of 25 /25
Sa educam generatiile viitoare Sa educam generatiile viitoare In momentul de fata poluarea este in continua In momentul de fata poluarea este in continua crestere, dar impactul negativ al crestere, dar impactul negativ al industrializarii poate fi redus atat de simplu industrializarii poate fi redus atat de simplu daca noi toti am adopta cateva gesturi daca noi toti am adopta cateva gesturi esentiale care stau la baza reciclarii. esentiale care stau la baza reciclarii.

Valorificarea deseurilor

  • Author
    samira

  • View
    149

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sa educam generatiile viitoare In momentul de fata poluarea este in continua crestere, dar impactul negativ al industrializarii poate fi redus atat de simplu daca noi toti am adopta cateva gesturi esentiale care stau la baza reciclarii. Valorificarea deseurilor. Valorificarea deseurilor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Valorificarea deseurilor

Page 1: Valorificarea deseurilor

Sa educam generatiile viitoareSa educam generatiile viitoare

In momentul de fata poluarea este in continua In momentul de fata poluarea este in continua crestere, dar impactul negativ al industrializarii crestere, dar impactul negativ al industrializarii poate fi redus atat de simplu daca noi toti am poate fi redus atat de simplu daca noi toti am adopta cateva gesturi esentiale care stau la adopta cateva gesturi esentiale care stau la baza reciclarii.baza reciclarii.

Page 2: Valorificarea deseurilor

Valorificarea deseurilor Valorificarea deseurilor Plecand de la ierarhia specifica managementului Plecand de la ierarhia specifica managementului

deseurilor, deseurile a caror formare nu poate fi deseurilor, deseurile a caror formare nu poate fi evitata trebuie valorificate conform posibilitatilor. evitata trebuie valorificate conform posibilitatilor. Masurile de valorificare a deseurilor trebuie Masurile de valorificare a deseurilor trebuie implementate acolo unde cele de impiedicare a implementate acolo unde cele de impiedicare a formarii nu sunt posibile sau unde, din motive formarii nu sunt posibile sau unde, din motive ecologice sau economice, nu ar mai fi rationale. Vis-à-ecologice sau economice, nu ar mai fi rationale. Vis-à-vis de indepartarea deseurilor trebuie sa i se vis de indepartarea deseurilor trebuie sa i se recunoasca valorificarii superioritatea, atata timp cat:recunoasca valorificarii superioritatea, atata timp cat:

-aceasta este posibila tehnic si cu niste cheltuieli -aceasta este posibila tehnic si cu niste cheltuieli modice de reprezenatare ;modice de reprezenatare ;

-pentru materialele recuperate este disponibila o -pentru materialele recuperate este disponibila o piata de desfacere, respectiv poate fi creata aceasta piata de desfacere, respectiv poate fi creata aceasta piata.piata.

Page 3: Valorificarea deseurilor

Stiati ca : Stiati ca : Mai multe intreprinderi japoneze de inalta tehnologie Mai multe intreprinderi japoneze de inalta tehnologie

au inceput o noua activitate, cea de desfacere a au inceput o noua activitate, cea de desfacere a muntilor de deseuri pentru extragerea de metale muntilor de deseuri pentru extragerea de metale pretioase, care transforma astfel o problema de mediu pretioase, care transforma astfel o problema de mediu intr-o oportunitate de ordin economic.intr-o oportunitate de ordin economic.

In final, 90% din materialele din care sunt construite In final, 90% din materialele din care sunt construite electrocasnicele sunt reutilizate, explica Yutaka electrocasnicele sunt reutilizate, explica Yutaka Maehara, unul dintre responsabilii uzinei, citat de AFP.Maehara, unul dintre responsabilii uzinei, citat de AFP.

Centrele de acest fel s-au inmultit dupa ce, in 2001, Centrele de acest fel s-au inmultit dupa ce, in 2001, Japonia a lansat o politica de triere sistematica a Japonia a lansat o politica de triere sistematica a deseurilor. Datorita acestei politici, gospodariile separa deseurilor. Datorita acestei politici, gospodariile separa acum hartia, sticla, plasticul si cutiile de aluminiu de acum hartia, sticla, plasticul si cutiile de aluminiu de deseurile menajere, pur organice.deseurile menajere, pur organice.

