71
Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati : 13.30 Oturum Sayısı : 17 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ DERECE ALANLAR Doktora 1. Biyoloji Anabilim Dalı öğrencilerinden Mustafa Korkmaz’a doktora derecesi verilmesi önerisi, Yüksek Lisans 2. Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı öğrencilerinden Ümit Çalıkoğlu’na yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 3. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Sezin Çetinkaya’ya yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 4. Adli Bilimler Anabilim Dalı öğrencilerinden Ceyda Tekçeer’e yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 5. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Ahmet Yaşar Yamantaş’a yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 6. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Orberk Mert Mertcan’a yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 7. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Aylin Fidan Üzgün’e yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 8. İstatistik Anabilim Dalı öğrencilerinden Arzu Ece Doğru’ya yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 9. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Sattar Eghbalian’a yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 10. İstatistik Anabilim Dalı öğrencilerinden Pınar Kara’ya yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 11. İstatistik Anabilim Dalı öğrencilerinden Sevim Eda Öğüt’e yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 12. Biyomühendislik Anabilim Dalı öğrencilerinden Parinaz Raeiatbin’a yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi,

Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati : 13.30 Oturum Sayısı : 17

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

DERECE ALANLAR Doktora 1. Biyoloji Anabilim Dalı öğrencilerinden Mustafa Korkmaz’a doktora derecesi verilmesi önerisi, Yüksek Lisans 2. Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı öğrencilerinden Ümit Çalıkoğlu’na yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 3. Makina Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Sezin Çetinkaya’ya yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 4. Adli Bilimler Anabilim Dalı öğrencilerinden Ceyda Tekçeer’e yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 5. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Ahmet Yaşar Yamantaş’a yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 6. Maden Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Orberk Mert Mertcan’a yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 7. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Aylin Fidan Üzgün’e yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 8. İstatistik Anabilim Dalı öğrencilerinden Arzu Ece Doğru’ya yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 9. Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerinden Sattar Eghbalian’a yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 10. İstatistik Anabilim Dalı öğrencilerinden Pınar Kara’ya yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi, 11. İstatistik Anabilim Dalı öğrencilerinden Sevim Eda Öğüt’e yüksek lisans derecesi verilmesi ve tez adı değişikliği önerisi, 12. Biyomühendislik Anabilim Dalı öğrencilerinden Parinaz Raeiatbin’a yüksek lisans derecesi verilmesi önerisi,

Page 2: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

DANIŞMAN BELİRLEME 13. Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 18.05.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Soheil Malekghasemi’nin danışmanının atanması talebi hk.da), 14. Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 18.05.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Şeyma Şerifoğlu’nun danışmanının atanması talebi hk.da), 15. Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 18.05.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Zehra Gün Gök’ün danışmanının atanması talebi hk.da), 16. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 26.05.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Ahmet Buğday’ın danışmanının atanması talebi hk.da), 17. Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 01.06.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Seçil Söyleriz’in danışmanının atanması talebi hk.da), 18. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 05.06.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Ayşe Nazlı Karakuşcu’nun danışmanının atanması talebi hk.da), 19. Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 05.06.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Öznur İrem Yayalar’ın danışmanının atanması talebi hk.da), 20. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 06.06.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Uğur Mertoğlu’nun danışmanının atanması talebi hk.da), 21. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 06.06.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Behzad Naderalvojoud’un danışmanının atanması talebi hk.da), 22. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 07.06.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Selen Yağmur Baler’in danışmanının atanması talebi hk.da), DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ 23. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Merve Yaşacan’ın danışmanının değiştirilmesi talebi hk.da), İKİNCİ DANIŞMAN ATANMASI 24. Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencisi Ramazan Akçan’a ikinci danışman ataması talebi hk.da), TEZ ADI DEĞİŞİKLİĞİ 25. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanlığının 26.05.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Sercan Gökçeli’nin yüksek lisans tez adı ve konusunda değişiklik yapılması önerisi hk.da), 26. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanlığının 31.05.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Pezhman Hosseinian Ahangarnezhad’ın doktora tez adı ve konusunda değişiklik yapılması önerisi hk.da),

