of 23 /23
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Meclis Toplantı Tarihi : 25 TEMMUZ 2018 Meclis Toplantı No : 20. Dönem -4- Toplantının Türü : Olağan Toplantı Toplantı Başkanı : Meclis Başkanı Şükrü CEVAHİR Toplantıya Katılan Üyeler : Meclis Başkan Yardımcısı Muammer ÇELİK, Saffet METE, Meclis Katip Üyesi Yaşar BİLGİN, Meclis Üyeleri Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, Cem TEMİZEL, Murat ARTAN, Ahmet Arif METE, Hakan Mürteza AĞUN, Hamza TÜYLÜOĞLU, İsmail Selim BİLGİN, Mehmet TAŞKIN, Mehmet ÜZÜMCÜ, Murat YETİMOĞLU, Abdul Salih ENGELOĞLU, Abdurrahman ÇEMBERCİ, Ahmet Ayhan YILDIZ, Alpaslan RAZIOĞLU, Asım ÇİLLİOĞLU, Fatih KOÇAN, Hamit ŞANDA, Hızır Yılmaz TÜRÜT, İsmail ERDEM, Kenan YAVUZ, Muhammet Ali TÜFEKÇİ, Murat YAZICI, Murathan TÜYLÜOĞLU, Recep Ali KARAKOYUN, Şakir ÖZTÜRK, Temel ÖZTÜRK, Temel Yaşar HACIÖMEROĞLU ve Varol AYVAZ. Toplantıya Katılmayan Üyeler : Meclis Üyeleri Burak ÇAKIROĞLU, Alaattin FAZLIOĞLU, Ayhan MANDEV, Bora KATIRCIOĞLU, Burhan BAKIR, Coşkun YEĞEN, Fethi AZAKLI, Gökhan İSMAİLOĞLU, Hakkı ÖKSÜZ, Hasan OKAN, Resul ASLAN, Serkan BİRBEN ve Yıldız ÇOLAK. KARAR NO:1 AÇILIŞ VE YOKLAMA Toplantı, Meclis Başkanı Şükrü CEVAHİR tarafından yeterli çoğunluğun olduğu belirtilerek gündeme geçildi. KARAR NO:2 BAŞKANIN AÇIŞ KONUŞMASI Meclis Başkanı Şükrü CEVAHİR Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize Şoförler Odası Başkanı Turan Akbulut, Rize Belediye Meclisi Ulaştırma ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdulkadir Öksüz, meslek komitesi başkanlarına ve meclis üyelerine hoş geldin diyerek, yeni kabinenin ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundu ve gündeme devam etti. KARAR NO:3 20. DÖNEM 3. MECLİS TOPLANTISI KARAR TUTANAĞININ OKUNMASI VE KABULÜ. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu Oda Muamelat Yönetmeliğinin Toplantı Karar özetleri ile ilgili 23. Maddesi gereğince; 20. Dönem 3. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanakları okunarak meclis üyelerimizin oylarına sunuldu. Meclis Başkanı Şükrü CEVAHİR 20. Dönem 3. Meclis Toplantısı Tutanakları konusunda söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz alan olmadığından 20. Dönem 3. Meclis Toplasında alınan kararlar ve karar tutanağı oy birliği ile kabul edildi. KARAR NO:4 HAZİRAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE KABULÜ. Haziran ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel Sekreterlik tarafından düzenlenerek kayıt altına alınmıştır. Buna göre; TOPLANTILAR 2018 Yılı Haziran ayında 20. Dönem Yönetim Kurulu 4 toplantı yaparak 22 karar almıştır.

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ AYI TOPLANTI …rizetso.org.tr/wp-content/uploads/2018/10/20-donem-4-nolu-meclis.pdf · Meclis Toplantı Tarihi : 25 TEMMUZ 2018 Meclis Toplantı

Embed Size (px)

Text of RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ AYI TOPLANTI...

 • RZE TCARET VE SANAY ODASI

  TEMMUZ AYI MECLS OLAAN

  TOPLANTI TUTANAI

  Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. Dnem -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  Toplant Bakan : Meclis Bakan kr CEVAHR

  Toplantya Katlan yeler : Meclis Bakan Yardmcs Muammer ELK, Saffet METE,

  Meclis Katip yesi Yaar BLGN, Meclis yeleri aban Aziz

  KARAMEHMETOLU, Cem TEMZEL, Murat ARTAN, Ahmet

  Arif METE, Hakan Mrteza AUN, Hamza TYLOLU, smail

  Selim BLGN, Mehmet TAKIN, Mehmet ZMC, Murat

  YETMOLU, Abdul Salih ENGELOLU, Abdurrahman

  EMBERC, Ahmet Ayhan YILDIZ, Alpaslan RAZIOLU, Asm

  LLOLU, Fatih KOAN, Hamit ANDA, Hzr Ylmaz

  TRT, smail ERDEM, Kenan YAVUZ, Muhammet Ali

  TFEK, Murat YAZICI, Murathan TYLOLU, Recep Ali

  KARAKOYUN, akir ZTRK, Temel ZTRK, Temel Yaar

  HACIMEROLU ve Varol AYVAZ.

  Toplantya Katlmayan yeler : Meclis yeleri Burak AKIROLU, Alaattin FAZLIOLU,

  Ayhan MANDEV, Bora KATIRCIOLU, Burhan BAKIR, Cokun

  YEEN, Fethi AZAKLI, Gkhan SMALOLU, Hakk KSZ,

  Hasan OKAN, Resul ASLAN, Serkan BRBEN ve Yldz OLAK.

  KARAR NO:1 AILI VE YOKLAMA

  Toplant, Meclis Bakan kr CEVAHR tarafndan yeterli ounluun olduu belirtilerek

  gndeme geildi.

  KARAR NO:2 BAKANIN AI KONUMASI

  Meclis Bakan kr CEVAHR Rize l Emniyet Mdr Altu Verdi, Rize ofrler Odas

  Bakan Turan Akbulut, Rize Belediye Meclisi Ulatrma ve Trafik Komisyonu Bakan Abdulkadir

  ksz, meslek komitesi bakanlarna ve meclis yelerine ho geldin diyerek, yeni kabinenin lkemiz iin

  hayrl olmas temennisinde bulundu ve gndeme devam etti.

  KARAR NO:3 20. DNEM 3. MECLS TOPLANTISI KARAR TUTANAININ OKUNMASI VE

  KABUL.

  5174 Sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii Kanunu Oda Muamelat Ynetmeliinin Toplant

  Karar zetleri ile ilgili 23. Maddesi gereince; 20. Dnem 3. Meclis Toplasnda alnan kararlar ve karar

  tutanaklar okunarak meclis yelerimizin oylarna sunuldu. Meclis Bakan kr CEVAHR 20. Dnem

  3. Meclis Toplants Tutanaklar konusunda sz almak isteyen var m diye sordu. Sz alan olmadndan

  20. Dnem 3. Meclis Toplasnda alnan kararlar ve karar tutana oy birlii ile kabul edildi.

  KARAR NO:4 HAZRAN AYI YNETM KURULU FAALYET RAPORUNUN

  OKUNMASI VE KABUL. Haziran ay ierisinde haftada bir toplanan Ynetim Kurulumuzun bu toplantlarda alm

  olduklar kararlarn tanzim ve icrasnn takibi, tm servislerin 5174 Sayl Kanun gereince kartlan

  tzk ve i ynetmenliimizde belirtilen grev ve faaliyetlerinin koordinasyonu Genel Sekreterlik

  tarafndan dzenlenerek kayt altna alnmtr. Buna gre;

  TOPLANTILAR

  2018 Yl Haziran aynda 20. Dnem Ynetim Kurulu 4 toplant yaparak 22 karar almtr.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  2

  05/06/2018 Tarih ve 20. Dnem -9- Nolu Ynetim Kurulu Toplant Kararlar; KARAR NO: 1

  1-04/06/2018 tarihli dilekesine gre; Oda Sicil Memurluumuzun 8883 sicil numarasnda kaytl

  bulunan BULUT TCARET AY SANAY GIDA NAAT TAAHHT NAKLYE LMTED

  RKET merkezinin ELBSATA a nakledildiine dair, Rize Ticaret Sicil Mdrlnn 01/06/2018

  tarihli yazs ile nakil olduu tespit edilerek Ticaret sicilinden silinen yemizin, 8883 nolu oda sicil

  kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  2-Oda Sicil Memurluumuzun 9608 sicil numarasnda kaytl bulunan AR BLM

  TEKNOLOJLER VE ELEKTRONK TCARET LMTED RKET ortaklar kurulunun alm olduu

  29/05/2018 tarih ve 2018/1 nolu karar ile tasfiyesine karar verilmi olup, 05/06/2018 tasfiye giri tarihi

  itibari ile Odamzdaki 9608 nolu sicil kaydnn silinmesinin uygun olduuna oy birlii ile karar verildi.

  3-06/05/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 7857 Oda sicil numarasnda kaytl

  UURLU BALIKILIK NURETTN DUMAN vefat nedeniyle gerek kiilik kaydn ve vergi

  mkellefiyeti sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 6377 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile

  karar verildi.

  KARAR NO: 2

  1- PLAKA GEZ ORGANZASYON SANAY TCARET LMTED RKET nin tespit

  raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 100.000,00-TL olup, Rizenin Merkez Tophane Mah. Yeni Halii Sok. No:20/1

  numaral adreste, Yurt iinde ve yurt dnda turistik amal geziler ve turlar dzenlemek yerli ve yabanc

  turistlerin yurt iinde ve yurt dnda konaklama seyahat tama rehberlik hizmetlerini yrtmek ve ana

  szlemesinde yazl olan dier iler ile itigal etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu

  anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna, 01. Dereceye atanmasna ve 79.11.01 Nace kodu

  ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  2-SELUK AY SANAY SKENDER SELUK GNEYSU UBES nin tespit raporu ve

  kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Rizenin Gneysu lesi Eskicami Mahallesi yarmada (Kme Evler) No:6 numaral adreste, Siyah

  kuru ay, yeil ay ve poet ay ile ay ekstreleri, esanslar ve konsantrelerinin ve organik siyah ay

  rnleri imalat ii ile itigal etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc

  derece kayt creti alnmasna, 01. Dereceye atanmasna ve 10.83.01 Nace kodu ile 04. Meslek gurubuna

  dahil edilmesine,

  3-ECLA KURTOLU KURTOLU NAAT n tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik

  edildiinde;

  Sermayesi 20.000,00-TL olup, Rizenin Fndkl lesi Yeni Mahallesi (Kme Evler) No:1

  numaral adreste, kamet amal binalarn inaat (mstakil konutlar, birden ok ailenin oturduu binalar,

  gkdelenler vb.nin inaat) (ahap binalarn inaat hari) ii ile itigal etmekte olduunu ve msait

  iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna, 02. Dereceye atanmasna ve

