vd Panne Woonmagazine Maart 2014

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

vd Panne Woning- & Bedrijfsmakelaardij

Text of vd Panne Woonmagazine Maart 2014

 • Makelaardij Taxaties Consultancy Vastgoedbeleggingen Nieuwbouw

  Het meest transparante makelaarskantoor van Nederland

  Woonm

  agazine

  Jaargang 8 editie 1

  OPE

  N HUIZEN

  RO

  U T E

  5 april

 • 2 U heeft al een SieMatic voor 6000. Onverwacht veel SieMatic voor dat geld!

  EIGENHUIS KEUKENS CAPELLE a/d IJSSEL Cornusbaan 59 | T. 010 - 264 24 24 | www.eigenhuiskeukens.nl

 • 3Makelaardij Taxaties Consultancy Vastgoedbeleggingen Nieuwbouw

  Inleiding

  Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij Onderscheidend Beter.

  Voor u ligt alweer een nieuwe editie van ons Woonmagazine. Iets waar wij nog steeds trots op zijn. Niet zo maar iets, want zon uitgave vergt de nodige tijd en energie om er ook iets moois van te maken. Wij zetten het niet voor niets in om ons kantoor te onderscheiden. Het past ook fantastisch in onze marke-ting strategie. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij Onderscheidend beter.

  En gelukkig gaat alles ook beter. Vorig jaar was een jaar om te overleven. Net zoals vele andere bedrijven uit verschillende sectoren. Iedereen kent wel een bedrijf dat de eindstreep niet gehaald heeft met een verschrikkelijke uitwerking dat een van uw vrienden of kennissen zonder werk zit.

  Maar deze tijd is voorbij. Oktober, november en december waren goede maanden. Dat was voor mij een teken om niet stil te staan en was een sollicitatiegesprek noodzakelijk. In de week van ons 8-jarige bestaan hebben wij een nieuwe werkne-mer kunnen verwelkomen. Een nieuwe kracht uit een andere sector maar met een financile achtergrond en een brede kennis op het gebied van marketing. U zult zeker meer nog van Annemiek horen en zien en dat geeft Katja de ruimte in de buitendienst haar ding te doen.

  Maar er is meer beter nieuws. De hypotheekrente is op een historisch dieptepunt. En dat is eigenlijk meer dan beter nieuws. Dat is fantastisch nieuws! Dit geeft de markt een boost voor degene die een woning willen kopen, maar ook voor degene die hun woning willen verkopen. De laagste 5 jaar vaste hypotheekrente is gedaald tot een absoluut minimum. In de zomer van 2005 was de laagste hypotheekrente met 3,15% al erg laag. Vanaf eind 2013 is deze opnieuw sterk gaan dalen tot het minimum van 2,65% op dit moment. Doe daar uw voordeel mee. Deze maand is niet voor niets een van de beste maanden om uw woning te gaan verkopen. Bovendien is er in Nieuwerkerk al enige tijd schaarste, want de woningvoorraad is ook in ons 8-jarige bestaan nog niet zo klein geweest.

  En dan hebben wij nog beter nieuws. Zoals u gemerkt heeft zijn wij zeer actief op Social Media, waarbij Facebook wel de kroon spant. Met Rody achter de knoppen verrast hij een ieder weer met het nieuwe aanbod, opmerkelijke woningen, trends maar ook met acties. Zoals bijvoorbeeld het winnen van een appeltaart maar vergeet ook het jaar abonnement op VT-wonen niet. Als u dit magazine leest zitten wij op meer dan 600 volgers en gaan we dit jaar voor de 1.000 volgers. Like ons en win dat jaarabonnement op VT-wonen.

  Afijn, wij kunnen er tegenaan. En wij hopen al onze opdrachtgevers nu ook spoedig beter nieuws te brengen met uw enthousiasme.

  In onze special dit keer een inter-view met Mw. I. van den Bogert. De beleidsadviseur economische zaken en accountmanager bedrijven van de gemeente Zuidplas, waar wij als kan-toor veel mee te maken hebben, om ondernemers in de gemeente de juiste begeleiding te geven om zich in deze enerverende gemeente te vestigen. Onze speciale dank gaat uiteraard weer uit naar onze opdrachtgevers en adver-teerders welke deze editie weer moge-lijk gemaakt hebben.

  Tot binnenkort.

  Het team van Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij

 • Art-Deco SofaOur new art-deco sofas have arrived complementing a wide range of stylish art-deco furniture. These high quality handmade pieces typify the vast choice of solid mahogany reproduction furniture at Jan Frantzen. The classic yet contemporary designs with distinguished structure are available in a wide variety of sizes and colors.

  OUR GREATEST SOFA SO FAR

  Jan Frantzen The Hague area (Zevenhuizen ) The Netherlands +31 180 - 632 259 www.janfrantzen.comComplimentary Amsterdam Schiphol Airport (40 min) and Rotterdam The Hague Airport (20 min) taxi shuttle available on request.

  Scan the QR code below to see our matching stacking bookcase.

  Art-Deco SofaOur new art-deco sofas have arrived complementing a wide range of stylish art-deco furniture. These high quality handmade pieces typify the vast choice of solid mahogany

  Art-Deco SofaOur new art-deco sofas have arrived complementing a wide range of stylish art-deco furniture. These high quality handmade pieces typify the vast choice of solid mahogany reproduction furniture at Jan Frantzen. The classic yet contemporary designs with distinguished structure are available in a wide variety of sizes and colors.

