Utdannings valg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28. oktober

 • View
  59

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utdannings valg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28. oktober. Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole – Arbeidsliv, Koordinator Utdanningsvalg (UTV) på Haugalandet. Haugalandet skole- arbeidsliv (HSA) ”Brobygger mellom skolen og arbeidslivet”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Utdannings valg på Haugalandet Kurs for 9. trinn kontaktlærere i Haugesund 21. og 28....

 • Utdanningsvalg p HaugalandetKurs for 9. trinn kontaktlrere i Haugesund 21. og 28. oktober

  Aase Soland Bjelland, Haugalandet Skole Arbeidsliv,Koordinator Utdanningsvalg (UTV) p Haugalandet

 • Haugalandet skole- arbeidsliv (HSA) Brobygger mellom skolen og arbeidslivetInterkommunalt samarbeid mellom 7 kommuner p Haugalandet :Utsira, Bokn, Sveio, Tysvr, Haugesund, Karmy, Vindafjord Styringsgruppe faglig ansvarSkolesjefer i medlemskommunene, UE, Opplringskontor, NHO, HN & KarriereveiledningssenteretReferansegruppeRepr.YoU-nettverk rdgivere i ungdomsskolenLagt til Haugaland Vekst IKS siden jan 05

  Haugalandet Skole Arbeidsliv (HSA) skal vre brobygger mellom skolene og arbeids- og nringslivet i regionenskape mteplasser mellom skolene og arbeidslivet bist i arbeidet med gjre de unge godt rustet til foreta sitt yrkes- og utdanningsvalgke kompetansen hos yrkesrdgiverne p skolenearbeide for en best mulig samordning og utnytting av de samlede ressursene kommunene stiller til rdighet for yrkesrdgiving

  Aase Soland Bjelland, rdgiver Haugaland Vekst IKS, leder av HSAKoordinator Utdanningsvalg - for 7 kommuner p Haugalandet

 • Innledning

  Forventninger til kursetErfaringer slangtStatus p de ulike skolene Utfordringer

 • Om faget Utdanningsvalg

  LreplanHaugalandsmodellenDiskusjon, innspill

 • Om faget UtdanningsvalgLreplan

 • Lreplan i UtdanningsvalgVedtatt 27. mai 2008

  Faget skal ha et omfang p 113 timer (a 60 min) i lpet av ungdomstrinnet

 • Forml med faget Utdanningsvalg :

  Bedre helhet grunnskole vgsF innsikt i og praktisk prve ut skal gi Kunnskapsbaserte valgkt forstelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse

  Elevene skal f erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmter som karakteriserer utdanningsprogramPraktisk aktivitet eller fordypningPrve ut og reflektere over sine valg

  Ulike lringsarenaer for praktisk og teoretisk faglig tilnrming gjennom kontakt med vgs og arbeidslivLegge grunnlag for videre opplring, arbeid og livslang lring

 • Hovedomrdene for Utdanningsvalg:

  Om Videregende opplring og arbeidsliv (20%)Struktur i videregende opplring og innhold i utdanningsprogramUlike utdannings- og karriereveier til yrker knyttet til valgte utdanningsprogramKunnskap om arbeidsmuligheter og fremtidsutsikter, herunder lokalt arbeids- og nringsliv

  Utprving av Utdanning og yrker (60%)Praktisk og teoretisk aktivitet forankret i kompetanseml i utdanningsprogram i videregende opplringUtprving av minst 2 ulike utdanningsprogram i skole og arbeidsliv

  Om Refleksjon og valg (20%)Kartlegging og refleksjon rundt egne interesser og forutsetninger knyttet opp mot egne valgVurdere videre valg basert ogs p erfaringer under utprving

 • Grunnleggende ferdigheter i Utdanningsvalg kunne uttrykke seg muntlig innebrer samtale om egne kunnskaper, ferdigheter og interesser og gjre rede for og argumentere for egne valg. Det innebrer ogs kunne presentere egne erfaringer for andre. kunne uttrykke seg skriftlig innebrer skrive logg og dokumentere eget arbeid i valgte utdanningsprogram. kunne lese innebrer kunne lese lreplaner fra ulike utdanningsprogram og kunne nyttiggjre seg informasjon om fag, utdanninger og yrker. Videre innebrer det tolke tabeller og grafiske fremstillinger knyttet til utdanning og arbeid. kunne regne innebrer kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer. kunne bruke digitale verkty innebrer finne, velge ut, bearbeide, ta vare p og presentere informasjon digitalt.