  41.20.02 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  4-AYE YILMAZ YILMAZLAR NAAT n tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik

  edildiinde;

  Sermayesi 50.000,00-TL olup, Rizenin Merkez Kale Mahallesi Keresticeler Sok. No:25/3

  numaral adreste, kamet amal binalarn inaat (mstakil konutlar, birden ok ailenin oturduu binalar,

  gkdelenler vb.nin inaat) (ahap binalarn inaat hari) ii ile itigal etmekte olduunu ve msait

  iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna, 02. Dereceye atanmasna ve

  41.20.02 Nace kodu ile 05. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  5- MD YEMEK HZMETLER NAAT OTOMOTV SANAY TCARET LMTED

  RKET nin tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  3

  Sermayesi 200.000,00-TL olup, Rizenin Merkez ar Mah. Atatrk Cad. No:354/A numaral

  adreste, Yemek fabrikalar, lokanta,kafeterya,fast food bfeleri,turizm tesisleri kurmak iletmek yurt

  iinde ve yurtdnda iyerleri aarak iletmek satmak.irket kamu ve zel sektrlerin toplu yemek

  ihalelerine katlmak yemek taahhtlerini yapmak alacak olan kamu ve zel sektr yemek salonlarn

  iletmek her trl fabrika okul hastane yemek ihalelerine katlmak, iletmek, okul fabrika zel sektr

  kamu iyerlerine tabldot yemekleri yapmak yaptrmak bu konuda yemek salonlar aevleri kiralamak

  iletmek gerektiinde devralmak devir etmek, Her trl gda maddelerinin retimi, toptan ve perakende

  alm, satm, datm, ithalat ve ihracatn yapmak ve ana szlemesinde yazl olan dier iler ile itigal

  etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna,

  01. Dereceye atanmasna ve 56.10.18 Nace kodu ile 17. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  Kaytlarn 05/06/2018 tarihi itibari ile yaplmasna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 3

  Odamzn 4091 sicil numarasnda kaytl bulunan HUZUR PDE SALONU MUHAMMET

  TORNACI nvanl (gerek kii iletmesi) kaydnn TTK 180. 193. Ve 194. Maddelerine gre tr

  deiiklii yaplarak tm aktif ve pasifiyle HUZUR PDE RESTAURANT GIDA PAZARLAMA

  NAAT SANAY VE TCARET LMTED RKET ne (Tzel Kiilik Kaydna) dntrlmesinin

  uygun olduuna oy birlii ile karar verildi.

  12/06/2018 Tarih ve 20. Dnem -10- Nolu Ynetim Kurulu Toplant Kararlar; KARAR NO: 1

  1-04/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9311 Oda sicil numarasnda kaytl

  VOSPA OTOMOTV NAAT SANAY VE TCARET LMTED RKET vergi mkellefiyetini

  sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 9311 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  2-04/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9042 Oda sicil numarasnda kaytl

  NC GRUP SEYAHAT ORGANZASYONLARI VE REKLAMCILIK TAIMACILIK

  DANIMANLIK TEMZLK YEMEK GIDA TEKSTL MEDKAL TURZM NAAT SANAY VE

  DI TCARET LMTED RKET vergi mkellefiyetini sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 9042

  nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  3-08/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9972 Oda sicil numarasnda kaytl

  KURUOLU KAFE RESTORANT GIDA NAAT OTOMOTV NAKLYE SANAY VE TCARET

  LMTED RKET FENER UBES merkezinin alm olduu 03/06/2018 Tarih ve 2018/001 Nolu

  Ortaklar Kurulu Karar ile ube faaliyetini sonlandrdndan Odamzdaki 9972 nolu sicil kaydnn

  silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  4-08/05/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9951 Oda sicil numarasnda kaytl

  ADEM DUMAN DUMAN BALIKILIK GIDA UBES faaliyetini sonlandrdndan dolay,

  Odamzdaki 9951 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  5-18/05/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9196 Oda sicil numarasnda kaytl

  ZCEL TELEFON VE TELEFON MALZEMELER ALIM SATIM OTOMOTV NAAT TURZM

  GIDA NAKLYAT ELEKTRK TEKSTL SANAY VE DI TCARET LMTED RKET vergi

  mkellefiyetini sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 9196 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile

  karar verildi.

  6-18/05/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 7702 Oda sicil numarasnda kaytl

  DOAN-ER HAFRYAT SANAY NAAT NAKLYAT MADENCLK VE TCARET LMTED

  RKET vergi mkellefiyetini sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 7702 nolu sicil kaydnn

  silinmesine oy birlii ile karar verildi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  4

  7-18/05/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 8261 Oda sicil numarasnda kaytl

  KOTLOLU TEMEL TKETM MADDELER NAAT NAKLYAT PAZARLAMA SANAY

  TCARET THALAT HRACAT LMTED RKET vergi mkellefiyetini sonlandrdndan dolay,

  Odamzdaki 8261 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  8-18/05/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9088 Oda sicil numarasnda kaytl

  ASBE NAKLYAT NAAT ELEKTRK TEMZLK HZMETLER OTOMOTV TURZM ORMAN

  RNLER SANAY VE TCARET LMTED RKET vergi mkellefiyetini sonlandrdndan

  dolay, Odamzdaki 9088 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 2

  1- AKDURSA GIDA SANAY VE TCARET LMTED RKET nin tespit raporu ve kayt

  beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 500.000,00-TL olup, Rizenin Merkez ar Mah. Osman Karavin Cad. No:13/A

  numaral adreste, irket bata yemekhane ve yemek fabrikalar, lokanta, kafeterya, gibi tesisler aar, Her

  trl gda yiyecek iecek imalat yapmak, kurum ve kurulularn yiyecek taahht ilerini stlenmek.

  Yemekhane hizmetlerine bal olan bulak ykama ve garson hizmetleri vermek. Bu konudaki ihalelere

  katlmak. stenirse bu ii taeron kullanlarak da yaptrabilmek. Kantin gibi kamu ve zel sektr

  ihalelerine girmek. Her trl gda maddelerinin toptan ve perakende alm, satm, datm, ithalat ve

  ihracatn yapmak. Bata gda maddeleri ve temizlik malzemeleri olmak zere her trl ticari emtia, canl

  hayvan ve hayvansal rnlerin (et, st, yumurta vs.) toptan ve perakende alm satmn yapmak, ithal veya

  ihra etmek, snr veya ky ticaretinde bulunmak. Konuyla ilgili ihalelere katlmak ve ana szlemesinde

  yazl olan dier iler ile itigal etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin

  06nc derece kayt creti alnmasna, 01. Dereceye atanmasna ve 56.10.19 Nace kodu ile 17. Meslek

  gurubuna dahil edilmesine,

  2-MAHMUT AK AK MMARLIK n tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 10.000,00-TL olup, Rizenin Merkez Pirielebi Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:97/101

  numaral adreste, Mimarlk faaliyetleri ve mimari danmanlk faaliyetleri ii ile itigal etmekte olduunu

  ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna, 02. Dereceye

  atanmasna ve 71.11.01 Nace kodu ile 19. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  3- ELKON ELEKTRK NAAT KONFEKSYON GIDA SANAY VE TCARET LMTED

  RKET nin tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 25.000,00-TL olup, Rizenin Merkez Yeniky Mah. ar Cad. Merkez han Sit.

  No:6/306 numaral adreste, Elektrik ve elektronik sanayi mamullerinin imalat, ithalat, ihracat ile toptan

  ve parekende ticaretini yapmak, her trl gda maddelerinin ticaretini yapmak ve ana szlemesinde yazl

  olan dier iler ile itigal etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc

  derece kayt creti alnmasna, 01. Dereceye atanmasna ve 46.31.05 Nace kodu ile 01. Meslek gurubuna

  dahil edilmesine,

  Kaytlarn 12/06/2018 tarihi itibari ile yaplmasna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 3

  T.C. Rize Valilii Ticaret l Mdrlnn 11/06/2018 tarih ve 618 sayl yazsna gre;

  Odamzn Kurumsal Yapsn Glendirmek amacna ynelik, Ahilik Haftasna likin Kutlama

  Programnn hazrlanabilmesi iin 14.06.2018 tarihinde saat 10:00da Valilik Ktphanesinde yaplacak

  toplantya, odamz temsilen Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs Cem TEMZEL in grevlendirilesine

  oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 4

  05 Haziran 2018 Sal gn Resmi Gazetede yaymlanan Tanmaz Ticareti Hakknda

  Ynetmeliin ilgili yelere duyurulmasna ve odamz web sitesinde yaynlanmasna oy birlii ile karar

  verildi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  5

  KARAR NO: 5

  5684 Sayl Sigortaclk Kanunu uyarnca Birliimiz ile Babakanlk Hazine Mstearl

  tarafndan ortaklaa belirlenerek 06/04/2009 tarihinde yrrle konulmu olan Sigorta Acenteleri

  Sektr Meclisi ile Sigorta Acenteler cra Komitesi Seimlerine Dair Usul ve Esaslarnn 6nc

  maddesine istinaden seim sandk kurulu oluturulmasna, Kurulda Bakan Genel Sekreter Gafur

  KARAL, yeler Genel Sekreter Yardmcs Emrah KAYTAZ ve Ticaret Memuru Msra

  KULAKSIZOLU nun grevlendirilmesine, Sigorta Acenteleri l Delegeli Seim srecinin

  balatlmasna ve yrtlmesine, 5 Temmuz 2018 Perembe gn saat 09:30- 16:30 saatleri arasnda

  odamzda yaplmasna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 6

  28 Haziran 2018 Perembe gn saat 14:00da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas toplant

  salonunda yaplacak olan Trkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sand Vakf

  Genel Mdrlnn delege seimlerine itirak etmek zere, odamz temsilen teekkl temsilcisi

  Ynetim Kurulu Bakan Yardmcs Murat ARTAN ve ye temsilcisi Genel Sekreter Gafur KARAL

  nin katlmasna, masraflarn toplant temsil ve ikram giderleri hesabndan denmesine oy birlii ile karar

  verildi.

