of 32 /32
PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012

Transporturile rutiere din România,

încotro?

Radu Dinescu

Secretar General

Page 2: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1.Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

2.Preocupări în transporturi la nivel European – modelarea viitorului

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 3: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

Transporturile rutiere din România, încotro?

ISCTR – nu a avut drept de control pentru anvelope de iarna până la 24.02.2012, doar Politia

Rutiera a avut

Prin ORDONANŢA nr. 5 din 26 ianuarie 2011 (ANVELOPE DE IARNA), pentru aprobarea unor

reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul

împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale

specifice activităţii de transport rutier au fost modificate şi completate:

I. Ordonanta de urgenţă 195/2002 republicată modificată şi completată ulterior

II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu

modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 , cu modificările şi completările

ulterioare.

III. ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 43/1997 *) privind regimul drumurilor

Ordonanta 5/2011 a fost aprobata cu modificari de Legea 161/2011

Ulterior la data de 31 august 2011 a fost adoptată Ordonanta 27/2011 privind transporturile

rutiere care la Art 93 vorbeste de abrogarea 109:

Art. 93 prevede La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006 , cu

modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Page 4: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

În baza HG 69/2012, publicată în Monitorul Oficial în 14 februarie 2012

începând cu data de 24 februarie 2012 – inspectorii ISCTR au drept de

control pentru anvelope de iarna

Sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei:

Art. 4 Pct. 34. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont

propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transport rutier de

mărfuri ori de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau

polei numai dacă autovehiculele sunt dotate cu anvelope de iarnă pe roţile

axei/axelor de tracţiune ori au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte

echipamente antiderapante omologate;

Pct.35.efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane pe drumurile

publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă ori polei cu vehicule care au

montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;

Page 5: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

ISCTR – are drept de control pentru timpi de conducere si odihna? Sau doar Politia Rutiera

are! ISCTR nu a avut acest drept prin Ordonanta 37/2007 !!!

ISCTR nu a primit acest drept prin

ORDONANŢA nr. 26 din 31 august 2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

.......

Art. 2

( 1)I.S.C.T.R. este organismul tehnic permanent specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii desemnat să asigure

inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal:

a)condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de

pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;

b)siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului;

c)starea tehnică a vehiculelor rutiere;

d)masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;

e)tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

(2)În organizarea şi luarea deciziilor, I.S.C.T.R. este independent faţă de orice organism de siguranţă rutieră, administrator de

infrastructură rutieră, operator de transport rutier, precum şi faţă de orice parte ale cărei interese ar putea intra în conflict cu

sarcinile încredinţate.

ISCTR nu a primit acest drept prin HG 1088/211

ISCTR a primit acest drept prin Ordinul 995/2011 !!!!!!!!!!!!!!!!

Daca un Ordin de ministru este mai puternic sau de rang egal cu o Ordonanta de guvern, doar atunci se poate!

Legea 24/2000, Republicata 2010, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative si Constitutia

Romaniei nu arata ca e posibil ….. Şi prin Hotărârea 1289/2011 care modifică printre altele HG 38/2008 – privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de

transport rutier; care totuşi lasă loc de interpretare prin modificarea art. 13 alin.3 care prevede:

"(3) Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constată şi se sancţionează de către inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

şi/sau de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în limita de competenţă a

acestora.“ Care este limita de competenţă?

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 6: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

Pentru cine trebuie desenat? Având in vedere dispoziţiile ordonantei 27/2011 privind transporturile rutiere şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia;

Tinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului 69/2012 respectiv a art.4 pct. 61 nerespectarea de către întreprinderea de transport

rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să

rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;

Textul art.4 pct. 61 din Hotărârea Guvernului 69/2012 este aplicabil (amenda 8000-12000 lei)?

Autorităţile de control oare nu pot identifica masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora?

