Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  1/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/1

  Objektif Am:

  a. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan

  ataupun keseimbangan.

  b. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan

  jasad tenggelam.

  c. Mempelajari dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan

  jasad separuh tenggelam.

  Objektif Khusus:

  Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat:-

  i. Mentakrif dan menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan

  ataupun keseimbangan serta jenis-jenis keseimbangan jasad.

  ii. Menentukan kedudukan dan lokasi pusat graviti serta pusat keapungan

  bagi suatu jasad yang tenggelam dan separuh tenggelam.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  KESTABILAN JASAD

  TENGGELAM DAN

  SEPARUH TENGGELAMUnit 4

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  2/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/2

  4.0 Pengenalan

  Untuk kestabilan suatu jasad tenggelam, pusat graviti jasad (G)

  mestilah terletak betul-betul di bawah pusat keapungan (B) bendalir yang

  teranjak. Jika kedua-dua titik terletak setempat, jasad tersebut adalah

  dalam keadaan keseimbangan neutral pada semua kedudukan.

  Untuk kestabilan selinder dan sfera yang terapung, pusat graviti

  jasad-jasad ini mestilah terletak di bawah pusat keapungan.

  Kestabilan objek terapung lain adalah bergantung kepada sama ada momen

  menegak atau momen terbalikan yang dihasilkan apabila pusat graviti dan

  pusat keapungan beralih dari penjajaran tegak kerana kedudukan pusat

  keapungan beranjak.

  Pusat keapungan akan beranjak kerana jika jasad atau objek

  terapung itu miring, bentuk bendalir yang teranjak akan berubah lalu

  menyebabkan pusat gravitinya turut berubah sama.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  Input 1

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  3/24

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  4/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/4

  Berat isipadu jasad, W = Berat bendalir yang teranjak, mg,bertindak melalui pusat graviti jasad, G.

  Daya tujah, R = gV bertindak melalui pusat keapungan, B.

  Jika G berada di bawah B seperti dalam Rajah 4.1(a), maka sedikitanjakan daripada kedudukan seimbang menghasilkan

  momen pemulihan yang mengakibatkan keseimbangan semula.

  Jika G berada di atas B seperti dalam Rajah 4.1(b), maka sedikitanjakan menghasilkan momen pembalikan yang menyebabkan jasad

  tidak stabil.

  4.2 Keseimbangan Jasad Separuh Tenggelam (Terapung)

  Terdapat 3 keadaan keseimbangan yang mungkin bagi sesuatu jasadterapung:-

  1. Keseimbangan Statik

  2. Keseimbangan Tak Statik

  3. Keseimbangan Neutral

  1. Keseimbangan Statik

  Ukur dalam rendaman bagi suatu jasad terapung itu bergantung kepada

  beratnya (ataupun sesaran isipadunya) dan kepada bentuk badannya. Kestabilan

  pula ditentukan oleh daya yang bertindak apabila jasad diganggu daripada

  kedudukan keseimbangan statik.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  5/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/5

  Rajah 4.2(a) menunjukkan keratan rentas suatu vessel dalam keseimbangan

  statik. Pusat graviti (G), berada tegak di atas pusat keapungan (B) hanya dalam

  kes apabila vessel terlalu rendah di bawah garis air, barulah B berada di atas G.

  Rajah 4.2(b) menunjukkan vessel tersebut sendeng pada sudut .

  Dengan muatan tetap, kedudukan relatif pusat graviti tidak akan berubah,

  tetapi disebabkan oleh agihan semula pada badan jasad, pusat keapungan

  berpindah dari B ke B. Sesaran tentunya tidak akan berubah dan akibatnya apa

  yang terjadi ialah isipadu air berbentuk baji yang diwakili oleh keratan DOD

  telah berpindah merentasi paksi pusatke EOE.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  D EGO

  B

  W

  R = W

  Rajah 4.2(a): Vessel

  dalam keseimbangan

  statik.

  Rajah 4.2(b): Vessel

  dengan sudut sendeng

  yang kecil.

  dA x

  DD

  E

  E

  M

  W

  R = W

  G

  O

  B B

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  6/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/6

  M ialah titik persilangan untuk garis tujahan ke atas yang baru melalui B

  dengan paksi asal simetri. Titik M dikenali sebagai pusat meta dan kedudukannya

  relatif kepada G yang akan mengawal keseimbangan vessel tersebut. Sekiranya M

  berada di atas G, maka daya yang sama dan bertentangan dengan G dan B,

  akan menghasilkan ganding yang cenderung untuk mengembalikan keseimbangan.