  KARAR NO: 7

  Ramazan bayram mnasebetiyle, ilimizin sosyal ve kltrel geliimine katkda bulunmak

  amacna ynelik, 16 Haziran 2018 Cumartesi bayramn 2. Gn saat 12:00 da odamz wip salonunda, saat

  13:00da Kltr Park Yan deniz dolgu sahasnda kurulacak bayram adrnda dzenlenen Ramazan

  Bayram Bayramlama Program na katlm salanmasna, yelerimizin davet edilmesine ve yelere

  mesaj atlmasna, bayram dolays ile personele hediye sunulmasna, masraflarn Kurul, Komisyon ve

  Toplant Giderleri hesabndan denmesine oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 8

  Hazrlanan Odamz Mays Ay Ynetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulne ve Oda Meclis

  Bakanlnn onayna sunulmasna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 9

  Odamzn 2018 Yl Mays ayna ait mizan cetvelleri ve dier yardmc defterler zerinden

  yaplan incelemelerde, Toplam Bor ve Alacak Yekunu 12.523.706,14-TL, Toplam Bor ve Alacak Bor

  Bakiyesi Yekunu 4.395.890,28-TL olarak hesap edilmi ve 2018 Yl Mays Ay Gelirimiz 104.280,49-

  TL ve Giderimiz 169.195,56-TLdir.

  bu aylk gelir-gider, mizan ve aylk bte izleme raporlarnn kabulne ve Oda Meclis

  Bakanlnn onayna sunulmasna oy birlii ile karar verildi.

  19/06/2018 Tarih ve 20. Dnem -11- Nolu Ynetim Kurulu Toplant Kararlar; KARAR NO: 1

  1-19/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9749 Oda sicil numarasnda kaytl

  CMA OVT AD ORTAKLII IKI ANTYES UBES merkezinin alm olduu 10/04/2018

  Tarih ve 2018/01 Nolu Ynetim Kurulu Karar ile ube faaliyetini sonlandrdndan Odamzdaki 9972

  nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  2-19/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9708 Oda sicil numarasnda kaytl

  MUZAFFER BALCI NAAT SANAY VE DI TCARET LMTED RKET STLCE KY

  UBES merkezinin alm olduu 10/06/2018 Tarih ve 2018/02 Nolu Ortaklar Kurulu Karar ile ube

  faaliyetini sonlandrdndan Odamzdaki 9708 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  6

  KARAR NO: 2

  19/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 9744 Oda sicil numarasnda kaytl

  REV GER DNM VE ATIK MADDELER NAAT NAKLYE SANAY TCARET

  LMTED RKET 22.22.43 ve 38.32.02 NACE Kodunun sistemde kaytl Nace Koduna alt balk

  olarak eklenmesinin uygun olduuna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 3

  1- ERZE NAAT NAKLYAT AKARYAKIT MADENCLK ELEKTRK RETM SANAY

  VE TCARET LMTED RKET nin tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 150.000,00-TL olup, Rizenin Gneysu lesi Eskicami Mah. Kbrs Cad. No:5

  numaral adreste, hazr beton imalat ve ana szlemesinde yazl olan dier iler ile itigal etmekte

  olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna, 01.

  Dereceye atanmasna ve 23.63.01 Nace kodu ile 04. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  2- RZE TROPKAL RNLER CANLI HAYVAN TARIM GIDA ELEKTRONK EYALAR

  BLGSAYAR HZMETLER NAAT NAKLYAT SANAY VE DI TCARET LMTED

  RKET FINDIKLI ORGANIK RNLER UBES nin tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik

  edildiinde;

  Sermayesi 30.000,00-TL olup, Rizenin Fndkl lesi Merkez Mah. 11 Mart Cad. No:4/A

  numaral adreste, Ya sebze ve meyvelerin bir cret ve szlemeye dayal olarak toptan satn yapan

  araclar (kabzmallk ve arac retici birlikleri dahil) ve ana szlemesinde yazl olan dier iler ile itigal

  etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna,

  01. Dereceye atanmasna ve 46.17.02 Nace kodu ile 01. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  Kaytlarn 19/06/2018 tarihi itibari ile yaplmasna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 4

  Odamzn 4461 sicil saysnda kaytl bulunan MREN TCARET 1.OSMAN KAK nin

  18/06/2018 tarihli dilekesine gre; oda yllk aidat ve munzam aidat olan 615,58-TL yatrmas

  gerekirken sehven 61.558,00-TL yatrd tespit edilmi olup, oda yllk aidat ve munzam aidat 615,58-

  TL tahsil edilerek, sehven fazla yatrlan 60.942,42-TLnin yenin Akbank Rize ubesi TR23 0004 6000

  9988 8000 0159 22 nolu hesabna iade edilmesine oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 5

  Odamzn ve yelerimizin Kurumsal Yapsn Glendirmek amacna ynelik, Odamz yeleri

  arasnda en st dzeyde Yllk ve 2018 yl Munzam aidat tavan tutar 20.295,00-TL deyen, AKSA

  KARADENZ DOAL GAZ DAITIM A.., ATILGAN OTOMOTV SANAY SERVS

  HZMETLER VE DI TCARET ANONM RKET, CEPTA LETM HZMETLER

  SANAY VE TC. A.., KARAL AY SANAY TCARET VE GIDA PAZARLAMA A. .,

  YAMAKOLU NAAT-TAAHHT ve DI TC.LTD. T.ve AYSAN DOU KARADENZ AY

  ENTEGRE SAN. A.. ne plaket yaptrlarak, baarlarnn ve teebbslerinin devam iin i yerlerinin

  ziyaret edilmesine, plaketlerin T.C. Milli Eitim Bakanl Talip Kahraman El Sanatlar l Mdrlne

  yaptrlmasna ve bedelinin hediyelik eya giderleri hesabndan denmesine oy birlii ile karar verildi.

  26/06/2018 Tarih ve 20. Dnem -12- Nolu Ynetim Kurulu Toplant Kararlar; KARAR NO: 1

  1-21/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 7836 Oda sicil numarasnda kaytl

  RKAR GIDA TARIM RNLER NAAT SANAY PAZARLAMA VE DI TCARET LMTED

  RKET Tzel kiilik kaydn ve vergi mkellefiyeti sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 7836 nolu

  sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  2-21/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 8889 Oda sicil numarasnda kaytl

  HM NAAT NAKLYAT GIDA GVENLK TEMZLK HZMETLER SANAY VE DI

  TCARET LMTED RKET Tzel kiilik kaydn ve vergi mkellefiyeti sonlandrdndan dolay,

  Odamzdaki 8899 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  7

  3-22/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 5985 Oda sicil numarasnda kaytl

  KUTAY AY SANAY ve TCARET LMTED RKET Tzel kiilik kaydn ve vergi

  mkellefiyeti sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 5985 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile

  karar verildi.

  4-22/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 5620 Oda sicil numarasnda kaytl

  KELE NAAT TAAHHT TCARET LMTED RKET Tzel kiilik kaydn ve vergi

  mkellefiyeti sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 5620 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile

  karar verildi.

  5-22/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 8752 Oda sicil numarasnda kaytl

  KAYA MAKNA MHENDSLK NAAT SANAY VE TCARET LMTED RKET Tzel

  kiilik kaydn ve vergi mkellefiyeti sonlandrdndan dolay, Odamzdaki 8752 nolu sicil kaydnn

  silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  6-21/06/2018 tarihli dilekesine gre; Odamza mracaat eden 8750 Oda sicil numarasnda kaytl

  AHNSAN MOBLYA PETROL RNLER LPG OTOMOTV MHENDSLK TURZM GIDA

  BLGSAYAR DOALGAZ NAAT MALZMELER TOPLU TEMZLK NAKLYAT SANAY

  TCARET LMTED RKET Tzel kiilik kaydn ve vergi mkellefiyeti sonlandrdndan dolay,

  Odamzdaki 8750 nolu sicil kaydnn silinmesine oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 2

  1- A S ZEMN NAAT TAAHHT SANAY VE TCARET LMTED RKET nin tespit

  raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 100.000,00-TL olup, Rizenin Merkez Mft Mah. Atatrk Cad. No:499/B numaral

  adreste, Her trl zemin ve inaatlarn yapmak bunlarla ilgili taahhtlerde bulunmak, naat taahht ve

  mteahhitlik ileri yapmak, resmi ve zel inaatlar yapmak ve ana szlemesinde yazl olan dier iler ile

  itigal etmekte olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti

  alnmasna, 01. Dereceye atanmasna ve 46.73.90 Nace kodu ile 11. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  2- MESUT BOSTAN MKS TCARET in tespit raporu ve kayt beyannamesi tetkik edildiinde;

  Sermayesi 100.000,00-TL olup, Rizenin Merkez Tophane Mah. Bar Cad. No:16/A numaral

  adreste, Belirli Bir Mala Tahsis Edilmi Maazalarda Evlerde Kullanlan Tp gaz Perakende Ticareti,

  Motorlu Hafif Kara Tatlarnn Ve Arabalarn Srcsz Olarak Kiralanmas ii ile itigal etmekte

  olduunu ve msait iyerine sahip olduu anlalan yenin 06nc derece kayt creti alnmasna, 01.

  Dereceye atanmasna ve 47.78.10 Nace kodu ile 08. Meslek gurubuna dahil edilmesine,

  Kaytlarn 26/06/2018 tarihi itibari ile yaplmasna oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 3

  T.C. Rize Valilii l Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlnn 22/06/2018 tarih ve 1858484

  sayl yazsna gre; Odamzn Kurumsal Kapasitesini Glendirmek amacna ynelik, l Gda, Tarm ve

  Hayvanclk l Mdrlklerinin koordinasyonunda, niversiteler, Aratrma Enstitleri, TMO,

  Fiskobirlik, Ticaret ve Sanayi Odas, Ticaret Borsas, Ekonomi Bakanl, hracat Birlikleri, Ziraat

  Odalar ile Ulusal Fndk Konseyinin katlm ile Fndk Rekolte Tespit almalar nn yaplmas iin

  oluturulacak komisyona odamz temsilen asil ye Ynetim Kurulu yemiz Mehmet ZMC ve

  yedek ye Meclis yemiz Kenan YAVUZ un grevlendirilmesine oy birlii ile karar verildi.

  KARAR NO: 4

  T.C. Orman ve Su leri Bakanl Su Ynetimi Genel Mdrlnn 11/06/2018 tarih ve

  137189 sayl yazsna gre; Odamzn kurumsal kapasitesini glendirmek amacna ynelik, DS 22. Ve

  26. Blge Sorumluluk alannda bulunan Trabzon, Rize, Gmhane, Giresun, Bayburt ve Artvin

  illerindeki kullanlm sularn mevcut durumunu ve yeniden kullanm alternatiflerini inceleyip

  deerlendirmek zere; 25/06/2018 Pazartesi gn saat 10:00da Trabzon DS 22. Blge Mdrlnde

  dzenlenecek toplantsna odamz temsilen Odamz yesi Yaar ZDOAN n grevlendirilmesine oy

  birlii ile karar verildi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  8

  KARAR NO: 5

  ay letmeleri Genel Mdrl Kalecik ay Fabrikas Mdrlnn 21/06/2018 tarih ve

  96152659-849.01-E.24306 sayl yazsna gre; Mdrl Rize Ticaret Borsas hesabna yatrmas

  gereken 19.629,92-TLnin sehven odamz hesabna yatrd tespit edilmi olup, sehven yatrlan

  19.629,92-TLnin yenin T.C. Ziraat Bankas yidere ubesi TR11 0001 0006 9829 3289 8759 90 ban

  nolu hesabna iade edilmesine oy birlii ile karar verildi.