Admise DE CINE? DE DRUMUL JUDETEAN GIURGIU, de drumul COMUNAL =OINACU, de drumul NATIONAL

NEREABILITAT, sau de drumul EUROPEAN REABILITAT? )

Autorizate: SUNT IN CERTIFICATELE DE INMATRICULARE ALE VEHICULELOR

Cum se va aplica această dispoziţie transportatorilor străini?

Când se preconizează a se elabora Norme care să reglementeze această problemă?

Ce măsuri se vor lua de către autorităţile de control?

Ce măsură se vor lua de către autoritatea de reglementare?

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 7: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

Ordonanta 27/2011, Art. 73

(1)În scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonanţe utilizate de către operatorii de

transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale

vehiculului.

(2)Modelul şi locul de aplicare a plăcuţelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme.

(3)Plăcuţele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformităţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la

dimensiunile maxime admise şi masele maxime autorizate.

(4)În cazul în care caracteristicile vehiculului nu mai corespund cu cele indicate în plăcuţă, operatorul de transport/întreprinderea are

obligaţia de a solicita modificarea datelor înscrise pe plăcuţă în mod corespunzător.

(5)Vehiculele care sunt dotate cu plăcuţe sunt verificate:

a)prin sondaj, în privinţa respectării maselor maxime autorizate; şi

b)ori de câte ori există suspiciuni că nu sunt respectate, în privinţa dimensiunilor maxime autorizate.

Ordinul 980/2011, Art. 40

(1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care sunt utilizate de către operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier în cont

propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării acestora cu plăcuţe

din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.

(2) Plăcuţele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformităţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la

dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise/autorizate.

SECŢIUNEA 2: Efectuarea transportului rutier internaţional de mărfuri,

SUBSECŢIUNEA 1: Efectuarea transportului rutier contra cost de mărfuri

Art. 43

(3) În scopul facilitării controlului vehiculelor care sunt utilizate de către operatorii de transport rutier/întreprinderile de transport rutier

în cont propriu la efectuarea transporturilor rutiere, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, aceştia au obligaţia dotării

acestora cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.

(4) Plăcuţele prevăzute la alin. (3) fac dovada conformităţii vehiculului respectiv cu prevederile legislaţiei comunitare referitoare la

dimensiunile maxime admise şi masele maxime admise/autorizate.

Art. 133

ţ) să asigure echiparea autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;

Hotararea 69/2012, Art. 4, Următoarele fapte reprezintă încălcări grave

61.nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a asigura echiparea

autovehiculelor cu plăcuţe din care să rezulte masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate ale acestora;

Art. 7, (1)Contravenţiile prevăzute la art. 4 se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei.

(2)Sancţiunile contravenţionale se aplică:

a)operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz, pentru faptele

prevăzute la art. 4 pct. 1-12, 14, 19-22, 25-61 şi 77;

POT CONTROLA INSPECTORII ISCTR SAU POLITIA RUTIERA!

.

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 8: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

ISCTR – poate retine placute sau certificate de

inmatriculare? Sau doar Politia Rutiera poate! Conform HG69/2012

"Art. 19

Procedura privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a

unui autovehicul prin reţinerea certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor cu

numărul de înmatriculare se stabileşte prin ordin comun al ministrului

transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului administraţiei şi internelor."

Cum ordinul comun nu pare sa fi fost publicat inca .... Situatia se mentine

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 9: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

La momentul elaborării HG 69/2012 la analiza faptelor contravenţionale şi a

sancţiunii acestora s-au avut în vedere criteriile: gravitatea faptei şi gradul

de pericol social al acesteia? S-a raportat autoritatea de reglementare la

prevederile Ordonanţei 2/2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor? Au

fost avute in vedere statisticile cu privire la salariul mediu pe ramura

transporturi rutiere?

(EX: conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transportului rutier de către

conducători auto care nu deţin atestat/certificat de competenţă profesională sau al

căror atestat/certificat de competenţă profesională are termenul de valabilitate

expirat; sancţiune intre: 14.000 – 18.000 aplicabilă conducătorului).