Page 4: Valorificarea deseurilor

Colecctare deseurilor si refolosirea Colecctare deseurilor si refolosirea lorlor

Page 5: Valorificarea deseurilor

Evaluarea ecologica a Evaluarea ecologica a valorificarii deseurilorvalorificarii deseurilor

In principiu, la masurile de valorificare a deseurilor, ca si la In principiu, la masurile de valorificare a deseurilor, ca si la masurile de evitare a formarii lor, trebuie estimat gradul de masurile de evitare a formarii lor, trebuie estimat gradul de poluare a mediului. Modelul de bilant al afectarii mediului cuprinde poluare a mediului. Modelul de bilant al afectarii mediului cuprinde domeniile colectarii, transportului, prelucrarii, productiei de domeniile colectarii, transportului, prelucrarii, productiei de produse secundare, logisticii de distributie, comercializarii, produse secundare, logisticii de distributie, comercializarii, utilizarii si salubrizarii.utilizarii si salubrizarii.

Pentru atingerea scopului evaluarii, adica estimarea gradului de Pentru atingerea scopului evaluarii, adica estimarea gradului de reducere a poluarii mediului prin productie, cu ajutorul valorificarii reducere a poluarii mediului prin productie, cu ajutorul valorificarii deseurilor, este posibila realizarea unor comparatii diverse. O deseurilor, este posibila realizarea unor comparatii diverse. O influenta decisiva asupra rezultatului evaluarii o constitue influenta decisiva asupra rezultatului evaluarii o constitue alegerea si stabilirea limitelor sistemului cercetat. Se pot alege de alegerea si stabilirea limitelor sistemului cercetat. Se pot alege de exemplu valorificarea deseurilor si productia primara, valorificarea exemplu valorificarea deseurilor si productia primara, valorificarea deseurilor si alte optiuni alternative de comportament (de ex. deseurilor si alte optiuni alternative de comportament (de ex. impiedicararea formarii deseurilor), ca si studiul comparativ al impiedicararea formarii deseurilor), ca si studiul comparativ al poluarii mediului din productia primara si secundara din punct de poluarii mediului din productia primara si secundara din punct de vedere al consumului de materie prima (comparatia inainte/dupa). vedere al consumului de materie prima (comparatia inainte/dupa). Cu ajutorul unei comparatii a valorificarii deseurilor si a productiei Cu ajutorul unei comparatii a valorificarii deseurilor si a productiei primare, pot fi insa evaluate numai procedeele prin care se obtin primare, pot fi insa evaluate numai procedeele prin care se obtin produse comparabile din punctul de vedere al calitatii.produse comparabile din punctul de vedere al calitatii.

Page 6: Valorificarea deseurilor

Importanta actuala a valorificarii Importanta actuala a valorificarii deseurilordeseurilor

Ca si in alte state central si est-europene, in Romania a Ca si in alte state central si est-europene, in Romania a existat si exista inca un sistem de reciclare foarte ramificat . existat si exista inca un sistem de reciclare foarte ramificat . cu puncte de colectare a materialelor valorificabile (REMAT). cu puncte de colectare a materialelor valorificabile (REMAT). Fostele puncte de colectare REMAT, aflate in proprietatea Fostele puncte de colectare REMAT, aflate in proprietatea statului, au fost privatizate succesiv, dupa schimbarea statului, au fost privatizate succesiv, dupa schimbarea politica de la sfarsitul lui 1989. In vechiul regim, acest sistem politica de la sfarsitul lui 1989. In vechiul regim, acest sistem era puternic ancorat in constiinta romanilor, mai ales era puternic ancorat in constiinta romanilor, mai ales datorita stimulentelor financiare. Colectarea si predarea datorita stimulentelor financiare. Colectarea si predarea materialelor valorificabile si-au pierdut de atunci mult din materialelor valorificabile si-au pierdut de atunci mult din semnificatie, in consecinta, in ultimii ani, cantitatile de semnificatie, in consecinta, in ultimii ani, cantitatile de materiale reciclabile colectate s-au diminuat considerabil.materiale reciclabile colectate s-au diminuat considerabil.

La ICIM . Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului, s-a La ICIM . Institutul de Cercetare in Ingineria Mediului, s-a inregistrat1, in cadrulinregistrat1, in cadrul

chestionarii anuale a producatorilor importanti de deseuri si chestionarii anuale a producatorilor importanti de deseuri si a celor responsabili cu salubrizarea din 1999, un total de a celor responsabili cu salubrizarea din 1999, un total de aproximativ 76,5 milioane de tone de deseuri, dupa cum aproximativ 76,5 milioane de tone de deseuri, dupa cum urmeaza: urmeaza:

Page 7: Valorificarea deseurilor

Stiati ca Stiati ca -cca. 69 de mil. tone (cca. 90,2%) de -cca. 69 de mil. tone (cca. 90,2%) de

deseuri industriale;deseuri industriale; -cca. 6,2 mil. t (8,1%) deseuri din -cca. 6,2 mil. t (8,1%) deseuri din

localitati, din care cca. 5,2 mil. Tone localitati, din care cca. 5,2 mil. Tone gunoi menajer;gunoi menajer;

-cca. 0,93 mil. tone (1,2%) de deseuri -cca. 0,93 mil. tone (1,2%) de deseuri din agricultura;din agricultura;

-0,4 mil. tone (0,5%) de deseuri de alta -0,4 mil. tone (0,5%) de deseuri de alta provenienta (de ex. deseuri din spitale).provenienta (de ex. deseuri din spitale).

