Click here to load reader

Ujian Bengkok & Kelar Patah

  • View
    2.585

  • Download
    60

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teknologi kimpalan. ujian musnah

Text of Ujian Bengkok & Kelar Patah

TAJUK : PERALATAN DAN PENGUJIAN UJIAN BENGKOK DAN KELAR PATAH

KOLEJ VOKASIONAL SUNGAI PETANI 1

TEKNOLOGI KIMPALAN

CMWT 207 QUALITY CONTROL / INSPECTION 1

TAJUK : PERALATAN DAN PENGUJIAN UJIAN BENGKOK DAN KELAR PATAHAda berbagai -bagai jenis dan cara pemeriksaan dan pengujian untuk menentukan kekuatan ,kekerasan dan sifat kerja kimpalan. Kebanyakan cara ini memerlukan penggunaan alat kelengkapan khas yang dikendalikan oleh pekerja mahir.Ada juga cara yang mudah saperti cara ujian bengkokan yang dibuat dengan menggunakan tukul. Ujian ini boleh dijalankan oleh pelatih dengan mudah .Cara menguji dan memeriksa kerja kerja kimpalan boleh di bahagikan kepada tiga kumpulan besar : (I) memeriksa kerja kimpalan dengan cara melihat,

(ii) menguji kerja kimpalan dengan membuat ujian pemusnah,dan

(iii) menguji kerja kimpalan dengan membuat ujian tanpa musnah.

Menguji kerja kimpalan dengan membuat ujian pemusnah

Ujian ini melibatkan ujian yang memusnahkan kerja kimpalan yang dibuat. Ujian ini dibuat terhadap contoh daripada sebahagian kimpalan yang telah siap dibuat. Sifat mekanik dan kimia logam akan dapat diketahui.

Jenis ujian yang tergolong ke dalam ujian jenis ini ialah :

(I) Ujian bengkokan;

(ii) Ujian hentaman;

(iii) Ujian rengangan;

(iv) Ujian patahan takik;

(v) Ujian kekerasan;

(vi) Ujian punaran.

Ujian Bengkokan

Ujian ini boleh dilakukan untuk mengetahui sifat kimpalan termasuklah sifat kemuluran, penembusan kimpalan ,kekuatan regangan dan keleburan logam. Ujian ini dapat dilakukan dengan mudah .

Dibawah adalah contoh kimpalan itu telah pun diuji dengan menggunakan ujian bengkokan.

Dua jenis ujian bengkokan asas ialah :

(a) Ujian bengkokan berpanduan

- Ujian bengkokan muka kimpalan;

- Ujian bengkokan punca kimpalan

(b) Ujian bengkokan bebas

Semua ujian bengkokan berpaduan dijalankan pada jigs khas. Permukaan contoh sesuatu kimpalan yang hendak diuji dicanai supaya licin. Semua pengukuhan pada permukaan kumai hendaklah di buang. Kemudianm contoh ini diletakan pada cetak penyokong dan contoh itu dibengkokan dengan menggunakan pelocok sehingga membentuk bengkokan yang berbentuk U.

Sekiranya kita menjalankan ujian bengkokan muka kimpalan , maka contoh sambungan hendaklah diletak pada cetak penyokong dengan muka kimpalan berada dibawah. Jika kita menjalankan ujian bengkokan punca kimpalan, maka punca kimpalan berada dibawah. Tujuan ujian bengkokan punca ialah untuk menentukan darjah penembusan kimpalan. Tujuan ujian bengkokan muka kimpalan pula ialah untuk menentukan sifat kimpalan termasuklah jumlah keliangan, keleburan, keselitan terak dan keretakan. Kimpalan yang kecacatanya melebihi 4 mm biasanya dianggap sebagai kimpalan yang tidak baik.

Ujian bengkokan bebas pula dilakukan untuk menguji kemuluran logam kimpalan. Ia boleh dijalankanpada sebarang jenis mesin yang sesuai atau pada ragum bangku yang boleh menahan daya mampatan yang kuat.

Peratus pemanjangan didapati dengan cara berikut:

(i)Ukur jarak diantara garis yang dibuat selepas contoh tadi dibengkokan. Tandakan jarak itu sebagai y ;

(ii) Cari perbedaan diantara y dengan x ;

(ii) Bahagi perbedaan y dengan x ini dengan x ;

(iii) = y - x

x

(iv) Darabkan y - x dengan 100

x

y - x

= ______ X 100

x

Lihat gambarajah di bawah ini:

Gambarajah diatas ini menunjukan sebuah jigs yang sedang digunakan untuk membuat ujian bengkokan berpaduan.

Peratus pemanjangan mestilah lebih daripada 15% jika tidak kimpalan itu dikira sebagai gagal menjalani ujian bengkokan bebas. Disamping itu contoh kimpalan yang diuji itu mestilah tidak mengalami keretakan yang lebar lebih dari 2mm.

Dibawah ini adalah mesin ujian bengkokan dimana menunjukan cara untuk membina dan bagaimana ujian ini dilakukan keatas kepingan dari berbagai jenis bahan dan minimum kekuatan takat alah serta berbagai ketebalan nya.

Ujian Patah takik

Ujian Patah Takik dijalankan untuk mengetahui keleburan, keliangan , dan juga keselitan sangga dalam kimpalan. Contoh kimpalan yang akan diuji dipotong kepada saiz tertentu dan pada kedua-dua hujung kimpalan dibuat lurah dengan mengunakan gergaji besi.Dalam lurah ini adalah kira -kira 8 mm hingga 12mm dan dibuat ditengah-tengah logam kimpalan.

