28
RBR. VRSTA UGOVORA DATUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A IZNOS S PDV-OM RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠENJA PLAĆANJE IZ PRORAČUNA JEDINICE (DA ili NE) DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE 1. UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA 2. UGOVOR O DJELU 02.01.2013. 2,200.00 3,678.94 6 mjeseci IRENA ŠVERKO mjesečno DA 3. UGOVOR O DJELU 02.01.2013. 1,200.00 2,006.68 6 mjeseci ZORA ŠVERKO mjesečno DA 4. UGOVOR O SUFINANCIR ANJU CIJENE UMJETNOG OSJEMENJA VANJA KRAVA I JUNICA U 2013. GODINI 07.01.2013. 1 godina VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. BUZET mjesečno DA 5. UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGA CERTIFICIRA NJA 14.01.2013. na neodređeno vrijeme FINANCIJSKA AGENCIJA mjesečno DA STANJE NA DAN: 31.12.2016.

UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

RBR.

VRSTA

UGOVORA

DATUM

SKLAPANJA

IZNOS BEZ

PDV-A

IZNOS S

PDV-OM

RAZDOBLJE NA

KOJE JE

SKLOPLJEN

SUBJEKT S

KOJIM JE

SKLOPLJEN

DATUM

IZVRŠENJA

PLAĆANJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

(DA ili NE)

DRUGI IZVOR

FINANCIRANJA,

AKO NIJE

PRORAČUN

JEDINICE

1.

UGOVOR O

PRODAJI

ROBE 01.01.2013. 1 godina

E&D TRADE

d.o.o. BUZET

po

ispostavljenim

računima DA

2.

UGOVOR O

DJELU 02.01.2013. 2,200.00 3,678.94 6 mjeseci IRENA ŠVERKO mjesečno DA

3.

UGOVOR O

DJELU 02.01.2013. 1,200.00 2,006.68 6 mjeseci ZORA ŠVERKO mjesečno DA

4.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU CIJENE

UMJETNOG

OSJEMENJA

VANJA

KRAVA I

JUNICA U

2013. GODINI 07.01.2013. 1 godina

VETERINARSKA

AMBULANTA

d.o.o. BUZET mjesečno DA

5.

UGOVOR O

OBAVLJANJU

USLUGA

CERTIFICIRA

NJA 14.01.2013.

na neodređeno

vrijeme

FINANCIJSKA

AGENCIJA mjesečno DA

STANJE NA DAN: 31.12.2016.

Page 2: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

6.

UGOVOR O

IZDAVANJU

KNJIGE

ZBORNIK

OPĆINE

LANIŠĆE

2012. (knjiga

šesta) 15.01.2013. 16,627.50 17,458.88

15.01.-

30.06.2013.

JOSIP

TURČINOVIĆ

d.o.o. PAZIN 27.11.2013. DA

7.

UGOVOR O

PRIJENOSU

PRAVA

VLASNIŠTVA 28.01.2013. trajno

STANKO

BUŽDON,

LANIŠĆE NE

8.

UGOVOR O

PRIJENOSU

PRAVA

VLASNIŠTVA 28.01.2013. trajno

ANTE I ZDENKA

TASLAK ,

RIJEKA NE

9.

UGOVOR O

DJELU 01.02.2013. 3,652.16 6,086.95

01.01.-

31.12.2013.

SANJA RUPENA,

BUZET

jednom

godišnje, u

prosincu DA

10.

UGOVOR O

DJELU 01.02.2013. 4,173.90 6,956.52

01.01.-

31.12.2013.

GORANKA

ČRNAC, BUZET

jednom

godišnje, u

prosincu DA

Page 3: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

11.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"DNEVNI

BORAVAK I

POMOĆ U

KUĆI

STARIJIM

OSOBAMA"

ZA

PODRUČJE

OPĆINE

LANIŠĆE ZA

2013.

GODINU 31.01.2013. 65,000.00

01.01.-

31.12.2013. GRAD BUZET

u tri obroka -

30.04.2013.,

31.08.2013.,

15.12.2013. DA

12.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU

PROJEKTA

DISLOCIRANI

DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE 08.02.2013. 40,000.00

01.01.-

31.12.2013.

ISTARSKA

ŽUPANIJA

u dva obroka-

24.04.,

22.11.2013. NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

13. UGOVOR 06.03.2013. 2,000.00

01.06.-

31.10.2013.