 • Kompetanseml etter 10. rstrinnMl for opplringen er at eleven skal kunne:Om videregende opplring og arbeidslivbeskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregende opplring forklare forskjellen p strukturen for studieforberedende utdanningsprogram og yrkesfaglige utdanningsprogram, og samtale om hvordan disse kan gi ulike karrieremuligheter vurdere arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker

  Utprving av utdanningsprogram planlegge, gjennomfre og dokumentere aktiviteter og arbeidsoppgaver knyttet til kompetanseml fra valgte utdanningsprogram i videregende opplring

  Om egne valgreflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger vurdere videre valg av utdanning og yrke basert p erfaringer fra utprvingen

 • Vurdering i fagetBestemmelser for sluttvurdering:

 • Om faget Utdanningsvalg

  Haugalandsmodellen

 • Haugalandsmodellen - Innhold i faget Teori 8.trinn og tidlig 9.trinn: forberedelser fr valg av fordypningsomrde.Skoletest/Interessetest (med pflgende karrieresamtale)Fordypning: 9. trinn vr og 10.trinn hstUngdomsskolens individuelle aktiviteter/prosjekterBesk av opplringskontor og andre

  Praktisk utprving Fordypninger innen 2 valgte utdanningsprogram VGS-dager - med for- og etterarbeid (vr 9.klasse og hst 10.klasse)Opplring i videregende skole, 2 dager Jobb-dager med for- og etterarbeid (vr 9.klasse og hst 10.klasse)etter vgs-dagene, I utgangspunktet 3 dager (tir ons tor) men fleksibilitet er mulig.Interessestyrt bedriftsbesk med for og etterarbeid (10. klasse hst)

 • Undervisning i videregende skole vgs-dager. praktisk gjennomfring

  Elevene fr undervisning 2 dager pr. fordypning p aktuell videregende skole

  P www.skoleogarbeidsliv.com finner en opplegg for de ulike utdanningsprogrammene.Videregende skoler p Haugalandet felles oppleggBedriftene og lrerne kan ha nytte av kjenne til dette

  Elevene gjennomfrer vgs-dagene p aktuell videregende skole.

  Elevene forbereder seg, gjennomfrer etterarbeid og reflekterer over sine erfaringer

 • Utplassering i bedrift - Elevenes jobb-dager

  Dagens PRYO-uke utgr

  Denne erstattes av 2x3 dager jobb-dager i bedrift vr 9.kl og hst 10.kl - helst innen fordypningsomrdet. JOBB-dagene legges fortrinnsvis som pflgende arbeidsdager tir + ons + tor.

  Finne relevant arbeidsplassOpplringskontor, bedrifter og skolen kan registrere elevstilling for jobb-dagene elevene kan ske gjennom web-systemet. Bedriftene kan behandle sknad gjennom web-systemetStillingen knyttes mot utdanningsprogram.Elevene finner jobb selv.Kontakter relevante bedrifterBedrifter kan registreres i web-system med kontaktperson som elevene kan kontakte direkte Jobber som elevene finner selv, registreres og godkjennes av rdgiver/lrer.

