Click here to load reader

Prirucnik za pripremu projekata

 • View
  5.448

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Prirucnik za pripremu projekata

 • 1. MINISTARSTVO FINANSIJA VLADA REPUBLIKE SRBIJE SEKTOR ZA PROGRAMIRANJE I UPRAVLJANJE FONDOVIMA EU I RAZVOJNOM POMOI PRIRUNIK ZA PRIPREMU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA IPA (IPA project fiche)Ove smernice predstavljaju inicijativu Jedinice za koordina-ciju razvojne pomoi (DACU - Development Aid Coordina-tion Unit), koje finansira Agencija za meunarodnu pomoKraljevine vedske (SIDA - Swedish International Develop-ment Agency)/ Odeljenje za meunarodni razvoj Ujedinje-nog Kraljevstva (DfID - Department for InternationalDevelopment) u okviru Zajednikog programa za podrkuMinistarstvu finansija za poboljanje koordinacije, planira-nja, programiranja i sprovoenja razvojne pomoi.
 • 2. PRIRUNIK ZA PRIPREMU PROJEKATAFINANSIRANIH IZ SREDSTAVA IPAAutoriSektor za programiranje i upravljanje fondovima EU i razvojnom pomociKontakt [email protected] , Mutapova 21U okviru projekta koji finansira Evropska unijapreko Evropske agencije za rekonstrukcijuUrednikPeter MikliDizajn i priprema za tampuVojislav IliPrevodilac na engleskiEurocontract - Konferencijski sistemiLektura / KorekturaEurocontract - Konferencijski sistemiTira500 primerakaSuizdava i tampaGrafolikVojvode Stepe 375ISBN 978-86-87219-00-7CIP - ,
 • 3. PRIRUNIK ZA PRIPREMU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA IPA 3SADRAJDEO 1 UVOD 6 IPA: novi okvir pomoi EU 6 Svrha i ciljna grupa 7 Proces programiranja IPA u Srbiji 8 Struktura smernica 9 Preporuke korisnicima 10DEO 2UPUTSTVO ZA IZRADU NACRTA PREDLOGA IPA PROJEKTA KOMPONENTA 11 [Osnovne informacije i odgovornosti Institucija] 11 1 Osnovne informacije 12 1.1 KRIS broj 12 1.2 Naslov 12 1.3 Sektor (ELARG statistika ifra) 12 1.4 Lokacija 14 1.5 Telo ovlaeno za zakljuivanje ugovora 14 1.6 Agencija za sprovoenje projekta 14 1.7 Korisnik projekta 14 [Finansiranje] 15 1.8 Ukupni trokovi 15 1.9 Doprinos EU 16 1.10 Krajnji datum za zakljuivanje ugovora 16 1.11 Krajnji datum za izvravanje ugovora 16 1.12 Krajnji datum za isplate 16 [Opis projekta i njegov okvir] 17 2. Opti cilj, svrha i strateki okvir projekta 17 2.1 Opti cilj projekta 17 2.2 Svrha projekta 18 2.3 Veza sa Evropskim partnerstvom 19 2.4 Veza sa MIPD 19 2.5 Veza sa Nacionalnim razvojnim planom (gde je primenjivo) 21 2.6 Veza sa nacionalnim/sektorskim stratekim ili investicionim planovima i strategijama (gde je primenjivo) 21 3. Opis projekta 22 3.1 Istorijat i opravdanost 23 3.2 Procena uticaja projekta 26
 • 4. 4 PRIRUNIK ZA PRIPREMU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA IPA 3.3 Rezultati i merljivi pokazatelji 28 3.4 Aktivnosti 31 3.5 Uslovljenost i redosled obavljanja aktivnosti 36 3.6 Srodne aktivnosti 37 3.7 Steena iskustva 40 [Budet i plan njegovog sprovoenja] 42 4. Indikativni budet 42 5. Indikativni plan sprovoenja 43 [Pitanja koja proimaju projekat] 44 6.1 Jednake prilike 45 6.2 ivotna sredina 45 6.3 Manjine 46 [Obavezni aneksi uz predlog projekta] 47 1. Matrica logikog okvira 47 2. Ugovoreni iznosi koji se isplauju tromeseno tokom celog trajanja programa 48 3. Opis institucionalnog okvira 49 4. Spisak pozivanja na zakone, propise i strateka dokumenta 51 5. Detalji ugovora koji finansira EU 54 DEO 3 EX ANTE OCENA PREDLOGA IPA PROJEKTA 59 1. Zato ex ante ocena? 59 2. Zahtevi Evropske komisije u vezi sa spremnou projekta 60 3. Ocenjivanje predloga IPA projekta u Srbiji 61 3.1 Tehnika ocena 61 3.2 Utvrivanje kvaliteta predloga projekta 62 3.3 Ex ante ocena spremnosti projekta i pregled prioriteta 63 DEO 4 ANEKSI UZ VODI 64 1. Uredba Saveta (EZ) br. 1085/2006 kojom se utvruje Uredba o IPA okviru 64 2. Uredba Saveta (EZ) br. 718/2007 kojom se utvruje Uredba o sprovoenju IPA 82 3. Komponenta pomo tranziciji i izgradnja institucija: svrha i oblik pomoi 151 4. Uzorak predloga IPA projekta komponenta 1 centralizovano upravljanje 164
 • 5. PRIRUNIK ZA PRIPREMU PROJEKATA FINANSIRANIH IZ SREDSTAVA IPA 55. Razliiti tipovi upravljanja spoljnom pomoi EZ 1676. Uzorak institucionalnog okvira i kontrolne liste strukture za upravljanje projektom 1687. Kljuni elementi procene institucionalnog kapaciteta 1698. Plan ugovaranja projekta prema uputstvu PRAG(2006) 1719. Zahtevi kofinansiranja 17810. Nepodobni trokovi 18011. Uzorak matrice IPA logikog okvira u standardnom formatu 182 11.b Primer logikih okvira 18312. Deset kljunih faza za izradu logikog okvira 18813. Uzorak opisa poslova (ugovori o delu) 19214. Kontrolna lista opisa poslova 20115. Uputstva za programe Tvining i Laki Tvining 20416. Uzorak tehnikih specifikacija 20917. Kontrolna lista tehnikih specifikacija ugovora za isporuku 21018. Uzorak obrasca za ocenu IPA PF

Search related