JAVNA

USTANOVA

PARK PRIRODE

UČKA" 02.07.2013. DA

14.

UGOVOR O

POSLOVNO

TEHNIČKOJ

SURADNJI 18.03.2013. 350 437.5

01.01.-

31.12.2013.

ULISYS

d.o.o.PULA mjesečno DA

Page 4: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

15.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 21.03.2013. 1,775.00 2,000.00 05.04.2013.

GLAZBENI

UMJETNIK

DANILO

MAJCAN, BUZET 24.04.2013. DA

16.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU HITNE

MEDICINSKE

POMOĆI

IZNAD

STANDARDA

TIJEKOM

2013. 10.05.2013. 4,105.86

01.01.-

31.12.2013.

ZAVOD ZA

HITNU

MEDICINSKU

POMOĆ

ISTARSKE

ŽUPANIJE

u dva obroka-

30.06.,

30.09.2013. DA

17.

UGOVOR O

SURADNJI

NA

SREĐIVANJU

I OBRADI

ARHIVSKOG

GRADIVA 04.04.2013. 10,000.00 2,500.00

na određeno

vrijeme

ARCHEON ARS

d.o.o., PIĆAN 30.09.2014. DA

18.

UGOVOR O

IZDAVANJU

KNJIGE

HRVATSKA

PUČKA

ŠKOLA U

LANIŠĆU 15.04.2013. 11,412.00 11,982.60

15.04.-

30.06.2013.

JOSIP

TURČINOVIĆ

d.o.o. PAZIN 24.12.2013. DA

19.

UGOVOR O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

ISTARSKE

ŽUPANIJE 03.05.2013. 10,000.00

01.01.-

31.12.2013.

ISTARSKA

ŽUPANIJA 29.11.2013. NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

Page 5: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

20.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 09.06.2013. 5,500.00 6,197.18 09.06.2013.

GRUPA

MAESTRAL 15.06.2013. DA

21.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA

KOŠNJE

TRAVE NA

PODRUČJU

OPĆINE

LANIŠĆE 15.06.2013. 2,592.00 3,240.00

do završetka

radova

TORKOLO-

PRODAN,

BUZET 30.09.2013. DA

22.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA

KOŠNJE

TRAVE NA

PDORUČJU

OPĆINE

LANIŠĆE-

CESTA

VODICE-

GOLAC 15.06.2013. 7,632.00 9,540.00

do završetka

radova

TORKOLO-

PRODAN,

BUZET 28.08.2013. DA

23.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 28.06.2013. 2,218.75 2,500.00 28.06.2013.

GRUPA

NEVERIN,

JURDANI 26.07.2013. DA

24.

UGOVOR O

IZRADI

PROJEKTA

UKUPNOG

RAZVOJA 01.07.2013. 22,000.00 27,500.00

do izrade

Projekta

JAIĆ

CONSULTING

d.o.o.

u tri obroka-

12.08.2013. DA

25.

UGOVOR O

DJELU 01.07.2013. 1,200.00 2,006.68

01.07.-

31.12.2013.

ZORA ŠVERKO,

LANIŠĆE mjesečno DA

Page 6: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

26.

UGOVOR O

DJELU 01.07.2013. 2,200.00 3,678.94

01.07.-

30.09.2013.

IRENA ŠVERKO,

LANIŠĆE mjesečno DA

27.

UGOVOR O

DJELU 04.11.2013. 600 1,003.35

01.11.-

01.06.2013.

IRENA MIKAC,

BREST mjesečno DA

28.

UGOVOR O

DJELU 02.01.2014. 1,200.00 2,006.68

01.01.-

30.06.2014.

ZORA ŠVERKO,

LANIŠĆE mjesečno DA

29.

UGOVOR O

PRODAJI

ROBE 02.01.2014.

01.01-

31.12.2014.

E&D TRADE

d.o.o. BUZET

po

ispostavljenim

računima DA

30.

UGOVOR O

POSLOVNO

TEHNIČKOJ

SURADNJI 02.01.2014. 350.00 437.50

01.01.-

31.12.2014.

ULISYS d.o.o.

PULA mjesečno DA

31.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU CIJENE

UMJETNOG

OSJEMENJA

VANJA

KRAVA I

JUNICA U

2014. GODINI 07.01.2014.

01.01.-

31.12.2014.

