of 28/28
Izazovi upravljanja investicionim fondovima Tržišni materijal i likvidnost na BL berzi ~ primjer PREF-a ~ Darko Lakić Direktor Društva za upravljanje PREF-om

Tržišni materijal i likvidnost na BL berziswot.ba/dokumenti/pdf_20111216153708.pdfLikvidnost na BL berzi, 4. Uloga institucionalnih investitora u unapređenju korporativnog upravljanja

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Tržišni materijal i likvidnost na BL berziswot.ba/dokumenti/pdf_20111216153708.pdfLikvidnost na BL...

 • Izazovi upravljanja investicionim fondovima

  Tržišni materijal i likvidnost na BL berzi

  ~ primjer PREF-a ~

  Darko Lakić

  Direktor Društva za upravljanje PREF-om

 • Sadržaj prezentacije

  1. Predstavljanje PREF-a,

  2. Tržišni materijal na BL berzi za investicione fondove,

  3. Ima li kupaca za HOV iz portfelja ZIF-ova i Likvidnost na BL berzi,

  4. Uloga institucionalnih investitora u unapređenju korporativnog upravljanja u RS,

  5. Perspektive i razvoj investicionih fondova – dileme,

 • Regulаtorni okvir i osnivanje PREF-a

  • Zаkon o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske (Sl. Glаsnik RS broj: 73/08, 50/10),

  • Stаtut Društvа zа uprаvljаnje (15.06.2010),

  • Stаtut PREF-а (29.09.2010),

  • Upis Društvа zа uprаvljаnje u sudski registаr (11.11.2010.),

  • Upis PREF-а u sudski registаr (20.01.2011.),

  • Registrаcijа PREF-а u Centrаlnom registru hаrtijа od vrijednosti RS (18.02.2011.),

  • Interni аkti i ugovori Društvа zа uprаvljаnje i PREF-а (jаnuаr – novembar: 30-аk internih аkаtа).

 • Organizaciona struktura Društva

 • Portfelj na dan registracije PREF-a

  Akcije

  242.190.00

  8 88%

  Nekorpor

  atizovana

  preduzeća

  32.622.566

  12%

  Vrijednost portfelja: 275 miliona KM Broj preduzeda u portfelju: 771

 • Investicionа politikа PREF-а • Konzervаtivnа investicionа politikа sа ciljem povećаnjа učešćа

  dužničkih hаrtijа od vrijednosti

  • Kriterijumi prodаje аkcijа iz portfeljа PREF-а u 2011. godini (preko 300 preduzeća):

  objаvljenа ponudа zа preuzimаnje i većinski vlаsnik i sа njim povezаnа licа stekli preko 50% vlаsništvа,

  mаnje od 100 аkcionаrа u privrednom društvu,

  ukupаn kаpitаl privrednog društvа ispod 1.000.000 KM,

  PREF jedini institucionаlni investitor ili je rаzumаn broj ostаlih institucionаlnih investitorа pokrenuo proceduru zа prodаju,

  u kojimа fondovi kojimа uprаvljа Investiciono rаzvojnа bаnkа Republike Srpske pokreće proceduru prodаje,

  U drugim slučаjevimа kаdа je to u interesu PREF-а (ponude zа preuzimаnje).

 • Dugoročni ciljevi PREF-a

  • Rast vrijednosti imovine PREF-a,

  • Promjena strukture portfelja u korist dužničkih

  hartija od vrijednosti,

  • Rast dobiti PREF-a i isplata dividende Fondu PIO,

  • Unapređenje korporativnog upravljanja u

  preduzećima u kojima je PREF akcionar,

  • Osnivanje dobrovoljnog penzijskog fonda i

  promocija dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

 • Nеtо vriјеdnоst srеdstаvа PRЕF-а u KМ po mjesecima

  0,00

  50.000.000,00

  100.000.000,00

  150.000.000,00

  200.000.000,00

  250.000.000,00

  300.000.000,00

  350.000.000,00Potraživanja

  i AVR

  Depoziti i

  plasmani

  Gotovina

  Obveznice

  Ostala pred.

  Telekom RS

  Elektroprivre

  da

  Slobodno tr.

  Službeno tr.

 • Kretanje NAV-a PREF-a i BIRS-a u 2011.

