Vitaminsko-mineralna prehranska dopolnila

  • View
    225

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija s tiskovne konference

Text of Vitaminsko-mineralna prehranska dopolnila

  • VITAMINSKO-MINERALNA PREHRANSKA DOPOLNILA

    Urka Blaznik

    Novinarska konferenca, MIPOR, 1. februar 2012

  • VITAMINI IN MINERALIZa delovanje loveko telo potrebuje 13 vitaminov in 18 mineralovVitamini v vodi topni (vit C, vit B skupine) in v maobah topni (vit A,D,E,K)Minerali makroelementi (Na,Cl,K,Ca,Mg,P) in mikroelementi (Fe, I, F, Zn, Se, Cu, Mn, Kr, Mo,)Prehranski indikatorji Slovenija (odrasli) < Ca, folat, vit C> Na (5x preseganje), P (2x preseganje)Vir: Analiza stanja prehranskih indikatorjev v RS za leta 1997, 1998, 2001 in 2002, Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010

  • ZAKAJ IN KDAJ UIVATI V&M PREHRANSKA DOPOLNILA?V&M sodelujejo v tevilnih presnovnih procesih, pomanjkanje enega od njih e lahko okvari telesno funkcijo.Pri posameznikih, zaradi doloenih stanj, obdobij in ivljenjskih pogojev lahko nastopi vija potreba po V&M, katerih vnos je moen tudi preko prehranskih dopolnil. Primarni vir V&M pri otrocih je obiajna prehrana, uivanje prehranskih dopolnil naj bo vedno posvetovano z zdravnikom pediatrom.

  • ZAKAJ IN KDAJ UIVATI V&M PREHRANSKA DOPOLNILA?Veina tistih, ki uiva prehranska dopolnila o svojih teavah ni obvestila zdravnika. Oziroma jih 2/3 uiva brez predhodnega nasveta zdravnika, torej v preventivne namene. Javnomnenjska raziskava, MZ 2010Razline tudije v EU pokazale, da se vzorci uivanja PD razlikujejo med dravami in da je najvija pogostost uivanja na Danskem in Finskem.Danska - med 39 in 60% odraslih prebivalcev.

    Tetens s sod., Intake of micronutrients among Danish adult and non-users of dietary supplements, Food&Nutrition Research 2011.

  • ALI UIVANJE PD LAHKO NADOMESTI URAVNOTEENO PREHRANO?Uivanje meane in hranilno goste hrane v zadostni koliini in ustrezne kakovosti lahko ponudi organizmu vse potrebne V&M v optimalnih razmerjih in koncentracijah.Raziskave kaejo, da je absorpcija V&M ter zaitnih snovi iz hrane praviloma bolja.Paradoks ciljnih skupin, ki uivajo prehranska dopolnila uivanje pogosteje pri posameznikih z zdravim ivljenjskim stilom in e uravnoteeno prehrano.

  • KAKNE SO MONE POSLEDICE UIVANJA PD NA LASTNO PEST?Zaradi visokih vnosov koncentriranih hranil lahko obstaja tveganje za zdravje (npr. -karoten/pljuni rak; toksinost Se,I, Ca). Optimalni dnevni vnosi V&M za posameznika (otroka, odraslega, portnika, nosenico, dojeo mater, starostnika, ensko, mokega) za veino hranil e niso znani.Mona preseganja zgornjih e varnih koliin vnosa za nekatere V&M iz vseh virov (npr. vit A, vit D, vit E, vit B6, folat, Ca, Cu, I, Se, Zn)**Dufour s sod. Comparison of different maximum safe levels in fortified foods and supplements using a probabilistic risk assessment approach. British Journal of Nutrition (2010)

  • NA KAJ NAJ BODO POTRONIKI POZORNI PRED NAKUPOM?Pred izborom naj se prepriajo ali prehransko dopolnilo res potrebujejo.Naj jih ne zamenjujejo z zdravili brez recepta. Naj preberejo oznabe.ivila ne vsebujejo trditev, ki sporoajo, da ima izdelek zmonost zdravljenja bolezni.Na podlagi izkuenj, ki jih imamo, odsvetujemo nakup prehranskih dopolnil preko spleta.