VETERINARSKA

AMBULANTA

d.o.o. BUZET mjesečno DA

32.

UGOVOR O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

ISTARSKE

ŽUPANIJE 06.02.2014. 10,000.00

01.01.-

31.12.2014.

ISTARSKA

ŽUPANIJA 25.05.2014. NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

33. UGOVOR 26.02.2014. 2,000.00

01.06.-

31.10.2014.

JAVNA

USTANOVA

PARK PRIRODE

UČKA" 31.03.2014. DA

34.

UGOVOR O

DJELU 02.01.2014. 5,000.00 8,474.59

do završetka

radova RITA DRANDIĆ 27.05.2014. DA

Page 7: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

35.

UGOVOR O

DJELU 02.01.2014. 5,000.00 8,474.59

do završetka

radova

MARTINA

TROŠT 27.05.2014. DA

36.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"DNEVNI

BORAVAK I

POMOĆ U

KUĆI

STARIJIM

OSOBAMA"

ZA

PODRUČJE

OPĆINE

LANIŠĆE ZA

2014.

GODINU 05.03.2014. 21,700.00

01.01.-

30.04.2014. GRAD BUZET 30.04.2014. DA

37.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU

RADOVA NA

IZGRADNJI

VODOVODN

OG

OGRANKA

"PODGAĆE" 06.03.2014. 800,000.00 1.000.000,00

do završetka

radova

ISTARSKI

VODOVOD d.o.o. NE

ISTARSKI

VODOVOD

d.o.o.

38.

UGOVOR O

DJELU 10.03.2014. 350.00 583.33 21.03.2014.

MARINA

BLAŽEVIĆ 20.05.2014. DA

Page 8: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

39.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU

PROJEKTA

DISLOCIRANI

DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE 24.03.2014. 40,776.00

01.01-

31.12.2014.

ISTARSKA

ŽUPANIJA

u dva obroka:

30.06.2014.,

20.12.2014. DA

ISTARSKA

ŽUPANIJA

40.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"DISLOCIRAN

I DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE" ZA

2014.

GODINU 04.04.2014. 24,900.00

01.01.-

31.12.2014.

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET mjesečno DA

ISTARSKA

ŽUPANIJA

41.

UGOVOR

BR.04-312-14

O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

MINISTARST

VA 07.04.2014. 4,000.00

REPUBLIKA

HRVATSKA,

MINISTARSTVO

KULTURE 04.06.2014. NE

MINISTARSTVO

KULTURE

Page 9: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

42.

UGOVOR

BR.14001 O

LICENCIRANJ

U I

ODRŽAVANJ

U

INFORMACIJ

SKOG

SUSTAVA

"MUNICIPALS

OFT" I

DODATAK 1.

UGOVORU

BROJ 14001

O

LICENCIRANJ

U I

ODRŽAVANJ

U

INFORMACIJ

SKOG

SUSTAVA 02.05.2014. 24,782.00 1 GODINA

PRORAČUNSKA

INFORMATIKA

ISTRA J.D.O.O. mjesečno DA

43.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"POMOĆ U

KUĆI-

LANIŠĆE" OD

01.05.-

31.07.2014. 09.05.2014. 21,700.00

01.05.-

31.07.2014.

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET svibanj 2014. DA

44.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 14.05.2014. 1,331.25 1,500.00 15.05.2014. IVANA MAJCAN 15.05.2014. DA

Page 10: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

45.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 14.05.2014. 2,218.75 2,500.00 15.05.2014. DANILO MAJCAN 15.05.2014. DA

46.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU HITNE

MEDICINSKE

POMOĆI

IZNAD

STANDARDA

TIJEKOM

2014. 26.05.2014. 4,763.00 1 godina

ISTARSKI

DOMOVI

ZDRAVLJA

u dva obroka:

30.06.2014.,

30.09.2014. DA

47.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU BR.05-

F-I-0131/14-

18 PORLZ120 15.05.2014. 472,000.00 590,000.00 do 31.03.2015.

MINISTARSTVO

REGIONALNOG

A RAZVOJA I

FONDOVA

EUROPSKE

UNIJE

po

ispostavljenim

situacijama DA

MINISTARSTVO

REGIONALNOG

A RAZVOJA I

FONDOVA

EUROPSKE

UNIJE

48.