Logam ini diletakan pada keadaan tegak dengan kedua-dua hujungnya bersangga. Dengan menggunakan tukul yang beasr , logam ini diketuk dibahagian yang berlurah itu sehingga patah ( lihat gambarajah dibawah ini) . Patahan itu dan diteliti samada terdapat keliangan atau kecacatan lain.

KEGUNAAN KEDUA-DUA UJIAN INI

Kegunaan ujian jenis ini amat perlu diketahui mahupun dilakukan bagi mana mana juru kimpal supaya dapat mengetahui akan tahap dan kemahiran seseorang jurukimpal. Ini juga adlah salh satu jenis ujian yang murah dan cepat mendapat keputusan .

SOALAN

1) Sila huraikan tiga jenis kumpulan besar dalam kerja memeriksa kerja-kerja kimpalan

2) Apakah yang dapat di kenalpasti jenis kecacatan pada ujian bengkokan . Sila namakan tiga

daripadanya

...................... ...................... .........................3) Dalam ujian patahan takik berapakah dalam lurah takik dibuat ,

a) 6mm b) 10mm

c) 8mm d) 8 - 12 mm

TAJUK : UJIAN LENTUR (BEND TEST) DAN UJIAN KELAR PATAH.

TUJUAN :

Merupakan salah satu ujian yang terdapat dalam satu ujian musnah ( Destructive test )yang mana ujian ini akan membuktikan keupayaan pengimpal bagi melihat kecacatan logam kimpal.

PENERANGAN :

UJIAN MELENTUR :

Ujian melentur ,melintang dan membujur.

Ujian ini menentukan kekuatan logam kimpalan,simpanan dan zon terkesan haba juga menentukan kemuluran zon kimpalan. Bentuk dan dimensi sample uji untuk ujian lenturan melintang ditunjukan pada rajah 20.7 dan rajah 20.8 pula menunjukkan bentuk dan sample uji untuk ujian lentur membujur. Lebar sample tidak boleh kurang daripada 1.5a dengan nilaian minima 20mm. Terdapat dua kaedah ujian melentur ia itu :-

a) Ujian lentur dengan menggunakan pembentuk.

b) Ujian lentur dengan menggunakan penggelek.

Bagi ujian melentur dengan mengunakan pembentuk , sample dilentur dengan mengunakan pergerakan pembentuk yang berdiameter D. Bahagian sample yang hendak di tegangkan dan sudut lenturan bergantung kepada arahan borang permohonan ( lihat Rajah 1 dan rajah 2 )

Rajah 1 Cara menguji sample uji untuk ujian lenturan melintang

Rajah 2 Cara menguji sample uji untuk ujian lenturan membujur

Rajah 3 Ujian melentur dengan menggunakn penggelek

Bagi ujian melentur dengan mengunakan penggelek pula , satu hujungnya dilampirkan dengan kukuh pada kelengkapan ujian yang mempunyai dua penggelek selari (lihat Rajah 3 ). Dengan memutarkan sample penggelek luar , sampel ujian dilenturkan. Sudut lenturannya juga bergantung kepada arahan borang permohonan.

Lapuran ujian ini termasuk maklumat tentang sudut lenturan , kaedah yang digunakan pemanjangan dan arahan lenturan. Retakkan yang terjadi tidak boleh melebihi 1.5mm secara bersententang dan 3mm secara melintang.

Ujian Bengkokkan : -

Ujian ini boleh dilakukan untuk mengetahui sifat kimpalan termasuklah sifat kemuluran, penembusan kimpalan, kekuatan regangan dan keleburan logam. Ujian ini dapat dilakukan dengan mudah ( lihat rajah 3). Contoh kimpalan itu telah pun diuji dengan menggunakan ujian bengkokan.

Dua jenis ujian bengkokan asas ialah:-

a) Ujian bengkokan berpanduan

a. Ujian bengkokan muka kimpalan.

b. Ujian bengkokan punca kimpalan.

b) Ujian bengkokan bebas :-

Semua ujian bengkokan berpanduan dijalankan pada sebuah jig khas. Permukaan contoh sesuatu kimpalan yang hendak diuji dicanai supaya licin. Semua pengukuhan pada permukaan kumai hendaklah dibuang. Contoh kimpal ini diletakkan pada cetak penyokong dan contoh itu dibengkokan dengan mengunakan pelocok sehingga membentuk U * lihat gambarajah 5. Sekiranya kita menjalankan ujian bengkokan muka kimpal , maka contoh sambungan kimpalan hendaklahlah diletakan pada cetak penyokong dengan muka kimpalan berada di bawah.

Tujuan ujian bengkokan punca kimpalan ialah untuk menentukan darjah penembusan kimpalan , sifat termasuklah jumlah kelingan , keleburan , keselitan terak dan keretakan.Kimpaln yang kecacatanya melebih 4mm biasanya dianggap sebagai tidak baik. Ujian bengkokan bebas pula ldilakukan untuk menguji kemuluran logam kimpalan. Ia boleh dijalankan padasebarang jenis mesin yang sesuai pada ragum bangku yang boleh menahan daya mampatan yang kuat.

Contoh kimpalan yang yang hendak ujian mestilah dimesin supaya perrmukaanya bersih dan pengukuhan kimpalanya terhapus . Mula mula tandakan garis yang jaraknya 2mm dari tepi kimpal bagi permukaan yang hendak dimesin itu. Jarak kedua dua garisan itu dinamakan X sebagai rujukan ( lihat gambarajah 4 ). Jarak ini diukur dan dicacatkan ukuranya. Kemudian bengkokan contoh itu pada 30 darjah , mestilah dibuat disepanjang bahagian tengah kimpal. Bengkokkan contoh itu sehingga terjadi keretan yang lebih daripada 2mm.

Peratus pemanjangan didapati dengan cara berikut :-

a) Ukur jarak diantara garis yang dibuat selepas contoh tadi