of 23 /23
3D PROIECT srl PROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. EST Instalatii termice Faza PT 2011 Data: 15/06/2011 Pagina 1 din 23 Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO – 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO – 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00, e-mail: [email protected] CUI 15117883; Reg. com. J40/117/2003, Cont IBAN RO30 BACX 0000 0030 1355 3000 CAIET DE SARCINI Instalatii de incalzire 1 GENERALITATI 1.1 Scop Caietul de sarcini prezinta ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica pentru executarea instalatiilor termice prevazute, in cadrul proiectului: Prezentul proiect are ca obiect reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din intreaga cladire de birouri a Sediului Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. EST, situat in b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucuresti. Prin tema comunicata, beneficiarul a dorit ca sursa de alimentare a noii centrale termice sa fie electrica. 2 Domeniul de aplicare Prevederile acestui caiet de sarcini se aplica pentru instalatiile termice aferente cladirii de birouri a Sediului Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. EST, Bucuresti. . 2.1 Categoria si clasa de importanta A. Categoria de importanta a constructiei: - conform H.G. 766/21 noiembrie 1997 publicat in MO nr. 352 din 10 decembrie 1997 “Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii” Anexa 3, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C (normala – obisnuita): B. Clasa de importanta a constructiei: - conform P 100-92 cap 5, tabelul 3, cladirea se incadreaza in clasa III de importanta (normala – obisnuita): 2.2 Durata de functionare Conform “Ghidului de performanta pentru instalatii” aviz MLPAT-C.T.S. nr. 18-28.02.1996 vol. 1, cap 13; si H.G.nr. 964 din 23.12.1998 durata normala de functionare se stabileste la 20 ani pentru instalatiile de incalzire centrala pe ansamblul lor, in conditii de exploatare si intretinere corespunzatoare. 2.3 Avize necesare Lucrarea a primit avizele cerute conform cerificatului de urbanism si are autorizatia de constructie.

Termice Ferdinand Pt Termice Caiet de Sarcini (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

caiet de sarcini

Text of Termice Ferdinand Pt Termice Caiet de Sarcini (1)

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. EST Instalatii termice Faza PT 2011

CAIET DE SARCINIInstalatii de incalzire1 GENERALITATI

1.1

Scop

Caietul de sarcini prezinta ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre ofertant propunerea tehnica pentru executarea instalatiilor termice prevazute, in cadrul proiectului: Prezentul proiect are ca obiect reabilitarea si modernizarea instalatiilor de incalzire din intreaga cladire de birouri a Sediului Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. EST, situat in b-dul Ferdinand nr. 137, sector 2, Bucuresti. Prin tema comunicata, beneficiarul a dorit ca sursa de alimentare a noii centrale termice sa fie electrica. 2 Domeniul de aplicare

Prevederile acestui caiet de sarcini se aplica pentru instalatiile termice aferente cladirii de birouri a Sediului Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. EST, Bucuresti. .

2.1

Categoria si clasa de importanta

A. Categoria de importanta a constructiei: - conform H.G. 766/21 noiembrie 1997 publicat in MO nr. 352 din 10 decembrie 1997 Hotarare pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Anexa 3, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C (normala obisnuita): B. Clasa de importanta a constructiei: - conform P 100-92 cap 5, tabelul 3, cladirea se incadreaza in clasa III de importanta (normala obisnuita):

2.2

Durata de functionare

Conform Ghidului de performanta pentru instalatii aviz MLPAT-C.T.S. nr. 18-28.02.1996 vol. 1, cap 13; si H.G.nr. 964 din 23.12.1998 durata normala de functionare se stabileste la 20 ani pentru instalatiile de incalzire centrala pe ansamblul lor, in conditii de exploatare si intretinere corespunzatoare.

2.3

Avize necesare Lucrarea a primit avizele cerute conform cerificatului de urbanism si are autorizatia de constructie.