UGOVOR O

AUTORSKOM

DJELU 20.05.2014. 1,000.00 24.05.2014.

VLADIMIR

PERNIĆ 24.05.2014. DA

49.

UGOVOR O

SANACIJI

KLIZIŠTA I

DIJELOVA

DENIVELIRA

NIH DIONICA

NA

NERAZVRST

ANOJ CESTI

RAČJA VAS-

VEPRINAC 17.06.2014. 5,300.00 6,625.00

do izvršenja

radova

GENTIANA

d.o.o.UMAG

po

ispostavljenom

računu DA

50.

UGOVOR O

DJELU 01.07.2014. 1,200.00 2,006.68 6 mjeseci ZORA ŠVERKO mjesečno DA

Page 11: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

51.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA

KOŠNJE

TRAVE NA

PODRUČJU

OPĆINE

LANIŠĆE 16.06.2014. 7,632.00 9,540.00

do završetka

radova

TORKOLO-

PRODAN,

BUZET

po

ispostavljenom

računu DA

52.

UGOVOR O

ODRŽAVNJU

JAVNE

RASVJETE-

POSLOVI

ODRŽAVANJ

A OBJEKATA

I UREĐAJA

JAVNE

RASVJETE

ZA

PODRUČJE

OPĆINE

LANIŠĆE ZA

2014. I 2015.

GODINU 11.08.2014.

po

ponudbenom

troškovniku

po

ponudbeno

m

troškovniku 2 godine

USLUŽNI OBRT

"V.R.DODIĆ"

vl.Robert Dodić

po

ispostavljenim

računima DA

53.

SPORAZUM

O

SUFINANIRA

NJU

PROGRAMA

"POMOĆ U

KUĆI-

LANIŠĆE" OD

01.08. DO

31.12.2014.

GODINE 12.08.2014. 21,700.00 5 mjeseci

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET mjesečno DA

ISTARSKA

ŽUPANIJA

Page 12: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

54.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA NA

OBJEKTU

ŠKOLE U

BRESTU 01.09.2014. 14,082.35 17,602.94

do završetka

radova

BILIĆ-HREN

d.o.o. Buzet

po

ispostavljenom

računu DA

55.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA

KOŠNJE

TRAVE NA

PODRUČJU

OPĆINE

LANIŠĆE 02.10.2014. 1,700.00 425.00

do završetka

radova

TORKOLO-

PRODAN,

BUZET

po

ispostavljenom

računu DA

56.

UGOVOR O

DODJELI

SREDSTAVA

KAPITALNE

POMOĆI

GRADOVIMA

I OPĆINAMA

ZA

POTICANJE

RAZVOJA

KOMUNALNO

G

GOSPODARS

TVA I

KOMUNALNO

G

STANDARDA

ZA 2014.

GODINU 17.11.2014. 67,000.00 do 31.12.2014.

MINISTARSTVO

GRADITELJSTV

A I

PROSTORNOG

UREĐENJA 31.12.2014. NE

MINISTARSTVO

GRADITELJSTVA

I PROSTORNOG

UREĐENJA

Page 13: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

57.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"POMOĆ U

KUĆI-

LANIŠĆE" OD

01.01.-

31.12.2015.

GODINE 09.12.2014. 65,100.00 12 mjeseci

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET mjesečno DA

58.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 12.12.2014. 1,000.00 1,137.00 19.12.2014.

IGOR STEFANO

BRKARIĆ 2014. DA

59.

UGOVOR O

DJELU 02.01.2015. 1,200.00 2.006.38 30.06.2015. ZORA ŠVERKO mjesečno DA

60.

UGOVOR O

PRODAJI

ROBE 02.01.2015. 1 godina

E&D TRADE

d.o.o. BUZET

po

ispostavljenim

računima DA

61.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU CIJENE

UMJETNOG

OSJEMENJA

VANJA

KRAVA I

JUNICA U

2015. GODINI 05.01.2015. 1 godina

VETERINARSKA

STANICA RIJEKA

d.o.o. RIJEKA

po

ispostaljenim

računima DA

Page 14: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

62.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

PREDŠKOLE

DJEČJEG

VRTIĆA

"GRDELIN"

BUZET 13.01.2015. 2,933.75

od 17.11.2014.-

31.05.2015.