  HAZRAN AYI ODAMIZ HZMET FAALYETLER

  KAYIT OLAN LETMELER

  8 Adet Limited irketi,

  5 Adet Gerek Kii Ticari letmesi olmak zere toplam 13adet

  firmann kayt ve tescili yapld.,

  16 Adet Limited irketi

  1 Adet Adi Ortaklk,

  2 Adet Gerek Kii Ticari letmesi olmak zere, toplam 19

  adet firmann kayd kapanmtr.

  GENEL YE SAYISI

  1265 Adet Limited irketi

  696 Adet Gerek Kii Ticari letmesi

  330 Adet Anonim irketi

  127 Adet Kooperatif

  35 Adet Dier ktisadi letmeler

  24 Adet Kollektif irketi

  3 Adet Vakf ktisadi letmesi

  2 Adet Dier

  1 Adet Dernek ktisadi letmesi

  Odamzn toplam ye says 2.483dir. FAAL ye Saymz 2.374 Borcundan dolay ASKIDA ki

  ye Saymz 95, Adresinden dolay ASKIDA ki ye saymz 14dir.

  HAZRAN AYI VERLEN HZMET FAALYETLER

  Hizmet Tanm Hizmet Adedi

  ODA SCL KAYIT BELGES 105

  ODA FAALYET BELGES 95

  ORTAKLIK TEYT BELGES 16

  TCAR KAMETGAH BELGES 3

  HALE MEN DURUMU 135

  MAKNES TESCL 10

  NGLZCE FAALYET BELGES 2

  KAYDI SLNEN LETMELER

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  9

  BRMLER

  Bakanlk Danman Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardmcs, Ticaret Sicil Mdr, Oda Sicil,

  Ticaret, D Ticaret, Muhasebe, KOB Danma, Basn Yayn ve Halkla likiler, Sekreterlik,

  Hizmetler, Danma ve Hizmetli birimlerinden olumakta olup, oda bnyesinde 14 personel

  almaktadr.

  HAZRAN AYI ERSNDE;

  Odamzn kurumsal kapasitesini glendirmek ve 5174 Sayl Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii

  le Odalar ve Borsalar Kanununun 96. maddesi ve Oda Muamelat Ynetmeliinin 26. maddesine gre;

  Meslek komitelerinin tamam ynetim kurulunun da katlmyla alt ayda bir mtereken toplanr. Meslek

  komitelerimi bilgilendirme, sre yntemleri ve tanma amal Odamz tm meslek komitelerinin

  mterek toplants Odamz Meclis Toplant Salonunda yapld.

  MAKNES Trafikte kayd olmayan zel ve tzel kiilere ait i makinelerinin 2918 sayl karayollar Trafik

  Kanununa gre tescilinin yaplarak tescil belgesinin verilmesi, plakalarnn verilmesi, devir ilemlerinin

  yaplmas, seferberlik ve sava hali hazrlklar almalarna k tutmak, yurt savunmas ile ilgili

  olarak lke iinde mevcut Makinelerinin potansiyelinin bilinmesi ve devaml olarak izlenmesi iin

  yaplan Makineleri Tescilleri l Afet ve Acil Durum Mdrl ne gnderilmektedir. Haziran Ay

  ierisinde;

  - SMAL TYLOLU adna 1 adet, - AHN ZDOAN adna 1 adet,

  - DOKAR MTEAHHTLK NAKLYAT NAAT MHENDSLK TURZM GIDA

  ELEKTRK TEKSTL SANAY TCARET THALAT HRACAT LMTED RKET adna 1 adet,

  - TRTLER NAAT TURZM TEMZLK NAKLYAT ENERJ ORMAN RNLER

  GIDA HAYVANCILIK YEMEK SANAY TCARET LMTED RKET adna 1 adet,

  - KANAAT AY SANAY VE TCARET LMTED RKET adna 1 adet,

  - BATU-BER NAAT TAAHHT HARFYAT NAKLYAT SAN. VE TC. LTD.T. adna 1

  adet,

  - YAPITA GAYRMENKUL YATIRIM NAAT NAKLYE SANAY VE TC. LTD.T.

  adna 2 adet,

  - ORHAN TEVETOLU adna adet,

  - HABP AMOLU adna 1 adet olmak zere toplam 10 adet i makinesi tescili yaplmtr.

  Odamz 2018 Ylnda 43 adet i makinesi tescil etmitir.

  KAPASTE RAPORU Kapasite Raporu; retim, hizmet ve inaat sektr ile maden iletmeciliinde faaliyet gsteren tm

  kamu ve zel sektr kurulularnn retim gcn gsteren ve onay tarihinden itibaren yl geerli olan

  bir belgedir. Kapasite raporlar lkenin retim gcn tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve

  programlara k tutmak, sanayi sicil belgesi almak, tevik, kota, tahsis, ihaleler ile baz belgelerin

  alnmas, gda siciline kayt olunmas, ithalat ve ihracatla ilgili ilemlerde kullanlmak gibi amalarla

  dzenlenirler. Haziran Ay ierisinde;

  - ALTINBAAK AY VE GIDA MADDELER SANAY VE TCARET THALAT HRACAT

  LMTED RKET adna 1 adet,

  - BERBEROLU TARIM GIDA SANAY NAAT TAAHHT NAKLYAT TCARET

  LMTED RKET adna 1 adet,

  - BOSTAN AY SANAY TCARET LMTED RKET adna 1 adet,

  - DEMCE YAPI NAAT SANAY VE TCARET ANONM RKET RZE UBES adna 1

  adet,

  - KALENDER AY SANAY ve TCARET LMTED RKET adna 1 adet,

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  10

  - KARAL AY SANAY TCARET VE GIDA PAZARLAMA ANONM RKET

  KOKULUKAYA MAHALLES AYKENT BELDES RZE UBES. adna 1 adet,

  - OFAYSAN TARIM RNLER ENTEGRE TESSLER SANAY VE TCARET ANONIM

  RKET YDERE AY FABRKASIadna 1 adet,

  - RZE TROPKAL RNLER CANLI HAYVAN TARIM GIDA ELEKTRONK EYALAR

  BLGSAYAR HZMETLER NAAT NAKLYAT SANAY VE DI TCARET LMTED

  RKET FINDIKLI ORGANIK RNLER UBES adna 1 adet,

  - SANKO ENERJ SANAY VE TCARET ANONM RKET/KIZILAA HES UBES

  adna 1 adet,

  - SELUK AY SANAY SKENDER SELUK GNEYSU UBES adna 1 adet,

  - MECE GIDA VE TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET TOPTANCILAR

  STES RZE UBES adna 1 adet olmak zere toplam 11 adet kapasite raporu dzenlenmitir.

  Odamz 2018 Ylnda 47 adet kapasite raporu dzenlemi olup, toplam 164 kaytl geerlilik sresi

  devam eden kapasite raporu bulunmaktadr.

  SAYISAL TAKOGRAF CHAZLARI Karayoluyla tamaclk yapan aralarda kullanlan aracn hz ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden Takograf cihazlarnn aralara taklarak aralarn karayolunda seyri srasnda

  srclerin trafik gvenliine ve sr hassasiyetine uyma zorunluluunun yerine getirilmesini salamak

  amacyla hazrlanan Uluslararas Karayolu Tamacl yapan aralarda kullanlan Takograf Cihazlar

  hakknda ynetmelik 21/05/2010 tarihli 27587 sayl resmi gazete yaynlanmtr.

  Bilindii gibi Karayoluyla yurt iinde yolcu ve yk tamacl yapan tatlarda 01.01.2014

  tarihinden itibaren saysal takograf yurt ii uygulamas zorunlu hale gelmektedir. Uluslar aras ve

  yurtiinde yk ve yolcu tamacl yapan ahs ve irketlerin 01.01.2014 tarihine kadar tatlarna

  takograf cihaz srclerine src takograf kart almalar gerekmektedir. Odamz tarafndan haziran ay

  ierisinde 62 adet (src) Saysal Takograf Kart verilmitir. Toplamda 2018 ylnda 657 Saysal

  Takograf Kart verilmitir.

  TIR KARNES yelerimizin ve blgemizdeki dier trlarla yk tayan, mal dolam yapan firmalarn ilemlerini

  kolaylatrmak, bulunduklar yerde onlara bu hizmeti vermek ve i akn hzlandrmak iin Tr Sistemini

  odamz bnyesinde kurmu bulunmaktayz. Rize Ticaret ve Sanayi Odamz IRU Tr Karnesi sistemine

  dahil edilmitir. Haziran aynda 13 adet tr karnesi verilmitir.

  K-1 TAIMA BELGES K1 - K2 Tamaclk yetki belgesi ilemleri iin Odamza bavuru dilekesi ile ara ilave ve ara

  dm, yetki belgesi devri ilemleri ve sfrdan ilk defa yetki belgesi bavuru ilemleri iin mracaat

  yaplarak yetki belgesi verilmitir. Haziran ay ierisinde; K1 - K2 - K1*- K2* - Tamaclk yetki

  belgelerinde 22 yenileme ve 143 ara ilave ilemi yaplmtr.

  TRK STANDARTLARI ENDSTRS TSE adna Kobi Danma Memuru tarafndan, tatlarla ilgili tadilat projelerinin onay

  yaplmaktadr. 2018 Yl Haziran Ay erisinde Rize Mahalli Temsilciliince 31 adet Ara Tadilat

  Projesi onaylanmtr.

  KOB DANIMA MERKEZ (KOBDAM)

  Odamz KOB Danma Merkezi Haziran aynda aada yazl konularda ilgili sektrlerdeki

  firmalara duyuru yapmtr.

  - 06 Haziran 2018 tarihinde Odamz Seminer Salonunda Hizmet Sektr Rekabet Gcnn

  Arttrlmas Proje Destei konulu ve kinci El Motorlu Kara Tatlarnn Ticareti Hakknda

  Ynetmelik konulu bilgilendirme semineri dzenlendi.

  -22 Haziran 2018 tarihinde Odamz Seminer Salonunda, Odamz ve kur Rize l Mdrl

  ibirliinde, 2018 Rize stihdam Bulumas konulu program dzenlendi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  11

  - Meslek Komite Toplantlar gerekletirildi.

  - Haziran ay personel toplants gerekletirildi.

  - Kalite Ynetim Temsilcilii grevlerine devam edildi.

  - TSE Rize Mahalli Temsilcilii grevlerine devam edildi.

  - Resmi kurum ve kurululardan gelen yazlar ve gncel konular hakknda ilgili sektrlerdeki

  firmalara bilgilendirme yapld.

  - Gncel fuar ve tevikler ile ilgili sektrlere bilgilendirme yapld.

