Trasarea Si Monitorizarea Cladirilor Inalte

  • View
    587

  • Download
    21

Embed Size (px)

Text of Trasarea Si Monitorizarea Cladirilor Inalte

TRASAREA SI MONITORIZAREA CLADIRILOR INALTE CUPRINS 1.Particularitatile lucrarilor topografice la montajul constructiilor foarte inalte: ytrasarea cldirilor cu multe etaje ytrasarea construciilor in forma de turn 2.Procedee de masurare la verificarea montajului prefabricatelor yprocedeul vizarii laterale cu teodolitul yprocedeul interseciilor unghiulare yprocedeul prin fotogrammetrie terestr 3.Masurarea deplasarilor si deformatiilor unghiulare ygeneralitati ydeterminarea rotirilor care au loc in plan vertical-(inclinari ale constructiei) determinarea inclinarii constructiilor in raport cu o dreapta de referinta vertical sau un plan de referinta vertical a)Cu ajutorul firului cu plumb b) Cu ajutorul firului reticular vertical al teodolitului determinarea inclinarii constructiilor prinmetoda masurarii unghiurilor orizontale . 4. Influenta factorilor naturali asupra constructiilor inalte yinfluenta radiatiilor solare yinfluenta vantului si a seismelor 5.Instrumente i dispozitive pentru transmiterea pe vertical a punctelor yfirele cu plumb opticinstrumentulZenit NadirtipWildZNL instrumentul Zenit Nadir tip Kern OL Wild ZBL, Roof and Ground Plummet 6.Topul celor mai inalte cladiri din lume Particularitatile lucrarilor topografice la montajul constructiilor foarte inalte 1.Trasarea cldirilor cu multe etaje Aceast trasare depinde de tehnolgia de executie industrializat a acestor construcii cum sunt:cldiri cu structuri de beton armat turnate in cofraje la fiecare etaj si cu pereti si plansee din prefabricate,cladiri realizate din panouri mari prefabricate(imbinate la diafragma sau mai recent,imbinate pe golul ferestrei);cladiri din elemente spatiale din beton armat complet finisate si echipate din fabrica(camera complete sau camera spatiale)etc. Specificul lucrarilor topografice la ecutia cladirilor cu multe etaje este urmatorul: yAxele pricipale ale cladirilor se traseaza pe teren fata de punctele retelei de sprijin (de obicei,punctele poligonometrice din localitati) sau fata de linia rosie(proiectata la sistematizarea cartierului)cu eroarea relativa medie patratica de circa 1:6000...1:8000;aceste axe se fixeaza in afara zonei lucrarilor de constructii prin borne de beton armatsi repere de perete,devenind axe de trasare.Distantele din proiect dintre axele vecine se aplica cu ruleta etalonata cu eroarea in medie de 1...2 mm.Baza de trasare in inaltime este alcatuita prin nivelment geometric de ordinul IV. yIn timpul executiei pana la nivelul zero(cota planseului de la parter)axele se transpun cu teodolitul de pe bornele plantate pe imprejmuire,iar de pe aceasta prin intersectie repetata se transmite in groapa de fundatie,fixandu-le pe repere martori.Intre aceste axe se traseaza amplasamentele pentru turnarea sau montajul fundatiei si a panourilor pereti au subsolurilor cladirii.Montarea la cota proiectata a blocurilor de fundatie si a peretilor din subsol se face prin nivelment geometric. ySe transmite sistemul axelor de trasare de la nivelul zero la fiecare etaj,inclusiv cota orizontului de montaj respectiv. In cazurile simple axele de trasare se proiecteaza de la primul etaj la nivelurile urmatoare prin plonjarea lunetei teodolitului.Pentru control se masoara la fiecare orizont de montaj distantele dintre axele fixate,care nu trebuie sa difere de cele de la proiectare cu mai mult de 3...5mm.De la aceste axe se executa montajul scheletuluicladirii pentru etajul urmator.Verticalitatea elementelor de constructie se verifica prin fire cu plumb si mai ales prin nivele-boloboc de lungime mare(1,5...3m).Peretii din blocuri si panouri se monteaza intre sarme intinse pe ambele fete ale peretelui si fata de elemente martori fixate la coluri.Montarea in inaltime se face pe baza reperelor de executie pe planseele fiecarui orizont de montaj prin nivelment geometric.In cazul cladirilor complicate se alcatuieste o retea planimetrica de trasare spatiala sub forma de microtrilateratie,care are la toate etajele aceleasi sistem de coordonate. Transmiterea coordonatelor de la etaj la etaj se realizeaza prin procedeul verticalei optice care fixeaza pe placa de reazem a orizontului de montaj axele principale.Pentru control si cresterea preciziei,laturile retelei se masoara si se compenseaza.De la punctele acestei retele se traseaza toate elementele de constructie si se monteaza elementele cladirii. yCotele din proiect se transmit la inaltime cu ajutorul panglicilor de invar sau a ruletelor de otel atarnate si a doua instrumente de nivelment instalatela etajele corespunzatoare. Pentru a rescpecta dimensiunile in inaltime ale cladirilor se admite principiul stabilitatii relative a retelei de sprijin in inaltime alcatuita pe placa de fundatie,adica se considera cotele reperelor initiale ca netasabile,desi exista trasari ale fundatiei,iar fata de aceste repere se transmit cotele la toate etajele constructiei.Montajul in inaltime al elementelor de constructie la fiecare etaj se efectueaza fata de reperele de executie inglobate in fiecare planseu. Se monteaza cu deosebita grija in pozitie proiectata elementele golului(casei) ascensorului si se verifica verticalitatea ghidajelor cabinei. Se efectueaza ridicarea de executie,dupa terminarea montajului la fiecare etaj,aratand marimile si directiile abaterilor fata de proiect ale axelor blocurilor,panouri etc. 2. Trasarea construciilor in forma de turn(cosuri de fum,turnuri de racire ,furnale, castele de apa etc.)Necesitafixarea pe teren prin borne de beton a centrului O(fig.4.29) si cate doua repere pe fiecare din axele radiane ale constructiei(I si I`,II si II`etc.) astfel incat,semnalul apropiat se planteaza in apropierea fundatiei,iar cel departat ,la o distanta minima egala cu inaltimea constructiei.Distantele dintre aceste puncte se masoara cu precizie. Dupa turnarea fundatiei turnului la cota proiectata se restabileste pozitia centruluiO si se transpun pe soclul fundatiei punctele cele mai apropiate ale bazei de trasare(I` si II` etc.). Pentru trasarile si observatiile asupra stabilitatii turnurilor din beton armat se alcatuieste o retea de sprijin sub forma unui sistem inelar de microtrilateratie,de microtriangulatie sau combinat,retea liniar-unghiulara. Verticalitatea axei constructiei se verifica fata de reperul centrului O cu firul cu plumb,care este coborat din punctul central al cofrajuluifiecarei centuri.La turnurile inalte,din cauza oscilatiilor puternice,precum si la P.Z.L.Dispozitivul se aseaza desupra punctului central O sau in punctul fixatde pe planseu si se proiecteaza optic verticala in sus,a carei urma se marcheaza pe cofrajul centurii.De asemenea ,la fiecare planseu se traseaza si se verifica cotele proiectului fata de reperele de nivelment.La trasarea nivelurilor poate fi de asemenea folosit procedeul unghiurilor egale.Teodolitul se aseaza in statia departata I si se vizeaza punctul axial apropiat I`,facand citirea la cercul orizontal.Apoi indreapta luneta in sus la etajul care este de trasat fixand pe el aceasta pozitie:Se calculeaza unghiul orizontalcu relatia: tg=r/d, Unde:-r-este raza din proiect a inelului niveluluirespectiv; - d-distanta de la punctul de statie pana la centrul constructiei.

