
Ako se PSA ne pokrene: Pritisnite bilo koju tipku za pokretanje Dell Diagnostics s particije s dijagnostikim uslunim programom na vašem tvrdom disku i prijeite na prozor Choose An Option (Izaberite neku od opcija).
Izaberite provjeru koju elite pokrenuti.4.
Ako se za vrijeme testa naie na problem, 5. pojavljuje se poruka sa šifrom pogreške i opisom problema. Zapišite šifru greške i opis problema i pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53.
NAPOMENA: Servisna oznaka za vaše raunalo se nalazi na vrhu svakog ispitnog ekrana. Ako se obratite tvrtci Dell, tehnika podrška e vas pitati za servisnu oznaku.
Kad provjere budu gotove, zatvorite ispitni 6. ekran kako biste se vratili na prozor Choose An Option (Izaberite neku od opcija). Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje raunala, kliknite Exit (Izlaz).
Pokretanje Dell Diagnostics s diskova upravljakih i uslunih programa
Umetnite disk 1. Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi). Iskljuite i ponovno pokrenite raunalo.2. Kad se pojavi logotip DELL, pritisnite <F12> odmah.
39
NAPOMENA: Ako budete predugo ekati i pojavi se logotip sustava, priekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim iskljuite raunalo i pokušajte ponovo. NAPOMENA: Sljedei koraci samo privremeno mijenjaju redoslijed pokretanja sustava. Prilikom sljedeeg pokretanja, raunalo se podie sustav sukladno ureajima navedenima u programu za postavljanje sustava.
Kad se pojavi popis ureaja za pokretanje, 3. oznaite CD/DVD/CD-RW i pritisnite <Enter>. Izaberite mogunost 4. Boot from CD-ROM (Pokreni s CD-ROM-a) na izborniku koji se pojavio i pritisnite <Enter>. Upišite 5. 1 kako biste pokrenuli CD izbornik i pritisnite <Enter> za nastavak. Odaberite 6. Run the 32 Bit Dell Diagnostics (Pokretanje 32-bitne Dell dijagnostike) s numeriranog popisa. Ukoliko je navedeno
više verzija, odaberite onu koja je prikladna za vaše raunalo. Izaberite provjeru koju elite pokrenuti.7. Ako se za vrijeme testa naie na problem, 8. pojavljuje se poruka sa šifrom pogreške i opisom problema. Zapišite šifru pogreške i opis problema i obratite se tvrtki Dell (pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53).
NAPOMENA: Servisna oznaka za vaše raunalo se nalazi na vrhu svakog ispitnog ekrana. Servisna oznaka pomoi e vam da identificirate vaše raunalo prilikom kontaktiranja Della.
Kad provjere budu gotove, zatvorite ispitni 9. ekran kako biste se vratili na prozor Choose An Option (Izaberite neku od opcija).
Za izlazak iz Dell Dijagnostike i ponovno pokretanje raunala, kliknite Exit (Izlaz). Izvadite disk 10. Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi).
40
Operativni sustav moete obnoviti na sljedee naine
Obnova • sustava vraa vaše raunalo u ranije operativno stanje bez utjecaja na vaše datoteke s podacima. Koristite System Restore (Obnova sustava) kao prvo rješenje za obnovu operativnog sustava i ouvanje datoteka. Dell • obnova tvornike slike vraa vaš tvrdi disk u operativno stanje u kojemu je bio kad ste kupili raunalo. Ovim postupkom se trajno brišu svi podaci na tvrdom disku i uklanjaju svi programi koji su instalirani nakon kupnje raunala. Mogunost Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della) koristite samo ako System Restore (Obnavljanje sustava) ne rješava problem vašeg operativnog sustava.
Ako ste dobili disk Operating System • (Operativni sustav) uz raunalo, moete ga koristiti za obnavljanje sustava. Meutim korištenje diska opertivnog sustava e takoer izbrisati sve podatke na tvrdom disku. Disk koristite samo ako System Restore (Obnavljanje sustava) ne riješi problem vašeg operativnog sustava.
Obnavljanje sustava Operativni sustavi Windows osiguravaju mogunost Obnavljanja sustava koja vam omoguava da obnovite svoje raunalo na ranije operativno stanje (bez diranja datoteka s podacima) za sluaj da su promjene u hardveru, softveru ili u drugim postavkama sustava djelovale tako da je raunalo ostalo u nepoeljnom operativnom stanju. Sve promjene koje opcija System Restore (Obnova sustava) ini raunalu mogu se vratiti na prethodno stanje.