Data: 15/06/2011 Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00, e-mail: [email protected] CUI 15117883; Reg. com. J40/117/2003, Cont IBAN RO30 BACX 0000 0030 1355 3000

Pagina 1 din 23

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

2.4

Conditii de siguranta

Executia se va face pe baza unui grafic al lucrarilor propus de proiectant, insusit de catre executant si acceptat de beneficiar. Se vor respecta masurile de protectie care se impun astfel incat sa nu fie afectate echipamentele, alte dotari sau activitatea specifica activitatilor desfasurate in cladirea existenta alaturata care ar putea sa afecteze siguranta ocupantilor sau a circulatiei. Lucrarile pentru executia instalatiilor termice se coreleaza cu celelalte lucrari de constructie a cladirii.

2.5

Conditii pentru protectia si igiena muncii

Pentru asigurarea cerintelor privind protectia si igiena muncii se vor respecta in principal urmatoarele: - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii - Ord. 9/N/15.03.1993 MLPAT; - Norme generale de protectia muncii editia MMPS si MS - 1996; - Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatii tehnico-sanitare si de incalzire - editia MMPS-1996 si conexe (Anexa 1). Cerintele privind protectia si igiena muncii se respecta in toate etapele de executie a lucrarilor. Masurile de protectia muncii indicate mai sus nu sunt limitative; ele pot fi completate cu instructiuni specifice de catre executanti corespunzator tehnologiilor de realizare a lucrarilor cu aprobarea beneficiarului. Obligatiile si raspunderile pentru asigurarea conditiilor privind protectia si igiena muncii revin unitatilor care realizeaza executia lucrarilor.

2.6

Conditii pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor respecta in principal urmatoarele prescriptii: - Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor - OG nr. 60/1997; - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora - C 300/1997; - Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118-99; - Dispozitiile generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor DG PSI 001/1999. Reglementarile privind masurile de prevenire si stingere a incendiilor se vor respecta in toate etapele de executie a lucrarilor. Reglementarile privind masurile de prevenire si stingere a incendiului indicate mai sus nu sunt limitative; ele vor fi completate cu instructiuni specifice de catre executanti, corespunzator tehnologiilor de realizare a lucrarilor dupa aprobarea beneficiarului. Obligatiile si raspunderile pentru asigurarea conditiilor privind respectarea si controlul reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor revin unitatilor care realizeaza executia lucrarilor.

2.7

Conditii de mediu

La executia lucrarilor se va respecta legislatia in vigoare referitoare la protectia mediului- "Legea protectiei mediului" nr. 137/30.12.1995. Instalatiile termice prevazute in aceasta lucrare sunt nepoluante in conditii normale de intretinere si exploatare.

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]ct.ro

Pagina 2 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si subsolului si nu sunt generatoare de noxe. Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase de la lucrare. Se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.

2.8

Termene de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile executate decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala (vezi sectiunea V; cap. 17; art. 17.1 din Ord. MF+MLPTL nr. 1014/06.06.2001). Alte conditii privind garantia vor fi stabilite la contractare.

2.9

Conditii de executie

Contractorul si subcontractorii, impreuna cu ceilalti factori ce concura la realizarea acestei investitii, trebuie sa se conformeze cu prevederile si obligatiile legislatiei romane in vigoare privind calitatea in constructii (Legea 10/1995) Pe parcursul derularii executiei fiecare executant este raspunzator de buna organizare a lucrarilor proprii precum si de buna corelare cu ceilalti executanti, trebuind sa coopereze cu investitorul, respectiv cu inspectorul de santier, pentru realizarea unor lucrari de calitate fara discontinuitati, intreruperi ori perturbari. Executia lucrarilor se va realiza cu tehnologie de executie, verificare, masura si control agrementata. Contractorul trebuie sa mentina pe santier o echipa experimentata si stabila condusa de un responsabil tehnic calificat (atestat conform reglementarilor in vigoare) care il va reprezenta pe contractor in toate problemele legate de aceasta lucrare.

