VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“ 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA. Įstaigos dalininkas. Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko įna š as yra 118 546,13 Lt. Per 2013 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 308 642,83 Lt. - PowerPoint PPT Presentation

Text of VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“

 • VIEOSIOS STAIGOS PALANGOS VAIK REABILITACIJOS SANATORIJOS

  PALANGOS GINTARAS

  2013 MET VEIKLOS ATASKAITA*

 • *

 • staigos dalininkas*Lietuvos respublikosSveikatos apsaugos ministerijaDalininko naas yra 118 546,13 Lt

 • Per 2013 metus staiga sigijo ilgalaikio turto u 308 642,83 Lt*- Kompiuterin programa 1 395,24 Lt- Statiniai 279 201,92 Lt- Medicinos ranga 20 385,95 Lt- Baldai 1 421,49 Lt- Kompiuterin ranga 3 966,94 Lt- Biuro ranga 1 249,83 Lt- Kitas ilgalaikis turtas 1 021,46 Lt

 • *staigos pajamos 2013 metais 10 898 849,01 LtU paslaugas i TLK 10 428 776,82 Lt

  Pagrindins veiklos kitos pajamos 259 528,67 Lt

  Kits veiklos pajamos 198 020,26 Lt

  - Finansavimo pajamos i kit altini 12 564,26 Lt

 • *

 • * a) odontologijos paslaugos 3 367,78 Lt

  b) gydomojo kelialapio pardavimas 37 697,71 Lt

  c) mokamos procedros 3 693,46 Lt

  d) u pagerintas gyvenimo slygas 207 409,11 Lt

  e) sveikatinimo savaitgaliai 7 360,61 LtPagrindins veiklos kitos pajamos (gydymo paslaug) 259 528,67 Lt

 • *

 • *ilumins energijos pardavimas 8 622,95 Ltturto naudojimo pajamos 11 180,54 Ltc) palkanos 30 574,84 Ltd) apgyvendinimo pajamos 68 070,19 Lte) u papildomus elektros prietaisus 6 978,11 Ltf) pajamos u maitinim 40 150,03 Ltg) pajamos u besimaitinani aptarnavim 27 585,31 Lt h) savitarnos skalbyklos pajamos 2 635,16Lti) konferencijos pajamos 2 223,13 LtKits veiklos pajamos 198 020,26 Lt

 • *

 • *Komercins veiklos pajam palyginimas 2012 -2013 m.

 • *2013 M. STAIGA PATYR 10 747 527,59 LT SNAUD(SNAUD STRUKTRA)

 • * Snaudos darbo umokesiui 49,9% (52,2 % nuo PSDF l)- Snaudos darbo umokesiui su SODRA 65,3 % (68,3 % nuo PSDF l).- Finansinis rezultatas 151 321,42 Lt perviris.2013 met veiklos rezultatai- Valdymo ilaidos 2013 metais 583 911,47 Lt : - Darbo umokestis 443 725,13 Lt - SODRA 137 466,05 Lt - Kvalifikacijos klimas 2720,29 Lt - 5,4 procento nuo vis snaud

 • Darbuotoj skaiius ir kvalifikacijos tobulinimas* 2013 met pradioje staigoje dirbo 223 darbuotoj,met pabaigoje -232. Darbuotoj kaitos rodiklis 2013 metais 4 procentai- Slaugytoj-30 moni -50 procent- Gydytoj-6 mons -54 procentai- Kit specialist -23 mons-12 procent

  Kvalifikacij tobulino

 • - 2013 metais i valstybs biudeto palat renovavimui gauta 334 085,55Lt. - Renovuota II korpuso 13 palat, 8 procedriniai kabinetai, 2 aukt koridoriai.*Valstybs investicijos

 • *- 2013 metais buvo 2 registruoti pacient skundai Vienas pasitvirtino kaltas darbuotojas atleistas i darbo, Vienas nepasitvirtino

  Pacient poirisPacient apklaus rezultatai: 99 procent respondent teigiamai vertina paslaug kokyb

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2009-2013 metais (1)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2009-2013 metais (2)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2009-2013 metais (3)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2011-2013 metais (1)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2011-2013 metais (2)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2011-2013 metais (3)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2013 metais (1)

 • *Gydymo paslaug teikimo dinamika 2013 metais (2)

 • *staigos buhalterin apskaita kompiuterizuota ir sujungta viening tinklstaigoje veikia vieninga ligoni registravimo, medicinos specialist darbo krvi ir ligos istorij pildymo bei epikrizi iraymo sistema- Tinkle dirba 72 kompiuteriai Visa informacija apie pacientus, jiems paskirtas procedras, procedr lankym, darbuotoj darbo krvius, gydani gydytoj apiras ir gydymo eig, epikriz saugoma elektroninje duomen bazje. 2013 metais diegtas ir veikia 6 darbo vietose prieigos prie SVEIDROS RSAP ir SPAP posistemi .Organizacinio darbo kompiuterizacija

 • *- V PALANGOS VAIK REABILITACIJOS SANATORIJOS PALANGOS GINTARAS STANDARTINI SUTARTIES DL MOKAM PASLAUG TEIKIMO SLYG APRAAS (2013-09-17 sakymas Nr.V-50) - V PALANGOS VAIK REABILITACIJOS SANATORIJOS PALANGOS GINTARAS ETIKOS KODEKSAS (2013-09-23 sakymas Nr. V-52)

  - V PALANGOS VAIK REABILITACIJOS SANATORIJOS PALANGOS GINTARAS PACIENT ATSIVEIMO SANATORIJ IR PARVEIMO I JOS TVARKOS APRAAS (2013-09-23 sakymas Nr.V-53)

  V PALANGOS VAIK REABILITACIJOS SANATORIJOS PALANGOS GINTARAS VIDAUS TVARKOS TAISYKLS (2013-09-30 sakymas Nr. V-56)

  - V PALANGOS VAIK REABILITACIJOS SANATORIJOS PALANGOS GINTARAS ANKSTINIOPACIENT REGISTRAVIMO SANATORIJ TVARKOS APRAAS (2013-12-20 sakymas Nr.V-72) Organizacinio darbo patobulinimas

 • *