Page 3: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

27. Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 18.05.2017 tarihli yazısı (Yüksek lisans programı öğrencilerinden Çağıl Zeynep Süngü’nün yüksek lisans tez adı ve konusunda değişiklik yapılması önerisi hk.da), 28. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 05.06.2017 tarihli yazısı (Doktora programı öğrencilerinden Pınar Küllü’nün doktora tez adı ve konusunda değişiklik yapılması önerisi hk.da), DERSLERİN SAYILMASI 29. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 01.06.2017 tarihli yazısı (Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinden Serper Nazif Arslan’ın Enstitümüz özel öğrenci statüsünde iken almış olduğu derslerin (2 ders) şimdiki programına sayılması talebi hk.da.), TEZ İZLEME KOMİTESİNİN BELİRLENMESİ 30. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Fırat Şakar’ın tez izleme komitesinin belirlenmesi, 31. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Metin Yahşi’nin tez izleme komitesinin belirlenmesi, 32. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Halil Derin’in tez izleme komitesinin belirlenmesi, 33. Biyoloji Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Tolga Tugaytimur’un tez izleme komitesinin belirlenmesi, 34. Biyomühendislik Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Ramazan Akçan’ın tez izleme komitesinin değiştirilerek yeniden belirlenmesi, JÜRİLERİN BELİRLENMESİ 35. Kimya Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerinden Eyüp Karaca’nın yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin oluşturulması, 36. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerinden Elif Tosun’un yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin oluşturulması, 37. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerinden Dilşad Elif Ermiş’in yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin oluşturulması, 38. Kimya Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerinden Itır Arıdaşır’ın yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin oluşturulması, 39. Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencilerinden Ofcan Oflaz’ın yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisinin değiştirilerek yeniden oluşturulması, KAYDIN SİLİNMESİ 40. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı bütünleşik doktora programı öğrencilerinden Taha Yusuf Kebapcı’nın kendi isteğiyle kaydının silinmesine ilişkin 26.05.2017 tarhli dilekçesi,

Page 4: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

DİĞER DURUMLAR 41. Kimya Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Recep Üzek’in doktora tez sınav jüri üyelerinden Prof. Dr. Sinan Akgöl’e (Ege Üniversitesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi) yolluk ve yevmiye ödenmesi hk.da.,

JÜRİLERİN BELİRLENMESİ 42. Matematik Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Hacer İlhan’ın doktora tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması, TEZ KONULARI 43. Enstitümüz Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora tez çalışmasına başlayacak öğrencilerin tez konuları önerileri, GÖREVLENDİRME 44. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı öğretim üyelerinden; Prof.Dr. Necdet Sağlam’ın Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmek üzere yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilme talebinin görüşülmesi, JÜRİLERİN BELİRLENMESİ 45. Kimya Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Recep Üzek’in doktora tezi savunma sınavı jürisinin değiştirilerek yeniden oluşturulması, TEZ İZLEME KOMİTESİNİN BELİRLENMESİ 46. Biyoloji Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Fulya Yüceol’un tez izleme komitesinin değiştirilerek yeniden belirlenmesi,

Page 5: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1043 Doktora derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Mustafa Korkmaz’a ait Biyoloji (Hidrobiyoloji) Anabilim Dalı Başkanlığının 19.04.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 45. maddesi gereğince 07.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Biyoloji (Hidrobiyoloji)’de doktora derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FB-021 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

Page 6: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1044 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Ümit Çolakoğlu’na ait Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı Başkanlığının 24.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 30.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Temiz Tükenmez Enerjiler’de tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-066 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

Page 7: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017- 1044/a Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2017 tarihli jüri tutanağı ile Ümit Çalıkoğlu’nun tezli yüksek lisans tezinin adında önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur. Onaylanan tezin yeni adı : Türkiye Enerji Piyasasında Yeşil Elektrik ve Yeşil Sertifika Talebinin İncelenmesi Onaylanan Tezin İngilizce adı : Analysis of Green Electricity And Green Certificates Demand at Turkish Energy Market

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

Page 8: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1045 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Sezin Çetinkaya’ya ait Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 09.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 31.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Makina Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-067 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Page 9: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1046 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Ceyda Tekçeer’e ait Adli Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığının 09.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 30.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Adli Bilimler’de tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-068 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

Page 10: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1047 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Ahmet Yaşar Yamantaş’a ait Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 24.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 01.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Maden Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-069 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

Page 11: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1047/a Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 22.05.2017 tarihli jüri tutanağı ile Ahmet Yaşar Yamantaş’ın tezli yüksek lisans tezinin adında önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur. Onaylanan tezin yeni adı : Yer Çekimi ile Zenginleştirme Yöntemleri Kullanılarak Akarşen Cevherinden Altın Kazanımı Çalışmaları Onaylanan Tezin İngilizce adı : Gold Recovery Studies From Akarşen Ore Using Gravity Concentration Methods

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

Page 12: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1048 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Orberk Mert Mertcan’a ait Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 24.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 01.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Maden Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-070 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

Page 13: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1048/a Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2017 tarihli jüri tutanağı ile Orberk Mert Mercan’ın tezli yüksek lisans tezinin adında önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur. Onaylanan tezin yeni adı : Bakır Cürufu Öğütme Devresinin Bilgisayar Destekli Performans Değerlendirmesi ve Optimizasyonu Onaylanan Tezin İngilizce adı : Computer Aided Performance Eualuation and Optimization of Copper Slag Grinding Circuit

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

Page 14: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1049 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Aylin Fidan Üzgün’e ait Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 31.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 06.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Jeoloji Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-071 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Page 15: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1049/a Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2017 tarihli jüri tutanağı ile Aylin Fidan Üzgün’ün tezli yüksek lisans tezinin adında önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur. Onaylanan tezin yeni adı : Tek Eksenli Sıkışma Dayanımının Farklı Boy/Çap Oranlarındaki Örneklerden Belirlenmesi Yaklaşımının Değerlendirilmesi Onaylanan Tezin İngilizce adı : Assessment of The Approach Proposed For Determination of Uniaxial Compressive Strength From Specimens With Different Length to Dimater Ratio