  OUR GREATEST SOFA SO FAR

  Jan Frantzen The Hague area (Zevenhuizen ) The Netherlands +31 180 - 632 259 www.janfrantzen.comComplimentary Amsterdam Schiphol Airport (40 min) and Rotterdam The Hague Airport (20 min) taxi shuttle available on request.

  Scan the QR code below to see our matching stacking bookcase.

  Art-Deco SofaOur new art-deco sofas have arrived complementing a wide range of stylish art-deco furniture. These high quality handmade pieces typify the vast choice of solid mahogany

 • 5Makelaardij Taxaties Consultancy Vastgoedbeleggingen Nieuwbouw

  De accountmanager bedrijven komt naar u toe!Eindelijk is het dan zover. Dit keer geen interview dat betrekking heeft op de woningmakelaardij maar meer te maken heeft met de afdeling be-drijfsmakelaardij, want wat zouden de ondernemers zijn zonder een goed aanspreekpunt binnen de gemeente.

  Dit keer hebben wij een interview afgenomen met mevrouw Ineke van den Bogert, Accountmanager Bedrij-ven. Niet alleen een kundige vak-vrouw, maar ook nog eens een ont-vankelijke persoonlijkheid. Begonnen en ervaring opgedaan in de gemeente Alblasserdam in 2000. Een ontwikkeling van een bedrijven-terrein van 65 hectare, een zeer grote ontwikkelingslocatie. Ze heeft daar ook het parkmanagement gentro-duceerd. Op bedrijventerrein Gouwe Park in Moordrecht is ook een park-management actief wat ook een groot succes is.

  De functie van Accountmanager BedrijvenBij aanvang was dat eerst nog de be-drijvencontactfunctionaris maar nu heeft de functie een naam welke bij deze werkzaamheden behoort. Ik be-greep dat de taakverdeling bestaat uit 50% accountmanager bedrijven en 50% beleidsadviseur economische zaken. In mijn praktijk ben ik Ineke al meerdere malen tegengekomen om een advies te krijgen om bepaalde (vestigings-)mogelijkheden toch voor elkaar te krijgen. In de praktijk komt dat er op neer dat er binnen de juridi-sche kaders van de ruimtelijke orde-ning toch naar mogelijkheden wordt gezocht om de ondernemer toch de kans te geven zich binnen de gemeen-te grenzen te kunnen vestigen. En daar maakt zij zich hard voor.

  Uiteraard wordt eerst geadviseerd naar de bestaande objecten te kijken en vervolgens naar eventuele nieuw-bouw. Deze ondersteuning heeft de ondernemer hard nodig, maar ik denk stilletjes ook dat het voor de ge-meente veel betekent met betrekking tot de werkgelegenheid etc.

  Als beleidsadviseur heb ik Ineke al eens een keer in een commissie ont-moet. Wat betekent de functie als be-leidsadviseur nu. Hiervoor is Ineke de contactpersoon binnen de regio. Zij houdt het lokale en regionale econo-mische beleid in de gaten. Zij neemt plaats in het economisch platform. Met verschillende werkgroepen zo-als detailhandel, arbeidsmarkt en onderwijs, bedrijventerreinen en sa-menwerking wordt de visie voor de komende jaren uitgestippeld. Zo is er een SWOT analyse gemaakt en uit deze top tien van voor- en nadelen zal een actieplan opgemaakt worden. Zo speelt de bereikbaarheid een rol maar ook bijvoorbeeld de bereikbaarheid van het openbaar vervoer bij de be-drijven terreinen. Hier wordt de leeg-stand van de winkels, bedrijfsruimten en kantoren gescand en wordt er naar oplossingen gekeken. Deze werkgroe-pen worden uit deelnemers van het overkoepelend orgaan de FOZ (Fede-ratie ondernemers Zuidplas), Midden-standsverenigingen, LTO (landelijke Tuinbouw Organisatie) en de TVZ (Tuinders Vereniging Zuidplas) sa-mengesteld.

  Samenwerking en speerpuntenIn de samenwerking wordt gekeken naar de buurgemeenten zoals Gouda, Bodegraven, Reeuwijk en Waddinx-veen. En dan wordt gedacht aan bijv. gezamenlijke inkoop van producten. Maar er wordt ook gekeken naar de positie van de gemeente t.o.v. de an-dere gemeenten.

  ImagoDan het imago. Ik zie dat de eerste stappen worden gemaakt maar ik vind dat er nog hard gewerkt moet worden aan het imago van de gemeente Zuid-plas. In de praktijk worden wij daar bijna wekelijks mee geconfronteerd. Want veel bedrijven kiezen dan toch meestal weer voor de westkant van Rotterdam, terwijl Zuidplas uniek binnen de knoop van de A-20 en de A-12 is gelegen. Ook daar wordt aan gewerkt begrijp ik.

  LeegstandAl eerder gemeld, maar blijft ook een belangrijk item. Ons kantoor vindt dat de leegstand alsmaar toeneemt. Daar is zij het niet helemaal mee eens. Het aantal m leegstand is als er naar het aantal wordt gekeken niet buiten-sporig. Waarop ik haar wijs dat het percentage van de gewijzigde bereke-ning wel eens ander beeld zou kun-nen geven. Een werkgroep is aan het werk om de gegevens van de markt te vergelijken met de gegevens van het totaal aantal beschikbare aantal m winkels, kantoren en bedrijfsruim-ten. Uiteraard hebben wij ons kantoor voor deze werkgroep beschikbaar ge-steld.

  Goed nieuwsWij hebben goed nieuws. Want deze week hebben wij 1.500 m bedrijfs-ruimte verhuurd. Dus deze vierkante meters kunnen