DJEČJI VRTIĆ

"GRDELIN"

BUZET 03.02.2015. DA

63.

UGOVOR O

POSLOVNO

TEHNIČKOJ

SURADNJI 05.01.2015. 350.00 437.50

01.01.-

31.12.2015.

ULISYS d.o.o.

PULA mjesečno DA

64. UGOVOR 19.02.2015. 2,000.00

01.06.-

31.10.2015.

JAVNA

USTANOVA

PARK PRIRODE

UČKA" 26.02.2015. DA

65.

UGOVOR O

IMPLEMENTA

CIJI

INFORMACIJ

SKOG

SUSTAVA

AXIOM

MEMENTO

ZA

UPRAVLJANJ

E

GROBLJIMA 23.01.2015. 34,450.00 43,062.50

na neodređeno

vrijeme

AXIOM

d.o.o.ČAKOVEC mjesečno DA

Page 15: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

66.

UGOVOR

BR.04-158-15

O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

MINISTARST

VA 12.03.2015. 5,000.00

REPUBLIKA

HRVATSKA,

MINISTARSTVO

KULTURE 31.05.2015. NE

MINISTARSTVO

KULTURE

67.

UGOVOR O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

ISTARSKE

ŽUPANIJE-

REGIONE

ISTRIANA 08.04.2015. 10,000.00

ISTARSKA

ŽUPANIJA 31.05.2015. NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

68.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"DISLOCIRAN

I DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE" ZA

2015.

GODINU 14.04.2015. 16,600.00

01.05.-

31.12.2015.

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET mjesečno DA

69.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU HITNE

MEDICINSKE

POMOĆI

IZNAD

STANDARDA

TIJEKOM

2015.

GODINE 23.04.2015. 4,763.00

01.01.-

31.12.2015.

ISTARSKA

ŽUPANIJA,

ZAVOD ZA

HITNU

MEDICINU

ISTARSKE

ŽUPANIJE,

ISTARSKI

DOMOVI

ZDRAVLJA dva obroka DA

Page 16: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

70.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU 8.

SMOTRE

TRADICIJSKE

VOKALNE

BAŠTINE

HRVATSKE

"ZAROZGAJM

O NA

ĆIĆARIJI" 30.04.2015. 6,000.00

HRVATSKO

DRUŠTVO

SKLADATELJA 31.05.2015. NE

HRVATSKO

DRUŠTVO

SKLADATELJA

71.

UGOVOR O

IZRADI

STRATEGIJE

RAZVOJA

TURIZMA

OPĆINJE

LANIŠĆE 06.05.2015. 95,000.00 118,750.00

01.01.-

31.12.2015.

ADRIA BONUS

d.o.o. Poreč

po odobrenju

sredstava od

strane EU

fondova NE EU FONDOVI

72.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU

PROJEKTA

DISLOCIRANI

DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE 22.05.2015. 40,000.00

01.01.-

31.12.2015.

ISTARSKA

ŽUPANIJA u dva obroka NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

73.

UGOVOR O

AUTORSKOM

DJELU 10.05.2015. 1,000.00 31.05.2015.

VLADIMIR

PERNIĆ 30.06.2015. DA

74.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 22.05.2015. 2,500.00 31.05.2015. RUFO ŠEPIĆ 05.06.2015. DA

Page 17: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

75.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 22.05.2015. 4,000.00 31.05.2015. DENY PRENC 05.06.2015. DA

76.

UGOVOR

BR.270 O

PRUŽANJU

USLUGA

SAVJETOVA

NJA I

TEHNIČKE

POMOĆI U

PRIPREMI

DOKUMENTA

CIJE ZA

PRIJAVU

PROJEKTA

DOVRŠENJA

I

OPREMANJA

PLANINARSK

OG DOMA-

DRUŠTVENO

G DOMA

BREST KOJI

SE

NAMJERAVA

KANDIDIRATI

ZA

BESPOVRAT

NA

SREDSTVA U

OKVIRU

PROGRAMA

RURALNOG

RAZVOJA RH

2014.-2020. 23.06.2015.

iznos od 2%

od vrijednosti

projekta ali ne

više od

20.000 EUR-a

+ PDV 18 mjeseci

ADRIA BONUS

d.o.o. Poreč

po

ispostavljenim

računima

nakon

donošenja

odluke o

dodjeli

bespovratnih

sredstava

bespovratna

sredstva u okviru

Programa

ruralnog razvoja

RH 2014.-2020.