Obnavljanje vašega operativnog sustava
Obnavljanje vašega operativnog sustava
OPREZ: Radite redovne sigurnosne kopije vaših datoteka s podacima. System Restore (Obnova sustava) ne nadgleda vaše podatkovne datoteke i ne vraa ih u prvobitno stanje. NAPOMENA: Postupci u ovom dokumentu su napisani za zadani pregled Windows, tako da nee vrijediti ako svoje Dell™ raunalo postavite u Windows Classic view (Klasini izgled Windowsa).
Pokretanje System Restore (Obnavljanje sustava)
Kliknite 1. Start . U okviru 2. Start Search (Poni traenje), upišite System Restore (Obnavljanje sustava) i pritisnite <Enter>.
NAPOMENA: Moda e se pojaviti prozor Kontrola korisnikih rauna. Ako ste administrator raunala, pritisnite Continue (Nastavi); u suprotnom se obratite svom administratoru za nastavak eljene akcije.
Pritisnite 3. Next (Dalje) i slijedite preostale upute na zaslonu.
Ako funkcija System Restore (Obnova sustava) ne riješi problem, moete poništiti posljednju obnovu sustava.
Poništavanje posljednje obnove sustava
NAPOMENA: Prije nego poništite zadnju obnovu sustava, spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i napustite sve programe. Nemojte mijenjati, otvarati ili brisati bilo koju datoteku ili program dok se ne završi vraanje sustava u prethodno stanje.
Kliknite 1. Start . U okviru 2. Start Search (Poni traenje), upišite System Restore (Obnavljanje sustava) i pritisnite <Enter>. Kliknite 3. Undo my last restoration (Poništi moju posljednju obnovu) i pritisnite Next (Dalje).
42
Dell obnova tvornike slike OPREZ: Korištenje Dell obnova tvornike slike trajno briše sve podatke na tvrdom disku i uklanja sve programe ili upravljake programe koje ste instalirali od kupovine raunala. Ako jemogue napravite sigurnosnu kopiju sustava prije korištenja ovih mogunosti. Mogunost Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della) koristite samo ako System Restore (Obnavljanje sustava) ne rješava problem vašeg operativnog sustava. NAPOMENA: Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della) moda nije dostupna u odreenim dravama ili na odreenim raunalima.
Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della) koristite kao zadnju metodu obnavljanja rada vašeg sustava. Ove mogunosti obnavljaju vaš tvrdi disk na operativno stanje u kojemu je bio kad ste kupili raunalo. Svi programi i datoteke koji su dodani nakon kupovine raunala — ukljuujui podatkovne datoteke — se trajno brišu iz tvrdog diska. Podatkovne datoteke ukljuuju dokumente, proraunske tablice, poruke e-pošte, digitalne fotografije, glazbene datoteke itd. Ako je mogue napravite sigurnosnu kopiju podataka na vašem sustavu prije upotrebe mogunosti Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki).
43
Obnavljanje vašega operativnog sustava
Izvoenje Dell obnove tvornike slike Ukljuite raunalo. Kad se pojavi logotip Dell, 1. pritisnite <F8> više puta kako biste pristupili na prozoru Vista Advanced Boot Options (Napredne mogunosti pokretanja Viste).
NAPOMENA: Ako budete predugo ekali i pojavi se logotip sustava, priekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim iskljuite raunalo i pokušajte ponovo.
Odaberite 2. Repair Your Computer (Popravak raunala). Pojavljuje se prozor 3. System recovery Options (mogunosti oporavka sustava). Odaberite izgled tipkovnice i pritisnite 4. Next (Dalje). Za pristup mogunostima oporavka pristupite 5. kao lokalni korisnik. Za pristup naredbenom retku u polje Korisniko ime upišite administrator , zatim pritisnite OK (U redu).
Pritisnite 6. Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della). Pojavit e se pozdravni ekran Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della).
NAPOMENA: Ovisno o konfiguraciji, moda trebate odabrati Dell Factory Tools (Dellovi tvorniki alati), zatim Dell Factory Image Restore (Obnavljanje tvornikih postavki Della).
Pritisnite 7. Next (Dalje). Pojavljuje se ekran potvrde brisanja podataka.
NAPOMENA: Ako ne elite nastaviti s Factory Image Restore (Obnova tvornikih postavki), kliknite Cancel (Odustani).