Cum se apreciază diferentierea gradului de pericol social intre a nu fi avut

vreodata atestat si a avea unul expirat de 1 zi? Doar prin 4000 lei sau prin

incadrare in categorii diferite de sanctionare!

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 10: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

Înregistrarea şoferilor pe site-ul ARR este obligatorie? Sau se înregistrează

numai modificările privind situaţia conducătorilor auto angajaţi ?

Daca in 1892/2006 modificat cu 1007/2010 , la Art. 391 trebuia sa inregistrezi

soferii si apoi sa actualizezi modificarile, acum au ramas in lege doar referiri

la actualizarea modificarilor (fara sa existe obligatia inscrierii in baza de date –deci pentru

cei inscrisi trebuie sa ii actualizezi, dar pe cei care nu i-aiinscris nu auu ce actualiza) prin

Ordinul 980/2011 art 133, iar HG 69 considera la Art 5 abaterea ca incalcare

minora si o amendeaza la Art 8 cu 3000-6000 lei.

Oare între autorităţile/instituţiile publice nu se pot încheia protocoale de

colaborare, având în vedere că la nivelul Ministerului Muncii funcţionează

portalul REVISAL şi ţinând cont de tendinţa de interoperabilitate a

platformelor dezvoltate la nivelul fiecărui minister?

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 11: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

Ordinul 980/2011

Art. 134

Operatorii de transport care efectuează operaţiuni de transport rutier contra cost au următoarele obligaţii

m) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfii este destul de

rezistent pentru siguranţa transportului. În

cazul în care ambalajul mărfii nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare

suplimentară suficient de rezistentă;

Similar la Art. 133 pt cont propriu Întreprinderile care efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu au următoarele obligaţii:

n) să efectueze transportul numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa transportului.

În cazul în care ambalajul mărfurilor nu este destul de rezistent, va cere expeditorului o ambalare suplimentară suficient de

rezistentă;

Conform HG 69/2012, Art 4, pct 31 – este o incalcare GRAVA sanctionata cu 8000-12000 LEI

31. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a

obligaţiei de a efectua transportul

rutier de mărfuri numai după ce s-a asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent pentru siguranţa

transportului;

CONSIDERAM CA ORICE RESPONSABILITATE ASUPRA AMBALAJULUI REVINE PRODUCATORULUI SI

EXPEDITORULUI SI IN NICI UN CAZ TRANSPORTATORULUI

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 12: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

1. Noi legi în România – cu elemente noi - greu de înţeles şi unele imposibil de aplicat

Transporturile rutiere din România, încotro?

LA CATEGORIA NO COMMENT:

Art 134 din Ordinul 980/2011

x)să anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauză de forţă majoră sau din alte cauze la capetele traseului şi, în limita posibilităţilor, şi pe traseu;

Page 13: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Transporturile rutiere din România, încotro?

SANCTIUNI CONFORM H69

41 INCĂLCĂRI FOARTE GRAVE sancţionate cu amendă intre: 14.000 - 18.000 LEI

133 ÎNCĂLCĂRI GRAVE sancţionate cu amendă intre: 8.000 - 12.000 LEI (83 de aliniate cu 50 subpuncte - punctul 33 are 8 subpuncte; punctul 56 are 15 subpuncte; punctul 57 are

12 subpuncte; punctul 77 are 7 subpuncte)

32 MINORE sancţionate cu amendă intre: 3.000 - 6.000 LEI

Cum e mai usor sa gresesti usor si mai greu sa gresesti ar trebui sa fie:

32 la f grave

41 la grave

133 la minore

Page 14: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Transporturile rutiere din România, încotro?

Ordonanta 2/2001 / privind regimul juridic al contraventiilor

Art. 16 (7)În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă

contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt

consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica "Alte menţiuni", sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

Termen INTOCMIRE PV – 6 LUNI

Art. 13 (1)Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

TERMEN COMUNICARE 1 LUNA

Art 25 (2)Comunicarea se face de către organul care a aplicat sancţiunea, în termen de cel mult o lună de la data aplicării

acesteia.

