Click here to load reader

Unges madvaner Tillid Til mad - · PDF file Perspektiv nr. 2 december 2011 3 Unges madvaner i norden Anne og Johan, 15 år, spiser kun ham-burgere, kebab og søde sager, drikker sodavand

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Unges madvaner Tillid Til mad - · PDF file Perspektiv nr. 2 december 2011 3 Unges madvaner i...

TidsskrifT om sukker og ernring nr. 2 december 2011

Unges madvaner

Tillid Til mad

2 Perspektiv nr. 2 december 2011

n Perspektiv, tidsskrift om sukker og ernring, 24. rgang, nr. 2 december 2011. n ISSN: 0906-5253. Oplag: 10.000 i Danmark, 26.000 i Sverige. n Udgives af: Nordic Sugar A/S, Langebrogade 1, 1014 Kbenhavn K. n Redaktion: Marketing Manager Angela Everbck (ansvh.), Product Specialist Kyllikki Kilpi, Nutrition Communication Manager Anne-Mette Nielsen, Nordic Sugar, Mannov. n Grafisk produktion: Katrine Boelsgaard n Fotos: Christina Bull n Tryk: Punkt & Pixel AB n Debatindlg, artikler og kommentarer kan indsendes til Nordic Sugar. Redaktionen ptager sig dog ikke ansvaret for uopfordret indsendt materiale. Synspunkter fremfrt i Perspektiv er forfatternes og deles ikke ndvendigvis af udgiver og redaktion. Eftertryk og citater er tilladt med kildeangivelse. Uddrag fra artikler m dog kun anvendes og mangfoldiggres med redaktionens godkendelse.

E-mail: [email protected]ar.com. Besg ogs vores hjemmeside: www.perspektiv.nu.

Unges madvaner i Norden

Den megen information og de mange tiltag med bespisning i skolerne har ikke haft den forventede effekt p de unges mad-vaner. Indflydelse fra mange andre sider, ikke mindst fra kamme- raterne, har meget stor betydning.

Af Gsta Samuelson, brne- og ungdomslge, professor emeritus i klinisk ernringsfysiologi, Institut for Medicinsk Videnskab, Klinisk Fysiologi, Uppsala Universitet. 3

Fremtidens madvaner en udfordring!Mltidet br vre det sociale element, der samler familien og er med til at sikre gode madvaner, men den gede tid foran skrmen trkker i modsat retning. Vi skal fremover ikke give rd til voksne, men mde de unge, hvor de er ogs p de sociale medier.

Af Karen Nsager, seniorkonsulent, Mannov, Kbenhavn. 7

Tillid til mad en varm kartoffel

Generelt er der stigende tillid til, at vores mad er sikker og ikke gr os syge. Men der er udbredt skepsis i Norden over for isr tilstningsstoffer og E-numre, ligesom en del fortsat svrger til det nationale og det nre. Bde myndigheder og industri har en stor og svr informationsopgave foran sig.

Af Karin Christofferson, journalist, Mannov, Malm. 11

Perspektiv nr. 2 december 2011 3

Unges madvaner i norden

Anne og Johan, 15 r, spiser kun ham-burgere, kebab og sde sager, drikker sodavand hver dag og har ingen faste mltider. Er det sdan, det er? Nej, men alle udsttes dagligt for reklamer for fastfood og drikke i blade, radio og p tv, hvilket gr, at disse produkter bliver stadig mere almindelige i de unges energiindtag. Big Meal og reklamer for sodavand, hvor der lokkes med tag 3 betal for 2 er forr-deriske, ligesom vgge med slik i ls vgt i fdevarebutikkerne er det. Unge er under konstant indflydelse fra mange sider, ikke mindst fra deres kammerater, og de nsker at frigre sig fra forldrenes vaner. De unge er i den situation meget modtagelige for reklamer for nye produkter, der indgr som led i, hvordan livet skal leves netop nu. Samtidig ved vi fra undersgelser allerede fra begyndelsen af 1970erne1, at isr forldrenes uddannelse har betydning for brns madvaner, om de har faste mltider og deres valg af snacks.

Endvidere pvirker forhold i hjem og skole de unges indstilling til fysisk aktivitet, tandsundhed samt brug af tobak og alkohol. Denne sammenhng er pvist i mange undersgelser1-5. Denne oversigtsartikel har ingen ambi-tion om at vre fuldstndig, men vil fremhve en rkke relevante under-sgelser, hvor selektion og bortfald er dokumenteret, og hvor den samme metodik er anvendt ved sammenlig-ning over tid.

En undersgelse fra 2003 foretaget af den svenske fdevarestyrelse, Stat-ens Livsmedelsverk, hvori der deltog brnehaveklassebrn og skolebrn fra hele Sverige, viste et forbrugsmn-ster, hvor indtaget af sukkerholdige produkter, og frem for alt drikke, var omfattende6. Brnene spiste 160 gram

slik om ugen. Indholdet af sakkarose og monosakkarider stod for 13-15 % af det daglige energiindtag. Brnene drak i gennemsnit 200 ml sodavand/saft, mens 10 % drak 500 ml eller mere dagligt. I princippet adskiller madva-nerne hos brn i disse aldersgrupper sig ikke mellem de nordiske lande. Det kan vre vrdifuldt at have disse undersgelser af yngre brn in mente, nr man diskuterer unges vaner.

Unges morgenmad

Undersgelser blandt unge i de nord-iske lande2, 3, 4, 5, 9, 10 viser, at unge, sr-ligt piger, ofte springer morgenmaden over. Af de 15-rige unge i Storstock-holm (COMPASS-undersgelsen), som sprang morgenmaden over, var 11,2 % af pigerne og 14,5 % af drengene i 2003 overvgtige, og henholdsvis 3,3 % og 3,7 % var fede.

