9

VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

  • Upload
    others

  • View
    28

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci
Page 2: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI I

POVRSINSKI INTEGRALI I PRIMENE,

TEORIJA REDOVA

prof. dr Miodrag M. Spalevicprof. dr Aleksandar S. Cvetkovic

prof. dr Ivan D. Arandjelovicdr Aleksandar V. Pejcev

Dusan Lj. DjukicJelena D. Tomanovic

Univerzitet u BeograduMasinski fakultet

Katedra za MatematikuBeograd, 2015. godine

Page 3: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

Dr Miodrag M. Spalevic, redovni profesorMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Aleksandar S. Cvetkovic, redovni profesorMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Ivan D. Arandjelovic, vanredni profesorMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dr Aleksandar V. Pejcev, docentMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Dusan Lj. Djukic, asistentMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Jelena D. Tomanovic, asistentMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Visestruki, krivolinijski i povrsinski integrali i primene, teorija redovaOsnovni udzbenik

I izdanje

Recenzenti:Dr Stojan Radenovic, redovni profesor (u penziji)Masinski fakultet, Univerzitet u BeograduDr Djordje Krtinic, docentMatematicki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Izdavac:Univerzitet u Beogradu, Masinski fakultetKraljice Marije 16, 11120 Beograd 35, SrbijaZa izdavaca:Dekan dr Radivoje Mitrovic, redovni profesorMasinskog fakulteta Univerziteta u BeograduGlavni i odgovorni urednik:Dr Vladimir Buljak, docentMasinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Odobreno za stampu:Odlukom Dekana Masinskog fakulteta, br. odluke 26/2015 od 27.10.2015. godine

Beograd 2015. godineTiraz: 800 primeraka

Stampa: Planeta printISBN 978-86-7083-885-7

Prestampavanje, umnozavanje, fotokopiranjeili reprodukcija cele knjige ili nekih njenih delova nije dozvoljeno

Page 4: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

Predgovor

Knjiga Visestruki, krivolinijski i povrsinski integrali i primene, teorija re-dova je namenjena studentima 2. i 3. godine Masinskog fakulteta u Beogradu. Skorocela materija knjige se odnosi na predmet Matematika 3, koji studenti Masinskogfakulteta u Beogradu slusaju u 3. semestru osnovnih akademskih studija. Jedino sematerija iz teorije redova, koja je dodata na kraju knjige, obradjuje u okviru predmetaNumericke metode, koji se slusa u 5. semestru osnovnih akademskih studija. Iakoto nije predvidjeno planom i programom ova dva predmeta, u okviru teorije redovaobradjeni su ukratko i Furijeovi redovi. Naravno, knjiga moze biti od koristi ne samostudentima Masinskog fakulteta u Beogradu vec i drugima koji se interesuju za ovuproblematiku.

Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci sa resenjima, aodnose se na problematiku koja se obradjuje u datom poglavlju.

Posebnu zahvalnost dugujemo kolegi Dusanu Georgijevicu, prof. matematike upenziji Masinskog fakulteta u Beogradu, na delu materijala koji je ugradjen u ovuknjigu. Autori ce biti zahvalni svima koji ukazu na eventualne greske, kako bismo isteotklonili u narednom izdanju knjige.

Beograd, 1.11.2015. godine Autori

iii

Page 5: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

iv

Page 6: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

Sadrzaj

1 Skalarna i vektorska polja 11.1 Ekviskalarne povrsi skalarnog polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 Gradijent skalarnog polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3 Izvod skalarnog polja u datom smeru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.4 Vektorske linije vektorskog polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.5 Divergencija i rotor vektorskog polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.6 Reseni zadaci iz skalarnih i vektorskih polja . . . . . . . . . . . . . . . 5

2 Krivolinijski integrali 252.1 Egzistencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.2 Svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.3 Izracunavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.4 Veza izmedju krivolinijskih integrala prve i druge vrste . . . . . . . . . 302.5 Primene krivolinijskih integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.6 Rad vektorskog polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.7 Reseni zadaci iz krivolinijskih integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3 Dvostruki integral 533.1 Egzistencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.2 Svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.3 Izracunavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553.4 Smena promenljivih kod dvostrukog integrala . . . . . . . . . . . . . . 563.5 Kubatura pomocu dvostrukog integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . 573.6 Komplanacija pomocu dvostrukog integrala . . . . . . . . . . . . . . . 583.7 Grinova integralna teorema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.7.1 Nezavisnost krivolinijskog integrala od oblika putanje integracijeu ravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.8 Reseni zadaci iz dvostrukog integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4 Trostruki integral 974.1 Egzistencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984.2 Svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994.3 Izracunavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994.4 Smena promenljivih kod trostrukog integrala . . . . . . . . . . . . . . 1014.5 Nesvojstveni dvostruki i trostruki integrali . . . . . . . . . . . . . . . . 1024.6 Reseni zadaci iz trostrukog integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

v

Page 7: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

vi

5 Povrsinski integrali 1195.1 Orijentacija povrsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195.2 Definicije povrsinskih integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.3 Egzistencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1245.4 Svojstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1255.5 Izracunavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1265.6 Veza izmedju povrsinskih integrala ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1275.7 Detaljnije o izracunavanju povrsinskog integrala . . . . . . . . . . . . . 1285.8 Protok vektorskog polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325.9 Reseni zadaci iz povrsinskih integrala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6 Integralne formule Stoksa i Ostrogradskog 1536.1 Stoksova integralna formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1536.2 Integralna formula Gausa i Ostrogradskog . . . . . . . . . . . . . . . . 1546.3 Nezavisnost krivolinijskog integrala od putanje . . . . . . . . . . . . . 1556.4 Klasifikacija vektorskih polja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566.5 Reseni zadaci iz int. formula i klasifikacije polja . . . . . . . . . . . . . 157

