UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATI¤’KI * PMF, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo,

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATI¤’KI * PMF, Departman za geografiju, turizam...

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  Zbornik naučnog skupa

  2 Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2009.

 • UNIVERZITET U NOVOM SADU

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  DEPARTMAN ZA GEOGRAFIJU, TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  Zbornik naučnog skupa 2 Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2009. ISBN 978-86-7031-213-5

  Glavni i odgovorni urednik izdanja PMF dr Neda Mimica-Dukić, dekan

  Glavni i odgovorni urednik dr Jovan Plavša

  Redakcija dr Jovan Romelić dr Lazar Lazić dr Tatjana Pivac mr Igor Stamenković mr Vanja Dragičević mr Uglješa Stankov mr Vuk Garača Nemanja Davidović

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad tel + 381 (0)21 450 104, 450 105 fax + 381 (0)21 459 696

  Štampa Stojkov, Novi Sad

  Tiraž 300

  Štampanje Zbornika pomogao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Novi Sad.

  Departman za geografiju, turizam i hotlijerstvo

  CIP – Katalogizaцija u publikaцiji Biblioteka Matiцe srpske, Novi Sad

  338.48(082) 640.4(082) 641/642(082)

  NAUČNI skup Savremene tendenцije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji (2009 ; Novi Sad) Zbornik naučnog skupa Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji 2009. 2 / (glavni i odgov- orni urednik Jovan Plavša). - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, 2009. - 197 str. : ilustr. ; 30 cm

  Tiraž 300. - Bibliografija

  ISBN 978-86-7031-213-5

  а) Туризам - Зборници; b) Хотелијерство - Зборници; c) Гастрономија - Зборници

  COBISS.SR-ID 241121543

  D G T H

 • 3

  PLENUM ............................................................................................ 5 PLENUM ........................................................................................... 5

  Ljiljana Kosar Upravljanje odnosima sa klijentima u hotelijerstvu ............... 7

  SAVREMENI OBLICI TURIZMA .................................................... 11 CONTEMPORARY FORMS IN TOURISM ....................................... 11

  Sanja Pavlović, Snežana Štetić, Todorović Marina Povezanost ruralnog i etno turizma .......................................... 13

  Jovan Romelić, Jovan Plavša, Darko Đurović Izleti kao primarni i prateći oblici drugih turističkih kretanja na Zlatiboru ........................................................................ 17

  Dobrica Jovičić, Aleksandra S. Dragin Integralan model razvoja ekoturizma ........................................ 21

  Đorđije Vasiljević, Dr Dragoslav Pavić, Željko Anđelković Stanje i mogućnosti razvoja raftinga kao posebnog oblika turizma u Crnoj Gori ............................................................25

  ODRŽIVI RAZVOJ I TURIZAM ......................................................29 SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TOURISM ........................... 29

  Đurđica Perović Mjesto NP „Prokletije“ u turističkoj ponudi Crne Gore ........ 31

  Snežana Štetić Značaj i uloga tour operatora za razvoj održivog turizma ....34

  Nil Sonuç Sustaınable development of tourısm in Guadeloupe ..........40

  Marko Petrović Vlasinsko jezero – mogućnosti za razvoj turizma ..................45

  TURISTIČKA VALORIZACIJA ........................................................49 TOURISM VALORIZATION ............................................................. 49

  Stevan M. Stanković Turističke vrednosti limnoloških objekata ................................ 51

  Miroslav Ivanović Turistička valorizacija starih gradskih jezgra i značajnih seoskih ambijentalnih celina jugozapadne Srbije .................55

  Stanojlović Aleksandra Potencijal srednjevekovnih utvrđenja u Srbiji za kreiranje turističkih ruta .............................................................59

  Vedrana Babić Potencijali za razvoj ruralnog turizma u opštini Petrovac na Mlavi, sa posebnim osvrtom na bistričke vodenice ........63

  Jelica Marković, Marko Petrović, Igor Stamenković Manastiri moravske škole – perspektiva razvoja verskog turizma ..................................................................................66

  Sevcan Yıldız, Nil Sonuç Byzantine icons during its past and today ...............................71

  Miroslav Vujičić, Snežana Besermenji, Igor Stamenković Mogućnost proširenja pešačke zone Novog Sada – primer Pašićeve ulice ........................................................................75

  MARKETING I MENADŽMENT U TURIZMU ..............................81 MARKETING AND MANAGEMENT IN TOURISM ......................... 81