  Sebaliknya, jika M berada di bawah G, vessel tersebut akan sendeng lagi sehingga

  ia terbalik. Jarak GM dipanggil ketinggian pusat meta, untuk kesendengan pada

  satu sudut kecil, ia boleh ditentukan secara analisis mengikut cara berikut.

  Isipadu setiap baji boleh diperoleh dengan mengkamilkan keseluruhan

  permukaan garis air untuk luas-luas unsur yang mendatar dA (Rujuk Rajah 4.2(b))

  didarabkan dengan ketinggian x tan . Oleh itu, momen terhadap paksi pusat

  ialah W tan x2 dA. Tetapi x2 dA @ I adalah momen kedua luas untuk

  permukaan garis air pada paksi memanjang, dan seterusnya dengan mengambil

  momen terhadap paksi pusat bagi daya keapungan, didapati;

  WV x MB sin = W tan I Persamaan 4.1

  dengan V ialah isipadu air yang disesarkan oleh vessel tersebut, MB ialah jejari

  pusat meta dan I adalah momen kedua luas. Oleh sebab adalah terlalu kecil,

  sin tan , maka, jejari pusat meta ialah;

  MB = I Persamaan4.2

  V

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  7/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/7

  Dan ketinggian pusat meta ialah;

  GM = I BG Persamaan 4.3V

  Apabila G berada di bawah B, BG dicampurkan, dalam kes ketinggian

  pusatmeta mesti positif dan keseimbangannya stabil. Darjah kestabilan

  bertambah dengan ketinggian pusatmeta, tetapi jangka masa mengguling juga

  bergantung terutamanya kepada GM dan nilai yang terlalu besar akan cenderung

  untuk menghasilkan penggulingan cepat yang tidak diingini.

  Seperti yang dijangka, ketinggian pusat meta paling penting dalam senibina

  kapal. Apabila kargo bergerak atau balast diangkut, pusat graviti vessel akan

  disesarkan dalam arah yang sama dengan pusat keapungan, keadaan ini

  mengurangkan kestabilan. Tangki-tangki ataupun dinding ruang sebaliknya

  memberi kesan yang bertentangan. Dalam kerja marin kejuruteraan awam,

  pontun biasanya digunakan untuk tujuan mengangkut dan ukur dalam rendaman

  dikawal oleh satu sistem tangki balastair yang direkabentuk dengan teliti.

  Sebuah vessel yang mempunyai dinding membayar di tengah-tengah dan

  membawa cecair yang sama seperti dalam mana ia terapung, ditunjukkan dalam

  Rajah 4.2(c) di bawah. Pengurangan momen balik-asal yang disebabkan perubahan

  kedudukan prisma baji dalam setiap ruang ialah W tan 1 IB dengan IB ialah

  momen kedua luas bagi permukaan bebas dalam ruang vessel pada paksi putaran

  membujur.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  8/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/8

  Maka Persamaan 4.1 (Persamaan Momen) dibetulkan menjadi;

  WV1 x M1B1 sin1 = W tan1 (I 2IB) Persamaan 4.4

  di mana; I= momen kedua luas untuk permukaan garis air pada paksimemanjang.

  IB = momen kedua luas bagi permukaan bebas dalam ruang vesselpada paksi putaran membujur.

  V1 = isipadu sesaran vessel tambah balast.

  Menerusi kiraan hampir seperti tadi,

  M1B1 = I 2IB Persamaan 4.5 V1dan

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  W1

  M1

  G1

  O1

  B1 B1

  W1

  1 1

  Rajah 4.2(c): Vessel dengan ballast.

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  9/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/9

  G1M1 = I 2IB B1G1Persamaan 4.6 V1

  Atau

  1.1 Momen Pemulihan

  Dalam keadaan keseimbangan statik, sedikit anjakan daripada

  kedudukan seimbang menghasilkan momen pemulihan yang menjurus kepada

  keseimbangan semula.

  Momen Pemulihan = Wx= W.GM.sin Persamaan4.7

  Note!

  Apabila M terletak di atas G, maka GM bernilaipositif(+ve).

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  G

  B

  W

  R = W

  x

  W

  R

  M

  G

  B B

  Rajah 4.3(a) : Jasad

  dalam keseimbangan

  statik.