Kliknite potvrdni okvir da elite nastaviti 8. s ponovnim formatiranjem tvrdog diska i obnavljanjem softvera sustava na tvornike postavke, zatim kliknite Next (Dalje). Postupak obnavljanja zapoinje i moe potrajati pet ili više minuta do završetka. Kad je dovršeno obnavljanje tvornikih postavki
44
sustava i tvorniki instaliranih aplikacija, pojavljuje se poruka. Pritisnite 9. Finish (Završi) za ponovno podizanje sustava.
Reinstalacija operativnog sustava Prije poetka Ako razmišljate o ponovnoj instalaciji operativnog sustava Microsoft® Windows® kako biste riješili problem novo instaliranog upravljakog programa, pokušajte prvo s Windows Device Driver Rollback (Vraanje staroga upravljakog programa za Windows). Ukoliko opcija Device Driver Rollback ne riješi problem koristite System Restore za vraanje operativnog sustava u operativno stanje u kojem je bio prije nego ste instalirali novi upravljaki program ureaja. Pogledajte “Obnavljanje sustava” na stranici 40.
OPREZ: Prije izvoenja instalacije, napravite sigurnosnu kopiju svih
podataka na svom primarnom tvrdom disku. Za uobiajene konfiguracije tvrdog diska, primarni tvrdi disk je prvi pogon koji raunalo detektira.
Za ponovnu instalaciju sustava Windows treba vam sljedee
Dellov disk • Operating System (Operativni sustav) Dellov disk• Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi)
NAPOMENA: Dellov disk Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi) sadri upravljake programe koji su instalirani za vrijeme sastavljanja raunala. Koristite Dellov disk Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi) za uitavanje svih potrebnih upravljakih programa. U ovisnosti o regiji u kojoj ste naruili raunalo ili u kojoj ste zatraili disk, Delov diskl Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi) i disk Operating System (Operativni sustav) nee biti isporueni s vašim raunalom.
45
Proces ponovne instalacije moe potrajati 1-2 sata. Nakon ponovne instalacije operativnog sustava morate ponovo instalirati i upravljake programe ureaja, program za zaštitu od virusa i drugi softver.
Spremite i zatvorite sve otvorene datoteke i 1. napustite sve otvorene programe. Umetnite disk s 2. Operativnim sustavom. Pritisnite 3. Exit (Izlaz) ako se pojavi poruka Install Windows (Instaliraj sustav Windows). Ponovno pokrenite raunalo.4.
Kad se pojavi logotip DELL, pritisnite <F12> 5. odmah.
NAPOMENA: Ako budete predugo ekali i pojavi se logotip sustava, priekajte dok se ne pojavi radna površina operativnog sustava Microsoft® Windows®; zatim iskljuite raunalo i pokušajte ponovo. NAPOMENA: Sljedei koraci samo privremeno mijenjaju redoslijed pokretanja sustava. Prilikom sljedeeg pokretanja, raunalo se podie sustav sukladno ureajima navedenima u programu za postavljanje sustava.
Kad se pojavi popis ureaja za pokretanje, 6. oznaite CD/DVD/CD-RW pogon i pritisnite <Enter>. Pritisnite bilo koju tipku za 7. Boot from CD-ROM (Pokretanje s CD-ROM-a). Pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.
46
Traenje pomoi Ako budete imali problema s raunalom, moete napraviti sljedee korake za dijagnosticiranje i rješavanje problema:
Pogledajte “Rješavanje problema” na str. 1. 26 radi informacija o postupcima koji se odnose na probleme na koje nailazi vaše raunalo. Pogledajte “Dell dijagnostika” na str. 2. 36 radi postupaka o tome kako pokrenuti Dell Diagnostics. Ispunite “Kontrolni popis dijagnostike” na 3. stranici 52. Koristite Dellov prošireni skup online usluga 4. koje su dostupne na Dell Support (support.dell.com) radi pomoi s instalacijom i rješavanjem problema. Pogledajte “Online Services” (Online usluge) na stranici 48 za detaljniji popis Dell online podrške. Ako prethodni koraci nisu riješili problem, 5. pogledajte “Kontaktiranje Della” na stranici 53.
NAPOMENA: Pozovite Dell podršku s telefona pored raunala tako da vam osoblje za podršku pomoi s potrebnim postupcima. NAPOMENA: Dellov sustav koda za brzi servis moda nee biti dostupan u svim zemljama.
