22
Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban Székely Erika [email protected]

Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban Székely Erika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban Székely Erika [email protected]. Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban. Elméleti összefüggések. Felkészültség a mezőgazdaságban. A mezőgazdasági szaktanácsadás tapasztalatai. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban

Székely Erika

[email protected]

Page 2: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban

Elméleti összefüggések.

Felkészültség a mezőgazdaságban.

A mezőgazdasági szaktanácsadás tapasztalatai.

A tudásmenedzsment előnyei.

A szaktanácsadás helye a tudásmenedzsment szintjeiben.

Page 3: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Hétköznapi értelemben a tudás egyrészt tanulással megszerezhető információ, másrészt a tapasztalatok alapján ösztönszerűen, tudattalanul kialakult képesség.

Szintjei: felismerés, felidézés, alkalmazás.

Elméleti összefüggések

Page 4: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Elméleti összefüggések

A szakirodalom különbséget tesz a kimondatlan, rejtett (tacit) és a már szavakba öntött (explicit) tudás között.

A személyes tapasztalatokban rejlő rejtett tudás (rutin) gyakran tudattalanul, ösztönösen segít a gyakorlati problémák megoldásában.

A kimondott tudás közzétehető, másnak átadható információt jelent.

Page 5: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Elméleti összefüggések

A tudásmenedzsment a tanulás útján megszerezhető információk, illetve a gyakorlás során kialakult képességek koordinálását, tervezését, szervezését, irányítását, összehangolását jelenti. A tudás létrehozását, terjesztését és felhasználását irányító folyamat.

Elsődleges célja felszínre hozni, kimondani a rejtett tudást.

Page 6: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Elméleti összefüggésekA tudásmenedzsment szintjei Banga, 2003 valamint Hasznics és Nuridsány, 2006 alapján): a tudás

azonosítása,

megszerzése,

fejlesztése,

elosztása,

hasznosítása,

megőrzése,

gyarapítása,

informatikai eszközökkel való támogatása.

Page 7: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Felkészültség a mezőgazdaságban

A gyorsan változó gazdasági és piaci folyamatok, a technikai és informatikai fejlődés egyre inkább a tudás alapú gazdaságra helyezi a hangsúlyt, és az információk gyors áramlásának igényét követeli meg.

Magyarországon „jellemző probléma, hogy a gazdálkodók nem képesek az információkhoz segítség nélkül hozzájutni, mivel az információáramlás megfelelő csatornái nincsenek jól kiépítve”. Pető-Nagy (2002)

Az információhiány hozzájárul a veszteséges termeléshez,

ami kihat a teljes agrárvertikumra.

Page 8: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Felkészültség a mezőgazdaságban

Megnevezés

Mezőgazdasági képzettség (%)  

Nincs, vagy csak gyakorlati tapasztalat Alapfok Közép- és felsőfok

Összes egyéni gazdaságban  

Magyarország  

2003 87,6 4,8 7,6  

2005 87,6 4,9 7,5  

2007 86,8 5,7 7,4  

2010 85,9 5,3 8,8  

EU27 (2005) 80,1 11,4 8,5  

EU15 (2005) 77,5 11,6 10,9  

EU12 (2005) 81,8 11,3 6,9  

Értékesítésre termelő* gazdaságokban  

2003 72,2 8,0 12,1  

2005 73,4 8,8 12,2  

2007 71,6 9,9 12,5  

2010 68,9 9,6 13,6  * Saját fogyasztáson felüli felesleget érékesítők és a kizárólag értékesítésre termelők együttForrás: KSH

Page 9: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Felkészültség a mezőgazdaságban

A tervezés, a stratégiaalkotás, az értékesítés, valamint a finanszírozás kérdéseinek megválaszolásában az aktuális információk hiányát nem képes pótolni az egyébként a termeléshez elengedhetetlen gyakorlati tapasztalat. (Székely és Pálinkás, 2007)

Page 10: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Székely és Pálinkás (2007), országonként 200 gazdaság kérdőíves megkérdezésével vizsgálta Hollandia, Lengyelország, Németország, Spanyolország, valamint Magyarország gazdálkodóinak jellemzőit.

A felmérés szerint a magyar gazdálkodók 85%-a elegendőnek tartotta korábban megszerzett ismereteit, és csak alig 15%-uk vesz részt szakmai továbbképzéseken.

A magyar és a spanyol gazdálkodók körében az információhoz jutás legelterjedtebb formája a más gazdálkodóktól történő informálódás. Jellemző volt még a nyomtatott sajtó, a saját adatgyűjtés és a televíziós, rádiós műsorok, valamint a szakkönyvekből törtnő tájékozódás.