  - RTSO Bilgilendirme Mail sistemi oluturulmas almalarna devam edildi.

  - Rize ay Aratrma ve Uygulama Merkezi projesi almalarna devam edildi.

  - Proje birimi faaliyetlerine devam edildi.

  - Kobi Danma Merkezi Faaliyetlerine devam edildi.

  - Genel Sekreterlik tarafndan havale edilen yazlar zerine almalar gerekletirildi.

  - Genel Sekreterlik tarafndan verilen grevler zerine almalar gerekletirildi.

  BASIN YAYIN VE HALKLA LKLER BRM

  Basn ve Halkla likiler Birimi tarafndan; odamzn organizasyonunu, yapm olduu tm

  aktivitelerini, birimlerini, yelerini, istatistiklerini, faaliyet raporlarn ieren web sayfamz srekli

  gncellenmektedir. Odamz web sitesinde Haziran aynda yaynlanan haber ve duyurular;

  -01.06.2018 Tarihinde Odamz 20. Dnem Mays Ay Meclis Toplantsnn kr Cevahir

  Bakanlnda Gerekletirildii haberi yapld.

  -Bakanlarmzn Orularn Gnl Sofrasnda At haberi yapld.

  -TOBB Bakan Hisarcklolunun Riskleri Sigortaya Devret Ratah Et balkl mesajnn haberi

  yapld.

  -31 Mart 2018 ncesi Aidat Borlarnn Faizleri Silindii bavuru iin son gnn 31 Temmuz

  2018 olduu duyurusu yapld.

  -Odamzda kinci El Oto Galericileri in Bilgilendirme Toplants gerekletirilecei duyurusu

  yapld.

  -06.06.2018 Tarihinde Odamz Heyetinden AYKUR Genel Mdr v. Alime Hayrl Olsun

  Ziyareti gerekletirildii haberi yapld.

  -Odamz Heyetinin Rize l Emniyet Mdr Altu Verdiye ziyaret gerekletirdii haberi

  yapld.

  -Odamz ile Ticaret l Mdrl birliinde kinci El Motorlu Tat Ticareti Hakknda

  Ynetmelik Konulu Bilgilendirme Semineri dzenlendii haberi yapld.

  -Odamzda, HSER Destei ile Turizm Projesi Hakknda Bilgilendirme Semineri dzenlendii

  haberi yapld.

  -13.06.2018 Tarihinde Maliye Bakan Abal ve Gelik ve Spor Bakan Bakn Odamz Ziyaret

  Ettii haberi yapld.

  -RTSOdan Sigorta Acentelii l Delegelii Seim Listesinin ilan yapld.

  -14.06.2018 Tarihinde Ramazan Bayram tebrik mesaj yaynland.

  -18.06.2018 Tarihinde Ramazan Bayramnda Odamzda Bayramlama Program Dzenlendii

  haberi yapld.

  -Rizelilerin Ramazan Bayramnda Bayramlama adrnda Bulutuu haberi yapld.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  12

  - 20.06.2018 tarihinde Odamz Tm Meslek Komiteleri Mterek Toplantsnn gerekletirildii

  haberi yapld.

  - Odamz Heyetinden RTE Rektr Karamana Tebrik Ziyareti gerekletirildii haberi yapld.

  -25.06.2018 tarihinde Odamzda KUR birliiyle Rize stihdam Bulumas gerekletirildii

  haberi yapld.

  -Bakan Karamehmetolundan Cumhurbakanl ve 27. Dnem Milletvekilleri seimi

  hakkndaki deerlendirme mesaj yaynland.

  -28.06.2018 tarihinde Rize Organize Sanayi Blgesi Haziran Ay Ynetim Kurulu Toplants

  gerekletirildii haberi yapld.

  -Sigorta Acentelii l Delegelii Seimi hakknda duyuru yapld.

  -29.06.2018 Tarihinde Odamz 20. Dnem Haziran Ay Meclis Toplantsnn kr Cevahir

  Bakanlnda Gerekletirildii haberi yapld.

  -Karadeniz Ereli Ticaret ve Sanayi Odas Bakan Kelein Odamz ziyaret ettii haberi yapld.

  ; meclis yelerine sunum yaplan Haziran ay faaliyet raporu

  hakknda sz almak isteyen var m diye sordu. Sz alan olmadndan Haziran Ay faaliyet raporu oy

  birlii ile kabul edildi.

  KARAR 5: HAZRAN AYI GELRGDER HESAP RAPORLARININ, MZANIN, BTE

  ZLEME VE HESAPLARI NCELEME KOMSYON RAPORUNUN MZAKERES

  VE KABUL. Odamzn 2018 Yl Haziran ayna ait mizan cetvelleri ve dier yardmc defterler zerinden

  yaplan incelemelerde, Toplam Bor ve Alacak Yekunu 14.641.132,56-TL, Toplam Bor ve Alacak Bor

  Bakiyesi Yekunu 5.503.382,99-TL olarak hesap edilmi ve 2018 Yl Haziran Ay Gelirimiz 636.658,43-

  TL ve Giderimiz 176.688,15-TL -TLdir.

  01/06/2018-30/06/2018 Gelir Cetveli Bte Kodu Madde Ad Bteye Konulan 01/01/2018 -

  31/05/2018 01/06/2018 - 30/06/2018

  Toplam Kalan %

  001 OLAAN GELRLER 2.700.000,00 805.090,64 636.658,43 1.441.749,07 1.258.250,93 46.60

  001.01 KAYIT CRETLER 70.000,00 28.885,00 3.445,00 32.330,00 37.670,00 54

  001.01.001 Kayt cretleri 70.000,00 28.885,00 3.445,00 32.330,00 37.670,00 54

  001.02 YILLIK ADATLAR 1.100.000,00 178.225,41 283.987,27 462.212,68 637.787,32 57.98

  001.02.001 Cari Yl Aidatlar 830.000,00 55.128,03 266.007,27 321.135,30 508.864,70 61.3

  001.02.002 Gemi Yl Aidatlar 270.000,00 123.097,38 17.980,00 141.077,38 128.922,62 47.75

  001.03 MUNZAM ADATLAR 600.000,00 63.764,76 268.091,18 331.855,94 268.144,06 44.69

  001.03.001 Cari Yl Munzam Aidatlar 520.000,00 1.047,00 264.731,81 265.778,81 254.221,19 48.89

  001.03.002 Gemi Yl Munzam Aidatlar 80.000,00 62.717,76 3.359,37 66.077,13 13.922,87 17.40

  001.04 YAPILAN HZMETLER KARILII ALINAN

  CRETLER 400.000,00 195.996,90 37.817,79 233.814,69 166.185,31 41.55

  001.04.001 Yaplan Hizmetler Karl Alnan cretler 300.000,00 144.123,96 26.781,26 170.905,22 129.094,78 43.03

  001.04.002 Ticaret Sicili Harc 100.000,00 51.872,94 11.036,53 62.909,47 37.090,53 37.09

  001.05 BELGE BEDELLER 270.000,00 142.504,69 24.763,29 167.267,98 102.732,02 38.05

  001.05.001 Belge Bedelleri 270.000,00 142.504,69 24.763,29 167.267,98 102.732,02 38.05

  001.06 YAYIN GELRLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.06.001 Yayn Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  13

  001.07 UBE VE TEMSLCLK GELRLER 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100

  001.07.001 ube Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.07.002 Temsilcilik Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.08 TARFE TASDK CRET 1.000,00 150,00 0,00 150,00 850,00 85

  001.08.001 Tarife Tasdik creti 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 100

  001.08.002 Fatura Tasdikleri 500,00 150,00 0,00 150,00 350,00 70

  001.09 GEMLERDEN ALINACAK CRETLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.09.001 Gemilerden Alnacak cretler 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.10 BAI VE YARDIMLAR 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.10.001 Ba ve Yardmlar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.11 PARA CEZALARI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.11.001 Para Cezalar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.12 MSL ZAMLARI 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.12.001 Misil Zamlar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 001.13 FAZ GELRLER 58.990,00 41.953,88 3.518,90 45.472,78 13.517,22 22.91

  001.13.001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 1,00 15.908,02 3.242,26 19.150,28 -19.149,28 -1914928.00 001.13.002 yelerden Alnan Temerrd Faizleri

  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 001.13.003 Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri

  2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100 001.13.004 Cari Yl Aidat Gecikme Cezalar 5.000,00

  0,00 0,00 0,00 5.000,00 100 001.13.005 Gemi Yl Aidat Gecikme Cezalar 40.986,00 26.045,86 276,64 26.322,50 14.663,50 35.8

  001.13.006 Cari Yl Munzam Aidat Cezalar 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 100

  001.13.007 Gemi Yl Munzam Aidat Cezalar 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 100

  001.14 KRA GELRLER 190.000,00 153.610,00 12.785,00 166.395,00 23.605,00 12

  001.14.001 Kira Gelirleri 190.000,00 153.610,00 12.785,00 166.395,00 23.605,00 12

  001.14.002 Aidat Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

  001.15 MENKUL KIYMET SATI GELRLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.15.001 Menkul Kymet Sat Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.16 KAMBYO GELRLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.16.001 Kambiyo Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 001.17 SAR GELRLER

  10.000,00 0,00 2.250,00 2.250,00 7.750,00 78

  001.17.001 Sair Gelirler 9.997,00 0,00 2.250,00 2.250,00 7.747,00 77

  001.17.002 Ksrat Fark Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.17.003 Maddi Duran Varlk Sat Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.17.004 tirak Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.18 FNANSMAN GELRLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  001.18.001 Finansman Gelirleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  TOPLAM: 2.700.000,00 805.090,64 636.658,43 1.441.749,07 1.258.250,93 46,60 01/06/2018-30/06/2018 Gider Cetveli

  Bte Kodu Madde Ad Bteye Konulan 01/01/2018 - 31/05/2018

  01/06/2018 - 30/06/2018

  Toplam Kalan %

  002 GDERLER 2.700.000,00 860.156,72 176.688,15 1.036.844,87 1.663.155,13 61.60

  002.01 MENKUL KIYMET SATI GDERLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  14

  002.01.001 Menkul Kymet Sat Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.02 KAMBYO GDERLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.02.001 Kambiyo Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 002.03 SAR GDERLER

  2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100 002.03.001 Ksrat Fark Giderleri

  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 002.03.002 Maddi Duran Varlk Sat Giderleri