  Lukrecija Đeri Darivanje kao važan proces ponašanja potrošača ................83

  Bela Muhi Primena marketinga u Razvoju ekološkog turizma Vojvodine sa posebnim osvrtom na birdwatching ..............87

  Jelena Kristić, Jadranka Deže Strateški pravci razvoja turizma u Slavoniji i Baranji .............91

  Jelena Krneta Planiranje promocije turističke ponude Vojvodine ...............95

  Julijana Siljanoska, Nikolce Marinovski, Monika Angeloska, Mirjana Ristovska

  Integrated Marketing Communication (IMC) – Important Factor for Development of Tourism in Republic of Macedonia ...............................................................99

  Gajić Tamara Imidž kao element upravljanja brendom u turizmu (Istraživanje imidža Novog Sada) ...............................................103

  Uglješa Stankov, Vladimir Marković, Vanja Dragićević Osnove blog marketinga u turističkoj ponudi ......................108

  INOVACIJE I EDUKACIJA U TURIZMU ...................................... 111 INNOVATION AND EDUCATION IN TOURISM ............................111

  Andriela Vitić – Ćetković, Tatjana Cvetkov – Čikošev Savremeni modeli visokog obrazovanja kao specifičan faktor uspjeha u turizmu i hotelijerstvu ............. 113

  Sevcan YILDIZ, Seyran EFİLTİ, Nil SONUÇ Evaluating the usage of GIS in municıpalities: Antalya example .............................................................................. 116

  HOTELIJERSTVO I ANIMACIJA U TURIZMU ............................121 HOTEL MANAGEMENT AND ANIMATION IN TOURISM ........... 121

  Jelena Pješčić, Safet Muratović, Emina Muratović Upravljanje rizikom u objektima za odmor i rekreaciju ministarstva odbrane R. Srbije .............................123

  Tatjana Stanovčić Uloga računovodstvenih informacija u procesu odlučivanja hotelsko-turističkog preduzeća ..................................................127

  Ana Stranjančević, Bojana Kovačević Ponuda hotela Budvanske subregije u kontekstu savremenih turističkih trendova sa naglaskom na sportsko-rekreativni turizam .................................................130

  Sadržaj

 • 4

  TURISTIČKA PRIVREDA ..............................................................135 TOURISM ECONOMY .................................................................. 135

  Svetislav Milenković Globalna kriza i globalni turizam ...............................................137

  Aleksandar Milivojević, Ivona Jovanović Resursi železnice kao turistički potencijal Crne Gore .........140

  Slobodan Blagojević, Vidoje Stefanović Cene i životni ciklus turističkog proizvoda .............................143

  Senada Nezirović Prirodne odlike banjskih liječilišta u regiji sjeveroistočne Bosne .......................................................147

  Ana Gardašević Burić Uticaj globalne finansijske krize na turizam Crne Gore .....151

  Bojana Kovačević, Ana Stranjančević Perspektive razvoja sportsko-rekreativnog turizma u Šajkaškoj zasnovane na značaju turističkih resursa antropogenog porekla ..................................................................155

  Bojana Kovačević, Ana Stranjančević Stanje i perspektive sportsko-rekreativnog turizma u opštini Titel .....................................................................................159

  Branko Krasojević Značaj proizvoda starih i umetničkih zanata kao suvenira u turističkoj ponudi Srbije ..................................163

  Jovica Petrović, Tatjana Pivac Koncept i specifičnosti vinskog turizma ..................................167

  LOVNI TURIZAM I GASTRONOMIJA ........................................171 HUNTING TOURISM AND GASTRONOMY ................................ 171

  Dr Risto Prentović, Radan Spasić Perspektive lovnog turizma na Šarganu .................................173

  Jadranka Delić, Dr Risto Prentović Lovni turizam i zaštita prirode u srp “Gornje Podunavlje” 178

  Ristić A. Zoran, Škrinjar Marija Značaj mesa divljači u ishrani ljudi ............................................183

  Aleksandra Prodanović Lovstvo u Vojvodini i Mađarskoj kao osnov za razvoj lovnog turizma ...............................................................187

  Vladimir Barović, Vladimir Marković Medijska edukacija menadžera u lovnom turizmu .............191

  Branislav Živković Iskustva sa međunarodnog stručnog skupa o lovstvu i lovnom turizmu u Žagubici ....................................195

 • 5

  Plenum

  Plenum