Kad Dellov automatski telefonski sustav od vas to zatrai, upišite svoj kod za brzu uslugu kako biste poziv preusmjerili neposredno na prikladno osoblje za podršku. Ako nemate kod za brzi servis (Express Service Code), otvorite mapu Dell Accessories (Pribor za Dell), dvaput kliknite ikonu Express Service Code i slijedite upute.
NAPOMENA: Neke od lsjedeih usluga nee uvijek biti dostupne na svim lokacijama izvan kontinentalnog dijela SAD. Više pojedinosti o dostupnosti zatraite od vašeg Dell predstavnika.
47
Traenje pomoi
Tehnika usluga za podršku i korisnike Dellova usluga podrške je dostupna za odgovor na sva vaša pitanja o hardveru Dell. Naše osoblje za podršku koristite se raunalnom dijagnostikom kako bi osiguralo brze i tone odgovore. Za kontakt Dellove usluge podrške, pogledajte “Prije nego nazovete” na stranici 52 i zatim potraite kontaktne podatke za vašu regiju ili poite na support.dell.com.
Dell Connect™
DellConnect je jednostavni online alat koji omoguava predstavnicima Dell servisa da pristupe vašem raunalu preko širokopojasne veze, da dijagnosticiraju problem i da ga otklone pod vašim nadzorom. Više pojedinosti potraite na www.dell.com/dellconnect.
48
Traenje pomoi
Online Services (Online usluge) Više o Dellovim proizvodima moete saznati na sljedeim web stranicama:
www.dell.com• www.dell.com/ap • (samo Azija/Tihi ocean) www.dell.com/jp• (samo Japan) www.euro.dell.com• (samo Europa) www.dell.com/la• (Latinska Amerika i Karibi) www.dell.ca• (samo Kanada)
Dellovoj podršci moete pristupiti kroz sljedee adrese e-pošte i web stranice:
Web-stranice Dell Podrške support.dell.com• support.jp.dell.com • (samo Japan) support.euro.dell.com• (samo Europa)
Dell Support e-pošta adrese [email protected][email protected][email protected]• (samo zemlje Latinske Amerike i karipske zemlje) [email protected] • (samo azijske/ tihooceanske zemlje)
Adrese e-pošte Marketinga i prodaje tvrtke Dell
[email protected] • (samo azijske/ tihooceanske zemlje) [email protected]• (samo Kanada)
Anonimni protokol za prijenos datoteka (FTP)
ftp.dell.com• Prijavite se kao korisnik: anonimno i koristiti svoju adresu e-pošte kao svoju lozinku.
49
Traenje pomoi
Automatska usluga o stanju narudbe Za provjeru statusa naruenih proizvoda u Dellu moete poi na support.dell.com ili moete nazvati automatsku govornu uslugu o stanju vaše narudbe. Snimljeni glas e od vas zatraiti potrebne podatke kako bi smo pronašli i prijavili vašu narudbu. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji, potraite u “Kontaktiranje Della” na stranici 53. Ako imate problema sa svojom narudbom, poput dijelova koji nedostaju, pogrešnih dijelova ili neispravnog rauna, obratite se tvrtki Dell radi pruanja pomoi. Ako imate problema sa svojom narudbom, poput dijelova koji nedostaju, pogrešnih dijelova ili neispravnog rauna, obratite se tvrtki Dell radi pruanja pomoi. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji, potraite u “Kontaktiranje Della” na stranici 53.
Informacije o proizvodu Ako vam trebaju informacije o dodatnim proizvodima raspoloivim u tvrtki Dell ili ako biste htjeli uputiti narudbu, posjetite web-stranicu tvrtke Dell na www.dell.com. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji ili za razgovor sa prodajnim specijalistom potraite u “Kontaktiranje Della” na stranici 53.
50
Traenje pomoi
Povrat predmeta radi popravka u okviru jamstva ili radi povrata zbog Pripremite sve stavke koje vraate, bez obzira da li u okviru jamstva ili uz naplatu, na sijedei nain:
NAPOMENA: Prije vraanja proizvoda u Dell, izradite sigurnosnu kopiju svih podataka na vašemf tvrdom disku ili bilo kojem drugom ureaju za uvanje podataka na vašem raunalu. Uklonite sve povjerljive, vlasnike i osobne podatke, kao i prijenosne medije, kao što su CD i PC kartice. Dell ne snosi odgovornost na za kakve vaše povjerljive, vlasnike ili osobne podatke; izgubljene ili ošteene podatke; ošteene ili izgubljene prijenosne medije koji su mogli biti ukljueni u sadraj pošiljke koju vraate.