In momentul in care politistul va opreste pentru depasirea vitezei, la cererea dvs., el TREBUIE sa aiba asupra lui si sa va

prezinte: certificatul de omologare a aparatului radar de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, buletinul de verificare

metrologica in termen de valabilitate respectiv 12 luni de la data efectuarii verificarii si autorizatia de operator radar pentru

cel care va incheie procesul-verbal. Lipsa oricaruia din aceste documente trebuie prevazuta de dvs. la rubrica "alte

mentiuni" si este caz de nulitate absoluta a procesului-verbal.

Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor prevede ca agentul care constata contraventia se numeste

agent constatator. Agentul constatator este si cel care aplica sanctiunea, altfel procesul-verbal este lovit de nulitate

absoluta. Deci, daca un agent constata contraventia, dar procesuL-verbal este intocmit de un alt agent (situatia in care se

transmite viteza prin statie), procesul-verbal este nul, nu are nici o valoare si in urma contestatiei dvs. instanta il va anula,

va anula si amenda si punctele.

CAMERELE FIXE DIN ROMANIA NU AU AVIZ de la Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML) !!! CEI CARE

OPEREAZA RASPUND, SPUNE BRML ! DAR LEGEA VORBESTE DOAR DE ECHIPAMENTE CU AVIZ BRML!

CAMERELE FIXE TREBUIE SA AIBA DOVEZI AVIZ AMPLASARE, FUNCTIONARE, CONSTRUIRE VALABILE, EMISE

DE AUTORITATILE RELEVANTE – CNADNR SAU CELE LOCALE, PLUS POLITIA RUTIERA.

Page 15: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

2. Preocupări în transporturi la nivel European – modelarea viitorului

2.1 - CARTE ALBĂ privind viitorul politicii de transport a UE până în 2050

2.2 - Viitorul pieţei interne a transportului rutier de mărfuri

2.3 - Introducerea tahografului inteligent 2 in 1.

2.4 - Revizuirea coridoarelor europene de transport

2.5 - EMS - Sistemul modular european

2.6 - Alcool-lock

2.7 - Zgomotul emis de vehiculele rutiere

2.8 - Tranzitul în Alpi

2.9 - Rezervoare mai mari de combustibil

2.10 - Transparenţa reglementărilor naţionale în domeniul transporturilor

rutiere – solicitare UNTRR adresată Comisiei Europene

Transporturile rutiere din România, încotro?

Page 16: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

CARTE ALBĂ PRIVIND VIITORUL POLITICII DE TRANSPORT A UE PÂNĂ ÎN 2050

CONTEXT:

28.03.2011: Comisia Europeană(CE) publică o Carte albă privind viitorul politicii de transport a UE până

în 2050 - Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de

Transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor

Impact – transporturi rutiere:

• reducerea emisiilor cu 60% până în 2050

- 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie transferat până

în 2030 către alte moduri de transport(dezvoltarea infrastructurii feroviare)

- îmbunătățirea eficienței camioanelor pe distanţe până la 300 km (combustibili mai curaţi, ITS,etc)

• O rețea primară eficientă pentru transportul și călătoriile interurbane multimodale

STADIU ACTUAL:

15.12.2011: Parlamentul European (PE) adoptă un raport din proprie iniţiativă PE asupra Cartei Albe CE

privind Politica UE în domeniul transporturilor, raportor Mathieu Grosch

Impact pozitiv pentru transportul rutier de mărfuri şi persoane - propuneri PE în line cu poziţia industriei(IRU):

- promovarea co-modalităţii, dublare a utilizării transportului public – obiectiv SMART MOVE IRU

- reducerea emisiilor CO2 cu 20% până în 2020, stabilirea unei metodologii de calcul a UE,

- apelul pentru condiţii fiscale egale între moduri

- sistem de stimulente pentru a încuraja investiţiile în tehnologii sigure şi verzi

- utilizarea EMS , creşterea numărului de zone sigure de parcare pentru camioane.