  -10,00%

  -5,00%

  0,00%

  5,00%

  10,00%

  15,00%

  20,00%

  25,00%

  januar februar mart april maj jun jul avgust septembar oktobar novembar

  BIRS PREF

 • Tržišni materijal na BL berzi za investicione fondove

 • Obveznice Promet u 2011 Prosječan

  dnevni promet % dana trgovanja

  Tržišna kapitalizacija

  Pronos do dospijeća

  RSRS-O-A 2.336.241 10.292 93,00% 15.898.261 18,6%

  RSRS-O-B 1.466.566 6.461 82,00% 10.590.111 17,9%

  RSRS-O-C 4.775.199 21.036 99,00% 31.090.551 17,9%

  RSRS-O-D 3.817.364 16.817 95,00% 13.826.140 17,1%

  RSRS-O-E 7.431.401 32.737 52,00% 11.050.726 14,7%

  RSDS-O-A 415.821 1.832 27,00% 60.720.517 7,7%

  RSDS-O-B 183.206 807 8,00% 3.615.293 9,5%

  RSDS-O-C 6.168.695 27.175 73,00% 59.231.647 7,8%

  RSRP-PO1 Javna ponuda obveznica RS

  108.564.000 6,83%

  Opštinske obveznice (20)

  Cca. 6,5%

 • Struktura portfelja

  Akcije

  242.190.008

  88%

  Nekorpora

  tizovana

  preduzeća

  32.622.566

  12%

  31.12.2010. godine 30.11.2011. godine

  Akcije

  223.864.903

  83%

  Nekorpor

  atizovana

  preduzeća

  32.473.052

  12%

  Obveznice

  , depoziti i

  plasmani

  13.001.788

  5%

  Gotovina,

  potraživa

  nja i AVR

  1.247.170

  0,5%

 • Struktura portfelja PREF-a na dan 30.11.2011.

  270.403.962,00 KM (680 emitenata)

  Depoziti i plasmani

  1.900.000,00

  0,70%

  Elektroprivreda

  75.273.111,58

  27,82%

  Gotovina

  237.238,10

  0,09%

  Obveznice

  11.101.788,03

  4,10%

  Ostala pred.

  32.473.052,17

  12,00%

  Potraživanja i AVR

  1.009.932,85

  0,37%

  Pr. čija je vr. 0

  0,00

  0,00%

  Slobodno tr.

  47.304.947,93

  17,49%

  Službeno tr.

  24.016.606,81

  8,88%

  Telekom RS

  77.218.145,24

  28,54%

  U stečaju

  0,00

  0,00%

 • Oznaka Fonda Akcije Obveznice Ostale hov Depoziti Gotovina Nekretnine Ukupno

  BLBP-R-A 99,87 0,02 0,00 0,00 0,11 0,00 100,00

  BLKP-R-A 62,29 18,40 0,00 0,00 0,02 16,86 97,56

  BRSP-R-A 97,30 0,08 0,00 0,00 2,11 0,00 99,49

  EINP-R-A 95,11 0,32 0,00 0,92 2,95 0,00 99,31

  EKVP-R-A 97,68 0,82 0,00 0,00 1,50 0,00 100,00

  INVP-R-A 92,79 4,42 0,00 0,00 2,36 0,00 99,56

  JHKP-R-A 98,40 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 100,00

  KRIP-R-A 98,67 0,09 0,47 0,00 0,17 0,00 99,39

  PLRP-R-A 91,79 0,01 7,62 99,42

  PRVP-R-A 96,36 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 97,36

  VBIP-R-A 92,07 3,04 0,00 0,00 4,89 0,00 100,00

  VIBP-R-A 86,92 9,79 2,66 99,37

  ZPTP-R-A 84,57 2,30 0,10 11,33 0,74 0,00 99,03

 • Restrukturiranje portfelja:

  Ima li kupaca za HOV iz portfelja ZIF-ova ? Likvidnost na BL berzi ???

