of 20 /20
Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije Jelica Cincović ([email protected]) Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018/2019 Upravljanje vremenom

Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

  • Upload
    others

  • View
    20

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Upravljanje vremenom -...

Page 1: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije

Jelica Cincović ([email protected])

Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu 2018/2019

Upravljanje vremenom

Page 2: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Uvod

2/20

24 sata za organizovanje našeg dana

Balansiranje između odmora i posla

Kako razvoj tehnologije utiče na nas i naše vreme?

Preuzimanje kontrole

Page 3: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Upravljanje radom

3/20

Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom je razumevanje razlike između delotvornosti i plodotvornosti

Delotvornost je kada posao radite na pravi način – sledeći određena pravila, procese i sisteme

Plodotvornost je kada radite prave poslove – usresređujući se na ono što je potrebno uraditi u određenoj situaciji kako bi se proizveli određeni rezultati

Page 4: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Definisanje posla

4/20

Šta je svrha mog posla?

Šta treba da postignem?

Utvrđivanje ključnih oblasti

Zapošljavanje Novi klijenti Stari klijenti

Page 5: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Definisanje posla

5/20

Utvrđivanje aktivnosti u okviru svake ključne oblasti

Zapošljavanje Novi klijenti Stari klijenti

Izbor osoblja

Obuka

Istraživanje

Kontakti

Nadgledanje

Evidencija

Page 6: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Kako provoditi svoje vreme?

6/20

Odlaganje je jedna od najvećih prepreka

Šta odlažemo? Dosadan ili rutinski zadatak koji nam predstavlja napor, a ne izazov Novi posao koji ne znamo kako da započnemo ...

Znamo da ćemo pre ili kasnije taj posao morati da obavimo

Ne odlaži za sutra ono što bi trebalo da uradite danas

Page 7: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Prestanite da odlažete

Počnite s poslom koji ste do sada odlagali:

Učinite bilo šta za početak; vizualizujte zadovoljstvo koje ćete

imati kada obavite posao

Ako je u pitanju veliki posao, podelite ga na manje celine i

uradite po nešto svakog dana

Ako posao uključuje neki vid kreativnosti i više razmišljanja,

uradite ga kada imate najviše energije

Ako je posao lak i dosadan, uradite ga kada imate najmanje

energije

Kada završite s poslom, sebe nečim nagradite

Što duže nešto odlažete, veći je otpor koji prema

tome imate i sve teže vam je da počnete!

7/20

Page 8: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Određivanje prioriteta

8/20

Mi obično: Radimo ono što volimo – a ne ono što bi trebalo

Počinjemo od lakih poslova koji nam stvaraju osećaj zadovoljstva

Svemu dajemo jednak prioritet

Da li je ovaj posao toliko značajan da treba da mu dam prioritet?

Kojim redom obavljam poslove?

Koliko vremena posvećujem svakom od poslova?

Kada da počnem?

Page 9: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Pareto (pravilo 80/20)

9/20

Usresredite se na visoko isplative delatnosti.

Page 10: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Postupak u slučaju nepredviđenih okolnosti

10/20

Nepredviđeni događaji dešavaju se stalno i utiču na naše planove

Koristiti dole navedeni model za određivanje prioriteta poslova

Page 11: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Procena vremena

11/20

Procena vremena za obavljanje nekog posla predstavlja

najteži zadatak koji treba da savladate Ne znamo koliko nam vremena treba dok ne krenemo da radimo

Ometači koncentracije

...

Budite realistični u procenama (Šta nam govori iskustvo?)

Postaviti sebi pitanje „Šta bi moglo da krene naopako?“

Nikada nemojte da potcenite vreme koje vam je

neophodno za obavljanje nekog posla. Pokušajte da

ugradite dodatno vreme za takve slučajeve.

Page 12: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Značaj planiranja

12/20

Pre nego što krenete u akciju, napravite plan

Podelite velike zadatke na lakše delove, od kojih će svaki

imati svoj vremenski raspon

Planovi treba da nam kažu šta i kada da uradimo

Nemojte preterano planirati jer se stvari menjaju

Page 13: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Saveti

13/20

Ne odlažite!

Podelite svoj rad na manje delove

Budite realni – šta možete obaviti u toku jednog dana

Napravite nedeljni ili dnevni plan koji će vam omogućiti:

Dovoljno vremena za glavne zadatke

Ukupnu sliku, u slučaju da nešto morate da izmenite

Ukoliko ste pod pritiskom, razmislite šta biste mogli da izostavite

Svakog dana uložite napore u ključne zadatke – usresrediti se na rezultate pre nego na brzinu

Page 14: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Upravljanje radnim prostorom

14/20

Da li udobno sedite?

Pretrpani sto? Sklonite sa stola sve što nije povezano sa onim na čemu

trenutno radite. To će vam pomoći da se lakše usresredite Kada jednom završite s nekim poslom, odložite sve vezano za

njega u neku fioku Uvek ostavite raspremljen sto na kraju radnog dana

Page 15: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Upravljanje svakodnevicom

15/20

Udarno vreme

Svi mi imamo tokom dana udarno vreme kada najbolje funkcionišemo

Tajna je u tome da ga prepoznamo i da one poslove koji zahtevaju energiju, posvećenost i razmišljanje radimo onda kada smo najusresređeniji

Vodite računa o hrani koju unosite

Radite sa pauzama

Page 16: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Mentalne mape

16/20

Mogu nam pomoći da grupišemo misli i izrodimo nove ideje

Prednosti u odnosu na obične spiskove:

Lakše se nadograđuju

Lakše se vide veze između ideja

Tema

Page 17: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Stres

17/20

Prekomerno naprezanje neke osobe, preko granica njene prirodne sposobnosti

Previše stresa može da utiče na našu moć rasuđivanja, greške i zdravlje

Kako ga smanjiti?

Utvrditi uzrok stresa

Koncentrišite se na ono što mora da se uradi

Budite uredni i organizovani

Hranite se zdravo

Bavite se fizičkom aktivnošću

Dajte sebi odmora

Naučite da efikacnije upravljate svojim vremenom

Page 18: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

18/20

Page 19: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Literatura

19/20

Upravljanje vremenom – Ian Fleming

Infostud

https://poslovi.infostud.com/savet/Produktivnost-i-

upravljanje-vremenom/234

Page 20: Upravljanje vremenom - rti.etf.bg.ac.rsrti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ppk/materijali/PPK_Upravljanje_vremenom.pdf · Upravljanje radom 3/20 Od suštinskog značaja za upravljanje vremenom

Jelica Cincović

[email protected]

Pitanja?