Upravljanje rizicima i revizija informacionog sistema

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Upravljanje rizicima i revizija informacionog sistema

 • Upravljanje rizicima i revizija informacionog sistema

  aklina ArsiAjla erimagi Hasibovi

 • Uvod

  Upravljanje rizicima razvoja i odravanja IS

  Revizija informacionog sistema (metodologija, standardi)

  CASE: Business continuity plan za program ivotnog osiguranja

 • Rizik i njegovi elementiRizik je funkcija verovatnoe da odreeni izvor pretnje iskoristi potencijalnu

  slabost tako da to rezultuje odreenim tetnim i neeljenim uticajem na

  poslovanje organizacije.

 • Proces upravljanja rizikom Pod rizikom se podrazumeva verovatnoa nastanka

  negativnih efekata na poslovni i finansijski rezultat drutva i poloaj drutva.

  Proces upravljanja rizikom se sastoji iz est koraka:1. Utvrivanje ciljeva

  2. Identifikacija rizika

  3. Procena rizika

  4. Razmatranje alternativa i izbor sredstava za upravljanje rizikom

  5. Primena odluke

  6. Procena i ponovno ispitivanje

 • Rizici informacionog sistema U toku razvoja softverskih reenja, javljaju se brojni rizici, pa je zato

  razvijeno vie klasifikacija tih rizika.

  Rizici projekata razvoja softvera: tehniki rizici (problemi sa jezikom, obimom projekta, funkcionalnostima

  projekta, platformama, metodama, standardima, ili procesima);

  upravljaki rizici (nedostatak/propusti u planiranju, nedostatak iskustva u upravljanju i obuci, komunikacioni problemi, nedostatak autoriteta i problemi sa kontrolama);

  finansijski rizici (prinude vezane za cash flow, budet itd);

  pravni i ugovorni rizici (izmena zahteva, zdravstveno-bezbednosneinjenice, dravna regulativa i garancija proizvoda);

  personalni rizici (slabosti osoblja, problemi sa iskustvom i obukom, problemi morala, konflikti, produktivnost);

  ostali rizici resursa (neraspolaganje ili kasna isporuka opreme, neraspolaganje sa kompjuterskim resursima i slab vremenki odziv).

 • Rizici informacionog sistemaRizici softverskih procesa:

  nedokumentovani softverski proces;

  nedostatak efektivnih peer reviews;

  ne postojane prevencije defekata;

  siromani dizajn procesa;

  siromano upravljanje zahtevima korisnika;

  neefektivno planiranje.

  Rizici softverskih proizvoda: nedostatak ekspertize u datom podruju;

  kompleksni dizajn;

  slabo definisani interfejsi;

  slabo razumevanje legacy sistema;

  nejasni ili nekompletni zahtevi.

 • MSF za upravljanje rizicima

  MSF (Microsoft Solutions Framework) predstavlja okvir zaupravljanje tehnolokim projektima koji je se temelji naskupu principa, modela, disciplina, koncepata, i uputstavaoprobanih u praksi.

  MSF definie upravljanje rizikom kao proces identifikovanja, analiziranja i proaktivnog upravljanja rizicima projekta, takoda oni ne postanu problem i da ne izazovu tetu ili gubitak.Cilj upravljanja rizikom je maksimizacija pozitivnih i minimizacija negativnih uticaja povezanih sa rizikomprojekta.

 • Faze MSF procesa za upravljanje rizikom

 • Klasifikacija izvora rizika projekta

 • Lista 10 najznaajnijih rizika

  ID RB Naziv rizikaIzloenost

  riziku

  1. T-2 Migracija podataka 10

  2. P-6 esta promena zahteva 8.1

  3. K-3 Nedostatak tehniki obuenog kadra 8.1

  4 O-13 Eksterne odluke nametnute projektu 8.1

  5. T-17 Neispunjavanje zahteva u pogledu performansi 8.1

  6. P-12 Nerealni planovi 7.2

  7. P-16 Nedovoljno kvalitetno opisani biznis procesi 7.2

  8. K-5 Spor odziv klijenta u fazi testiranja 6.4

  9. K-7 Osipanje ljudstva zbog drugih prioriteta 6.4

  10. K-20 lanovi tima oteano pronalaze kompromisno reenje 6.4

 • Revizija informacionog sistema

  Tehnologija omoguava rad sa velikim koliinama podataka zloupotreba

  Svaki dio manipulacije podacima mora biti isplaniran i paljivo nadgledan

  Revizija informacionih sistema se definie kao svaka revizija koja obuhvata djeliminu ili cjelokupnu analizu i ocjenu automatizovanog sistema obrade informacija, povezanih neautomatizovanih procesa i interfejsa izmeu njih

 • Upravljanje revizijom

  Adekvatni revizorski resursi

  Raspored izvoenja akcija

  Naknadne provjere statusa

 • Metodologija revizije

  Ne postoji jedinstven metod revizije

  Revizori ocjenjuju

  Bezbjednost

  Kvalitet

  Povjerljivost

  Interna i eksterna revizija

 • Frameworks i/ili standardi

  CobiT (Control Objectives of Information and related Technology)

  ISO 27000 standard (ISO 27001:2005, ISO 27002:2005)

  Basel II, ITIL, NIST, SANS, ISC2, itd

 • Framework

  Deloitte plan za reviziju informacionih sistema

  Imamo:

  Plan

  Analizu

  Ocjenu

  Izvjetaje

 • Osnovni tipovi revizije IS

  Revizije centara podataka

  Revizije aplikacija

  Revizije procesa razvoja sistema

  Revizije ostalih kompjuterskih okruenja

 • Veza izmeu revizije IS i business continuity managementa

  Interne kontrole sa aspekta revizije informacionih sistema predstavljaju sistem koji spreava, detektuje i ispravlja neeljene efekte i procese u informatikom okruenju

  Business continuity plan je kreiranje i validacija praktinog logistikog plana za organizacije koji definie kako se organizacija moe oporaviti i vratiti djelimino ili potpuno unitene funkcionalnosti, unutar predefinisanih vremenskih okvira, nakon katastrofe ili drugog ometanja rada sistema

 • Veza izmeu revizije IS i business continuity managementa

  Zadatak revizora

  HR plan i IT plan

 • CASE: Business continuity plan za program ivotnog osiguranja

  Razliite vrste osiguranja samo dio

  Aplikativni audit

  1. Na dokumentu osiguranja

  2. Na objektu osiguranja

  3. Na pojedinom zapisu

  Sistemski audit

 • CASE: Business continuity plan za program ivotnog osiguranja

  Kontrola pristupa aplikaciji realizovana je kroztri nivoa zatite:

  Zatita na nivou korisnikog naloga

  Zatita na nivou prava pristupa do modulaaplikacije

  Zatita na nivou prava pristupa do objekata u bazi podataka

 • CASE: Business continuity plan za program ivotnog osiguranja

  Hardverski resursi

  Hronoloko dokumentovanje

  Razvojno, testno i produkcijsko okruenje

 • Zakljuak

  Standardi na nivou svake organizacije i njihova primjena

  Vanost saradnje

  Dobre smjernice