22. marec – SVETOVNI DAN VODA Voda in prehranska varnost

Embed Size (px)

DESCRIPTION

22. marec – SVETOVNI DAN VODA Voda in prehranska varnost. 23. marec - SVETOVNI DAN METEOROLOGIJE Vreme, podnebje in voda za boljšo prihodnost. KAKOVOST VODA - AKTUALNI PREGLED STANJA. Ekološko stanje površinskih voda Kemijsko stanje površinskih voda Kemijsko stanje podzemnih voda. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 22. marec – SVETOVNI DAN VODA Voda in prehranska varnost

 • 22. marec SVETOVNI DAN VODAVoda in prehranska varnost23. marec - SVETOVNI DAN METEOROLOGIJEVreme, podnebje in voda za boljo prihodnost

 • KAKOVOST VODA - AKTUALNI PREGLED STANJAEkoloko stanje povrinskih vodaKemijsko stanje povrinskih vodaKemijsko stanje podzemnih voda

 • Ekoloko stanje povrinskih voda

 • Chart1

  0.071

  0.445

  0.323

  0.045

  0.013

  0.103

  Ekoloko stanje oz. ekoloki potencial povrinskih voda

  List1

  Ekoloko stanje oz. ekoloki potencial povrinskih voda

  zelo dobro7.1%

  dobro44.5%

  zmerno32.3%

  slabo4.5%

  zelo slabo1.3%

  neocenjeno10.3%

  e elite spremeniti velikost obsega podatkov grafikona, povlecite desni kot obsega.

 • Odseki rek, ki imajo obasno slabo kemijsko stanje

  RekaMerilno mestoProblemStanje 2006 -2008Stanje 2009Stanje 2010Stanje 2011KRKAOtoecTBTslaboslabodobrodobroSAVA BotanjHgslabodobrodobrodobroBOBENHrastnikHgslaboslaboslaboPOLSKAVALancova vasHgdobroslabodobrodobroDRAVAPtujsko jezeroTBTdobroslabodobrodobro

 • Slabo kemijsko stanje morja zaradi TBTRaba TBT v preteklosti biocid za zaito ladij proti preraanju z algamiSlabo kemijsko stanje v celotnem slovenskem morju Povp. letne koncentracije : 0,8 1 ng TBT/L (LP-PSK=0,2 ng/L Max. izmerjene konc.: 3 ng TBT/L (NDK=1,5 ng/L) Najvije konc. v Koprskem in Piranskem zalivu Vsebnosti upadajo Problem prepoznan tudi vzdol hrvake obale, koncentracije e vije

 • Kemijsko stanje podzemne vode

  Parametri, ki so presegali standard kakovostiNitrati na 15 merilnih mestih (MM)Metolaklor na 1 MMAtrazin na 6 MMDesetil-atrazin na 13 MMLCHC na 1 MM

 • Podzemna voda onesnaenost z nitrati

 • Trendi upadanja nitratov v podzemni vodi

 • Sua v Sloveniji 2011 / 2012V Sloveniji je ena hujih hidrolokih su v zadnjih letih.

  Padavinski primanjkljaj se kopii e od lanske jeseni, od oktobra je padlo okoli 70% obiajne koliine padavin

  Po rekah pretaka le priblino 35 % obiajne koliine vode za to obdobje, razmere so slabe zlasti zaradi pomanjkanja snega

  Koliinsko stanje podzemnih voda je v splonem predvsem na ravninskih prodno-peenih vodonosnikih zelo nizko (v spodnjih 10 odstotkih dolgoletnega razpona).