  Rajah 4.3(b) : Jasad dianjak

  dengan sudut danmenghasilkan momen

  pemulihan.

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  10/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/10

  2. Keseimbangan Tak Statik

  Dalam keadaan keseimbangan tak statik, sedikit anjakan menghasilkan

  momen pembalikan menyebabkan jasad tidak lagi kembali kepada kedudukan

  asalnya, bahkan ianya akan terus terbalik.

  Momen Pembalikan = Wx= W.GM.cos(900- ) Persamaan 4.8

  Note!

  Apabila M terletak di bawah G, maka GM bernilai negatif(-ve).

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  GB

  W

  R = W Rajah 4.4(a): Jasad

  dalam keseimbangan

  statik.

  G

  B

  WRajah 4.4(b): Anjakan

  menghasilkan momen

  pembalikan.

  M

  R

  B

  x

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  11/24

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  12/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/12

  4.2.1 Kaedah Menentukan Ketinggian Pusat Meta (GM)

  Terdapat 2 kaedah:-

  Kaedah 1;

  Pertimbangkan suatu jasad yang ditenggelami cecair. Jasad ini tidak

  semesti prismatik seperti dalam Rajah 4.5 di bawah. Persamaan yang akan

  diterbitkan sah juga untuk jasad yang non-prismatik. Apabila anjakan kecil

  berlaku, pusat keapungan B berpindah ke B. Jarak horizontal pergerakan

  ini adalah r. Anjakan pada paksi melalui O, menghasilkan prisma yang timbul

  di kanan dan tenggelam di kiri.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  Rajah 4.5

  M

  O

  G

  B

  B

  F

  F

  W

  FB

  I

  r

  s

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  13/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/13

  Keseimbangan daya;

  F = 0 FB = W

  di mana;

  FB = daya apung

  W = berat jasad

  Ambil momen dari paksi melalui B;

  F I = FB r

  = W r (1)

  Momen dari gandingan F iaitu FI boleh dinilai dengan menganalisis momen

  terhadap satu elemen kecil dalam prisma berkenaan. Katakan elemen ini

  mempunyai luas keratan dA, dan jaraknya dari O adalah x.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  x

  h

  dA

  Rajah 4.6

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  14/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/14

  Isipadu elemen = (dA)(h)= (dA)(x tan )= x dA(untuk yang kecil)

  Daya apung terhadap elemen = (berat tentu)(isipadu elemen)= ( )( x dA)

  Momen daya ini dari O = (daya)(jarak elemen)= ( )( x dA)(x)= ( )( x2 dA)

  FI = ( )( x2 dA)= ( ) ( x2 dA)

  di mana;

  ( x2 dA) = momen luas kedua dari paksi melalui O= Io

  FI = Io (2)

  Masukkan persamaan (2) dalam (1)

  Io = WrIo = ( V)rIo = Vr (3)

  Dari Rajah 4.5,

  r = MB sin = MB (4)

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  15/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/15

  Penyelesaian persamaan (4) dan (3);

  Io = V MB

  MBI

  V

  o

  =

  Ketinggian pusat meta;

  GM = MB GB

  GMI

  VGB

  o=

  Tanda negatif digunakan jika G berada di atas B, dan tanda positif jika G

  berada di bawah B. Momen pemulihan (restoring couple) boleh dikira berdasarkan

  perkaitan berikut;

  M = W (GM) sin Persamaan 4.9

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  16/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/16

  Tentukan ketinggian pusat meta sebuah pontun pengangkut kenderaan bagi

  melintasi sebuah selat yang mempunyai ketumpatan air lautnya 1150 kg/m3.

  Pontun tersebut berukuran 27m panjang, 19m lebar dan setinggi 9m manakala

  berat pontun pula adalah 500 tan metrik.