Page 8: Valorificarea deseurilor

Posibilitati de valorificare si domenii de Posibilitati de valorificare si domenii de utilizare a deseurilor refolosibileutilizare a deseurilor refolosibile

Cele mai importante piete pentru materii Cele mai importante piete pentru materii secundare suntsecundare sunt

1. Hartie veche;1. Hartie veche;2. Sticla veche;2. Sticla veche;3. Metale vechi;3. Metale vechi;4. Plastice vechi;4. Plastice vechi;5.Textile vechi.5.Textile vechi.6. Lemn;6. Lemn;

Page 9: Valorificarea deseurilor

1. Hartie si carton vechi1. Hartie si carton vechi Hartia veche colectata separat si Hartia veche colectata separat si

valorificata se foloseste in principal invalorificata se foloseste in principal inindustria hartiei ca materie prima fibroasa. industria hartiei ca materie prima fibroasa. Exista posibilitati de valorificare aExista posibilitati de valorificare ahartiei vechi si in afara industriei hartiei, ca hartiei vechi si in afara industriei hartiei, ca de ex. in industria materialelor dede ex. in industria materialelor deconstructii ca material izolant, la constructii ca material izolant, la producerea de placi fibroase, sau ca producerea de placi fibroase, sau ca material de umplere a ambalajului, dar o material de umplere a ambalajului, dar o asemenea utilizare este totusi de o asemenea utilizare este totusi de o importanta redusa .importanta redusa .

Page 10: Valorificarea deseurilor
Page 11: Valorificarea deseurilor

2. 2. Sticle vechiSticle vechi Cea mai mare parte din sticla provenita din Cea mai mare parte din sticla provenita din

deseurile menajere si cele industriale este deseurile menajere si cele industriale este reprezentata de sticla din recipiente. O reprezentata de sticla din recipiente. O posibilitate importanta de reducere a sticlei posibilitate importanta de reducere a sticlei vechi este deci industria sticlei pentru vechi este deci industria sticlei pentru recipiente. La reciclarea sticlei vechi, recipiente. La reciclarea sticlei vechi, materiilor prime la retopire li se adauga materiilor prime la retopire li se adauga nisip de cuart, carbonat de calciu si cioburi. nisip de cuart, carbonat de calciu si cioburi. Si in industria sticlei plane se utilizeaza Si in industria sticlei plane se utilizeaza cioburi. Insa, din cauza compozitiei chimice cioburi. Insa, din cauza compozitiei chimice diferite, in comparatie cu sticla pentru diferite, in comparatie cu sticla pentru recipiente, se folosesc numai cioburi din recipiente, se folosesc numai cioburi din productia si prelucrarea de sticla plana.productia si prelucrarea de sticla plana.

Page 12: Valorificarea deseurilor
Page 13: Valorificarea deseurilor

Metale vechiMetale vechi Locurile de depozitare a fierului vechi se afla mai ales Locurile de depozitare a fierului vechi se afla mai ales

in zonele industriale. Aici se obtine fierul vechi intr-o in zonele industriale. Aici se obtine fierul vechi intr-o cantitate si forma concentrate. In ceea ce priveste cantitate si forma concentrate. In ceea ce priveste fierul vechi din gunoiul menajer, este vorba in special fierul vechi din gunoiul menajer, este vorba in special de tabla alba si fier. Categoria metalelor neferoase de tabla alba si fier. Categoria metalelor neferoase este dominata de aluminiu.este dominata de aluminiu.