7 Redovi 1817.1 Brojni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

7.1.1 Osobine beskonacnih brojnih redova . . . . . . . . . . . . . . . 1827.1.2 Konvergencija redova sa pozitivnim clanovima . . . . . . . . . 1847.1.3 Alternativni (naizmenicni) redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . 1897.1.4 Apsolutno konvergentni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917.1.5 Beskonacni proizvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

7.2 Funkcionalni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1947.2.1 Uniformna konvergencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1957.2.2 Stepeni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987.2.3 Predstavljanje funkcije preko stepenih redova . . . . . . . . . . 203

7.3 Furijeovi redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2057.3.1 Furijeov red parne i neparne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 2107.3.2 Furijeov red funkcije sa proizvoljnim periodom . . . . . . . . . 2117.3.3 Razvijanje funkcija definisanih na datom intervalu u red sinusa

i kosinusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137.4 Reseni zadaci iz teorije redova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Page 8: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

Slike

1.1 Nivo linije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2.1 Π podela krive C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.2 Ilustracija izracunavanja povrsine cilindricne povrsi. . . . . . . . . . . 312.3 Primer povrsi D u ravni, koja je oivicena zatvorenom krivom C, ciju

povrsinu racunamo pomocu krivolinijskog integrala druge vrste datomformulom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.4 Slika uz resenje zadatka 2.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.5 Slika uz resenje zadatka 2.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.6 Slika uz resenje zadatka 2.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362.7 Slika uz resenje zadatka 2.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.8 Slika uz resenje zadatka 2.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.9 Slika uz resenje zadatka 2.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412.10 Slika uz resenje zadatka 2.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442.11 Slika uz resenje zadatka 2.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452.12 Slika uz resenje zadatka 2.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502.13 Slika uz resenje zadatka 2.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1 Podela oblasti G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543.2 Uz teoremu o izracunavanju dvostrukog integrala, gde je kriva q1 za-

data funkcijom y = ϕ1(x) a kriva q2 funkcijom y = ϕ2(x), na nekomintervalu [a, b]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.3 Kubatura pomocu dvostrukog integrala, gde je povrs q2 zadata funkci-jom z = ϕ1(x, y) a povrs q1 funkcijom z = ϕ2(x, y), na nekoj oblastiG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.4 Oblast G oivicena krivom C = C1 ∪ C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 613.5 Slika uz resenje zadatka 3.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643.6 Slika uz resenje zadatka 3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.7 Slika uz resenje zadatka 3.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.8 Slika uz resenje zadatka 3.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683.9 Slika uz resenje zadatka 3.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723.10 Slika uz resenje zadatka 3.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.11 Slika uz resenje zadatka 3.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.12 Slika uz resenje zadatka 3.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.13 Slika uz resenje zadatka 3.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.1 Podela tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

vii

Page 9: VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ - mas.bg.ac.rs · VISESTRUKI, KRIVOLINIJSKI Iˇ POVRˇSINSKI INTEGRALI I PRIMENE, ... Na kraju svakog poglavlja postoje odeljci u kojima su dati zadaci

viii

4.2 Ilustracija preslikavanja oblasti D u Ouvw prostoru u oblast T prostoraOxyz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4.3 Veza izmedju Dekartovih i cilindricnih koordinata. . . . . . . . . . . . 1034.4 Veza izmedju Dekartovih i sfernih koordinata. . . . . . . . . . . . . . . 1044.5 Slika uz resenje zadatka 4.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064.6 Slika uz resenje zadatka 4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084.7 Uz resenje zadatka 4.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

5.1 Strane povrsi zadate eksplicitno z = f(x, y). . . . . . . . . . . . . . . . 1205.2 Mebijusova traka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1215.3 Π podela na glatkoj povrsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235.4 Ilustracija povrsi iz zadatka 5.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

6.1 Ilustracija pozitivne orijentacije povrsi Γ i krive C koja se nalazi narubu povrsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.2 Zatvorena povrs Γ i spoljasnja normala. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556.3 Slika uz resenje zadatka 6.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606.4 Slika uz resenje zadatka 6.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1646.5 Slika uz resenje zadatka 6.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.1 Ilustracija Kosijevog integralnog kriterijuma. . . . . . . . . . . . . . . 1907.2 Ilustracija uniformne konvergencije na intervalu [0, 1] uz ε = .2. . . . . 1967.3 Ilustracija konvergencije Furijeovog reda (7.10). . . . . . . . . . . . . . 2097.4 Ilustracija konvergencije Furijeovog reda (7.11). . . . . . . . . . . . . . 2127.5 Ilustracija osobina integrala periodicne funkcije. . . . . . . . . . . . . . 2147.6 Konvergencija Furijeovog reda (7.12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2157.7 Konvergencija Furijeovog reda (7.13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2167.8 Konvergencija Furijeovog reda (7.14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217