 • Prodaja HOV iz portfelja PREF-a

  Broj prodatih paketa akcija 53 paketa akcija

  Ukupna vrijednost prodatih paketa 6.375.252 KM

  Ukupna nabavna vrijednost prodatih paketa 4.513.971 KM

  Ukupna fer vrijednost prodatih paketa 4.510.514 KM

  Realizovana dobit po osnovu prodatih paketa 1.861.280 KM

  Broj ponuđenih preduzeća (neprodato) 231 paket akcija

  Ukupna vrijednost paketa po ponuđenim cijenama 45.011.494

  Ukupna nabavna vrijednost ponuđenih paketa 36.991.928

  Ukupna fer vrijednost ponuđenih paketa 27.599.778

 • Prodaja sa ZIF-ovima

  Broj fondova Broj preduzeća

  Ponuđeno fondovima 135 90

  Fondovi prihvatili 88 53

  Fondovi nisu prihvatili 47 37

  Prihvadena zajednička

  prodaja 65%

  Nije prihvadena zajednička

  prodaja 35%

 • Likvidnost na BL berzi – 25.11.11

 • Likvidnost na BL berzi – 29.11.11

 • Likvidnost na BL berzi – 30.11.11

 • Likvidnost na BL berzi – 01.12.11

 • Likvidnost na BL berzi – 02.12.11

 • Korporativno upravljanje

 • Skupštine akcionara

  Od 14.03. do 30.11. održano 386 skupština akcionara:

  —254 glasano preko opunomoćnika (zaposleni u Društvu),

  —112 glasano pisanim putem.

  glasali preko punomodnika

  70%

  0glasali pisanim putem

  30%

 • Uloga institucionalnih investitora u unapređenju korporativnog upravljanja u RS

  • Prisustvo na skupštinama akcionara

  • Sazivanje vanrednih skupština akcionara,

  • Angažovanje stručnih povjerenika,

  • Smjene upravnih odbora,

  • Korištenje prаvа nesаglаsnih аkcionаrа (neprecizna Zakonska regulitava ?),

  • Podizanje tužbi protiv odgovornih lica (potpisivanje ugovora štetnih po preduzeća, a korisnih za većinskog akcionara)

  • Unаpređenje revizorske struke – posebnа pаžnjа nа аnаlizu poslovаnju sа povezаnim licimа,

  • Insistiranje na usvajanju dividendne politke,

 • Fond Promet u 2011 (ukupno u KM)

  Prosječan dnevni promet

  % dana trgovanja

  Tržišna kapitalizacija

  NAV Tržišna

  kapitalizacija/ NAV

  BLBP-R-A 266.041 1.172 56,8% 6.639.571 17.805.649 37,289%

  BLKP-R-A 56.272 248 28,2% 4.020.068 8.935.296 44,991%

  BRSP-R-A 372.235 1.640 47,6% 5.231.457 13.998.007 37,373%

  EINP-R-A 866.521 3.817 50,7% 10.791.997 30.833.074 35,001%

  EKVP-R-A 895.879 3.947 37,4% 5.234.415 14.848.927 35,251%

  INVP-R-A 440.236 1.939 62,1% 8.985.182 33.739.112 26,631%

  JHKP-R-A 579.386 2.552 66,1% 8.075.360 11.203.458 72,079%

  KRIP-R-A 1.694.854 7.466 85,9% 16.478.876 49.208.033 33,488%

  PLRP-R-A 775.833 3.418 44,5% 9.319.627 27.920.697 33,379%

  PRVP-R-A 4.630 20 12,3% 1.295.213 6.182.054 20,951%

  VBIP-R-A 676.630 2.981 53,3% 5.951.751 12.727.877 46,762%

  VIBP-R-A 76.736 338 50,7% 8.409.054 19.181.118 43,840%

  ZPTP-R-A 2.737.546 12.060 96,5% 44.542.861 125.407.643 35,518%

 • Perspektive i razvoj investicionih fondova – dileme ???

  • Otvaranje fondova, pretvaranje u holding, podjela na dva portfelja, „izlazak u akcijama“ ???

  • Period otvaranja??? • „Demotivacija“ ranijeg izlaska i izlaska sa manjim

  paketima ??? • Mogudnost da fondovi stiču do 100% vlasništvu

  emitenta ??? • Obračun NAV-a: vrednovanje akcija u portfelju ??? • Provizija Društava za upravljanje ??? • Spajanje fondova i društava za upravljanje ??? • Smanjenje kapitala fondova → isplata dividende ???

 • Kоntаkt

  • Društvо zа uprаvlјаnjе Pеnziјskim rеzеrvnim fоndоm

  Rеpublikе Srpskе а.d. Bаnjа Lukа

  • Bаnа Мilоsаvlјеvićа 8, 78000 Bаnjа Lukа

  • Теlеfоn: +387 51-228-480

  Fax: +387 51-228-488

  • E-mail: [email protected]

  • Web: www.pref.rs.ba

  mailto:[email protected]://www.pref.rs.ba/