In principiu, metalele se preteaza bine la revalorificare, In principiu, metalele se preteaza bine la revalorificare, deoarece, in timpul utilizarii nu se modifica structura deoarece, in timpul utilizarii nu se modifica structura lor. Fierul vechi din gunoiul menajer este impur . din lor. Fierul vechi din gunoiul menajer este impur . din cauza hartiei, plasticului, cauciucului, lacurilor, cauza hartiei, plasticului, cauciucului, lacurilor, culorilor, resturi de mancare s.a.m.d, asa incat el nu culorilor, resturi de mancare s.a.m.d, asa incat el nu poate fi utilizat decat pregatit intr-un proces de poate fi utilizat decat pregatit intr-un proces de obtinere a fierului brut si a otelului. Din aceasta cauza, obtinere a fierului brut si a otelului. Din aceasta cauza, este necesara o colectare cat mai curata.este necesara o colectare cat mai curata.

Page 14: Valorificarea deseurilor
Page 15: Valorificarea deseurilor

PlasticPlastic Privita la nivel mondial, utilizarea materialelor Privita la nivel mondial, utilizarea materialelor

plastice a crescut in importanta in anii.60. In plastice a crescut in importanta in anii.60. In Romania, consumul de plastic, deci si Romania, consumul de plastic, deci si cantitatea de salubrizat a crescut dramatic abia cantitatea de salubrizat a crescut dramatic abia dupa schimbarea politica produsa in anii .90. dupa schimbarea politica produsa in anii .90. Nu dispunem in acest caz de cifre exacte Nu dispunem in acest caz de cifre exacte privind productia de plastic, cantitatile de privind productia de plastic, cantitatile de plastic de salubrizat sau posibilitatile si plastic de salubrizat sau posibilitatile si activitatile de valorificare din Romania. activitatile de valorificare din Romania. Resturile din plastic provin atat din gunoiul Resturile din plastic provin atat din gunoiul menajer, cat si din cel industrial. Pana acum, in menajer, cat si din cel industrial. Pana acum, in Romania, reciclarii plasticului i s-a acordat o Romania, reciclarii plasticului i s-a acordat o importanta secundara, mai ales din cauza lipsei importanta secundara, mai ales din cauza lipsei posibilitatilor tehnice. Intr-o proportie redusa, posibilitatilor tehnice. Intr-o proportie redusa, aceasta fractiune este colectata prin REMAT, aceasta fractiune este colectata prin REMAT, dupa care este supusa unei valorificari.dupa care este supusa unei valorificari.

Page 16: Valorificarea deseurilor
Page 17: Valorificarea deseurilor

TextileTextile

Textilele vechi se obtin ca resturi din productie in Textilele vechi se obtin ca resturi din productie in domeniul industrial si dupa utilizarea in gospodarii domeniul industrial si dupa utilizarea in gospodarii particulare. In statistica anuala a ICIM [1999], pentru particulare. In statistica anuala a ICIM [1999], pentru anul 1998, a fost data proportia de 6% textile in anul 1998, a fost data proportia de 6% textile in gunoiul menajer romanesc. Materiale suplimentare gunoiul menajer romanesc. Materiale suplimentare sau informatii despre consumul de textile, activitatile sau informatii despre consumul de textile, activitatile actuale pentru colectarea, reutilizarea si actuale pentru colectarea, reutilizarea si revalorificarea textilelor vechi nu sunt disponibile. revalorificarea textilelor vechi nu sunt disponibile. Intr-o proportie redusa, textilele vechi sunt colectate Intr-o proportie redusa, textilele vechi sunt colectate la punctele REMAT.la punctele REMAT.

O premisa esentiala pentru reutilizarea si O premisa esentiala pentru reutilizarea si valorificarea textilelor vechi este colectarea selectiva valorificarea textilelor vechi este colectarea selectiva a marfii curate, uscate si igienizate. Daca textilele a marfii curate, uscate si igienizate. Daca textilele sunt colectate amestecat cu alte fractiuni, situatia de sunt colectate amestecat cu alte fractiuni, situatia de marketing este considerabil mai proasta. O exceptie o marketing este considerabil mai proasta. O exceptie o constituie colectarea pantofilor.constituie colectarea pantofilor.

Page 18: Valorificarea deseurilor
Page 19: Valorificarea deseurilor

LemnulLemnul

Valorificarea produselor din lemn se poate face prin mai Valorificarea produselor din lemn se poate face prin mai multe feluri si in mai multe materiale daca stam sa le multe feluri si in mai multe materiale daca stam sa le reansamblam; exemple fiind PAL-ul format din rumegus reansamblam; exemple fiind PAL-ul format din rumegus presat placajul format din lemn usor taiat tratat care nu presat placajul format din lemn usor taiat tratat care nu poate fi folosit pentru o alta utilizare si nu in cele din poate fi folosit pentru o alta utilizare si nu in cele din urma ca combustibil. Stiti prea bine ca oameni care urma ca combustibil. Stiti prea bine ca oameni care muncesc la sate folosesc lemnul atat pentru a construi muncesc la sate folosesc lemnul atat pentru a construi cat si ca combustibil in sobe sau in cuptoare.cat si ca combustibil in sobe sau in cuptoare.