Nazovite Dell da biste dobili autorizacijski 1. broj za povratni materijal, i zapišite ga jasno i uoljivo na vanjskoj strani kutije. Telefonske brojeve za poziv u vašoj regiji, potraite u “Kontaktiranje Della” na stranici 53. Priloite kopiju rauna i pismo u kojemu 2. opisujete razlog za povratak. Priloite kopiju popisa dijagnostike kontrolne 3. provjere (pogledajte “Dijagnostiki kontrolni popis” na stranici 52) i oznaite provjere koje ste pokrenuli i sve poruke s greškama koje su se pojavile u Dell Diagnostics (pogledajte “Dellova dijagnostika” na stranici 36). Priloite pribor koji pripada ovim predmetima 4. koje vraate (elektrini kablovi, softver, vodii i tako dalje) ako je popravak uz naplatu.
51
Zapakirajte opremu koju vraate u originalnu 5. (ili nadomjesnu) ambalau.
NAPOMENA: Troškove slanja plaate sami. Odgovorni ste i za osiguravanje vraenog proizvoda, a preuzimate i rizik gubitka tijekom otpreme tvrtki Dell. Pošiljke s pouzeem se nee prihvaati. NAPOMENA: Sve pošiljke u kojima nije ispunjen bilo koji od nevedenih zahtjeva, bit e vraene pošiljatelju.
52
Traenje pomoi
Prije nego nazovete NAPOMENA: Da li ste pripremili vaš kod za brzi servis prije nego. Kod e pomoi Dellovom automatiziranom telefonskom sustavu da usmjeri vaš poziv na što efikasniji nain. Od vas e se moda zatraiti servisna oznaka (nalazi se na naljepnici ispod ploe FlexBay).
Zapamtite da popunite Djagnostiki kontrolni popis. Ako je mogue, ukljuite svoje raunalo prije nego nazovete tvrtku Dell radi pomoi i zovite s telefona na ili blizu raunala. Od vas se moe zatraiti da upišete neke naredbe na tipkovnici, da prenesete detaljne podatke za vrijeme nekih operacija ili da iskušate druge korake za rješavanje problema koji su ogui samo na samom raunalu. Pobrinite se da dokumentacija raunala bude dostupna.
Dijagnostiki kontrolni popis Ime:• Datum:• Adresa:• Broj telefona:•
• Servisna oznaka i kod za brzi servis (nalaze se na naljepnici ispod ploe FlexBay): Autorizacijski broj za povrat materijala (ako • ste ga dobili od tehniara Dell podrške): Operativni sustav i verzija:• Ureaji:• KArtice za proširenje:• Jeste li spojeni na mreu? Da/Ne• Mrea, verzija i mreni adapter:• Programi i verzije:•
53
Pogledajte u dokumentaciju vašega operativnog sustava kako biste odredili sadraj datoteka za pokretanje raunala. Ako je raunalo spojeno na pisa, ispišite svaku datoteku. U protivnom, zabiljeite sadraj svake datoteke prije pozivanja Della.
Poruka o grešci, zvuni signal ili dijagnostiki • kod: Opis problema i postupak za rješavanje • problema koji ste proveli:
Kontaktiranje Della Kupci u Sjedinjenim Dravama zovu 800-WWW-DELL (800-999-3355).
NAPOMENA: Ako ne raspolaete aktivnom vezom s internetom, podatke o kontaktu moete nai na narudbi, otpremnici, raunu ili u Dellovom prodajnom katalogu.
Dell raspolae s nekoliko internetskih i telefonskih slubi i servisnih centara. Dostupnost se razlikuje od zemlje do zemlje dok neke usluge mogu biti nedostupne za vašu zemlju. Radi kontaktiranja Della u vezi prodaje, tehnike podrške ili u vezi podrške korisnicima:
Posjetite 1. support.dell.com. Verificirajte svoju zemlju ili regiju u 2. padajuem izborniku Choose A Country/Region (Izaberite zemlju/regiju) pri dnu stranice. Kliknite 3. Contact Us (Kontaktirajte nas) na lijevoj strani stranice. Izaberite odgovarajuu uslugu ili poveznicu 4. za podršku, ve prema potrebi. Izaberite za vas najprikladniji nain 5. kontaktiranja Della.