Hollandiában és Lengyelországban a gazdálkodók több mint 80%-a szaktanácsadók segítségét kéri.

Felkészültség a mezőgazdaságban

Page 11: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Felkészültség a mezőgazdaságban

Lengyelországban és Hollandiában a vizsgált gazdálkodók alig ötöde szembesült termékei értékesítése során nehézségekkel (piaci ár, termékminőség).

A magyar gazdák háromnegyede küzdött valamilyen értékesítési gonddal. Mindössze harmaduk rendelkezett már a termelés megkezdése előtt biztos értékesítési csatornával és alig ötödük alkalmazott valamilyen minőségbiztosítási rendszert.

A szakképzettség tekintetében legutolsó helyen álló spanyol gazdáknak alig 18%-a szembesült értékesítési nehézségekkel, amiben a legnagyobb szerepet töltötte be, hogy több mint 50%-uk valamilyen együttműködéssel létrejött csatornán keresztül értékesítette termékeit! Magyarországon ez az értékesítési forma a 10%-ot sem éri el.

Page 12: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A mezőgazdasági szaktanácsadás tapasztalataiA mezőgazdasági szaktanácsadás a gazdák felkészítésén keresztül járul hozzá a hatékony, eredményes gazdálkodáshoz.

Jelzi az aktuális és a várható változásokat.

Átadja a korszerű technikai-technológiai ismereteket.

Közvetíti az ismeretszerzés lehetőségeit.

Segíti a termelés szerkezetének kialakítását.

Feltérképezi a piaci, értékesítési csatornákat.

Elősegíti a kapcsolatteremtést a termelői, az irányítási szinteken egyaránt.

Page 13: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A mezőgazdasági szaktanácsadás tapasztalatai

A mezőgazdasági szaktanácsadás olyan szolgáltatás, amely hatékony kommunikációs módszerek és eszközök alkalmazásával segíti a gazdálkodókat az általuk adaptálható legújabb ismeretek megszerzésében. Kozári (2000)

A szaktanácsadás kapcsolatban áll mindazon információs forrásokkal (kormányzat, gazdaszervezetek, piac, civilszervezetek, oktatóintézmények, pénzintézetek, stb.), amelyeket az ügyfélkörre konvertálva a személyes igényeknek megfelelően továbbít.

Page 14: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Térítésmentes tanácsadás

Falu-gazdász hálózat

Gazdálkodói Információs

Szolgálat (GISz) a területi Agrárkamarák

működtetésében (kamarai

ügyfélszolgálati tanácsadás)

Térítéses, támogatás nélkül megvalósuló tanácsadás

Agrárkamarák,

gazdaszervezetek,

termelői szerveződések

tanácsadási szolgáltatása

Pályázatíró és szakmai

tanácsot nyújtó

gazdasági társaságok

Inputanyag gyártók és forgalmazó

k Regionális Szaktanácsadási Központok, (7 db) szervezési,

képzési feladatokat lát el (Egyetemek, főiskolák)

Területi Szaktanácsadó Központok (83 db) Velük

szerződésben álló névjegyzéki szaktanácsadókon keresztül

végeznek közvetlen szaktanácsadást a gazdák

számára

Felügyelet Megyei

KH-ÉLBÁI kerületi hivatalai

Szakmai felügyeleti szervVM (NAKVI)

Támogatás nélkül végzett

szaktanácsadás

Térítéses tanácsadás

Országos Szaktanácsadási Központ koordinációs

tevékenységNAKVI, Szakmai

Szaktanácsadási Központok

Térítéses, támogatottMezőgazdasági szaktanácsadás

(MSZR)

Mezőgazdasági, vagy agrár-tanácsadás Magyarországon

Forrás: Saját összeállítás

Page 15: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A mezőgazdasági szaktanácsadás tapasztalatai

2010-ben az AKI-ban végzett nem reprezentatív felmérés szerint (Székely és Halász, 2010):

A megkérdezettek csak a falugazdásszal és az input-anyagforgalmazókkal tartottak kapcsolatot.

A névjegyzéki szaktanácsadók nem keresték őket, az ügyfélszolgálati kamarai tanácsadásról pedig tévesen úgy gondolták, hogy azt csak a kamarai tagoknak ingyenes.

Page 16: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A mezőgazdasági szaktanácsadás tapasztalatai

A falugazdász hálózat tanácsadási szolgáltatása által informáltabbak lettek és időt takarítottak meg, a gazdaság eredményeire azonban közvetlenül nem volt hatása.

Az inputanyag-gyártók, forgalmazók tanácsadásának hatására már a termékeik minőségében, mennyiségében (a biztosabb értékesítésen keresztül közvetve az árbevételre) is pozitív hatást fedeztek fel.