  Kmetijska tla so marsikje izjemno suha, trenutno so razmere najbolj kritine v delu jugozahodne Slovenije, sune razmere pa prevladujejo tudi v severovzhodni Sloveniji. Vodna bilanca kmetijskih tal v asu zimskega mirovanja je na Primorskem e negativna, v Prekmurju pa je le na 20 % obiajnih vrednosti za ta as

 • Koliina padavin 18.-19. marec 2012

 • KUMULATIVNI PRIMANJKLJAJ PADAVIN (glede na povpreje 1971-2000) KONTINUIRANO TRAJA E VE KOT 4 MESECE

  Grafikon2

  02

  04.8

  08.1

  09.2

  012.6

  015.4

  017.7

  42.720.2

  42.724

  42.725.7

  4326.5

  4328.2

  4331.7

  4332.4

  4334.4

  4336

  4339.1

  4344.2

  4347.5

  72.549.2

  79.352.4

  79.355.5

  79.357

  83.959.5

  84.161.1

  84.262.5

  91.564.4

  91.565.6

  91.567

  91.569.7

  91.571.4

  91.573.2

  91.975

  92.275.7

  92.278

  92.282.3

  92.285

  92.287.5

  92.288

  92.288.2

  92.290

  92.293.1

  92.296.3

  92.298.2

  92.2102.8

  92.2105.9

  92.2108.3

  92.2111.1

  92.2115.2

  92.2117.6

  92.2121

  92.2123.2

  92.2126.1

  92.2128.6

  92.2131.5

  92.2132.5

  92.2133.8

  92.2135.8

  92.2137.7

  92.2139.9

  92.2141.7

  92.2143.5

  92.2144.9

  92.2146.6

  92.2147.3

  92.2148

  95.9149.4

  95.9151.3

  96.1152.1

  96.1153.2

  96.1155.2

  96.1158.1

  96.1159.7

  101.1161.3

  101.1162.2

  104.3163.7

  109.6165.3

  131.2165.9

  131.2167.5

  131.2169.7

  131.2172.9

  131.2174.8

  131.2176.9

  131.2178.8

  131.2179.1

  131.2180.9

  131.2181.9

  131.2185

  131.2185.7

  131.2187.2

  131.3189.8

  131.3190.5

  131.3191.8

  131.3193.9

  136.8195

  138.2196.4

  139197.5

  139197.9

  139198.2

  139198.9

  139200.6

  139.1201.1

  139.2202.1

  139.2203.3

  139.2203.5

  139.2204.4

  139.2205.4

  139.2206.4

  139.2207.6

  139.2208.5

  139.2209.1

  139.2209.6

  140.4210

  140.6210.7

  140.6210.9

  141.5211.7

  141.5214.6

  141.5215.4

  141.5217.8

  141.5218.3

  141.5218.7

  141.5220.2

  141.5221.3

  141.5222.1

  141.5222.9

  141.5223.8

  141.5224.6

  141.6224.9

  141.6225.2

  146.2227.2

  148227.9

  148229

  148.3231.8

  148.3234.9

  149.5236.8

  149.7238.8

  149.7239.6

  149.7241.9

  150.3242.6

  150.3244.6

  150.3245.4

  150.3246.2

  153248.1

  153249.3

  153249.7

  153251

  153.1252.6

  153.1253.7

  153.8254.5

  154.7256.8

  154.7257.4

  154.7259.1

  154.7259.3

  154.7260.8

  154.7263.5

  154.7265

  154.7266.7

  154.7268.6

  154.7269.6

  154.7271.1

  154.7272.1

  154.7272.7

  154.7272.8

  154.7273.5

  154.7274.4

  154.7275.2

  154.7275.9

  154.7276.2

  154.7277.5

  154.7279.2

  154.7280.6

  155.2282.7

  155.2284

  155.2285

  155.2288.2

  155.2289.4

  155.2290.1

  155.2292.7

  155.2295.4

  155.2297.9

  155.2300.8

  155.2304.7

  155.2306.7

  155.2307.5

  155.2309.3

  155.2311.8

  155.2314

  155.2316

  155.2318.3

  155.2318.9

  155.2320.4

  155.2321.8

  155.2323.2

  155.2326.6

  155.2328.3

  155.2331.4

  155.2333.7

  155.2335.2

  155.2336.3

  155.2338.9

  155.2340.2

  155.2341.9

  155.2343.2

  155.2345

  155.2346.6

  155.2347.5

  155.2349

  155.2352.4

  155.2353.5