Page 17: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

VIITORUL PIEŢEI INTERNE A TRANSPORTULUI RUTIER DE MĂRFURI

CONTEXT:

Comisia Europeană deruleaza o evaluare a situatiei pietei transporturilor rutiere din UE

raport pe acest subiect la finalul lui 2013

După caz, raportul va fi însoţit de o propunere legislativă pentru a deschide în continuare

cabotajul.

STADIU ACTUAL:

Grup de Nivel Inalt stabilit de Comisia Europeană, format din experti academicieni independenti

pregateste un prim set de recomandari

Audierea publica organizată de Comisia Europeană în data de 28.02.2012

Scop: sprijinirea Grupului de Nivel Inalt sa colecteze informatii de la actorii din sector asupra situatiei

actuale a pietei.

4 subiecte principale identificate Grupul de Nivel Inalt al CE:

1. EXTINDEREA CABOTAJULUI, profilul cabotorilor, organizarea operatiunilor de cabotaj, potential de crestere

pentru cabotaj, eficienta logistica si imbunatatirea conditiilor de piata

2. REGLEMENTĂRI SOCIALE: Probleme in aplicarea reglementarilor sociale, a reglementarilor de cabotaj si a altor

legi, nivelul de armonizare al practicilor de aplicare, niveluri de sanctiuni si penalitati.

3. LIPSA ŞOFERILOR: Posibila extindere a lipsei de soferi, cauze si solutii.

4. INOVARE: Potential pentru imbunatatire si inovare in tehnica vehiculelor, gestiunea flotelor, logistica si

infrasructura, si bariere in calea inovarii.

Page 18: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

INTRODUCEREA TAHOGRAFULUI INTELIGENT 2 IN 1

CONTEXT:

19.07.2011: CE publică Revizuirea Regulamentului tahografului digital nr. 3821/85/EC

Scop: introducerea tahografului inteligent (SMART)

- îmbunătăţirea securității tahografului digital prin evitarea manipulărilor

- îmbunătățirea funcționarii dispozitivului

- tahograful va avea si functie de GPS cu memorarea traseului aferent timpului de utilizare a vehiculului

15.11.2011: Propunere de amendare a Directivei privind permisul de conducere în UE nr. 2006/126/EC

Scop: card tahograf inteligent 2 în 1

prin integrarea funcțiilor cardului de tahograf digital cu cele ale permiselor de conducere

pentru vehicule comerciale intr-un singur document-card

STADIU ACTUAL:

- Europarlamentarul român Silvia Adriana Ticau ,Vicepreședinte al Comitetului de Transport şi Turism PE

este raportor al Parlamentului European pentru revizuirea acestui pachet legislativ European

16.03.2012: propunerea de raport privind tahografele digitale publicată şi dezbătută în Comisia TRAN

- Data estimată CE pentru introducerea tahografului SMART : prima parte a anului 2018

(48 luni de la intrarea în vigoare a noului regulament , prevăzuta pentru 31.12.2014)

Page 19: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

REVIZUIREA CORIDOARELOR EUROPENE DE TRANSPORT

CONTEXT:

19.10.2011: CE publică 2 propuneri privind revizuirea coridoarelor europene de transport

Propunere Regulament UE - revizuirea ghidului pentru reţeaua TEN-Transport (TEN-T)

Scop:

- Definirea unei reţele de bază până în 2030 şi a unei reţele extinse până în 2050,

- Abordare a coridoarelor bazată pe punctele de trecere a frontierelor UE şi axe multimodale

- Accent pe implementarea sistemelor de transport inteligente (ITS).

Propunere Regulament al UE - nou instrument de finanţare a reţelelor transeuropene - Facilitatea

Conectarea Europei (CEF).

Scop CEF : finanţarea strategiei TEN-T

31.7 miliarde de euro, inclusiv 10 miliarde de euro alocate de la Fondul de Coeziune UE

Pârghii de finanţare şi investiţii private

STADIU ACTUAL:

15 .12. 2011: europarlamentarii Georgios Koumoutsakos (PPE, Grecia) şi Ismail Ertug (S & D) au fost numiţi

raportori în Parlamentul European (PE) pentru propunerea de revizuire TEN-T.