Lemnul fiind o materie foarte raspandita trebuie in Lemnul fiind o materie foarte raspandita trebuie in acelasi timp si ocrotita fiindaca plantele ofera oxigen lumi acelasi timp si ocrotita fiindaca plantele ofera oxigen lumi iar concentratia de oxigen este in scadere fata de iar concentratia de oxigen este in scadere fata de dioxidul de carbon care continua sa creasca in atmosfera.dioxidul de carbon care continua sa creasca in atmosfera.

Este o materie cu mai multe intrebuintari atat pentru Este o materie cu mai multe intrebuintari atat pentru emanarea de oxigen cat si pentru constructi, lucruri de uz emanarea de oxigen cat si pentru constructi, lucruri de uz casnic, dar si la producerea hartiei care are nevoie de casnic, dar si la producerea hartiei care are nevoie de celuloza.celuloza.

Page 20: Valorificarea deseurilor
Page 21: Valorificarea deseurilor

Stiati ca Stiati ca Arborii seculari sunt adevărate fabrici de Arborii seculari sunt adevărate fabrici de

oxigen. Plopul canadian se consideră cel oxigen. Plopul canadian se consideră cel mai puternic fitoncid; el mai mult decât mai puternic fitoncid; el mai mult decât alţi copaci produce oxigen şi consumă alţi copaci produce oxigen şi consumă bioxid de carbon. Frunzele lui pot alimenta bioxid de carbon. Frunzele lui pot alimenta cu oxigen aproximativ 200 de oameni. În cu oxigen aproximativ 200 de oameni. În afară de aceasta, aceşti copaci aduc un afară de aceasta, aceşti copaci aduc un folos mare prin capacitatea lor de folos mare prin capacitatea lor de absorbanţi ai prafului. Concentratia medie absorbanţi ai prafului. Concentratia medie a particulelor solide in aer este cu 33,5% a particulelor solide in aer este cu 33,5% mai putin decat la periferiile localitatilor.mai putin decat la periferiile localitatilor.

Page 22: Valorificarea deseurilor
Page 23: Valorificarea deseurilor

Deşeurile nu sunt gunoaie !Deşeurile nu sunt gunoaie ! Colectarea selectivă a deşeurilor este o soluţie la îndemâna Colectarea selectivă a deşeurilor este o soluţie la îndemâna

tuturor şi presupune depozitarea deşeurilor în locuri special tuturor şi presupune depozitarea deşeurilor în locuri special amenajate în vederea reciclării. Deoarece România este amenajate în vederea reciclării. Deoarece România este țară membră a UE, legislaţia europeană obligă asociaţiile, țară membră a UE, legislaţia europeană obligă asociaţiile, fundaţiile şi persoanele fizice să colecteze selectiv deşeurile fundaţiile şi persoanele fizice să colecteze selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod corespunzător şi amplasate în locuri speciale, accesibile corespunzător şi amplasate în locuri speciale, accesibile cetăţenilorcetăţenilor

Colectarea selectivă şi reciclarea reduc poluarea, ştim cu Colectarea selectivă şi reciclarea reduc poluarea, ştim cu toţii asta. toţii asta. Ele sunt necesare deoarece cantitatea de gunoaie Ele sunt necesare deoarece cantitatea de gunoaie produse în România ne plasează într-o poziţie produse în România ne plasează într-o poziţie ruşinoasă ruşinoasă în în Europa. Până în 2013, România şi-a luat angajamentul faţă Europa. Până în 2013, România şi-a luat angajamentul faţă de Uniunea Europeană să sporească simţitor cantităţile de de Uniunea Europeană să sporească simţitor cantităţile de deşeuri valorificate.deşeuri valorificate.

Îţi recomandăm ca pentru început să te informezi despre Îţi recomandăm ca pentru început să te informezi despre colectarea selectivăcolectarea selectivă

Page 24: Valorificarea deseurilor

Ştii că hârtia şi cartonul merg la albastru, metalul şi masele plastice la galben, iar sticla colorată la verde, dar nu ai la dispoziţie locuri special amenajate în vederea reciclării?

Noi vrem să te ajutăm şi pe tine să colectezi selectiv, într-un mod civilizat şi eficient pentru că … deşeurile nu sunt gunoaie!

Implică-te in campanieImplică-te in campanie

Page 25: Valorificarea deseurilor