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Page 16: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1050 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Arzu Ece Doğru’ya ait İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığının 01.06.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 01.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere İstatistik’de tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-072 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı

Page 17: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

08.06.2017 17 2017-1050/a İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 30.05.2017 tarihli jüri tutanağı ile Arzu Ce Doğru’nun tezli yüksek lisans tezinin adında önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur. Onaylanan tezin yeni adı : Çesitli Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarında Kitle Ortalamasının Tahmin Edilmesi Onaylanan Tezin İngilizce adı : Estimation of Population Mean Under Different Stratified Ranked Set Sampling Designs

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Page 18: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1051 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Sattar Eghbalian’ya ait Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 05.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Gıda Mühendisliği’nde tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-073 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı

Page 19: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

08.06.2017 17 2017-1052 Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Pınar Kara’ya ait İstatistik Anabilim Dalı Başkanlığının 01.06.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 06.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere İstatistik’te tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-074 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1053

Page 20: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Sevim Eda Oğüt’e ait Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 07.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Biyomühendislik’te tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-075 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1053/a

Page 21: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.06.2017 tarihli jüri tutanağı ile Sevim Eda Öğüt’ün tezli yüksek lisans tezinin adında önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur. Onaylanan tezin yeni adı : Manyetik ve Manyetik Olmayan Silika Bazlı Sabit Fazlar Kullanan DNA Mikroekstraksiyon Sistemlerinin Geliştirilmesi Onaylanan Tezin İngilizce adı : Development of DNA Microextraction Systems Using Magnetic and Bare Silica Based Stationary Phases

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1054

Page 22: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Tezli yüksek lisans derecesi için, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getiren Parinaz Raeiatbin’e ait Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığının 26.05.2017 tarihli yazısı ekindeki jüri tutanağını inceleyen Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrenciye, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince 07.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere Biyomühendislik’te tezli yüksek lisans derecesi verilmesine karar vermiştir. Diploma No : 17-FA-076 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1055 Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 18.05.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 23: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 38. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Soheil Malekghasemi Doktora Prof.Dr. Emir Baki Denkbaş

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1056 Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 18.05.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 24: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 25. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Şeyma Şereflioğlu Yük.Lis. Prof.Dr. Emir Baki Denkbaş

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1057 Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 18.05.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 25: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 38. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Zehra Gün Gök Doktora Prof.Dr. İbrahim Vargel

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1058 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 26.05.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 26: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 38. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Ahmet Buğday Doktora Prof.Dr. Hayri Sever

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1059 Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 01.06.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 27: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 25. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Seçil Söyleriz Yük.Lis. Yrd.Doç.Dr. Bora Kalkan

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1060 Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 05.06.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 28: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 25. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Ayşe Nazlı Karakuşcu Yük.Lis. Prof.Dr. Nihal Aydoğan

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1061 Biyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 05.06.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 29: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 25. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Öznur İrem Kayalar Yük.Lis. Prof.Dr. Nevin Keskin

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1062 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 06.06.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 30: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 38. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Uğur Mertoğlu Doktora Prof.Dr. Hayri Sever

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1063 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 06.06.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 31: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 38. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Behzad Naderalvojoud Doktora Prof.Dr. Ebru Sezer

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1064 Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın danışman belirlenmesi konusundaki 07.06.2017 tarihli yazısı incelendi.

Page 32: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz tarafından, yürürlükteki yönetmeliğimizin 25. Maddesi uyarınca aşağıda ismi belirtilen öğrencinin karşısında gösterilen öğretim üyesinin danışman olarak atanması uygun görüldü. Öğrencinin ; Adı ve Soyadı Statüsü Danışman Öğretim Üyesi Selen Yağmur Baler Yük.Lis. Prof.Dr. S. Ali Tuncel

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1065 Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Merve Yaşacan’ın danışman değişikliği hakkındaki Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2017 tarihli yazısı incelenmiştir.

Page 33: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Yönetim Kurulumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerin ilgili maddesi gereğince, adı geçen öğrenciye Doç. Dr. İpek Eroğlu’nun danışman olarak atanması hususunda yapılacak bir işlem bulunmadığına karar vermiştir.

