of 25 /25

Toplantı Yönetimi

 • Author
  gesiad

 • View
  6.032

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Toplantı Yönetimi

 • 1. TOPLANTIYNETMTEKNKLER SEMNER

2. LZUMSUZ TOPLANTI ETLER

 • Kahvaltl Toplant
 • Takntl Toplant
 • Skntl Toplant
 • Toplant
 • D Toplant
 • Dl Toplant
 • Olaand Toplant
 • Fslt Toplant
 • Gcrtl Toplant
 • Zrltl Toplant

3. PROGRAMIMIZ

 • AMACA YNELK, ETKN, VERML
 • TOPLANTI YAPMA :
 • Hazrlk
 • Toplantnn Yaplandrlmas
 • Toplantnn Ynetimi nteraktif Metod
 • Toplant Sonras Durum Deerlendirmesi

Gayemiz: Amaca Ynelik, Etkin, Verimli Toplant Tekniklerini Kavramak. 4.

 • NE ZAMAN TOPLANTI YAPILMALI ?

Bilhassa Bir dareci Veya Bakan in,u Hallerde Bir Toplant Yapmak yi Olur : PLANLAMA 5. 1. Gruptan Bilgi Veya Tavsiyeler Beklendiinde 2.Grubun Karar Verme Veya Problem zmeyeKatlmas stendiinde 3. Bir Meselenin Akla Kavuturulmas gerektiinde 4. Bir Btn Olarak Grubunuzla Paylamak stediiniz Meseleniz Olduunda 5. Grup Bizzat Toplant Yaplmasn stediinde 6. Deiik Gruplardan Kimseleri lgilendiren BirMesele Olduunda 7. Ortada ok Ak Olmayan Veya Kimlerilgilendirdii Tam Belli Olmayan Bir ProblemOlduunda PLANLAMA 6. TOPLANTI YAPMAK N NEDENLER

 • Karar Almak
 • Plan Yapmak Veya Geliimi Gzlemek
 • Problemzmek
 • Bilgi letmek Ve Netlemesini Salamak
 • Deiiklik ncesi Reaksiyon Almak
 • MotiveEtmek

7.

 • Toplantnn Al
 • Maddeleri Gzden Geirme
 • Rolleri Netletirme
 • Saha Kurallar Koyma

HAZIRLIK :

 • Etkili Gndem
 • Yer Seimi
 • Ara Ve Gereler
 • Katlmclara Bildirim

YAPILANDIRMA : 8. ADI TARH TOPLANTININ NVANI BT SAAT BALAMA SAAT TOPLANTIYI TERTPLEYEN YER GNDEM TOPLANTININ TR TAKDMC DESTEKLEYC MALZEMELER BEKLENENNETCELER GETRECENZMALZEMELER BAKAN TOPLANTI METODLARI ARACI KARAR VERECEK KARAR VERME METODU KAYIT TUTUCU GRUP YELER HUSS NOTLAR 9. BR TOPLANTI NE ZAMAN BAARILIDIR ? Bir Toplantnn Baarsn lmek inki Yol Vardr : 1- Toplant Sonunda Nelerin Elde Edildii 2- Toplant Nasl Nasl Bir Gelime Gsterdi NTERAKSYON ( ETKLEM) YNTEM : 1- Arac 2- Kayt Tutucu 3- Grup yesi 4- dareci Bakan 10. KPLNG'N 6 DRST HZMETKARI : 1- Ne 2- Neden 3- Ne Zaman 4- Nasl 5- Nerede 6- Kim 11. TOPLANTI YAPILANDIRMASI :

 • Mantkl Kararlar
 • retken Kararlar
 • Planlama
 • Geliimi zleme
 • Problemzme
 • Bilgi Aktarma
 • Tepkileri Kontrol

12. SONULARA ULAMAK N : 1- zetlemenin nemi 2- Grlebilirliin 3- Tutanak Yapmak 4- Sorumluluk Alabilmek, Datma 5- Toplantdan Sonra Takip 13. Problem Ne Nasl Proses Sre Usl zm erik (Muhteva) Y BR TOPLANTIDA ARANAN BE ART 1-Ortak Bir Muhteva zerine Olmaldr 2-Ortak Bir Usl zlenmelidir 3-Konuma Aknn Samimi Ve Dengeli Bir ekildeOlmas le Davrantan Sorumlu Bir Kii Bulunmaldr. 4-Katlanlarn HerhangiKiisel HkmlerdenKorumaktan Sorumlu Biri Bulunmaldr. 5-Toplantnn Sonuna Kadar Katlanlarn Rol VeSorumluluklar Ayr Ayr Belirlenmi Olmaldr. 14. TOPLANTI PROBLEMLER