Det var mere almindeligt at springe morgenmaden over blandt dem, som havde en lavtuddannet mor4, mens piger med hjtuddannede forldre oftere valgte frugt/grntsager. Disse vaner er forstrket blandt unge i Sverige iflge en rapport fra Statens

Folkhlsoinstitut (Sundhedsstyrelsen), som forventes offentliggjort om kort tid.

En anden undersgelse blandt 7.600 15-rige i Vestsverige foretaget af Hglund og medarbejdere2 fandt, at 80 % af drengene, som ikke rg, dagligt spiste morgenmad, i forhold til 60 % af dem, som rg. De tilsvarende tal for pigerne var henholdsvis 75 % og 40 %. En skolebaseret undersgelse fra Norge blandt 15-16-rige unge viste, at unge med drligt stillede forldre oftere sprang morgenmaden over og var mere stillesiddende (tv/video) forhold, der hang sammen med overvgt/fedme7.

Er morgenmaden mttende, mind-skes risikoen for smspisning om formiddagen. I en del skoler har man

Mad, mltidsmnstre

og den nye teknologiske

verden hnger ulseligt

sammen hos de unge.

Unge spiser kun fast-

food, sde sager, drik-

ker sodavand hver dag

og har ingen faste

mltider. Er det sdan,

det er? Nej, men alle

udsttes dagligt for

reklamer for fastfood

og drikke i blade,

radio og p tv, hvilket

gr, at disse produk-

ter bliver stadig mere

almindelige i de unges

energiindtag.

Gsta Samuelson, brne- og ungelge, professor emeritus i klinisk ernringsfysiologi, Institut for Medicinsk Videnskab, Klinisk Fysiologi, Uppsala Universitet.

Trods madordninger

og kantinemuligheder

vlger mange unge

andre og mindre hen-

sigtsmssige mltider.

Perspektiv nr. 2 december 2011 5

med succes prvet at servere morgen-mad til de elever, som mder op uden at have spist noget hjemmefra. Det er godt, men er samtidig et konomisk sprgsml. Nogenlunde faste mltider i dagens lb er en mde at mindske risikoen for lkkersult efter ener-girige produkter, som kan medfre et energioverskud og dermed risiko for overvgt og fedme.

Unges frokost

Bde i Sverige og Finland serveres der gratis skolefrokost til eleverne. En svensk undersgelse blandt 15-rige i Uppsala og Trollhttan, som er to omrder, hvor de sociokonomiske forhold er forskellige8, viste, at mange 15-16-rige ofte ikke spiste det, der blev serveret til skolefrokosten. Figur 1 viser, hvordan 15-riges energiindtag i en svensk undersgelse fordeler sig i lbet af ugens dage, og figur 2 hvordan

det fordeler sig lrdag-sndag. En undersgelse fra Gteborg3 kom til den samme konklusion. Man sprang skolefrokosten over og spiste i stedet smrrebrd, mlk/yoghurt med corn-flakes, snacks eller sde sager og drak sodavand. Stort set samme resultat er pvist fra andre dele af Sverige4, 9.

Nogle skoler har alternative retter til skolefrokosten, hvilket er godt, men dette glder langt fra alle. I Gteborg Adolescence Study3 fandt man, at uregelmssige mltidsvaner medfrte et ringere nringsindhold i det, som de unge spiste, samt at det hang sammen med en usund livsstil. Mnstret gr igen i en aktuel finsk undersgelse af 14-rige10. Et lavt indtag af frugt og grnt og et hjt indtag af sukkerrige drikke og snacks var almindeligt, men mange drak ogs mlk.

I Norge og Danmark har man en anden form for frokost i skolen. De unge tager en madpakke med hjemmefra, oftest smrrebrd. Mlk og grntsager/frugt kan kbes p skolen. Ernringsms-sigt er det svrt at sige, hvad der er bedst, men hvis de unge spiser den frokost, der serveres p skolen, hvilket dog ikke altid er tilfldet, er det et godt alternativ. Unges aftensmad

Tidligere undersgelser blandt 18-rige norske unge5 har vist, at unge dagligt spiser aftensmad i hjemmet. Det kan dog have ndret sig i takt med, at skole og samfund har ndret sig. I en aktuel finsk undersgelse af Hoppu et al10 spiste omkring 80 % af drengene og omkring 70 % af pigerne dagligt aftensmad (varm mad), men mindre end halvdelen spiste den sammen med familien. Ogs i andre nordiske

Figur 2

Weekender %

35

30

25

20

15

10

5

0

morgenmad Frokost aftensmad mellemmltid snacks

drenge Piger Kilde: Reference 8 (Samuelson et al.)

Figur 1 svenske 15-rige. Procentuel fordeling af dagligt energiindtag fra morgen-mad, frokost, aftensmad, mellemmltider og snacks mellem mltiderne p hverdage (figur 1) og i weekender (figur 2).

Hverdage %

30

25

20

15

10

5

0

morgenmad Frokost aftensmad mellemmltid snacks

drenge Piger Kilde: Reference 8 (Samuelson et al.)

6 Perspektiv nr. 2 december 2011

lande spiser de unge oftest aftensmad hjemme, men kun omkring 20-50 % spiser den sammen med familien. Det afhnger af, hvilke aktiviteter, der ven-ter efter skoletids ophr og familiens vrige tider.

Unges forbrug af snacks og smspisning mellem mltiderne

Som det allerede er fremget, er smspisning mellem mltiderne al-mindeligt hos unge i de