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1066 Biyomühendislik Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Ramazan Akçan’a ikinci tez danışmanı atanması konusundaki Anabilim Dalı Başkanlığını 02.06.2017 tarihli yazısını inceleyen Yönetim Kurulumuz, yürürlükteki H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince Gazi Üniversitesi Analitik Kimya Anabilim Dalı

Page 34: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

öğretim görevlisi Prof.Dr. Uğur Tamer’in ikinci danışmanı olarak atanmasını uygun görmüştür. ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1067 Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2017 tarihli yazısı ile yüksek lisans programı öğrencilerinden Sercan Gökçeli’nin yüksek lisans tez adı ve konusunda yapılması önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. Tezin eski adı : Hızlı Katılaşma İçin Serbest Dentritik Büyüme Modellerinin Serbest Enerjiye Dayalı Çözünen Tuzaklama Modelleri Dahil Edilerek Genişletilmesi ve Karşılaştırılması

Page 35: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Onaylanan tezin yeni adı : Kompozit Formda Monodispers-gözenekli Mikrokürelerin Sentezi ve Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Kullanımı

Onaylanan tezin İngilizce adı : Synthesis of Monodisperse-porous Mikrospheres And Their Usage in Dye Sensitized Solar Cells

Danışman: Prof. Dr. S.Ali Tuncel

İkinci Danışman: Yrd.Doç.Dr. Selis Önel

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1068 Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2017 tarihli yazısı ile doktora programı öğrencilerinden Pezhman Hosseinian Ahangarnezhad’ın yüksek lisans tez adı ve konusunda yapılması önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür.

Page 36: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Tezin eski adı : Radyo Frekans Yoluyla Kontrollü İlaç Salımı Yapabilen Nanopartikül, Nanofibröz Mikrokapsül ve Jelatin-Metakrilat Matriks Üçlü Sisteminden Oluşan Jellerin Geliştirilmesi

Onaylanan tezin yeni adı : Onarımı İçin Büyüme Faktörü Salan Nanopartikül Katkılı Hyaluronik Asit Jellerin Geliştirilmesi

Onaylanan tezin İngilizce adı : Development of Growth Factor Releasing Nanoparticle-Hyaluronic Acid Gels For Cartilage Repair

Danışman: Doç. Dr. Halil Murat Aydın

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1069 Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.05.2017 tarihli yazısı ile yüksek lisans programı öğrencilerinden Çağıl Zeynep Süngü’nün danışman değişikliğine bağlı olarak yüksek lisans tez adı ve konusunda yapılması önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür.

Page 37: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Tezin eski adı : Biyosaklama İçin Mikro-Akışkan Bir Sistemde Eş Boyutlu Pikolitre Damlacıklarda Hücre İncelenmesi

Onaylanan tezin yeni adı : Manyetik Lateks Bazlı Borat Affinite Kromatografisi Sorbentlerinin Sentezi ve Kromatografik Performanslarının İncelenmesi

Onaylanan tezin İngilizce adı : Synthesis of Magnetic Latex Based Affinity Chromatography Sorbents And Investigation of Their Chromatographic Performance

Danışman: Prof. Dr. S.Ali Tuncel

İkinci Danışman: Yrd.Doç.Dr. Selis Önel

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1070 Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 05.06.2017 tarihli yazısı ile doktora programı öğrencilerinden Pınar Küllü’nün danışman değişikliğine bağlı olarak doktora tez adı ve konusunda yapılması önerilen değişiklik Yönetim Kurulumuzca değerlendirilerek uygun görülmüştür. Tezin eski adı : Çok Kipli Getirim ile Hikaye Anlatma

Page 38: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Onaylanan tezin yeni adı : Yonga-üstü-Ağlar İçin Uygulamaya Özgü Yeniden Yapılandırılabilir Topoloji Tasarımı

Onaylanan tezin İngilizce adı : Aplication-Specific Reconfigurable Topology Design For Network-on-Chips

Danışman: Doç. Dr. Süleyman Tosun

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1071 Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinden Serper Nazif Arslan’ın Enstitümüzde özel öğrenci statüsünde iken almış olduğu dersin (2 ders) şimdiki programına sayılması konusundaki Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 01.06.2017 tarihli teklif yazısı Yönetim Kurulumuzca incelenmiştir.

Page 39: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Adı geçen öğrencinin, Enstitümüzde özel öğrenci statüsünde iken almış olduğu aşağıda belirtilen dersin yürürlükteki yönetmeliğimizin 12. maddesi gereğince, tezsiz yüksek lisans programına aktarılması uygun görülmüştür. Transferi uygun görülen dersler : Dersin Kodu ve Adı Kredi AKTS Notu MÜY 613 Proje Planlama ve Kontrol 3 8 A3 MÜY 660 Mühendislik Ekonomisi ol 3 7 A2 ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız doktora programı öğrencilerinden Fırat Şakar’ın Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen “Tez İzleme Komitesi”, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1072 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Page 40: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1072 Tez İzleme Komitesi Üyeleri Prof.Dr. Sacide Altınöz (Danışman) Doç.Dr. Mustafa Çelebier Prof.Dr. Dilek Ak (Anadolu Üniv. Eczacılık Fak. Analitik Kimya ABD)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız doktora programı öğrencilerinden Metin Yahşi’nin Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen “Tez İzleme Komitesi”, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1073 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü

Page 41: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1073 Tez İzleme Komitesi Üyeleri Prof.Dr. Mehmet Önder Efe (Danışman) Yrd.Doç.Dr. Murat Aydos Doç.Dr. Coşku Kasnakoğlu (TOBB-ETÜ Ele.-Elekt. Müh. Böl.)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız doktora programı öğrencilerinden Halil Derin’in Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen “Tez İzleme Komitesi”, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1074 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü

Page 42: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1074 Tez İzleme Komitesi Üyeleri Doç.Dr. Selim L.Sanin (Danışman) Prof.Dr. Gülen Güllü Prof.Dr. İpek İmamoğlu (ODTÜ Çevre Müh. Böl.)