 • Interessestyrte bedriftsbesk 10.klasseBedriften avtaler med HSA Yrker de vil presentereTidspunkt (1,5t eller 4 t)Akademiske og yrkesfaglige yrker like aktuelle5 besksdager eget opplegg i Vindafjord og Sr-KarmyElevene velger blant ca. 100 ulike yrkerog fr yrkesorientering i bedrifter som representerer disse yrkene.Over 1300 elever/50-60 bedrifterBedriftene informerer elevene om bedriften og sine yrker, arbeidsmarked og utdanningsveier. Mer motiverte elever

  Hsten 2008: 17.okt, 24.okt, 7.nov, 14.nov, 9.jan (09)14.nov kun bedrifter lokalisert p sr-Karmy (ny)24. oktober 2 parallelle opplegg Haugesundomrdet + Vindafjord (ny)

 • Timefordeling i grunnskolen

 • ForslagTimefordeling 8. trinn vr

 • ForslagTimefordeling 9. trinn hst

 • ForslagTimefordeling 9. trinn vr

 • FORSLAG timefordeling - 10 trinn hst frem til 1.mars

 • Om faget Utdanningsvalg

  Diskusjon, innspill

 • Pause

 • Snn gjr vi det Tysvrvg barne- og ungdomsskole

  V/Bjrn Fjeldheim

  Erfaringer fra klasserommet i lpet av 3 rs arbeid med faget Utdanningsvalg

  Snn bruker vi lreverket Fremtida mi

 • Pause

 • Forberedelser, etterarbeid, refleksjon, teori:

  Hvordan jobbe medForberedelser til valg av UtdanningsprogramVgs-dagerJobb-dagerInteressestyrte bedriftsbesk(Yrkesmesse)Tips, ideer og diskusjon

 • Forberedelser, etterarbeid, refleksjon, teori:

  Hvordan jobbe medForberedelser til valg av Utdanningsprogram

 • Forberedelser til valg av Utdanningsprogramwww.vilbli.no8. trinn vrUtvalgte kapitler fra Min FremtidBli kjent med seg selv, egne interesser og hva som motivererInteressetest (www.nav.no) og skoletest (www.skoletest.no) : Starte en prosess for ke bevisstgjringen om hvilke utdanningsprogram det kan vre aktuelt se nrmere pEtablere digital karrieremappeEnkel info om den videregende skolen og utdanningsprogrammeneOpplring i bruk av internettbasert informasjonTeori om arbeidslivet : lokalt arbeidsliv, Ord og uttrykk etcLokale aktiviteter i egen skoles regi eks: prosjekt, intern ykesmesse etcGenerell informasjon fra opplringskontor (besk p skolen av 1 oppl.kontor som gir felles info)Jobbskygging, intervju el.

 • Forberedelser til valg av Utdanningsprogram9.trinn hst - eksemplerUtvalgte kapitler fra Min FremtidInteressetest (www.nav.no) og skoletest (www.skoletest.no) Karrieresamtale med rdgiverGrundig info om utdanningsprogram (www.vilbli.no)Bevisstgjre eleven p ta valg ut fra: verdier - evner - egenskaper - ferdigheter- interesserBruk av internetbasert informasjonInformasjon fra opplringskontor (besk nr 2)Lokale aktiviteter i egen skoles regi eks: prosjekt, intern yrkesmesse, konomi og karrierevalg (UE) etcValg av 2 utdanningsprogram til fordypning i PTV innen fristen (26.nov 08)Finne ut hvilke utdanningsprogram eleven har ftt hvor og nr.

 • Forberedelser, etterarbeid, refleksjon, teori:

  Hvordan jobbe medVgs-dager

 • Hvordan jobbe med Vgs-dager eksempler (1/2)VGS-dager - 2 pflgende onsdager Mer teori om aktuelt utdanningsprogrammet Typiske kjennetegnValgmuligheter p vg2 Elev fra vgs, lrling, yrkesutverSette seg inn i programmet for vgs-dagene (www.skoleogarbeidsliv.com)Sjekke sine datoer, klokkeslett og sin skoleFinne reiserute til sin vgsHMS, ord og uttrykk knytt

Search related