2.10 Cerinte de siguranta Contractorul va avea grija ca materialele nepuse in opera, precum si sculele proprii sa fie stocate si asigurate, in locuri bine precizate convenite cu beneficiarul. Accesul personalului de executie este permis doar in zonele si perioadele de lucru convenite cu beneficiarul. Contractantul raspunde de calitatea si integritatea personalului propriu. Accesul la utilitati (energie electrica, apa, aer comprimat, etc.) se va efectua doar in punctele si la parametrii ce se stabilesc prin protocoale incheiate cu beneficiarul. Contractorul raspunde de protectia racordurilor si distributiilor proprii.

2.11 Siguranta instalatiilor Contractantul va avea grija maxima sa nu deterioreze vreo instalatie, element de constructie, sistem, echipament etc. existente la fata locului sau in vecinatate. Aceasta actiune va avea si un caracter preventiv in sensul ca este necesar a se indentifica probabilitatea de producere a unor astfel de situatii pe parcursul executiei. Orice deterioare prin neglijenta se repara imediat pe cheltuiala "constructorului".

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 3 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

2.12 Curatenia santierului in perioada de executie. Contractantul trebuie sa evacueze de pe santier (si din zona acestuia) orice resturi sau rebuturi ce nu-i mai folosesc. De asemenea, trebuie sa mentina toate caile de acces din santier intr-o stare curata si traficabila. La terminarea lucrului, locul va fi curatat de toate resturile si rebuturile existente, iar predarea lucrarii se va efectua intr-o perfecta stare de curatenie.

2.13 Protectia la intemperii Contractantul trebuie sa-si ia toate masurile necesare pentru a-si proteja lucrarea, materialele si sculele fata de inundatii, ploi, foc sau alte intemperii ce ar conduce la deteriorarea acestora ori la intarzierea sau perturbarea celorlalte lucrari. Astfel de "accidente" produse din neglijenta, se repara de "constructor" pe cheltuiala proprie, fara amanare, si nu pot constitui motive de plati suplimenatare ori de intarzieri ale termenelor stabilite.

2.14 Detalierea prestarilor de executat Prestarile pe care trebuie sa le realizeze antrepriza contractanta pentru prezentul lot, cuprind in special: - realizarea notelor de calcul si a planurilor de ansamblu si detaliilor necesare - transmiterea celor interesati beneficiarului de necesitatile altor loturi (strapungeri, rezerve electrice, rezerve apa rece, etc.) - furnizarea, transportul si punerea in opera a tuturor materialelor si accesoriilor necesare la realizarea perfecta si completa a lucrarilor - Cartea Tehnica. - asigurarea mijloacelor umane necesare, - indepartarea tuturor deseurilor si resturilor precum si curatarea lucrarilor dupa terminare, mana de lucru si furniturile necesare pentru toate etapele, finisari, verificari, reglaje, etc., pana la terminarea lucrarilor si receptionarea lor, - aducerea la zi sau realizarea tuturor planurilor lucrarilor asa cum au fost executate si punerea lor la dispozitia beneficiarului inainte de receptionarea lucrarilor. - toate celelalte lucrari anexe si auxiliare chiar neenumerate aici, dar necesare la terminarea completa si perfecta a lucrarii, - toate celelalte costuri si prestari chiar neenumerate aici, dar necesare realizarii perfecte si complete a lucrarilor.