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız doktora programı öğrencilerinden Tolga Tugaytimur’un Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen “Tez İzleme Komitesi”, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1075 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır.

Page 43: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1075 Tez İzleme Komitesi Üyeleri Prof.Dr. Nilgün Kazancı (Danışman) Prof.Dr. Sönmez Girgin (Gazi Ünv. İlköğretim Böl.) Prof.Dr. Muzaffer Dügel (Abant İzzet Baysal Ünv. Biyoloji Böl.)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1076 Biyomühendislik Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Ramazan Akçan’ın “Tez İzleme Komitesi”nde değişiklik yapılması konusundaki Anabilim Dalı Başkanlığının 26.05.2017 tarihli yazısı incelendi. Adı geçen öğrencinin, Tez İzleme Komitesi üyelerinden Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğur Tamer’in adı geçen öğrenciye ikinci tez danışmanı olarak atanması sebebiyle yerine Üniversitemiz Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mukaddes Gürler’in atanmasına ve Ramazan Akçan’ın, Tez

Page 44: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

İzleme Komitesinde değişiklik yapılarak, yürürlükteki yönetmeliğimizin 40. maddesi gereğince aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına karar verilmiştir. TEZ İZLEME KOMİTESİ Prof.Dr. Necdet Sağlam (Danışman) Doç.Dr. Mukaddes Gürler Yrd.Doç.Dr. Mesut Şam (Aksaray Ünv.Fen-Edb.Fak. Biyoloji Böl.)

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN

Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız yüksek lisans programı öğrencilerinden Eyüp Karaca’nın Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1077 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Page 45: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1077 Asıl Üyeler Kurumu Prof.Dr. Murat Şen (D) H.Ü. Kimya Böl. Prof.Dr. Halil İbrahim Ünal Gazi Ünv. Fen-Ebd. Fak. Kimya Böl. Prof.Dr. Hatice Kaplan Can H.Ü. Kimya Böl. Doç.Dr. Murat Barsbay H.Ü. Kimya Böl. Doç.Dr. Ayşe Eda Aksoy H.Ü. Eczacılık Fakültesi Yedek Üyeler Kurumu Prof.Dr. Pınar Akkaş Kavaklı H.Ü. Kimya Böl. Prof.Dr. Tuncer Çaykara Gazi Ünv. Fen-Ebd. Fak. Kimya Böl.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız yüksek lisans programı öğrencilerinden Elif Tosun’un Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1078 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Page 46: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1078 Asıl Üyeler Kurumu Prof.Dr. Gülen Güllü (D) H.Ü. Çevre Müh. Böl. Prof.Dr. A.Cemal Saydam H.Ü. Çevre Müh. Böl. Prof.Dr. Gaye Teksöz ODTÜ Temel Eğt. Böl. Doç.Dr. Selim L. Sanin H.Ü. Çevre Müh. Böl. Doç.Dr. Merih Aydınap Köksal H.Ü. Çevre Müh. Böl. Yedek Üyeler Kurumu Prof.Dr. Gürdal Tuncel ODTÜ Çevre Müh. Böl. Yrd.Doç.Dr. Hatice Şengül H.Ü. Çevre Müh. Böl.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız yüksek lisans programı öğrencilerinden Dilşad Elif Ermiş’in Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1079 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Page 47: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1079 Asıl Üyeler Kurumu Prof.Dr. Ayşenur Uğurlu (D) H.Ü. Çevre Müh. Böl. Prof.Dr. Zümriye Aksu H.Ü. Kimya Müh. Böl. Yrd.Doç.Dr. Hatice Şengül H.Ü. Çevre Müh. Böl. Doç.Dr. İlknur Durukan Temuge H.Ü. Çevre Müh. Böl. Doç.Dr. Arda Yalçuk G.Y.T.E. Müh. Mim. Yedek Üyeler Kurumu Doç.Dr. Beril Salman Akın G.Ü. Doç.Dr. Müge Andaç Özdil H.Ü. Çevre Müh. Böl.

KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız yüksek lisans programı öğrencilerinden Itır Arıdaşır’ın Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1080 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Page 48: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1080 Asıl Üyeler Kurumu Doç.Dr. Çiğdem Arpa Şahin (D) H.Ü. Kimya Böl. Prof.Dr. Serdar Abacı H.Ü. Kimya Böl. Prof.Dr. Handan Yavuz Alagöz H.Ü. Kimya Böl. Doç.Dr. İlknur Durukan Temuge H.Ü. Çevre Müh. Böl. Prof.Dr. Uğur Tamer Gazi Ünv. Eczacılık Fakültesi Yedek Üyeler Kurumu Prof.Dr. Elmas Gökoğlu H.Ü. Kimya Böl. Doç.Dr. Kubilay Tekin Karabük Ünv. Sağlık Bil.Fak.