  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 002.04 PERSONEL GDERLER

  1.080.000,00 386.560,73 68.212,51 454.773,24 625.226,76 57.89

  002.04.001 Personel Giderleri 1.080.000,00 386.560,73 68.212,51 454.773,24 625.226,76 57.89

  002.05 DIARIDAN SALANAN FAYDA VE HZMETLER 600.000,00 215.243,74 59.868,08 275.111,82 324.888,18 54.15

  002.05.001 Elektrik Giderleri 23.000,00 12.412,91 1.274,75 13.687,66 9.312,34 40.49

  002.05.002 Su Giderleri 3.000,00 1.094,50 0,00 1.094,50 1.905,50 63.5

  002.05.003 Yakacak Giderleri 1.000,00 439,99 489,98 929,97 70,03 7.00

  002.05.004 Posta Giderleri 15.000,00 2.684,70 0,00 2.684,70 12.315,30 82.1

  002.05.005 Telefon Giderleri 20.000,00 7.600,24 1.541,20 9.141,44 10.858,56 54.29

  002.05.006 Tama ve Kargo Giderleri 75.000,00 42.487,08 5.258,40 47.745,48 27.254,52 36.34

  002.05.007 letiim Hat ve Abonelik Giderleri 10.000,00 1.882,50 3.250,01 5.132,51 4.867,49 48.67

  002.05.008 Binalar Temizlik ve Malz. Giderleri 20.000,00 6.945,07 0,00 6.945,07 13.054,93 65.27

  002.05.009 Binalar Bak.Onr.n. Giderleri 10.000,00 7.249,41 0,00 7.249,41 2.750,59 27.51

  002.05.012 Tatlar Bakm Onr. ve Muhtelif Gid. 10.000,00 8.177,62 619,76 8.797,38 1.202,62 12.03

  002.05.013 Tatlar Akaryakt Giderleri 15.000,00 7.524,93 352,06 7.876,99 7.123,01 47.49

  002.05.014 Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz. Giderleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100

  002.05.015 Fotokopi Mak. Bak.Onr.Malz. Giderleri 10.000,00 778,80 0,00 778,80 9.221,20 92.2

  002.05.016 Haberleme Ara Bakm Onarm ve Malz. Giderleri 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 100

  002.05.017 Temsil ve kram Giderleri 80.000,00 21.211,89 16.243,00 37.454,89 42.545,11 53.18

  002.05.018 Krtasiye Giderleri 35.000,00 5.792,45 3.479,82 9.272,27 25.727,73 73.51

  002.05.019 Bask Dizgi ve Matbuat Giderleri 25.000,00 18.787,79 0,00 18.787,79 6.212,21 24.85

  002.05.021 Yurtii Organizasyon Giderleri 30.000,00 12.623,00 11.800,00 24.423,00 5.577,00 19

  002.05.022 Yurtd Organizasyon Giderleri 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100

  002.05.023 stiare,Etd,Seminer ve Sempozyum Giderleri 20.000,00 2.933,77 443,50 3.377,27 16.622,73 83.11

  002.05.026 Mteferrik Giderler 70.000,00 907,75 10.532,00 11.439,75 58.560,25 83.66 002.05.027 Seim Giderleri 35.000,00 34.988,00 0,00 34.988,00 12,00 0 002.05.028 Tatlar Kiralama Giderleri 5.000,00 1.350,00

  0,00 1.350,00 3.650,00 73

  002.05.029 Hediyelik Eya Giderleri 35.000,00 12.919,54 3.781,50 16.701,04 18.298,96 52.28

  002.05.030 Basl Evrak ve Defter Giderleri 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100

  002.05.032 Ticaret Sicili Md. Tama ve Kargo Gid. 2.000,00 41,70 0,00 41,70 1.958,30 97.9

  002.05.033 Ticaret Sicili Md. Posta Gid. 6.000,00 202,60 713,10 915,70 5.084,30 84.7

  002.05.034 Ticaret Sicili Md. Krtasiye Gid. 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 100

  002.05.035 Ticaret Sicili Md. Bilgisayar Malz. Gid. 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 100

  002.05.036 Ticaret Sicili Md. Elektrik Gid. 4.000,00 2.755,50 0,00 2.755,50 1.244,50 31.1

  002.05.037 Ticaret Sicili Md. Su Gid. 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 100

  002.05.038 Ticaret Sicili Md. Telefon Gid. 3.000,00 567,00 89,00 656,00 2.344,00 78

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  15

  002.05.039 Yazlm Giderleri 5.000,00 885,00 0,00 885,00 4.115,00 82

  002.06 BASIN YAYIN GDERLER 130.000,00 49.688,39 0,00 49.688,39 80.311,61 61.78

  002.06.001 Aratrma ve Dier Yayn Giderleri 5.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 80

  002.06.002 lan Giderleri 5.000,00 1.055,39 0,00 1.055,39 3.944,61 78.89

  002.06.003 Tantm Reklam ve Sponsorluk Giderleri 35.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 33.000,00 94

  002.06.004 Ajans Abonelikleri ve Haber Alm 10.000,00 1.383,00 0,00 1.383,00 8.617,00 86

  002.06.005 Gazete Dergi ve Periyodik Yayn Giderleri 75.000,00 44.250,00 0,00 44.250,00 30.750,00 41

  002.07 SABT KIYMET GDERLER 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 100

  002.07.001 Binalar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.07.002 Tatlar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.07.003 Demirbalar 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.08 KRA GDERLER 215.000,00 80.000,00 16.000,00 96.000,00 119.000,00 55

  002.08.001 Kira Giderleri 215.000,00 80.000,00 16.000,00 96.000,00 119.000,00 55

  002.09 GENEL YNETM GDERLER 30.000,00 10.303,92 197,00 10.500,92 19.499,08 65.00

  002.09.001 Sigorta Giderleri 7.000,00 4.800,91 0,00 4.800,91 2.199,09 31.42

  002.09.002 Dava ve cra Giderleri 23.000,00 5.503,01 197,00 5.700,01 17.299,99 75.22

  002.10 SEYAHAT VE YOL GDERLER 170.000,00 47.655,47 960,56 48.616,03 121.383,97 71.40

  002.10.001 Yurt i Seyahat Giderleri 65.000,00 21.663,17 0,00 21.663,17 43.336,83 66.67

  002.10.002 Yurt D Seyahat Giderleri 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 100

  002.10.003 Kurul ve Komisyonlar Toplant Giderleri 80.000,00 25.992,30 960,56 26.952,86 53.047,14 66.31

  002.11 HUZUR HAKKI GDERLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.11.001 Komisyon Huzur Hakk Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 002.12 UBE VE TEMSLCLK GDERLER 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100

  002.12.001 ube Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 002.12.002 Temsilcilik Giderleri

  1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100 002.13 BRLK ADATI KANUN ADAT PAY VE FONLAR 330.000,00 30.436,47 28.810,24 59.246,71 270.753,29 82.05

  002.13.001 Birlik Aidat 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 100

  002.13.002 Sanayi ve Ticaret Bakanl Pay 27.000,00 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 50

  002.13.003 TOBB Emekli Sand Vakf Pay 27.000,00 13.500,00 0,00 13.500,00 13.500,00 50

  002.13.004 ye Olunan Kurulu Aidat Giderleri 6.000,00 3.436,47 0,00 3.436,47 2.563,53 42.73

  002.13.005 Kalknma Ajans Bte Pay 30.000,00 0,00 28.810,24 28.810,24 1.189,76 3.97

  002.14 ETM VE FUAR GDERLER 55.000,00 5.966,58 0,00 5.966,58 49.033,42 89.15

  002.14.001 Eitim Giderleri 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 100

  002.14.002 Fuar Kongre Sergi Giderleri 40.000,00 5.966,58 0,00 5.966,58 34.033,42 85.08

  002.15 BAI VE YARDIMLAR 70.000,00 26.036,96 1.000,00 27.036,96 42.963,04 61.38

  002.15.001 Sosyal Amal Yardmlar 15.000,00 7.036,96 0,00 7.036,96 7.963,04 53.09

  002.15.002 Eitim Yardmlar 10.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 60

  002.15.003 Gda Yardmlar 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 100

  002.15.004 Muhtelif Yardmlar 35.000,00 15.000,00 1.000,00 16.000,00 19.000,00 54

  002.16 VERG RESM VE HARLAR 14.000,00 7.343,32 106,50 7.449,82 6.550,18 46.79

  002.16.001 Damga Vergisi 2.000,00 532,50 106,50 639,00 1.361,00 68

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  16

  002.16.002 Emlak Vergisi 7.000,00 5.624,06 0,00 5.624,06 1.375,94 19.66

  002.16.003 Motorlu Tatlar Vergisi 3.500,00 1.077,00 0,00 1.077,00 2.423,00 69

  002.16.004 Noter Har ve Giderleri 1.500,00 109,76 0,00 109,76 1.390,24 92.68

  002.17 FAZ GDERLER 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.17.001 Faiz Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.18 FNANSMAN GDERLER 5.989,00 921,14 1.533,26 2.454,40 3.534,60 59.0

  002.18.001 Vade Fark Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  002.18.002 Kredi Kart,Pos,EFT Komisyon Giderleri 5.987,00 921,14 1.533,26 2.454,40 3.532,60 59.0

  002.18.003 Verilen Teminat Mektubu Komisyon Giderleri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100

  TOPLAM: 2.700.000,00 860.156,72 176.688,15 1.036.844,87 1.663.155,13 61,60

  01/06/2018-30/06/2018

  Balang Hesap: 100

  Biti Hesap No : 903

  Krlm Dzeyi : 1 Hesap

  Kodu

  Hesap Ad Bor Alacak Bor Bakiye Alacak Bakiye

  100 KASA HESABI 932.835,03 932.835,03 0,00 0,00

  102 BANKALAR HESABI 4.463.723,32 3.873.572,72 590.150,60 0,00

  109 BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 491.388,05 234.722,28 256.665,77 0,00

  112 KAMU KESM TAHVL SENET VE BONOLARI HS. 1,20

  0,00 1,20 0,00

  120 GELRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI 1.147.725,30 2.046.072,21 0,00 898.346,91

  136 DER ETL ALACAKLAR HESABI 237.438,18 166.395,00 71.043,18 0,00

  153 BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI 47.306,77 20.489,25 26.817,52 0,00

  226 VERLEN DEPOZTO VE TEMNATLAR HESABI

  16.751,90 5.951,90 10.800,00 0,00

  242 TRAKLER HESABI 1.216.216,31 0,00 1.216.216,31 0,00

  252 BNALAR HESABI 458.510,00 0,00 458.510,00 0,00

  254 TAITLAR HESABI 136.129,04 0,00 136.129,04 0,00

  255 DEMRBALAR HESABI 784.452,95 0,00 784.452,95 0,00

  329 DER FAALYET BORLARI HESABI 76.999,68 79.680,56 0,00 2.680,88

  336 DER ETL BORLAR HESABI 197.069,21 205.324,19 0,00 8.254,98

  360 DENECEK VERG VE FONLAR HESABI 69.396,13 78.137,96 0,00 8.741,83

  361 DENECEK SOSYAL GVENLK KESNTLER HS 50.637,03 57.276,32 0,00 6.639,29

  369 DENECEK DER YKMLLKLER HESABI 293.707,20 334.265,10 0,00 40.557,90

  380 GELECEK AYLARA AT GELRLER TAHAKKUK HESABI 2.162.265,66 1.334.961,93 827.303,73 0,00

  500 NET DEER / HTYATLAR HESABI 293.040,55 3.387.856,29 0,00 3.094.815,74

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  17

  548 TEDAV FONU 6.960,42 8.556,81 0,00 1.596,39

  590 DNEM OLUMLU FAALYET SONUCU HESABI 394.863,58 394.863,58 0,00 0,00

  600 OLAAN GELRLER HESABI 21.510,25 1.249.141,54 0,00 1.227.631,29

  610 OLAAN GELRLERDEN NDRMLER(-) 88.447,82 0,00 88.447,82 0,00

  642 FAZ GELRLER HESABI 4.704,69 50.177,47 0,00 45.472,78

  643 KRA GELRLER HESABI 0,00 166.395,00 0,00 166.395,00

  679 DER OLAANDII GELRLER HESABI 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00

  792 PERSONEL CRET VE GDERLER 466.561,52 11.788,28 454.773,24 0,00

  793 DIARIDAN SALANAN FAYDA VE HZMETLER HESABI 325.215,56 415,35 324.800,21 0,00

  794 GENEL GDERLER VE DER GDERLER HESABI 247.367,20 0,00 247.367,20 0,00

  795 VERG, RESM VE HARLAR HESABI 7.449,82 0,00 7.449,82 0,00

  797 FNANSMAN GDERLER HESABI 2.458,19 3,79 2.454,40 0,00

  Toplam:

  14.641.132,56

  14.641.132,56

  5.503.382,99

  5.503.382,99

  Haziran Ay Gelir Bte zleme Raporu

  Fasl No

  Madde No Fasl ve Madde Ad denek

  Haziran Ay Gelirleri Kmlatif Gelir Kalan %

  01 KAYIT CRETLER 70.000,00 3.445,00 32.330,00 37.670,00 54,00

  001 Kayt cretleri 70.000,00 3.445,00 32.330,00 37.670,00 54,00

  02 YILLIK ADATLAR

  1.100.000,00 283.987,27 462.212,68 637.787,32 57,98

  001 Cari Yl Aidatlar 830.000,00 266.007,27 321.135,30 508.864,70 61,30

  002 Gemi Yl Aidatlar 270.000,00 17.980,00 141.077,38 128.922,62 47,75

  03 MUNZAM ADATLAR 600.000,00 268.091,18 331.855,94 268.144,06 44,69

  001 Cari Yl Munzam Aidatlar 520.000,00 264.731,81 265.778,81 254.221,19 48,89

  002 Gemi Yl Munzam Aidatlar 80.000,00 3.359,37 66.077,13 13.922,87 17,40

  04 YAPILAN HZMETLER KARILII ALINAN CRETLER

  400.000,00 37.817,79 233.814,69 166.185,31 41,55

  001 Yaplan Hizmetler Karl Alnan cretler 300.000,00 26.781,26 170.905,22 129.094,78 43,03

  002 Ticaret Sicili Harc 100.000,00 11.036,53 62.909,47 37.090,53 37,09

  05 BELGE BEDELLER 270.000,00 24.763,29 167.267,98 102.732,02 38,05

  001 Belge Bedelleri 270.000,00 24.763,29 167.267,98 102.732,02 38,05

  06 YAYIN GELRLER

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Yayn Gelirleri

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  07 UBE VE TEMSLCLK GELRLER 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00

  001 ube Gelirleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  002 Temsilcilik Gelirleri

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  08 TARFE TASDK CRET

  1.000,00 0,00 150,00 850,00 85,00

  001 Tarife Tasdik creti 500,00 0,00 0,00 500,00 100,00

  002 Fatura Tasdikleri 500,00 0,00 150,00 350,00 70,00

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  18

  09 GEMLERDEN ALINACAK

  CRETLER 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Gemilerden Alnacak cretler

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  10 BAI VE YARDIMLAR

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Ba ve Yardmlar

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  11

  PARA CEZALARI 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Para Cezalar

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  12 MSL ZAMLARI

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Misil Zamlar

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  13 FAZ GELRLER 58.990,00 3.518,90 45.472,78 13.517,22 22,91

  001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 1,00 3.242,26 19.150,28 -19.149,28- 1.914.928,00

  002 yelerden Alnan Temerrd Faizleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  003 Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00

  004 Cari Yl Aidat Gecikme Cezalar 5.000,00

  0,00 0,00 5.000,00 100,00

  005 Gemi Yl Aidat Gecikme Cezalar 40.986,00 276,64 26.322,50 14.663,50 35,80

  006 Cari Yl Munzam Aidat Cezalar 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00 007

  Gemi Yl Munzam Aidat Cezalar 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 100,00

  14 KRA GELRLER 190.000,00 12.785,00 166.395,00 23.605,00 12,00

  001 Kira Gelirleri 190.000,00 12.785,00 166.395,00 23.605,00 12,00

  002 Aidat Gelirleri

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  15 MENKUL KIYMET SATI GELRLER 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Menkul Kymet Sat Gelirleri

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  16 KAMBYO GELRLER

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Kambiyo Gelirleri

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  17 SAR GELRLER 10.000,00 2.250,00 2.250,00 7.750,00 78,00

  001 Sair Gelirler 9.997,00 2.250,00 2.250,00 7.747,00 77,00

  002 Ksrat Fark Gelirleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  003 Maddi Duran Varlk Sat Gelirleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  004 tirak Gelirleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  18 FNANSMAN GELRLER

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Finansman Gelirleri

  1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  TOPLAM: 2.700.000,00 636.658,43 1.441.749,07 1.258.250,93 46,60

  Haziran Ay Gider Bte zleme Raporu

  Fasl No

  Madde No

  Fasl ve Madde Ad denek Haziran Ay Harcamalar

  Kmlatif Harcama

  Kalan denek %

  01 MENKUL KIYMET SATI GDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Menkul Kymet Sat Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  02 KAMBYO GDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Kambiyo Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  03 SAR GDERLER 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00

  001 Ksrat Fark Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  002 Maddi Duran Varlk Sat Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  19

  04 PERSONEL GDERLER 1.080.000,00 68.212,51 454.773,24 625.226,76 57,89

  001 Personel Giderleri 1.080.000,00 68.212,51 454.773,24 625.226,76 57,89

  05 DIARIDAN SALANAN FAYDA VE 600.000,00 59.868,08 275.111,82 324.888,18 54,15

  001

  HZMETLER Elektrik Giderleri 23.000,00 1.274,75 13.687,66 9.312,34 40,49

  002 Su Giderleri 3.000,00 0,00 1.094,50 1.905,50 63,50

  003 Yakacak Giderleri 1.000,00 489,98 929,97 70,03 7,00

  004 Posta Giderleri 15.000,00 0,00 2.684,70 12.315,30 82,10

  005 Telefon Giderleri 20.000,00 1.541,20 9.141,44 10.858,56 54,29

  006 Tama ve Kargo Giderleri 75.000,00 5.258,40 47.745,48 27.254,52 36,34

  007 letiim Hat ve Abonelik Giderleri 10.000,00 3.250,01 5.132,51 4.867,49 48,67

  008 Binalar Temizlik ve Malz. Giderleri 20.000,00 0,00 6.945,07 13.054,93 65,27

  009 Binalar Bak.Onr.n. Giderleri 10.000,00 0,00 7.249,41 2.750,59 27,51

  012 Tatlar Bakm Onr. ve Muhtelif Gid. 10.000,00 619,76 8.797,38 1.202,62 12,03

  013 Tatlar Akaryakt Giderleri 15.000,00 352,06 7.876,99 7.123,01 47,49

  014 Bilgisayar Mak.Bak.Onr.Malz. Giderleri 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

  015 Fotokopi Mak. Bak.Onr.Malz. Giderleri 10.000,00 0,00 778,80 9.221,20 92,20

  016 Haberleme Ara Bakm Onarm ve Malz. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00

  Giderleri 017 Temsil ve kram Giderleri 80.000,00 16.243,00 37.454,89 42.545,11 53,18

  018 Krtasiye Giderleri 35.000,00 3.479,82 9.272,27 25.727,73 73,51

  019 Bask Dizgi ve Matbuat Giderleri 25.000,00 0,00 18.787,79 6.212,21 24,85

  021 Yurtii Organizasyon Giderleri 30.000,00 11.800,00 24.423,00 5.577,00 19,00

  022 Yurtd Organizasyon Giderleri 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

  023 stiare,Etd,Seminer ve Sempozyum Giderleri 20.000,00 443,50 3.377,27 16.622,73 83,11

  026 Mteferrik Giderler 70.000,00 10.532,00 11.439,75 58.560,25 83,66

  027 Seim Giderleri 35.000,00 0,00 34.988,00 12,00 0,00

  028 Tatlar Kiralama Giderleri 5.000,00 0,00 1.350,00 3.650,00 73,00

  029 Hediyelik Eya Giderleri 35.000,00 3.781,50 16.701,04 18.298,96 52,28

  030 Basl Evrak ve Defter Giderleri 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

  032 Ticaret Sicili Md. Tama ve Kargo Gid. 2.000,00 0,00 41,70 1.958,30 97,90

  033 Ticaret Sicili Md. Posta Gid. 6.000,00 713,10 915,70 5.084,30 84,70

  034 Ticaret Sicili Md. Krtasiye Gid. 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00

  035 Ticaret Sicili Md. Bilgisayar Malz. Gid. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00

  036 Ticaret Sicili Md. Elektrik Gid. 4.000,00 0,00 2.755,50 1.244,50 31,10

  037 Ticaret Sicili Md. Su Gid. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00

  038 Ticaret Sicili Md. Telefon Gid. 3.000,00 89,00 656,00 2.344,00 78,00

  039 Yazlm Giderleri 5.000,00 0,00 885,00 4.115,00 82,00

  06 BASIN YAYIN GDERLER 130.000,00 0,00 49.688,39 80.311,61 61,78

  001 Aratrma ve Dier Yayn Giderleri 5.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 80,00

  002 lan Giderleri 5.000,00 0,00 1.055,39 3.944,61 78,89

  003 Tantm Reklam ve Sponsorluk Giderleri 35.000,00 0,00 2.000,00 33.000,00 94,00

  004 Ajans Abonelikleri ve Haber Alm 10.000,00 0,00 1.383,00 8.617,00 86,00

  005 Gazete Dergi ve Periyodik Yayn Giderleri 75.000,00 0,00 44.250,00 30.750,00 41,00

  07 SABT KIYMET GDERLER 3,00 0,00 0,00 3,00 100,00

  001 Binalar 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  20

  002 Tatlar 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  003 Demirbalar 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  08 KRA GDERLER 215.000,00 16.000,00 96.000,00 119.000,00 55,00