 • ok Bal Olmak
 • Sre Ve eriin Birbirlerine Karmamas
 • KiiselHcumlar
 • Trafik Problemi
 • Rol Ve Sorumluluklarn Olmas
 • Grup Liderinin Grubu Diledii Gibi Ynetmesi
 • Fazla Bilgi Yk
 • Lzumsuz Tekrar Ve Patinaj

15.

 • Karar Vermede Kazan Kayp Yaklamlar
 • Hedeflerin Ak Olmas
 • Yetki Ve Otoritenin Ak Olmamas
 • ProblemlerdenKama
 • Negatif Tutum
 • Haberleme Problemleri
 • Yerin Elverisizlii
 • Kiisel atmalar

TOPLANTI PROBLEMLER 16. TOPLANTIDAK PROBLEM KLER :

 • Erken Ayrlanlar
 • Bozuk Plak
 • pheci Kiiler
 • Kafa Sallayanlar
 • Baka eylerle Megul Olanlar
 • Fsldayclar
 • Az Kalabalklar

17.

 • Saldrganlar
 • Yorumcular
 • Dedikoducular
 • Bilgiler
 • Mdahaleciler
 • Fazla Megul Olanlar
 • Bakasnn Szn Kesenler
 • retmen Gzdeleri

TOPLANTIDAK PROBLEM KLER : 18. MUHTELF YE TPLER : 1 3 4 6 7 5 2 9 8 1Mcadeleci Tip 7lgisiz Tip 9Srekli soran Tip 2Pozitif Tip 5Utanga Tip 8Eletirici Tip 6Olumsuz Uzlamaz Tip 3Hereyi bilirim diyen Tip 4ok konuan Tip 19. Y KAYIT TUTMAK N :

 • Kilit Kelimelere Dikkat Edin.
 • Ana Fikirleri Syleyenlerin znYakalamaya aln.
 • Sylenen Her KelimeyiYazmayn.
 • Yalnz Ak Seik Olun
 • KelimeleriKsaltn.
 • Ana Fikirleri, Temel fadeleri Veya
 • Kararlar Daire ine Aln
 • KatlarNumaralayn.
 • Deiik Renkte Kalem, retler, Rakam,
 • Yldz, Ok Gibi Yardmc ekiller Kullann.

20. DAHA Y BR TOPLANTI N YAPILMASI GEREKENLER :

 • Toplantdan nce :

1-Planlama: Kim, Ne,zaman, Nerede, Niin, Ka Kii 2- Gndem 3- Erken Gelme, Yerin Hazrlanmas 21.

 • ToplantBalarken :

4- Zamannda Balama 5- Katlanlarn Takdimi, Ne BeklediklerininAklanmas. 6- Rollerin Ak Seik Tayini7- Gndemin Gzden Geirilmesi, Dzenlemeve Deitirmeler8- Zaman Snrlamasnn Konulmas DAHA Y BR TOPLANTI N YAPILMASI GEREKENLER : 22. 9- Gemi Toplanty Ksaca TekrarGzden Geirin 10- Belli Bir Zamanda Ayn Uslle TekBir Problem zerinde Durun. 11- Faaliyet Maddelerini Tespit Edin. 12- Grup Hafzasn Gzden Geirin

 • Toplant Banda :
 • Toplant Boyunca :

DAHA Y BR TOPLANTI N YAPILMASI GEREKENLER : 23. 13- Gelecek Toplantnn Yer Ve ZamannKararlatrn. 14- Geici Bir Gndem Hazrlayn. 15- Toplanty Mspet Bir ekilde SonaErdirin. 16- Toplant Yerini Temizleyerek EskiDizenine Sokun. DAHA Y BR TOPLANTI N YAPILMASI GEREKENLER : 24. 17- Toplant Tutanan Hazrlayn. 18- Faaliyet Maddelerini Takip EderekGelecek Toplantnn Plann HazrlamayaBalayn.

 • Toplantdan Sonra :

DAHA Y BR TOPLANTI N YAPILMASI GEREKENLER : 25. Katlmnz inTEEKKRLER