2.15 Obligatiile antreprenorului Prezentul lot este tratat la pret global si forfetar. Acesta va trebui sa fie calculat in conformitate cu planurile de arhitectura si cu conditiile prezentului document. Antrepriza prezentului lot va trebui sa cunoasca Caietele de Sarcini ale celorlale loturi. Astfel, nu va putea sa ignore prestatiile si obligatiile altor antreprize, atunci cand lucrarile acestor antreprize sunt in directa legatura cu lucrarile antreprizei prezentului lot. Se considera ca antrepriza a vizitat amplasamentul inainte de a depune oferta si ca a evaluat pe propria raspundere natura si importanta lucrarilor de executat. Ea va trebui sa realizeze toate releveele care i-ar putea fi necesare si nu se va putea prevala de faptul ca ar fi putut avea informatii insuficiente, imprecise sau eventuale erori, care ar putea afecta documentele contractuale. Antrepriza a identificat de asemenea constrangerile speciale de toate genurile ale amplasamentului, indiferent de natura lor si va tine seama de ele.Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 4 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Antrepriza trebuie sa ia sub intreaga sa responsabilitate, fara posibilitatea de a modifica valoarea totala a contractului, dimensionarea ansamblului de lucrari proprii lotului sau; elementele predimensionate din Caietul de Sarcini fiind cu titlu informativ. Fise tehnice: Antreprenorul remite beneficiarului fisele tehnice in conformitate cu notificarile. Stabilirea planurilor: Anumite planuri ale loturilor tehnice au fost stabilite avand ca baza planurile de principiu de arhitectura, existand posibilitatea ca in anumite situatii, sa fie necesare modificari cuantificabile in planurile de arhitectura definitive. Planurile de executie si detaliile antreprizei trebuie sa fie stabilite pe baza ultimelor planuri de arhitectura. Prezentarea documentelor: Documentele de mai sus vor fi prezentate spre aprobare in forma fixata de beneficiar. In permanenta, antrepriza va trebui sa tina la zi lista acestor documente, potrivit cu directivele beneficiarului.

3 1 2 3 4 5

NOMINALIZAREA PLANSELOR CARE GUVERNEAZA LUCRAREA Instalatii termice Plan parter Instalatii termice Plan etaj 1 Instalatii termice Plan etaj 2 Instalatii termice Plan etaj 3 Instalatii termice Schema instalatiei interioare de incalzire -Schema centrala termica IT 01 IT 02 IT 03 IT 04 IT 05

4

Materiale, echipamente si instalatii componente ale lucrarii

4.1

Alegerea materialelor

Echipamentele propuse vor fi in conformitate cu reglementarile romanesti. Materialul importat va trebui sa aiba certificatele de omologare ale autoritatilor romane. Acestea vor fi prezentate beneficiarului, inainte de montaj. Materialul electric utilizat va avea un grad de protectie in raport cu riscurile prezentate de diferite localuri si amplasamente. Toate materialele vor fi garantate printr-un proces verbal de conformitate la norme. In lipsa, vor fi propuse materiale: - conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in specificatiile contractului. - rezistente (materialul propus va fi definit prin durata sa de viata, numarul de ore de functionare, numarul de manipulari). - cu intretinere usoara (posibilitatea de acces, piese de schimb, etc.). Avand un reprezentant local care sa aiba posibilitatea sa asigure: - piese de schimb a caror fabricatie sa fie mentinuta in timp pentru a se permite intretinerea - un serviciu de depanare si intretinere, cunoscand materialele si putand sa intervina rapid.

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 5 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

4.2

Vase de expansiune Pentru toate instalatiile de incalzire se prevad sisteme de preluare a variatiilor volumului de apa. Vasele de expansiune vor fi de tipul cu membrana si perna de gaz.

Caracteristici Racordarea vasului de expansiune se realizeaza la partea inferioara a acestuia. Racordul nu va fi niciodata mai mic de . Racordarea se va face astfel incat sa nu existe riscul aparitiei de depuneri intre vas si instalatia pe care o deserveste. Vasul de expansiune este echipat cu stuturi cu robinete ce permit controlul presiunii si eventualele completari cu gaz, precum si cu robinet de golire. Se vor utiliza numai vase de expansiune cu perna de azot. Alegera vasului de exapnsiune se face tinand cont de volumul total de apa ce rezulta din dilatare. Presiunea de incarcare va fi suficienta pentru umplerea cu apa a instalatiei. Membranele de separare vor fi rezistente la temperaturile maxime de exploatare. Accesorii: Fiecare vas de expansiune va fi prevazut cu un robinet automat de aerisire. Supapa de siguranta trebuie sa se poata deschide si manual.