  001 Kira Giderleri 215.000,00 16.000,00 96.000,00 119.000,00 55,00

  09 GENEL YNETM GDERLER 30.000,00 197,00 10.500,92 19.499,08 65,00

  001 Sigorta Giderleri 7.000,00 0,00 4.800,91 2.199,09 31,42

  002 Dava ve cra Giderleri 23.000,00 197,00 5.700,01 17.299,99 75,22

  10 SEYAHAT VE YOL GDERLER 170.000,00 960,56 48.616,03 121.383,97 71,40

  001 Yurt i Seyahat Giderleri 65.000,00 0,00 21.663,17 43.336,83 66,67

  002 Yurt D Seyahat Giderleri 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 100,00

  003 Kurul ve Komisyonlar Toplant Giderleri 80.000,00 960,56 26.952,86 53.047,14 66,31

  11 HUZUR HAKKI GDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Komisyon Huzur Hakk Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  12 UBE VE TEMSLCLK GDERLER 2,00 0,00 0,00 2,00 100,00

  001 ube Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  002 Temsilcilik Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  13 BRLK ADATI KANUN ADAT PAY VE 330.000,00 28.810,24 59.246,71 270.753,29 82,05

  001

  FONLAR Birlik Aidat 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 100,00

  002 Sanayi ve Ticaret Bakanl Pay 27.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 50,00

  003 TOBB Emekli Sand Vakf Pay 27.000,00 0,00 13.500,00 13.500,00 50,00

  004 ye Olunan Kurulu Aidat Giderleri 6.000,00 0,00 3.436,47 2.563,53 42,73

  005 Kalknma Ajans Bte Pay 30.000,00 28.810,24 28.810,24 1.189,76 3,97

  14 ETM VE FUAR GDERLER 55.000,00 0,00 5.966,58 49.033,42 89,15

  001 Eitim Giderleri 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 100,00

  002 Fuar Kongre Sergi Giderleri 40.000,00 0,00 5.966,58 34.033,42 85,08

  15 BAI VE YARDIMLAR 70.000,00 1.000,00 27.036,96 42.963,04 61,38

  001 Sosyal Amal Yardmlar 15.000,00 0,00 7.036,96 7.963,04 53,09

  002 Eitim Yardmlar 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 60,00

  003 Gda Yardmlar 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00

  004 Muhtelif Yardmlar 35.000,00 1.000,00 16.000,00 19.000,00 54,00

  16 VERG RESM VE HARLAR 14.000,00 106,50 7.449,82 6.550,18 46,79

  001 Damga Vergisi 2.000,00 106,50 639,00 1.361,00 68,00

  002 Emlak Vergisi 7.000,00 0,00 5.624,06 1.375,94 19,66

  003 Motorlu Tatlar Vergisi 3.500,00 0,00 1.077,00 2.423,00 69,00

  004 Noter Har ve Giderleri 1.500,00 0,00 109,76 1.390,24 92,68

  17 FAZ GDERLER 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  001 Faiz Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  18 FNANSMAN GDERLER 5.989,00 1.533,26 2.454,40 3.534,60 59,00

  001 Vade Fark Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  002 Kredi Kart,Pos,EFT Komisyon Giderleri 5.987,00 1.533,26 2.454,40 3.532,60 59,00

  003 Verilen Teminat Mektubu Komisyon Giderleri 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

  TOPLAM: 2.700.000,00 176.688,15 1.036.844,87 1.663.155,13 61,60

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  21

  Meclis Bakanlmzdan 13/07/2018 tarih ve 1147 sayl yaz ile Hesaplar nceleme

  Komisyonuna havale edilen 2018 Yl Haziran ay hesaplar incelenerek, meclise sunuldu.

  Rize Ticaret ve Sanayi Odas 2018 Haziran Ay Muhasebe tetkiki neticesinde;

  2018 Haziran Ay Mizan, Gelir ve Gider Btesi Durum Analizlerinin ve Gelir-Gider

  Cetvellerinin oluturulduu;

  Odamzn 2018 Yl Haziran ayna ait mizan cetvelleri ve dier yardmc defterler zerinden

  yaplan incelemelerde, Toplam Bor ve Alacak Yekunu 14.641.132,56-TL, Toplam Bor ve Alacak Bor

  Bakiyesi Yekunu 5.503.382,99-TL olarak hesap edilmi ve 2018 Yl Haziran Ay Gelirimiz 636.658,43-

  TL ve Giderimiz 176.688,15-TL -TLdir.

  2018 HAZRAN AYI ODAMIZIN GELR (GEREKLEEN)

  Kayt creti 3.445,00-TL

  Cari Yl Aidatlar 266.007,27-TL

  Gemi Yl Aidatlar 17.980,00-TL

  Cari Yl Munzam Aidatlar 264.731,81-TL

  Gemi Yl Munzam Aidatlar 3.359,37-TL

  Yaplan Hizmetler Karl

  Ticaret Sicili Gazetesi Onay- Mene Onay- Kapasite Raporu Ekspertiz Rapor-

  Makinesi -Kaydna laveler- K Belgesi

  26.781,26-TL

  Ticaret Sicil Harc 11.036,53-TL

  Belge Bedelleri 24.763,29-TL

  Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 3.242,26-TL

  Gemi Yl Aidat Gecikme Cezalar 276,64-TL

  Kira Gelirleri 12.785,00-TL

  Sair Gelirler 2.250,00-TL

  HAZRAN AYI GENEL GELR TOPLAM 636.658,43-TL

  2018 HAZRAN AYI ODAMIZIN GDER (GEREKLEEN)

  Personel Giderleri 68.212,51-TL

  DIARDAN SALANAN FAYDA VE HZMETLER

  Elektrik Giderleri 1.274,75-TL

  Yakacak Giderleri 489,98-TL

  Telefon Giderleri 1.541,20-TL

  Tama ve Kargo Giderleri 5.258,40-TL

  letiim Hat ve Abonelik Giderleri 3.250,01-TL

  Tatlar Bakm Onarm ve Muhtelif Giderleri 619,76-TL

  Tatlar Akaryakt Giderleri 352,06-TL

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  22

  Temsil ve kram Giderleri

  -Saray iekilik e Mays Ay iek elenk gnderim ve iek malz. bed. dendi. 2.795,00-TL

  -Ramada Plaza Otele RTSO Meclis yeleri ftar Program bedeli dendi. 12.744,00-TL

  -Mahmutoullar Koll.ti. 30 adet kolonya bedeli dendi. 435,00-TL

  -Yakamoz Restorana ikram bedeli dendi. 269,00-TL

  16.243,00-TL

  Krtasiye Giderleri 3.479,82-TL

  Yurtii Organizasyon Giderleri

  -ay Televizyonu A.. ne Ramazan Ay ftara Doru Program Canl Yayn

  Prodksiyon bedeli dendi. 11.800,00-TL

  11.800,00-TL

  stiare, Etd, Seminer ve Sempozyum Giderleri 443,50-TL

  Mteferrik Giderler

  -Gmrk Mdrl 5050850 Nolu Elektrik Fatura Bedeli dendi. 532,00-TL

  -Hapelolu Gda Ltd. tiye Ramazan Ay ftar adr ftar Yemei Bedeli dendi. 10.000,00-TL

  10.532,00-TL

  Hediyelik Eya Giderleri 3.781,50-TL

  Ticaret Sicili Mdrl Posta Giderleri 713,10-TL

  Ticaret Sicili Mdrl Telefon Gideri 89,00-TL

  TOPLAM 59.868,08-TL

  Kira Giderleri 16.000,00-TL

  Dava ve cra Giderleri 197,00-TL

  Kurul ve Komisyonlar Toplant Giderleri 960,56-TL

  Kalknma Ajans Bte Pay 28.810,24-TL

  Muhtelif Yardmlar 1.000,00-TL

  Damga Vergisi 106,50-TL

  Kredi Kart, Pos, EFT Komisyon Giderleri 1.533,26-TL

  TOPLAM 48.607,56-TL

  HAZRAN AYI GENEL GDER OPLAM 176.688,15-TL

  Meclis Bakan kr CEVAHR; Haziran ay gelir-gider, mizan ve aylk bte izleme raporlar

  ve Hesaplar inceleme komisyon tarafndan incelenen 2018 Yl Haziran ayna ait hesaplar meclisimizin

  onayna sundu. Sz almak isteyen var m diye sordu. Sz alan olmadndan Haziran ay gelir-gider,

  mizan ve aylk bte izleme Raporlar ve 2018 Yl Haziran ayna ait hesaplarn ibras oy birlii ile kabul

  edildi.

  KARAR :6 EHRMZN ASAY VE ULAIM LE LGL MELSMZE BLG

  SUNULMASI. Rize l Emniyet Mdr Altu Verdi, ilimizdeki asayi durumu ve l Emniyet Mdrlnn

  almalar hakknda katlmclara hitaben bir sunum gerekletirdi. Emniyet Mdr Altu Verdi, daha

  sonra da limiz trafii ile ilgili bir sunum gerekletirdi.

  Rize ofrler Odas Bakan Turan Akbulut katlmclara hitaben bir konuma gerekletirdi.

  limizdeki ulam sorunlar, D Belgesi hakknda ve ofr esnaf ile ilgili baz konular gndeme getiren

  Akbulut, zmn ilgili makamlarn birlikte gerekletirecekleri almalar ile elde edilebileceini

  vurgulad.

  Rize Belediye Meclisi Ulatrma ve Trafik Komisyonu Bakan Abdulkadir ksz, katlmclara

  hitap ederek Rize Belediyesinin ilimiz trafiini rahatlatma amac ile gerekletirdikleri projeler hakknda

  bilgi verdi.

 • Meclis Toplant Tarihi : 25 TEMMUZ 2018

  Meclis Toplant No : 20. DNEM -4-

  Toplantnn Tr : Olaan Toplant

  23

  KARAR :7 DLEK TEMENNLER Konumalarn ardndan soru cevap blmne geildi. Meclis Bakanmz kr Cevahir ile Rize

  l Emniyet Mdr Altu Verdi, Rize ofrler Odas Bakan Turan Akbulut ve Rize Belediye Meclisi

  Ulatrma ve Trafik Komisyonu Bakan Abdulkadir ksz, Meclis yelerimizin sorularn

  cevaplandrd. Ardndan akam yemei yenmek zere restoranda geilmek zere, Meclis Bakan kr

  CEVAHR toplanty sonlandrd.

  KARAR :7 KAPANI

  Meclis Bakan kr CEVAHR baka grlecek bir madde olmadndan 20. Dnem 4.

  Meclis toplantsn sonlandrd.

  kr CEVAHR

  Meclis Bakan

  Muammer ELK Saffet METE

  Meclis Bakan Yrd. Meclis Bakan Yrd.

  Yaar BLGN

  Meclis Katip yesi