Vdpanne woonmagazine maart 2015

 • View
  216

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NVM Open Huizendag 28 maart 2015

Text of Vdpanne woonmagazine maart 2015

 • Makelaardij Taxaties Consultancy Vastgoedbeleggingen Nieuwbouw

  Het meest transparante makelaarskantoor van Nederland

  Woonm

  agazine

  Jaargang 9 editie 1

  OPEN HUIZ

  EN

  ROUTE

  28 MAART

 • 3Makelaardij Taxaties Consultancy Vastgoedbeleggingen Nieuwbouw

  Inleiding

  De intrede van het energielabel is eindelijk een feit. Ook ons land moest er aan geloven om aan de Europese wetgeving te kunnen voldoen. Het past in de transparantie van ons kantoor. Wie wil er nu niet weten of de woning die gekocht wordt energiezuinig is of niet. Uiteraard wist u wel dat u bij een bepaalde woning meer stookkosten zou moeten betalen maar het heeft nu ook een naampje, een label. En soms schrik je van deze resultaten.

  Voor ons als makelaar was het bij de invoering slecht geregeld. Per 1 januari ingevoerd en dan heeft de eigenaar alleen nog maar een voorlopig energielabel. Dan begint de ellende pas. De notaris kan niet passeren omdat er geen label is en de software voor de benodigde uit te voeren taxaties was nog niet aangepast. En dat terwijl dit onderwerp al jaren op de agenda stond. Jammer, maar het energielabel begint te leven.

  Het is de aanvang van een bewustwordingsproces. Je wordt met je neus op de feiten gedrukt. Je ziet allerlei (collectieve) initiatieven om isolatie voorzieningen te treffen voor de woning. HR++ glas, na-isolatie van gevels, dak en vloeren en wij zien tegenwoordig meer zonnepanelen op daken verschijnen. En het werkt. Ook voor woningen uit de 70-en 80-tiger jaren is het interessant.

  Gelukkig had ik zelf een vooruitziende blik om onze dertiger jaren woning bij de verbouwing volledig na te isoleren. Toen was er overigens meer subsidie te verkrijgen als nu. Maar er is nog steeds een win-winsituatie. De maandelijkse kosten van de energie drukken best een flinke stempel op de maandelijkse lasten, en dat is iets waar je zelf invloed op uit kan oefenen. Op je hypotheek heb je minder invloed, maar daar is nu gelukkig ook een goede winst te behalen. Met rentes van 2,8 % voor een rentevaste periode van 10 jaar! Dus nu is het moment om in te stappen. Maar kijk ook goed uit. Na deze rentevaste periode kan de rente aanzienlijk anders zijn.

  En met zon rentepercentage moet het wel goed gaan op de woningmarkt, en dat merken wij en onze opdrachtgevers goed. De nieuwe voorraad heeft weer een normale doorloopperiode en de oude voorraad druppelt. Maar dat heeft ook zijn weerslag op onze bezetting gehad. Er is nog een werkplek ingericht en wij zitten inmiddels al met zn vijven op kan-toor. Wij zijn er klaar voor! Kijk maar eens in het aanbod van dit woonmagazine en op onze website www.vdpanne.nl

  En wilt u een van ons ontmoeten? Neem dan vrijblijvend contact met ons kantoor op en wij kunnen u gratis een advies geven voor de verkoop van uw duurzame bezit. Benieuwd naar wat onze opdracht-gevers van onze dienstverlening vinden? Bekijk onze beoordelingen op onze web-site bij het onderdeel Over ons.

  Dit keer gaat onze dank uit naar de heer R. te Veldhuis van de gemeente Zuidplas voor zijn bijdrage als projectleider en natuurlijk onze opdrachtgevers en adver-teerders.

  Tot binnenkort.

  Het team van Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij

  Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij Onderscheidend Beter.

  Voor u ligt alweer een nieuwe editie van ons Woonmagazine. Iets waar wij nog steeds trots op zijn. Niet zo maar iets, want zon uitgave vergt de nodige tijd en energie om er ook iets moois van te maken. Wij zetten het niet voor niets in om ons kantoor te onderscheiden. Het past ook fantastisch in onze marke-ting strategie. Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij Onderscheidend beter.

 • 4Steinsedijk 47, 2851 LC HaastrechtT (0182) 50 93 95 M (06) 29 01 22 88w w w . b e e k b o u w . n l

  restauratie nieuwbouw renovatie onderhoud interieurbouw

  Uw (ver)bouwpartner uit de Krimpenerwaard!

  Zilvermos 15 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJsselPostbus 86733009 AR RotterdamMobiel 06 - 15 21 39 16email info@hansdrukwerk.nl

  KvK Rotterdam 24450230 Rabobank 10.17.48.442BTW NL134743477B02

  www.hansdrukwerk.nl

  hansdrukwerk.n l

  4644_Hans_Briefpp.indd 1 30-09-10 12:32

  Hans Boogaerdt t Hooft Zilvermos 15, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel

  Postbus 8673, 3009 AR Rotterdam

  T 06 15 21 39 16

  E hans@hansdrukwerk.nl

  Uw partner

  www.hansdrukwerk.nl

  in drukwerk!

 • 5De laatste ontwikkelingen: aan het woord de heer Te VeldhuisDe trend om u optimaal op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen zetten wij natuurlijk gewoon door. Ditmaal de heer R. (Ron) te Veldhuis, projectleider Ruim-telijke Ordening aan het woord om u de laatste stand van zaken door te geven.