  Penyelesaian;

  Berat pontun = 500 x 103(9.81)= 4905000 N

  Berat air yang teranjak (tersesar), W = gV= 1150(9.81)(27 * 19 * d)

  Oleh kerana; berat air yang teranjak = berat pontun

  1150(9.81)(27 * 19 * d) = 4905000

  11281.5(513d) = 4905000

  5787409.5d = 4905000

  d = 4905000

  5787409.5

  = 0.85m

  OB = d/2 = 0.425m

  BG = OG OB= 9/2 0.425

  = 4.5 0.425

  = 4.075 m

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  Contoh Permasalahan 4.1

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  17/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/17

  MB = I/V di mana; I = bd312

  = 27 (19

  3

  )12

  = 185193

  12

  = 15432.75 m4

  MB = 15432.75

  436.05

  = 35.392m

  Ketinggian pusat meta, GM

  GM = MB BG

  = 35.392 4.075

  = 31.317 m

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  V = 27 * 19 * d

  = 27 * 19 * 0.85

  = 436.05 m3

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  18/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/18

  Kaedah 2;

  GM boleh juga ditentukan jika sudut simpang tegak yang disebabkan

  oleh pergerakan beban P ke jarak x di atas geladak kapal diukur.

  Momen pembalikan disebabkan oleh beban P = Px

  Jika W = mgialah jumlah berat kapal dan beban P,

  Momen pemulihan = W. GM.

  Untuk keseimbangan;

  Momen pembalikan = momen pemulihan

  W. GM. = P

  GM = PW Persamaan 4.10

  Pembalikan pusat meta ialah apabila nilai 0

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  M

  GG

  W

  x

  P P

  Rajah 4.7 : Penentuan tinggi pusat meta

  menggunakan kaedah 2.

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  19/24

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  20/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT4/ 20

  SILA UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM MENERUSKAN INPUT

  SELANJUTNYA!

  SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA HELAIAN MAKLUMBALAS

  DI HALAMAN BERIKUTNYA.

  4a.1 Kiub kayu berukuran 0.4m terapung di dalam air seperti dalam gambarajahdi bawah. Ketumpatan bandingan kayu ialah 0.60. Tentukan kedalaman

  tenggelam,d, kiub ini.

  Rajah 4.6 : Jasad terapung dengan kedalaman,d.

  4a.2 Berat sebuah baj (pontun) ialah 50 tan metrik. Saiz atau dimensi baj

  adalah 6m lebar, 15m panjang dan 2.4m tinggi. Berapakah drafnya

  (kedalaman tenggelam) apabila baj ini dimuatkan dengan 130 x 10

  3

  kg batukelikir. Baj berada di dalam laut dengan ketumpatan bandingannya adalah

  1.025.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  Aktiviti 4a

  d

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  21/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT 4/21

  4a.3 Sebuah pontun segiempat digunakan untuk mengangkut biji-bijian pertanian

  melalui sungai. Lebar dan panjang pontun masing-masing adalah 8.5m dan

  27.4m. Tanpa muatan, drafnya (kedalaman tenggelam) 1.5m. Dengan muatan

  biji-bijian ini, drafnya ialah 2.1m. Tentukan;

  i. Berat pontun tanpa muatan.

  ii. Berat biji-bijian.

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  22/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT4/ 22

  4a.1 d = 0.24 m

  4a.2 d = 1.95 m

  4a.3 i. Berat(pontun) = 3400 kN

  ii. Berat(bijian) = 1400 kN

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  Maklumbalas

  Aktiviti 4a

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  23/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT4/ 23

  Soalan:

  Sebuah baj mempunyai dimensi 3m tinggi, 10m panjang dan 4m lebar.

  Garis air baj (water line) ialah pada kedalaman 2.7m dari dasar baj.

  a. Tentukan berat maksimum muatan yang dibenarkan

  (supaya tidak tenggelam melebihi garis airnya).

  b. Kira ketinggian pusat meta ketika muatan maksimum.

  Pusat graviti G tidak berubah, iaitu di lokasi dari ketinggiannya.

  c. Kira momen pemulihan apabila sudut senget adalah 7o.

  Data-data:

  Graviti tentu ( band.) baj = 0.9

  Graviti tentu ( band.) air = 1.09

  Berat tentu air pada 4o C = 9810 N/m3

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.Jaafar Che Rogayah Bt. Desa

  Hayazi Bt. Hanafi

  Penilaian

  Kendiri

 • 8/6/2019 Unit 4 ( KESTABILAN JASAD TENGGELAM DAN SEPARUH TENGGELAM )

  24/24

  KESTABILAN JASAD TENGGELAM C4009/UNIT4/ 24

  Jawapan:

  a. Berat maksimum, Wm = 97 kN

  b. Ketinggian pusat meta, GM = 0.349mc. Momen pemulihan = 49 kNm

  Jabatan Kejuruteraan Awam Ezany B.

  MaklumbalasPenilaian Kendiri