  155.2356.9

  155.2357.5

  155.2359.7

  155.2361.3

  155.2363.1

  155.2365.8

  155.2368.1

  155.2370.2

  155.2373.1

  155.2375.4

  155.2377.8

  155.2379.2

  155.2382.1

  155.2383.3

  155.2385.7

  155.2387.4

  155.2389.5

  155.2392.7

  155.2395.1

  155.2396.8

  155.2400.4

  155.2402.2

  155.2403.7

  155.2405.8

  155.2410.9

  155.2413.2

  155.2416.8

  155.2418.9

  155.2422

  155.2423

  155.2423.5

  155.2427.9

  155.2429.2

  155.2431.8

  155.2433.4

  155.2435.6

  155.2437.5

  155.2439

  155.2440.8

  155.2444.9

  155.2447.2

  155.2449.7

  155.2451.7

  155.2456.1

  155.2460

  155.2462.5

  155.2464.4

  155.2468.2

  155.2472.5

  155.2474.5

  155.2476.9

  155.2483.4

  155.2488.8

  155.2494.5

  155.2497.8

  155.2500.9

  155.2504.8

  155.2510.6

  155.2515

  155.2520.2

  2011 - 2012

  povpreje 1971 - 2000

  padavine (mm)

  Kumulativne padavine, Murska Sobota

  slike

  zadnji datum v vrstici:203

  61%

  60%

  63%

  59%

  57%

  60%

  65%

  58%

  55%

  47%

  slike

  010.7

  018.8

  027.1

  035.1

  041

  048.2

  14.454.6

  62.562

  62.570.9

  62.573.4

  62.575.5

  62.580.6

  62.587.8

  62.592

  62.598.3

  62.5102.1

  62.5108.3

  62.5118.3

  62.5123.5

  93.9126.8

  132.2130.1

  132.2134.4

  132.2137.3

  132.4143.5

  133.7144.9

  171.2150.3

  206.5154.2

  206.5156.5

  206.5159.4

  206.5162.3

  206.5166.6

  206.5170.6

  206.5173.6

  206.5174.6

  206.5179.8

  206.6186.8

  206.6191.1

  211.3201.3

  215.4204.7

  215.8206.6

  215.8211.6

  215.9217.7

  215.9222.8

  215.9227.7

  215.9237.7

  215.9247.7

  215.9254.5

  215.9262.1

  215.9267.3

  215.9273.1

  215.9276.8

  215.9282

  215.9288.6

  215.9292.2

  215.9295.9

  215.9299.6

  215.9305.5

  215.9309.5

  215.9313.8

  215.9316.6

  215.9317.9

  215.9320.7

  215.9325.9

  216328.9

  220.8331.8

  220.8332.8

  223.3335.7

  223.3336.7

  224.9337.8

  224.9339.9

  224.9345.1

  224.9349.5

  224.9350.9

  236.5352.3

  236.5353.1

  243355.3

  247.2358.6

  279361.7

  279365.7

  279372.7

  279380.7

  279384.1

  279388.2

  279392.9

  279393.8

  279397.3

  279398.3

  279402.3

  279404.6

  279407.3

  283411.9

  283.3413.3

  283.3417

  283.3419.9

  305.4421.5

  306.6424.8

  307428.3

  309.7429.3

  309.7430.8

  309.8432.3

  309.8433.4

  309.8434.3

  309.8436.4

  309.8442.2

  309.8444.2

  309.8445.4

  309.8448.2

  309.8450

  309.8451.2

  309.8451.8

  309.8452.1

  309.8453.1

  311453.9

  311455.9

  311458.8

  311.9461.9

  311.9465.1

  311.9466.2

  311.9467.7

  311.9471.2

  311.9477.2

  311.9481.4

  311.9482.5

  311.9486.4

  311.9487.9

  311.9489.1

  311.9489.5

  316489.9

  316490.3

  323.6493.2

  324.2494.6

  324.2495.7

  324.5498.6

  325.1504.7

  325.4508.9

  329.3512.5

  329.3516.5

  329.3520.6

  331.2522

  331.4525.5

  331.4526.8

  331.4528.5

  344.7532.8

  348.6534.3

  348.6536

  348.6537

  348.6539.3

  348.6542

  348.6546

  348.6549.3

  348.6550

  348.6550.3

  348.6550.4

  348.6551.6

  348.6553.4

  348.6555.4

  348.6558.9

  348.6562.6

  348.6564.5

  348.65