Impactul asupra transportului rutier:

Aspecte pozitive: fonduri pentru parcări camioane, ITS, sisteme de taxare electronice

Aspecte negative: lipsa de proiecte rutiere în reţeaua de bază TEN-T

Page 20: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

EMS - SISTEMUL MODULAR EUROPEAN

CONTEXT:

28.03.2011: Cartea albă a Comisiei Europene(CE) - revizuirea legislaţiei ref.la greutati şi

dimensiuni pentru:

• Adaptarea la noile tehnologii şi nevoi

• Facilitarea transportului intermodal

• Reducerea globală a consumului de energie şi a emisiilor.

22.12.2011: Comisia Europeană a lansat o consultare asupra Directivei 96/53/CE privind

greutăţile şi dimensiunile camioanelor

EMS (Sistemul Modular European) – concept inovativ testat în câteva state membre

(Germania, Danemarca, Olanda)

STADIU ACTUAL:

Dezbateri puternice privind semiremorcile articulate cu remorci cu lungimi de 25m

CE face bilanţul tuturor informaţiile relevante cu privire la EMS (Sistemul Modular

European), dar nu intenţionează să ofere un cadru general privind introducerea

vehiculelor agabaritice şi / sau lungi

- CE încearcă sa lase decizia de admitere in circulație la nivelul fiecărui stat membru

Page 21: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

ALCOOL-LOCK

ALCOOL-LOCK: dispozitiv de control al alcoolemiei la bordul unui vehicul

CONTEXT:

26.09.2011: Parlamentul European (PE) a adoptat un raport privind siguranţa rutieră

europeană 2010-2020

PE recomanda echiparea obligatorie cu dispozitive alcool-lock pentru toate tipurile noi

de vehicule comerciale de pasageri şi de mărfuri

STADIU ACTUAL:

Dezbatere în curs la nivel UE cu privire la utilizarea de alcool-lock ca un mijloc de a

respectare a legislaţiei rutiere privind nivelul de alcoolemie

Probleme legate de stabilirea limitelor dispozitivului mai ales la vehiculele in

trafic International, având în vedere legislaţia diferită a Statelor Membre privind

nivelul diferit de alcoolemie

Page 22: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

ZGOMOTUL EMIS DE VEHICULELE RUTIERE

CONTEXT:

• Decembrie 2011: Comisia Europeană a prezentat o nouă propunere COM (2011)

856 pentru a modifica omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte

emisiile de zgomot ale acestora, pentru a reduce impactul negativ al expunerii la

zgomot pentru cetăţenii europeni

STADIU ACTUAL:

• Dezbateri la nivel european

Introducerea unor astfel de limitări privind zgomotul emis de vehiculele rutiere ,

ar trebui sa fie dublata de facilitați serioase pentru vehiculele „silențioase”

inclusiv cu reducerea tarifelor de utilizare a infrastructurii pe timp de noapte cu

cel puțin 50% - solicitare UNTRR.

Page 23: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

TRANZITUL ÎN ALPI

CONTEXT:

Interzicerea traficului pe un sector al autostrăzii A12, în Austria

21.12.2011: Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) decide incompatibilitatea restricţiei cu

Tratatul European

17.01.2012: Guvernul Tirol ridică restricţia şi începe negocieri cu Comisia Europeană

(CE) pentru a reintroduce o interdicţie de trafic pentru vehiculele grele de marfă

(camioane)

planificarea lucrărilor de întreţinere pe cale ferată Brenner,

studiu de fezabilitate “Alpine Transit Exchange System” (ATES sau ACE), pentru

transportul rutier de marfă în Elveţia şi în întreaga regiune a Alpilor

închiderea posibilă a tunelului Gotthard pentru întreţinere între 2020-2025.