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız yüksek lisans programı öğrencilerinden Ofcan Oflaz’ın Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1081 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle değiştirilerek yeniden onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Page 49: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1081 Asıl Üyeler Kurumu Prof.Dr. Hatice Mergen (D) H.Ü. Biyoloji Böl. Prof.Dr. Sibel Sümer H.Ü. Biyoloji Böl. Prof.Dr. Vildan Gürsoy H.Ü. Kimya Böl. Prof.Dr. Ergi Deniz Özsoy H.Ü. Biyoloji Böl. Yrd.Doç.Dr. Bala Gür Dedeoğlu Ankara Ünv. Biyoteknoloji Enstitüsü Yedek Üyeler Kurumu Yrd.Doç.Dr. Ceren Acar İnönü Ünv. Moleküler Biyoloji Böl. Doç.Dr. Işık Perçin H.Ü. Biyoloji Böl.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1082 Enstitümüz Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı bütünleşik doktora programı öğrencilerinden Taha Yusuf Kebabcı’nın, kaydının silinmesi hakkındaki 26.05.2017 tarihli dilekçesi incelendi. Yönetim Kurulumuz, adı geçen öğrencinin yürürlükteki yönetmeliğimizin 19. Maddesi gereğince kendi isteği üzerine 08.06.2017 tarihinden itibaren öğrencilikle olan ilişiğinin kesilmesine karar vermiştir.

Page 50: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1083 Kimya Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Recep Üzek’in 22 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacak olan doktora tez savunma sınavını yapmak üzere kurulan jüride asıl üye olarak görevlendirilen Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Sinan Akgöl’ün yolluk (uçak ile) ve yevmiyesinin Enstitümüz 2017 yılı bütçesinin ilgili faslından ödenmesine karar verilmiştir.

ASLI GİBİDİR.

Page 51: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız doktora programı öğrencilerinden Hacer İlhan’ın Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen doktora tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1084 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU

Page 52: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1084 Asıl Üyeler Kurumu Prof.Dr. Haşmet Gürçay (D) H.Ü. Bilgisayar Müh. Böl. Prof.Dr. Emin Özçağ H.Ü. Matematik Böl. Yrd.Doç.Dr. Selen Pehlivan Tort TED Ünv. Bilgisayar Müh. Böl. Yrd.Doç.Dr. Serdar Arıtan H.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Yrd.Doç.Dr. Elif Sürer ODTÜ Enformatik Enstitüsü Yedek Üyeler Kurumu Prof.Dr. Veysi İşler ODTÜ Bilgisayar Müh.Böl. Prof.Dr. Ali Erdoğan H.Ü. Matematik Böl.

NANOTEKNOLOJİ VE NANOTIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Erhan Şenlik’in Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017

Page 53: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-1 Öğrencinin Adı-Soyadı : Erhan Şenlik Tezin Türkçe Adı: Partikül Bazlı Sıvı Kromatografisi Kolonlarında Transport Modellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Tezin İngilizce Adı: Comparative Investigation of Transport Models in Particle Based Liquid Chromatography Columns Danışman: Prof.Dr. Süleyman Ali Tuncel Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Erhan Pişirir’in Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017

Page 54: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-2 Öğrencinin Adı-Soyadı : Erhan Pişirir Tezin Türkçe Adı: Bulutta Yazılım Geliştirmeyi Etkileyen Faktörlere Dayalı Bir Karar Destek Sistemi Tezin İngilizce Adı: A Decision Support System Based on Factors That Affect Software Development on Cloud Danışman: Yrd.Doç.Dr. Oumout Chouseinoglou Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Efe Akkaş’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017

Page 55: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-3 Öğrencinin Adı-Soyadı : Efe Akkaş Tezin Türkçe Adı: Sultansazlığı (Kayseri) Havza Kenarı Miyo-Pliyosen Volkanizma Ürünlerinin Petrolojik Korelasyonu Tezin İngilizce Adı: Petrological Correlation of Mio-Pliocene Volcanic Products at Sultansazlığı (Kayseri) Basin Margins Danışman: Doç.Dr. H. Evren Çubukçu Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Bensu Alan’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017