54
Saznajte više Podaci i Resursa Ako trebate: Pogledajte: reinstalirati vaš operativni sustav disk s Operativnim sustavom
pronai broj modela vašeg sustava stranju ili donju stranu vašeg raunala
pokrenuti dijagnostiki program na vašem raunalu, reinstalirati softver stolnog raunala ili aurirati upravljake programe vašeg raunala i readme datoteke
disk Drivers and Utilities (Upravljaki i usluni programi)
NAPOMENA: Auriranja upravljakih programa i dokumentacije mogu se pronai na web stranici za podršku Dell™ Support na support.dell.com.
saznati više o vašem operativnom sustavu, odravanju perifernih ureaja, RAID, internetu, Bluetoothu®, umreavanju, i e-pošti
Dell Technology Guide (Dellovom tehnološkom vodiu) dostupnom na tvrdom disku vašeg raunala
55
Ako trebate: Pogledajte: aurirati svoje raunalo novom ili dodatnom memorijom ili novim tvrdim diskom reinstalirati ili zamijeniti istrošeni ili neispravni dio
Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici Dell na support.dell.com
NAPOMENA: U nekim zemljama otvaranje i zamjena dijelova u vašem raunalu moe uiniti vaše jamstvo nevaeim. Provjerite svoje jamstvo i politiku povrata prije ikakvih radova unutar vašeg raunala.
pronai najbolje praktine savjete na vašem raunalu pogledati podatke o Jamstvu, odredbe i uvjete (samo SAD), igurnosne upute, regulativne informacije, ergonomske informacije i Licencni sporazum s krajnjim korisnikom.
Dokumenti o sigurnosti i propisima koje ste dobili s vašim raunalom i pogledajte takoer web stranicu o sukladnosti s propisima na www.dell.com/regulatory_compliance
pronai vašu servisnu oznaku / kod za brzi servis — Servisnu oznako morate imati radi identifikacije vašeg raunala na support.dell.com ilipri kontaktiranju tehnike podrške
natpis ispod ploe FlexBay
Ako trebate: Pogledajte: pronai upravljake programe i preuzimanja pristupiti tehnikoj podršci i pomoi provjeriti status vaše narudbe pri novim kupnjama pronai rješenja i odgovore za uobiajena pitanja pronai informacije o posljednjim auriranjima u vezi tehnikih promjena na vašem raunalu ili napredni tehniko- referentni materijal za tehniare i iskusne korisnike
Dell stranica za podršku na support.dell.com
57
Tehniki podaci Model raunala Studio XPS™ 435T/9000
U ovom odjeljku se nalaze podaci koji vam mogu zatrebati prilikom pripremanja, auriranja upravljakih programa i nadogradnje vašeg raunala.
NAPOMENA: Ponude se mogu razlikovati po regijama. Radi pregleda pojedinosti o konfiguraciji vašeg raunala, kliknite Start → Help and Support (Pomo i podrška) i izaberite mogunost pregleda podataka o vašem raunalu.
Procesor Vrsta Intel® Core™ i7
L2 privremena memorija
do 1 MB
L3 privremena memorija
Pogoni Vanjski dostupni dva leišta za pogon
od 5,25 ina SATA DVD+/-RW Super Multi Drive ili Blu-ray Disc™ combo ili optiki pogon za Blu-ray Disc RW
dva leišta od 3,5 ina za Flexdock i Bluetooth® modul
58
Tri 3,5-inna leišta za pogone za SATA tvrde pogone
Memorija Prikljuci šest utinica s internim
pristupom DDR3 DIMM
Kapaciteti 1 GB, 2 GB i 4 GB (32-bitni operativni sustav) 1 GB, 2 GB i više od 4 GB (64-bitni operativni sustav)
Vrsta memorije 1066-MHz DDR3 DIMM; samo ne-ECC memorija
Memorija Najmanje 2 GB
Najviše 24 GB
NAPOMENA: Upute o ugradnji vaše memorije potraite u Service Manual (Servisni prirunik) na web stranici podrške Dell na adresi support.dell.com.