4.3

Robinetarie si armaturi

4.3.1

Generalitati

Robinetaria va trebui sa fie montata astfel incat sa fie usor accesibila si demontabila si sa nu suporte nici un efort anormal rezultat, in mod special, din greutatea tubulaturii si a aparatelor, ca si din dilatarea lor. Fiecare corp de robinet va trebui sa aiba indicatia PN (presiune nominala), numele fabricantului, si sensul fluidului. Robinetaria va fi fin otel sau fonta, si se va diferentia una fata de cealalta printr-o vopsire diferita a corpurilor. La interiorul cladirii si pe aceeasi coloana de distributie, presiunea nominala a vanelor, robinetilor, etc., la diferite puncte de consum, va fi aceeasi pe toata inaltimea si egala cu PN cea mai importanta (exceptie facand alte indicatii). Numai diametrele nominale normalizate vor fi luate in consideratie. Flansele utilizate vor fi: flanse filetate pentru conductele cu filet (tub galvanizat) flanse sudate (teava neagra) cu fata cu nervura Pn10 si 16 cu imbinare simpla sau dubla Pn 25. Garniturile utilizate vor fi urmatoarele: cauciuc panzat: apa rece, aer comprimat cauciuc comprimat: apa calda, vaporiData: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 6 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Robinetaria instalata pe conductele cu diametrul cuprins intre si 2 va fi cu filet interior. Robinetaria cu filet interior va fi echipata de fiecare parte cu racorduri de cuplaj. Filetele vor fi prevazute cu banda de teflon. Suruburile robinetilor cu flanse vor fi unsi cu vaselina grafitata. Dispozitivele de protectie a orificiilor robinetilor nu vor fi inlaturate decat in momentul montajului.

4.3.2

Vane de inchidere (cu filet interior si trecere standard)

Tip: sfert de tura, cu bila Fabricare: corp in alama matritat bila in alama cromata, dur garnituri de etanseitate si presetupe in teflon maner de actionare in otel forjat. Limite de utilizare: temperatura de la -30C la 200C presiune de serviciu pentru o temperatura de 110C 10 bari.

4.3.3

Robineti multifunctionali

Sunt instalati pe toate echipamentele care necesita un reglaj de debit. Acesti robineti vor trebui sa permita urmatoarele functiuni, pentru vanele cuprinse intre diametrele " la le 2": reglaj de debit (echilibrare) inchidere golire masurare de debit Acesti robineti vor trebui sa permita urmatoarele functiuni, pentru vanele cu diametre > 50 mm: reglaj de debit (echilibrare) inchidere golire masurare de debit Masurarea debitului se va face cu ajutorul unui manometru diferential cu microprocesor, permitand o citire directa a debitului vehiculat. Firma furnizoare a robinetilor de echilibrare va asigura si reglajul si echilibrarea instalatiilor hidraulice. Ei vor fi cu filet pana la diametrul de 50 mm. Limite de utilizare: Vane cu diametre cuprinse intre " si 2": temperatura: 110C presiune de serviciu: 10 bariData: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 7 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Vane cu diametre > 2": temperatura: 110C presiune de serviciu: 10 bari Vor respecta urmatorii coeficienti de debit: Robinet RE10 RE15 RE20 RE25 RE32 RE40 RE50 RE65 RE80 RE100 RE125 RE150 RE200 Kvs 1.68 1.8 4.6 8.7 14.2 19.2 33 85 120 190 300 420 765

4.3.4

Clapete de retinere

Tip: montaj in toate pozitiile, pe tubulatura orizontala si verticala. Fabricare: Pentru racordarea orificiilor filetate: corp in alama matritat clapeta si ghidaj in Delrin resort in otel inox garnitura de etanseitate in nitril Limita de utilizare: temperatura: 110C presiune de serviciu: 10 bari Vor respecta urmatorii coeficienti de debit: Clapete CR15 CR20 CR25 CR32 CR40 CR50 CR65 CR80 CR100 CR125Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Kvs 5 7.5 11 17.5 27 47 77 105 165 245Pagina 8 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

CR150 CR200 CR250 CR300

385 660 1000 1440

4.3.5

Filtre cu filet

Tip: cu sita Fabricare: corp in bronz sita amovibila in otel inox cu ochiul de 0,5mm