Page 18: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

77.

UGOVOR

BR.271 O

PRUŽANJU

USLUGA

PRIPREME

POSLOVNOG

PLANA

PROJEKTA

DOVRŠENJE

I

OPREMANJE

PLANINARSK

OG DOMA-

DRUŠTVENO

G DOMA

BREST, KOJI

SE

NAMJERAVA

KANDIDIRATI

ZA

BESPOVRAT

NA

SREDSTVA U

OKVIRU

PROGRAMA

RURALNOG

RAZVOJA RH

2014.-2020. 23.06.2015.

iznos od 2%

od vrijednosti

projekta ali ne

više od

10.000 EUR-a

+ PDV 18 mjeseci

ADRIA BONUS

d.o.o. Poreč

po

ispostavljenim

računima

nakon

donošenja

odluke o

dodjeli

bespovratnih

sredstava

bespovratna

sredstva u okviru

Programa

ruralnog razvoja

RH 2014.-2020.

78.

UGOVOR O

DJELU 01.07.2015. 1,200.00 31.12.2015. ZORA ŠVERKO mjesečno DA

Page 19: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

79.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA

KOŠNJE

TRAVE NA

PODRUČJU

OPĆINE

LANIŠĆE 06.07.2015. 8,586.00

do završetka

radova

TORKOLO-

PRODAN,

BUZET

po

ispostavljenom

računu DA

80.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 03.09.2015. 2,000.00 05.09.2015. EDVARD NOVAK 18.09.2015. DA

81.

UGOVOR O

PRIKLJUČEN

JU br.401104-

150110-

00110108 26.11.2015. 4,657.50 5,821.88 trajno

HEP d.o.o.

Zagreb,

Elektroistra Pula 8 dana DA

82.

UGOVOR O

AUTORSKOJ

NAKNADI ZA

KORIŠTENJE

GLAZBE 09.12.2015. 1,700.00 2,125.00 2015.

HRVATSKO

DRUŠTVO

SKLADATELJA 8 dana DA

83.

SPORAZUM

O SUFINANC,

PROGRAMA

"POMOĆ U

KUĆI-

LANIŠĆE" 10.12.2015. 80,000.00 -

01.01.-

31.12.2016-

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET mjesečno DA

Page 20: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

84.

SPORAZUM

O

SUFINANC."

PROGRAMA

DISLOCIRANI

DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE" 10.12.2015. 24,900.00

01.01-

31.12.2016.

DOM ZA

STARIJE I

NEMOĆNE

OSOBE BUZET mjesečno DA

85.

UGOVOR O

POSLOVNO

TEHNIČKOJ

SURADNJI 04.01.2016. 350.00 437.50

01.01.-

31.12.2016.

ULISYS

informatička

djelatnost d.o.o. mjesečno DA

86.

UGOVOR O

DJELU 04.01.2016.

565,00

(+porez,

prirez i

doprinosi)

01.01.2016.-

30.06.2016. ZORA ŠVERKO mjesečno DA

87.

UGOVOR O

PRODAJI

ROBE 04.01.2016.

01.01.-

31.12.2016.

E&D TRADE

d.o.o. BUZET

po

ispostavljenim

računima DA

88.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU

OSJEMENJA

VANJA

KRAVA I

JUNICA U

2016.GODINI 05.01.2016.

01.01-

31.12.2016.

VETERINARSKA

STANICA RIJEKA

d.o.o. RIJEKA

po

ispostavljenim

računima DA

Page 21: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

89.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU IZRADE

IDEJNOG

RJEŠENJA I

POSEBNE

GEODETSKE

PODLOGE

SUSTAVA

JAVNE

ODVODNJE

NASELJA

LANIŠĆE 19.01.2016. 129,564.00

IVS-ISTARSKI

VODOZAŠTITNI

SUSTAV d.o.o.

BUZET 27.01.2016. NE

IVS-ISTARSKI

VODOZAŠTITNI

SUSTAV d.o.o.

BUZET

90.

UGOVOR O

KORIŠTENJU

MREŽE

(KATEGORIJ

A

PODUZETNIŠ

TVO-NISKI

NAPON) broj

4011-16-

001157 25.01.2016. trajno

HEP d.o.o.