Fig 4.29 Trasarea constructiilorin forma deturn prin procedeul unghiurilor egale. Prin adaugarea unghiuluila citirea pe limb si apoi scazandu-l,se obtin punctele D si D` din dreapta si din stanga ,care se fixeaza pe cofrajul etajului.Se repeta operatiilor cu teodolitul in cele doua pozitii ale cercului vertical,luand media pentru stabilirea pozitiei definitive a punctelor D si D`.Se procedeaza in mod analog din statiaII`,cand se traseaza pe cofraj punctele C si C`. In functie de precizia de trasare a unghiuluisi de masurare a distantei d,eroarea in determinarea razei r se poate calcula cu formula: m= * i + u,(4.76) Care serveste la verificarea executiei. Din relatia (4.76) se poate calcula precizia necesara de masurare a distantei d(m si de trasare a unghiului m ,cunoscand precizia de construire a razei centurei (m;aplicand principiul influentei egale a celor doi factori din dreapta relatiei (4.76) se optine:

si cos.(4.77) Ridicarea de executie a turnului terminat se face din punctele I si II` masurand cu teodolitul in cele doua pozitii ale cercului vertical unghiurile orizontale formate de directii la punctele axiale de jos si la punctele din dreapta si din stanga aflate pe centurile inferioare,superioara si intermediare.Dupa aceste date se determina inclinarea generala a turnului si precizia de construire a centurilor la diferite niveluri.Se folosesc teodolite de precizie,iar calarea lor in timpul masurarii trebuie efectuata foarte atent. Procedee de masurare la verificarea montajului prefabricatelor 1.Procedeul vizarii laterale cu teodolitul. Acest procedeu ,numitsi procedeul nivelmentului orizontal,determinadistantele orizontale de la planul vertical pana la cele patru colturi ale elementului montat.Aceste distante se citesc pe mirele orizontale aplicatein colturile elementului prefabricat (de exemplu panouri mari,peretii camerelor etc.)Citirile se executa intr-un plan vertical realizat de teodolit si marca de vizare- de exemplu,bazele AB si CD(fig.4.30,a,b).Pentru cladirile cu pereti portanti longitudinali baza trebuie sa fie paralela cu axa longitudinala a cladirii(fig.4.30,a).Baza se traseaza prin aplicarea distantelor fata de marcile axiale,fixate pe soclul cladirii. Abaterea axei panoului fata de pozitia proiectata se calculeaza cu relatia: ( = (4.78) unde:- este departarea bazei fata de axa din proiect a panourilor exterioare; a distanta de la planul vertical (ce trece prin baza AB) pana la coltul panoului b jumatate din grosimea reala a panoului. Fig.4.30.Determina abaterile la montaj prin procedeul vizarii laterale cu teodolitul : a vedere generala si detaliu de vizare la cele patru colturi ale banoului; b schema cu trasarea bazei. Eroarea medie patratica in determinarea valorii ( in cazul cladirilor cu