Podaci o raunalu Matina ploa sustava
Intel X58 + ICH10R
Link širine QPI 20 traka (16 traka s podacima, 4 CRC trake)
Širina RAM sabirnice 192 bita
RAID podrška RAID 0 (striping) RAID 1 (zrcaljenje)
BIOS ip (NVRAM) 16 MB
59
kartica
zvuk visoke definicije s podrškom za S/ PDIF
Komunikacija Beina (izbor) WiFi/Bluetooth
Širina 198 mm (7,79 ina)
Dubina 528 mm (20,78 ina)
Teina 20,01 kg (44,11 lb)
Vanjski prikljuci Mreni adapter RJ45 prikljuak
USB Tri gornje ploe, jedna ploa sprijeda i etiri stranja USB 2.0-sukladna prikljuka
Audio gornja ploa - jedan prikljuak za mikrofon i jedan za slušalice. Stranja ploa - šest prikljuaka za podršku za 7.1
S/PDIF Jedan S/PDIF (optiki) prikljuak
eSATA jedan prikljuak na stranjoj ploi
IEEE 1394 jedan 6-ploni prikljuak za serijsku vezu na stranjoj ploi
60
1621 Btu/h NAPOMENA: Disipacija topline se izraunava iz nazivne snage elektrinog napajanja.
Napon 100-240 VAC. 50-60 Hz, 10,0 A
NAPOMENA: Podatke o postavkama napona potraite u sigurnosnim podacima koje ste dobili s raunalom.
baterija veliine novia
3-V CR2032 baterija veliine novia
Okolina raunala Opsezi temperature: Radni 10° do 35° C (50°F do 95°F)
Temperatura – 40° do 70° C (–40°F do 149°F)
Relativna vlanost (najviša):
Maksimalne vibracije (nasumini spektar vibracija koji simulira korisniko okruenje): Radni 5 do 350 Hz pri 0,0002 G2/Hz
uvanje 5 do 500 Hz pri 0,001 do 0,01 G2/Hz
61
Tehniki podaci
Okolina raunala Maksimalni udar (izmjereno s glavama tvrdog diska u parkiranom poloaju i polusinusnim impulsom od 2 ms): Radni 40 G +/- 5% uz trajanje
impulsa od 2 ms +/- 10% (nadomjesno kao 20 ina/s [51 cm/sec])
uvanje 105 G +/- 5% s trajanjem impulsa od 2 ms +/- 10% (nadomjesno kao 50 ina/s [127 cm/sec])
Okolina raunala Nadmorska visina (najvea):
Radni –15,2 do 3048 m (–50 do 10.000 stopa)
uvanje –15,2 do 10.668 m (–50 do 35.000 stopa)
Razina oneišenja u zraku
62
Dodatak Obavijest o proizvodu Macrovision Ovaj proizvod ukljuuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava koju štiti Zavod za patente u SAD-u i ostala prava intelektualnog vlasništva. Korištenje ove tehnologije za zaštitu autorskih prava mora autorizirati Macrovision, a namijenjena je za korištenje kui i za ostala ograniena gledanja osim ako Macrovision nije drugaije odredio. Zabranjen je obrnuti inenjering ili rastavljanje.
63
D DellConnect 47
Dell Diagnostika 36
Dell Technology Guide (Dellov tehnološki vodiè) višepojedinosti potraite u 54
Diagnostièki kontrolni popis 52
E energija
oèuvanje 23
H HDMI
zaslon 8
Indeks
64
Indeks
K Kod za brzi servis 46
Kreditnog jamstva 50
M matièna ploèa 58
Obnova sustava 40
P podaci 26, 33, 40
podrška za korisnike 47
prikljuèaka s prednje strane vašeg 16
65
Indeks
na internet 14
zaslona 8 prilagoðavanje
problema s hardverom 36
problemi sa softverom 31
procesor 57
skladištenja opsezi za rad i skaldištenje 60
softverske znaèajke 22
S/PDIF prikljuèak 21
stanje narudbe 49
stvaranjem sigurnosnih 24
66
Indeks
prikljuèci otraga 21
reinstaliranje 45
Prije podešavanja vašeg raunala
Prikljuite kabel elektrinog napajanja
Pritisnite gumb za ukljuivanje
Pripremite Microsoft­­ Windows Vista
Korištenje Studio XPS Desktop
Znaajke s prednje stran
Prikljuci na stranjoj ploi
Korištenje alata za podršku
Dellovo središte za podršku
Dell Connect™
Informacije o proizvodu
Povrat predmeta radi popravka u okviru jamstva ili radi povrata zbog
Prije nego nazovete
Tehniki podaci