STADIU ACTUAL:

Alpine Tranzit Grup – membri din industria transporturilor rutiere(IRU) care acţionează

împotriva restricţionării traficului alpin

• Lobby la CE şi la guvernele naţionale împotriva introducerii unei noi restricţii de

trafic pentru camioane pe A12 , care este o parte vitală a Coridorului Nord-Sud de

transport rutier de marfă

Page 24: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

REZERVOARE MAI MARI DE COMBUSTIBIL

Dezbateri în cadrul Grupului de Experţi Mărfuri Periculoase al IRU(GEMD):

Propunere oficială – Spania: rezervoarele de 1800 litri de combustibil să fie permise

în UE

Consideraţii RHA - Marea Britanie:

"Nu este o coincidenţă faptul că Spania are a 2-a cea mai ieftină motorina din UE.

La un consum obişnuit de 8mpg (30 l/100 km), actualul rezervor cu o capacitate maximă de1500 litri va

permite o călătorie fără re-alimentare de 2640 de mile si aceasta este absolut suficient“

Pentru a nu se aplica prescripţiile ADR:

Capacitatea totală a rezervoarelor fixe nu trebuie să depășească 1500 litri/unitate transport,

Capacitatea unui rezervor fixat pe o remorcă nu trebuie să depăşească 500 litri

O cantitate maximă de 60 litri/unitate transport poate fi transportată în recipiente portabile

de combustibil.

(cfm. sectiunea 1.1.3.3.a) Excepţii legate de transportul carburanţilor lichizi din ADR - Acordul european

ref. la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase )

IRU a sprijinit iniţial propunerea, însă în urma dezbaterilor GEMD aceasta a fost respinsă

Page 25: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Transparenţa reglementărilor naţionale în domeniul transporturilor rutiere –

solicitare UNTRR adresată Comisiei Europene

UNTRR a solicitat să fie publicate de urgenţă pe site-ul Comisiei Europene:

1. Reglementările naţionale de aplicare a acquis-ului european în domeniul

transporturilor rutiere în fiecare stat membru al UE, în special în legislaţia naţională

privind aplicarea Regulamentului UE 561/2006, Regulamentul UE 1071/2009,

Regulamentul UE 1072/2009, Regulamentul UE 1073/2009

2. Reglementările naţionale specifice de transport rutier din fiecare stat membru

al UE, care se aplică în acelaşi timp şi transportatorilor străini atunci când efectuează

operaţiuni de cabotaj.

3.Lista sancţiunilor aplicate de autorităţile de control ale fiecărui Stat Membru

al UE pentru încălcarea reglementărilor de transport rutier din UE şi, de asemenea, a

reglementărilor specifice naţionale de transport rutier, pentru a se putea face

comparaţii în dimensiuni raportate în scopul evitării aplicării excesive de către unele

state membre sau, dimpotrivă, nesemnificative în altele.

Page 26: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Cresterea eficientei

Economie din cost cu

Containere Alte segmente

Carburant 33% 28%

Sofer 52% 61%

Altele 15% 11%

Nr vehicule in 2010

Nr Firme 2010

A 72 29

B 60 24

C 5 3

D 149 77

E 16 7

TOTAL 302 140

Page 27: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Solutii eficiente pentru diverse aplicatii

Page 28: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Solutii eficiente pentru diverse aplicatii

Page 29: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Solutii eficiente pentru diverse aplicatii

Page 30: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Problema carburantului la transport persoane a fost rezolvata! La marfa inca NU!

SCHOOL BUS

Page 31: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

INAINTE SA VA GRABITI ASIGURATI-VA CA MERGETI IN DIRECTIA BUNA!

PROFITUL SE FACE DIN VOLUME CAT MAI MARI SI MARJE CAT MAI MARI!

GESTIONAREA ATENTA A COSTURILOR E IMPORTANTA, DAR NU UITATI:

COSTURI ZERO = FIRMA MOARTA!

Page 32: Transporturile rutiere din România, încotro - UNTRR PARADOXURI LEGISLATIVE IN ROMANIA 2012 Transporturile rutiere din România, încotro? Radu Dinescu Secretar General

Vă mulţumesc pentru atenţia

acordată!