Zagreb,

Elektroistra Pula

po

ispostavljenim

računima DA

91.

UGOVOR O

OPSKRBI

(KATEGORIJ

A

PODUZETNIŠ

TVO) broj

4011-16-

001158 25.01.2016. trajno

HEP d.o.o.

Zagreb,

Elektroistra Pula

po

ispostavljenim

računima DA

92.

UGOVOR O

PRIJEVOZU

"ĆIĆSKIH

ZGONČARA" 28.01.2016. 4,240.00 1,060.00 30.-31.01.2016.

"VOLTE" obrt za

ugostiteljstvo,

prijevoz i

zemljane radove

po

ispostavljenom

računu DA

Page 22: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

93.

UGOVOR O

DJELU 20.01.2016.

4.000,00

(+porez,

prirez i

doprinosi)

do završetka

radova

BOŽO

JAKOVLJEVIĆ do 31.11.2016. DA

94.

UGOVOR O

ZASTUPANJU 29.01.2016.

15% ukupnog

iznosa koji

bude

ugovoren

između

nalogodavca i

infrastrukturn

og operatera

do ostvarenja

cilja propisanim

ugovorom

ODVJETNICA

KATJA JAJAŠ DA

95. UGOVOR 16.03.2016. 2,000.00

01.06.2016.-

31.10.2016.

JAVNA

USTANOVA

PARK PRIRODE

UČKA" 31.03.2016. DA

97.

UGOVOR O

SUFINANICR

ANJU HITNE

MEDICINSKE

POMOĆI

IZNAD

STANDARDA

TIJEKOM

2016. 22.03.2016. 4,763.00

01.01.2016.-

31,12.2016.

ISTARSKI

DOMOVI

ZDRAVLJA

u dva obroka:

30.06.2016.,

30.09.2016. DA

98.

UGOVOR O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

ISTARSKE

ŽUPANIJE 21.03.2016. 10,000.00

01.06.2016.-

31.10.2016.

ISTARSKA

ŽUPANIJA 31/05/2016 NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

Page 23: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

99.

UGOVOR O

SUFINACIRA

NJU

PROGRAMA

DISLOCIRAN

OG

DNEVNOG

BORAVKA

LANIŠĆE U

2016. GODINI 14.04.2016. 40,000.00

01.01.-

31.12.2016.

ISTARSKA

ŽUPANIJA u dva obroka NE

ISTARSKA

ŽUPANIJA

100.

UGOVOR O

SUFINACIRA

NJU 9.

SMOTRE

TRADICIJSKE

VOKALNE

BAŠTINE

HRVATSKE

"ZAROZGAJM

O NA

ĆIĆARIJI" 11/04/2016 5,000.00

HRVATSKO

DRUŠTVO

SKLADATELJA 31/05/2016 NE

HRVATSKO

DRUŠTVO

SKLADATELJA

Page 24: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

101.

SPORAZUM

O SURADNJI

NA

PROJEKTU

RAZVOJA

INFRASTRUK

TURE

ŠIROKOPOJA

SNOG

PRISTUPA U

PODRUČJIM

A U KOJIMA

NE POSTOJI

DOSTATAN

KOMERCIJAL

NI INTERES

ZA

ULAGANJA

PRIHVATLJIV

OG ZA

FINANC.IZ EU

STRUKTURNI

H FONDOVA 03.03.2016. 3,550.00

do završetka

projekta

GRAD BUZET

GRAD PAZIN

OPĆINE

LUPOGLAV,

CEROVLJE,

MOTOVUN,

SV.PETAR U

ŠUMI, KAROJBA,

GRAČIŠĆE

po

ispostavljenim

računima DA

102.

UGOVOR O

IZDAVANJU

LANIŠKOG

ZBORNIKA

2014. 08.02.2016.

49,30 kn/ po

komadu

zbornika

08.02.-

15.05.2016.

IZDAVAČKA

KUĆA "JOSIP

TURČINOVIĆ"

d.o.o.

po

ispostavljenom

računu DA

103.

UGOVOR O

AUTORSKOM

DJELU 15/05/2016 1,000.00

15.05.-

22.05.2016.

VLADIMIR

PERNIĆ

u roku od 30

dana nakon

izvršenja posla DA

Page 25: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

104.

UGOVOR O

SUFINANCIR

ANJU BR.06-

F-I-0270/16-

18 19.05.2016. 200,000.00 31.03.2017.