Page 56: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-4 Öğrencinin Adı-Soyadı : Bensu Alan Tezin Türkçe Adı: Manyetik Özelliğe Sahip Monodispers-Gözenekli Silika Mikroküreler Üzerine Biyomolekül Baskılama Yoluyla Sorbent Sentezi ve Sorbentin Seçici Biyomolekül İzolasyonunda Kullanımı Tezin İngilizce Adı: Synthesis of a Sorbent Via Molecular Imprinting Onto Magnetic-Monodisperse-Porous Silica Microspheres and Its Usage in Selective Biomolecule Isolation Danışman: Prof.Dr. S. Ali Tuncel Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Minela Aslan’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 57: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-5 Öğrencinin Adı-Soyadı : Minela Aslan Tezin Türkçe Adı: Non-Melanom Cilt Kanseri Tedavisi İçin JAK1siRNA Aracılı Nanoterapötiklerin Geliştirilmesi Tezin İngilizce Adı: Development of JAK1siRNA Mediated Nanotherapeutic For Non-Melanoma Skin Cancer Therapy Danışman: Prof.Dr. Kezban Ulubayram Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Doğan Tunalı’nın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 58: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-6 Öğrencinin Adı-Soyadı : Doğan Tunalı Tezin Türkçe Adı: Dolaşan Tümör DNA’larının Peptid Nükleik Asit Temelli Platformlar ile Tayini Tezin İngilizce Adı: Detection of Circulating Tumor DNA Via Peptid Nucleic Acid Based Platforms Danışman: Doç.Dr. Lokman Uzun Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Nurdan Kar’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 59: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-7 Öğrencinin Adı-Soyadı : Nurdan Kar Tezin Türkçe Adı: Lineer Olmayan Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Bäcklund Dönüşümleri Tezin İngilizce Adı: Bäcklund Transformations of Nonlinear Partial Differential Equations Danışman: Doç.Dr. Aslı Yıldız Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Seçil Söyleriz’in Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 60: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-8 Öğrencinin Adı-Soyadı : Seçil Söyleriz Tezin Türkçe Adı: Kristal ve Düzensiz Malzemelerin X-Işını Kırınımı, Rietveld Arıtımı ve Ters Monte-Carlo Modellemesi Kullanılarak Yüksek Basınç Altında Yapısal Karakterizasyonu Tezin İngilizce Adı: Structural Characterization of Crystalline and Disordered Materials Under High Pressure Using X-Ray Diffraction, Rietveld Refinement and Reverse Monte-Carlo Modelling Danışman: Yrd.Doç.Dr. Bora Kalkan Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Öznur İrem Yayalar’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 61: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-9 Öğrencinin Adı-Soyadı : Öznur İrem Yayalar Tezin Türkçe Adı: Beauveria bassiana İzolatlarından Kitinaz Enzimi Eldesi ve Bazı Zararlı Böceklere Etkisinin Araştırılması Tezin İngilizce Adı: Obtaining Chitinase Enzyme From Beauveria bassiana Isolates and the Investigation of Its Effects on Some Pests Danışman: Prof.Dr. Nevin Keskin Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Tülay Morsünbül Parmaksız’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-10

Page 62: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Öğrencinin Adı-Soyadı : Tülay Morsünbül Parmaksız Tezin Türkçe Adı: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin Araştırılması Tezin İngilizce Adı: Investigation of Sustainability For Renewable Energy Sources Danışman: Doç.Dr. Selim L. Sanin Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Gökçen Altun’un Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-11

Page 63: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Öğrencinin Adı-Soyadı : Gökçen Altun Tezin Türkçe Adı: Karesel Olumsallık Tablolarında Model Uyumunun Sapma Ölçüsü ile Belirlenmesi Tezin İngilizce Adı: Determination of Model Fitting With Departure Measure in Square Contingency Tables Danışman: Prof.Dr. Tülay Saraçbaşı Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

AKTÜERYA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Bükre Yıldırm’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 64: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-12 Öğrencinin Adı-Soyadı : Bükre Yıldırım Tezin Türkçe Adı: Zamana Bağlı Değişen Uç Değer Kopulaları ile Risk Ölçümü Tezin İngilizce Adı: Risk Measurement Using Time Varying Extreme Value Copulas Danışman: Yrd.Doç.Dr. Uğur Karabey Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Uğur Murat’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-13

Page 65: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Öğrencinin Adı-Soyadı : Uğur Murat Tezin Türkçe Adı: Faz I Uygulamalarının Poisson Üstel Ağırlıklı Hareketli Ortalama (EWMA) Kontrol Grafiklerinin Faz II Performansına Etkisi Tezin İngilizce Adı: The Effect of Phase I Applications on the Phase II Performance of Poisson Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) Control Charts Danışman: Prof.Dr. Murat Caner Testik Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

MATEMATİK ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Samet Sarıoğlan’ın Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17

Page 66: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Karar No : 2017/1085-14 Öğrencinin Adı-Soyadı : Samet Sarıoğlan Tezin Türkçe Adı: Değişmeli Cebir Yolu ile Çokyüzlü Kompleksler Üzerinde Parçalı Polinom Fonksiyonları Tezin İngilizce Adı: Splines on Polyhedral Complexes Via Commutative Algebra Danışman: Prof.Dr. Feride Kuzucuoğlu Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Doktora programı öğrencilerinden Uğur Mertoğlu’nun Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-15

Page 67: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Öğrencinin Adı-Soyadı : Uğur Mertoğlu Tezin Türkçe Adı: Türkçe İçin Sahte Haber Tespit Modelinin Oluşturulması Tezin İngilizce Adı: A Fake News Detection Model For Turkish Language Danışman: Prof.Dr. Hayri Sever Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Yüksek lisans programı öğrencilerinden Selen Yağmur Baler’in Anabilim Dalınızca önerilen tez başlığı ve danışmanı yönetim kurulumuz tarafından aşağıda belirtildiği şekliyle onaylanmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can Yönetim Kurulu Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 Karar No : 2017/1085-16 Öğrencinin Adı-Soyadı : Selen Yağmur Baler