  De heer Te Veldhuis komt zelf uit een andere woonomgeving namelijk uit Nieuwegein maar is inmiddels al 3,5 jaar werkzaam bij de Gemeente Zuidplas. Een routinier die zijn ervaring heeft opgedaan bij verschillende gemeenten. Zijn porte-feuille bestaat ondermeer uit de volgende grotere gebiedsontwikkelingen:- Het toekomstige bedrijventerrein de Kleine Vink- De toekomstige woonwijk Esse Zoom Laag te Nieuwerkerk aan den IJssel;- De toekomstige woonwijk De Brinkhorst te Moordrecht;

  De kleine Vink te Nieuwerkerk a/d IJsselEen locatie met een veelzijdige historie. Eerst aangemerkt als bedrijventerrein, daarna sportterrein en nu weer naar zijn oorspronkelijke basis. Maar ook dit keer wordt naar een aanpassing van de ont-wikkeling gekeken, want er wordt druk gestudeerd naar de haalbaarheid om deze locatie voor een gedeelte aan te merken voor de vestiging van een onderkomen van het voortgezet onderwijs. Voor de leerlingen van het Thorbecke en het Comenius College geldt nu dat zij de eerste 3 jaar van hun studie in Nieuwer-kerk aan den IJssel volbrengen en daarna genoodzaakt zijn om hun opleiding ver-der in Rotterdam of Capelle aan den IJssel af te moeten maken. Een school voor voortgezet onderwijs naast de bestaande sporthal zou ook gelijk voor een goede instroom van leerlingen uit Nesselande kunnen zorgen. En een goede verbetering van de kwaliteit voor onderwijs binnen de gemeentelijk grenzen. Maar een bedrij-venterrein biedt ook eindelijk een oplos-sing voor de thans gevestigde bedrijven in dit gebied.

  Esse Zoom Laag te Nieuwerkerk a/d IJsselEen ontwikkeling van ca. 550 wonin-gen. Een plan met een zeer gevarieerde samenstelling van (sociale)woningen tot dure koop en een goede balans van bebouwing, water en groen. Een heuse aanvulling voor Nieuwerkerk aan den IJssel bevestig ik ook als makelaar. En het wordt ook tijd. Want wij zien dat de woningvoorraad in Nieuwerkerk a/d IJssel is geslonken van ca. 300 woningen naar gem. 230 woningen. Het bestem-mingsplan is in voorbereiding maar loopt op dit moment vertraging op vanwege noodzakelijk aanvullend ecologische onderzoek. Het ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat er een steenuil aan-wezig is in omgeving van het plangebied. Wat zon beestje niet voor een vertraging kan veroorzaken. Maar goed. Er wordt een protocol gevolgd en daar volgt een uitslag op. Er zijn meerdere ontwikkelaars betrokken bij deze ontwikkeling en er is plaats voor sociale bouw. De groene zoom tussen de gemeente Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk ad IJssel zal gehandhaafd blijven. Voor meer informatie en interesse kunt u dit kenbaar maken op de website van de Gemeente Zuidplas en de website van de ontwikkelaars www.wonenines-sezoom.nl. De heer te Veldhuis geeft aan dat er al veel belangstelling voor dit project is. Het gebied zal eerst voorbelast worden en in 2016 zal naar verwachting de eerste fase van de bouw starten. De verkoop zal gefaseerd plaatsvinden. Maar daar is tot dusver nog niets over bekend.

  De Brinkhorst te MoordrechtDe contouren van de brede school wer-den in de maand oktober al zichtbaar en inmiddels zit het dak er al op. Deze school ligt aan de basis van deze gebieds-ontwikkeling. Een plan voor de bouw van 320-350 (sociale) woningen. En hoe ver staat het daarmee. In oktober heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld maar er lopen nog beroeps-procedures met belanghebbenden. Dit gebied zal worden ingevuld door een gemleerde samenstelling van woning-

  en, plantsoenen, singels en autoluwe straten. Gebaseerd op een stedenbouw-kundig plan. Op basis van de huidige wetgeving toetst de provincie achteraf en niet meer vooraf. De provincie heeft geen aanleiding gezien om opmerkingen te maken op dit plan. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad heeft het plan voor 6 weken ter inzage gelegen. Partijen die een zienswijze hebben ingediend konden in deze periode een beroepschrift indienen bij de Raad van State. De behandeling van de beroep-schriften, de bodemprocedure, loopt inmiddels bij de Raad van State. Door-gaans duurt het minstens 6 maanden tot-dat de Raad van State tot een eindoordeel komt. Een beroepschrift schorst echter de inwerkingtreding van het bestem-mingsplan niet. Om te voorkomen dat het bestemmingsplan na de beroepster-mijn in werking treedt, dient een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Tegen het bestemmingsplan De Brinkhorst is ook een verzoek om voorlopige voorziening aangevraagd. De zitting was op 3 maart 2015 en de uitspraak volgt 14 dagen later. Besloten wordt dan of het bestem-mingsplan al in werking treedt of dat de uitspraak in de bodemprocedure moet worden afgewacht. Bij het ter perse gaan van dit nummer was de uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening nog niet bekend. Dus een spannende tijd. Maar dat is niet vreemd voor de heer Te Veld-huis. De volgende keer zal er ondermeer gesproken worden met de ambtena-ren van de hand-having.

  voor de heer Te Veld-

  De volgende keer zal er ondermeer gesproken worden met de ambtena-ren van de hand-

  Makelaardij Taxati