Page 17: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A tudásmenedzsment előnyei

A Knowledge management for European felmérése szerint a tudásmenedzsment alkalmazásával:

gyorsabban hozzáférhetőek az információk és tudásforrások, idő takarítható meg;

elkerülhető az ismétlődés, pl.: a feladatokat nem végzik el többször;

az állandó információ-hozzáférésnek köszönhetően folyamatosabbak és gyorsabbak az egyes munkafolyamatok;

csökkennek vagy megszűnnek az információáramlásban fellépő hibák;

Page 18: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A tudásmenedzsment előnyei

hatékonyabbá válik a kooperáció és kommunikáció az egyes szintek között;

gyorsabb, olcsóbb és hatékonyabb a döntéshozatal;

megbízhatóbbá, kiterjedtebbé válnak a kapcsolatok és kooperációs lehetőségek;

erősödik az innováció, ezzel javul a versenyhelyzet,

hatékonyabbá válik a már létező, vagy újonnan bevezetett információs technológia felhasználása.

Page 19: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A szaktanácsadás helye a tudásmenedzsment szintjeiben

A tudástőke azonosítása, feltárása: a közvetlen szaktanácsadást végző névjegyzéki tanácsadó által az ügyféllel tartott kapcsolaton keresztül a rejtett tudás azonosítása, kimondása, szöveges formába hozása.

Tudás megszerzése, létrehozása, összegyűjtése: több szereplő is érintett ezen a szinten. Egyrészt a legfelső szinten a NAKVI gyűjti és rendszerezi az elérhető legfrissebb információkat, közvetíti az RSZK-k számára, innen jut el a TSZK-hoz, majd a szaktanácsadóhoz, rajta keresztül pedig a gazdálkodóhoz.

Elosztás: a szaktanácsadó révén mindig az adott igényeknek, szükségleteknek megfelelően.

Fejlesztés, állandó gyarapítás: hasonló többszereplős szint, egyrészt a szaktanácsadók és gazdálkodók képzésein keresztül az RSZK-k által, másrészt a szaktanácsadók, mint az információk folyamatos közvetítőin keresztül.

Page 20: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

A szaktanácsadás helye a tudásmenedzsment szintjeiben

Hasznosítás: a szaktanácsadó által az adott szükséglet kielégítésén keresztül maga a gazdálkodó, illetve a hatékonyság növelése, a rendszer fejlesztése érdekében az irányítói szint.

Megőrzés a szaktanácsadóval folyamatos kapcsolattartáson keresztül folyamatos frissítéssel. Ezen a szinten a szaktanácsadó tudásának megőrzése, frissítése is szükséges a TSZK-n, az RSZK-n és a koordináló legfelsőbb szinttel, a NAKVI-n keresztül. Különböző IT rendszerek bevezetésével.

Informatikai eszközökkel való támogatás: maga a gazdálkodó IT beruházásával a szaktanácsadói rendszer összes szereplőivel tartott informatikai eszközökkel való kapcsolattartás, melynek legfontosabb kiindulópontja a rendszer keretében működő (NAKVI, RSZK, TSZK, szaktanácsadó által működtetett), a legfrissebb információk elérhetőségét lehetővé tevő web felület.

Page 21: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Page 22: Tudásmenedzsment és szaktanácsadás a magyar mezőgazdaságban  Székely Erika

Felhasznált irodalom:

1. Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010, KSH, 2011.

2. Gazdaságszerkezeti Összeírás 2003, 2005, 2007. KSH

3. Banga Ildikó (2003): Mit jelent a tudásmenedzsment a vállalatok számára? http://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Tud%C3%A1smenedzsment.

4. Hasznics Milán - Nuridsány Judit (2006): Hálózati tudásmenedzsment rendszerek sajátosságai, bevezetési tapasztalatai. https://nws.niif.hu/ncd2006/docs/ehu/032.pdf.

5. Pető K. és Nagy G. (2002): A mezőgazdasági szaktanácsadás szerepe a vidékfejlesztésben. Tiszántúli Mezőgazdasági Tudományos Napok. Szaktanácsadási és Vidékfejlesztési Szekció. Debrecen, 2002. 500 p.

Székely Cs. És Dr. Pálinkás Péter (2007): A hazai mezőgazdasági vállalkozások menedzsmentje európai összehasonlításban. Gazdálkodás, 2007. 6. szám 3.-15. pp.

Székely Erika és Halász Péter (2010): A mezőgazdasági tanácsadás intézményi feltételei és működési tapasztalatai. Agrárgazdasági könyvek, AKI, 2010.97 p.

Kozári József szerk. (2000): Szaktanácsadás a mezőgazdaságban. Dinasztia Kiadó Budapest.