Page 68: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Tezin Türkçe Adı: Ters Faz Kromatografisi İçin Kopolimer Formunda Organosilikon Bazlı Kapiler Monolitlerin Sentezi ve Kromatografik Performanslarının İncelenmesi Tezin İngilizce Adı: Synthesis of Organosilicon Based Capillary Monoliths in Copolymer Form For Reversed Phase Chromatography and Investigation of Their Chromatographic Performance Danışman: Prof.Dr. S. Ali Tuncel Not : Tez kapsamında değerlendirilen ürün ve/veya prosesler hakkında ilgili kuruluşlardan yazılı izin alınmamış ise, tezde isim ve marka belirtilemez.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1086 Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof.Dr. Necdet Sağlam’ın 17-18 Temmuz 2017 tarihleri arasında Almanya / Rostock’da düzenlenecek olan “Thermophysical Properties For Technical Thermodynamics (THERMAM 2017)” isimli konferansa katılmak üzere görevlendirilmesi hakkındaki Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Başkanlığının 12.05.2017 tarihli yazısı incelenmiştir. H.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmesi uygun görülen öğretim üyesi Prof.Dr. Necdet Sağlam’ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi gereğince, 16 - 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında (5 gün) yolluksuz ve yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinin onaya sunulması kararı verilmiştir.

ASLI GİBİDİR.

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri

Page 69: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)

KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız doktora programı öğrencilerinden Recep Üzek’in Anabilim Dalı Başkanlığınızca önerilen doktora tez savunma sınavı jürisi, Enstitü Yönetim Kurulumuzun 08.06.2017 tarih ve 17 sayılı oturumunda 2017-1087 sayılı kararıyla aşağıda belirtilen şekliyle değiştirilerek yeniden onaylanmıştır. Buna göre,

a) Üniversitemiz mensubu olan ve olmayan jüri üyelerine görevlendirilmeleri

b) Tüm jüri üyelerine sınav tarih ve yerinin duyurulması

hususlarının Anabilim Dalı Başkanlığınızca yapılması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU Enstitü Müdürü Enst.Sekr. : E. Can KARAR 08.06.2017 – 2017-1087 Asıl Üyeler Kurumu

Page 70: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Prof.Dr. Serap Şenel (D) H.Ü. Fen Fak. Kimya Ab.D. Prof.Dr. Adil Denizli H.Ü. Fen Fak. Kimya Ab.D. Prof.Dr. Sinan Akgöl Ege Ünv. Biyokimya Böl. Prof.Dr. A. Rehber Türker Gazi Ünv. Kimya Böl. Prof.Dr. Bekir Salih H.Ü. Fen Fak. Kimya Ab.D. Yedek Üyeler Kurumu Doç.Dr. Ömür Çelikbıçak H.Ü. Fen Fak. Kimya Ab.D. Doç.Dr. Gökhan Demirel Gazi Ünv. Kimya Böl.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Beytepe-ANKARA

YÖNETİM KURULU KARARI

Oturum Tarihi Oturum Sayısı Karar Sayısı 08.06.2017 17 2017-1088 Biyoloji Anabilim Dalı doktora programı öğrencilerinden Fulya Yüceol’un “Tez İzleme Komitesi”nde değişiklik yapılması konusundaki Anabilim Dalı Başkanlığının 06.06.2017 tarihli yazısı incelendi. Adı geçen öğrencinin, Tez İzleme Komitesi üyelerinden Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nezaket Adıgüzel’in emekliliği sebebiyle yerine Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yusuf Menemen’in atanmasına ve Fulya Yüceol’un, Tez İzleme Komitesinde değişiklik yapılarak, yürürlükteki yönetmeliğimizin 40. maddesi gereğince aşağıdaki şekilde yeniden oluşturulmasına karar verilmiştir. TEZ İZLEME KOMİTESİ Prof.Dr. Ali A. Dönmez (Danışman) Prof.Dr. Yusuf Menemen (Kırıkkale Ünv. Fen-Edeb. Fak. Biyoloji Böl.) Prof.Dr. Yasemin Ekmekçi

ASLI GİBİDİR.

Page 71: Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Oturum Sayısı : 17 DERECE ALANLARfenbilimleri.hacettepe.edu.tr/08.06.2017enstituyonetimkurulu.pdf · Toplantı Tarihi : 08.06.2017 Toplantı Saati

Ercivan CAN Enstitü Sekreteri YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU (Müdür) Doç.Dr. Lokman UZUN (Müdür Yrd.) Yrd.Doç.Dr. Işıl GERÇEK BEŞKARDEŞ (Müdür Yrd.) Prof.Dr. Ramazan Kadir DİRİK (Üye) Prof.Dr. Halil VURAL (Üye) Prof.Dr. Birsen SAKA TANATAR (Üye)