MINISTARSTVO

REGIONALNOG

A RAZVOJA I

FONDOVA

EUROPSKE

UNIJE

po

ispostavljenim

situacijama NE

MINISTARSTVO

REGIONALNOG

A RAZVOJA I

FONDOVA

EUROPSKE

UNIJE

105.

UGOVOR O

AUTORSKOM

HONORARU 20.05.2016. 2,300.00

20.05.-

22.05.2016. EDVARD NOVAK

u roku od 15

dana nakon

izvršenja posla DA

106.

UGOVOR

BR.04-132-16

O

KORIŠTENJU

SREDSTAVA

MINISTARST

VA 01/06/2016 5,000.00 do 29.06.2016.

MINISTARSTVO

KULTURE NE

MINISTARSTVO

KULTURE

107.

UGOVOR O

PRIKLJUČEN

JU BR.401104-

160079-

00110108 12.07.2016. 6,210.00 7,762.50 30 dana

HEP d.o.o.

Zagreb,

Elektroistra Pula

50 % u roku od

8 dana nakon

potpisivanja

ugovora DA

Page 26: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

108.

ANEKS br.2

UGOVORU O

NAMJENSKO

M

OSIGURANJU

SREDSTAVA

FONDA ZA

RAZVOJ

POLJOPRIVR

EDE I

AGROTURIZ

MA ISTRE IZ

PRORAČUNA

ZA 2016. 04.07.2016. 1,000.00 1 godina

ISTARSKA

ŽUPANIJA,

FOND ZA

RAZVOJ

POLJOPRIVRED

E I

AGROTURIZMA tijekom 2016. DA

109.

UGOVOR O

IZVOĐENJU

RADOVA

KOŠNJE

TRAVE NA

PODRUČJU

OPĆINE

LANIŠĆE 11.07.2016.

0,18 kn po m²

površine

do završetka

radova

TORKOLO-

PRODAN,

BUZET DA

110.

UGOVOR O

DJELU 01.07.2016. 565.00 do 31.12.2016. ZORA ŠVERKO mjesečno DA

Page 27: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

111.

UGOVOR O

DODJELI

SREDSTAVA

KAPITALNIH

POMOĆI

GRADOVIMA

I OPĆINAMA

ZA

POTICANJE

RAZVOJA

KOMUNALNO

G

GOSPODARS

TVA I

KOMUNALNO

G

STANDARDA

ZA

2016.GODINU 28.10.2016. 145,000.00 do 31.12.2016.

MINISTARSTVO

GRADITELJSTV

A I

PROSTORNOG

UREĐENJA

8 dana od dana

potpisivanja

ugovora NE

MINISTARSTVO

GRADITELJSTV

A I

PROSTORNOG

UREĐENJA

112.

ANEKS br.1

UGOVORA O

ZASTUPANJU 14.11.2016.

15% od

ukupnog

iznosa koji

bude isplaćen

nalogodavcu

od strane

infrastrukturn

og operatera

koji ne

uključuje PDV

do ostvarenja

cilja propisanim

ugovorom

ODVJETNICA

KATJA JAJAŠ DA

113.

UGOVOR O

DJELU 12.10.2016. 4,250.00 15.01.2017.

DORJANA

ŠORGO

MUSULIN do 15.01.2017. DA

Page 28: UGOVOR Oopcinalanisce.com/assets/files/Dokumenti/2017/POPIS... · 2017. 2. 1. · UGOVOR O PRODAJI ROBE 01.01.2013. 1 godina E&D TRADE d.o.o. BUZET po ispostavljenim računima DA

114.

SPORAZUM

O

FINANCIRAN

JU

PROGRAMA

"DISLOCIRAN

I DNEVNI

BORAVAK

LANIŠĆE" ZA

2017.GODINU 22/12/2016 24,900.00

01.01-

31.12.2017.

DOM ZA

STARIJE OSOBE

BUZET mjesečno DA

ISTARSKA

ŽUPANIJA

115.

SPORAZUM

O

SUFINANCIR

ANJU

PROGRAMA

"POMOĆ U

KUĆI-

LANIŠĆE" OD

01.01.-

31.12.2017. 22.12.2016. 80,000.00

01.01-

31.12.2017.

DOM ZA

STARIJE OSOBE

BUZET mjesečno DA