Limita de utilizare: temperatura: 110C presiune de serviciu: 10 bari

4.3.6

Filtre Y

Tip: cu sita Fabricare: corp in fonta capac in fonta sita amovibila in otel inox, cu ochiurile de 0,5 - 1,6 mm functie de diametru Dimensiunile ochiurilor sitei: DN 15-20 25-65 80-200 Limita de utilizare: temperatura de lucru: 110C presiune de serviciu: 10 bari Vor respecta urmatorii coeficienti de debit: Filtru Y FY15 FY20 FY25 FY32 FY40 FY50 FY65 FY80 FY100Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

mm 0.5 0.75 1.2

Kvs 5 10 16 26.5 40 62 90 145 215Pagina 9 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

FY125 FY150 FY200 FY250 FY300

340 475 850 850 850

4.3.7

Mansoane antivibratie (diametru " - 2") cu filet

Tip: cu racord de cuplare Fabricare: manson in elastomere mulat pe panza de fire sintetice imbracaminte exterioara din choropren interior din cauciuc butil Limita de utilizare: temperatura: 110C (functionare continua) presiune de serviciu: 10 bari

4.3.8

Termometre

Tip: industrial Fabricare: Cutie rectangulara din metal, inaltime 200 mm ; capilar cu lichid albastru, forma deget de manusa in alama, diametru 15 x 21, lungime adaptata la tubulatura.

4.3.9 Tip: lance

Manometre

Fabricare: cutie din fonta - aluminiu diametru 80mm racorduri in alama filetate, diametru " indicator central ecran in sticla gradatie 0 -10 bari. Diverse: Fiecare manometru va fi echipat cu un robinet de inchidere dublat de un deget de manusa , permitand controlul.

4.3.10 Supapa de siguranta Tip: cu resort Fabricare: corp in bronz

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 10 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Caracteristici de utilizare presiune de reglaj functie de calcul

4.3.11 Prize de incercari si prelevari Fiecare ansamblu va avea un robinet de golire din alama lucioasa, cu vana de izolare.

4.3.12 Golire In grupurile sanitare, golirile vor fi colectate pentru evacuare prin sifoane de pardoseala sau in conducta de scurgere.

4.3.13 Elemente flexibile Fabricare: Elastomer conform cu specificatiile normelor NFT 47305 Ecran rotativ Protectie prin impletitura din inox Racorduri Limite de utilizare: Temperatura: 110C Presiune maxima: 10 bari

4.4

Conducte

4.4.1

Generalitati

Dupa diferitele lor aplicatii, caliatea si montarea lor vor fi conforme cu normele romanesti. Nici o tubulatura nu va avea un diametru interior mai mic de 15mm.

4.4.1.1

Teava neagra de otel laminata la cald pentru instalatii si constructii Calitate: Teava din otel conforma cu normele romanesti in vigoare.

Asamblare: Fie prin racorduri filetate cu garnitura, solutie de etansare si canepa, inclusiv curatarea garniturilor la fiecare racord, dupa executie, fie prin sudare, cu piese speciale de asamblare.

4.4.1.2

Conducte din plastic

Calitate: Tub PVC grosime minima 3,2 mm, marca de calitate PF 755, conforma cu normele romanesti, rezistenta la foc M1 Asamblare: Cu garnituri pe coloanele verticale. Prin lipire cu un adeziv si solvent, etc.. Dispozitive contra propagarii focului pentru limitarea zonelor atunci cand diametrele le necesita.

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 11 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

4.4.1.3

Montare

Pantele vor fi astfel realizate, in asa fel incat sa permita purjarile si golirile totale ale instalatiilor. Sagetile si contrapantele nu sunt admise. Toate conductele sau ansamblurile de conducte izolate vor fi instalate la o distanta de 50 mm intre ele. Punctele inalte vor fi prevazute cu purjoare de aer automate. Punctele joase vor fi prevazute cu robineti de golire tura.

4.4.1.4

Dilatatii

Dilatarea conductelor va fi absorbita fie prin compensatori instalati pe parcurs, fie prin configuratia traseului insusi.

4.4.1.5

Asamblarea retelelor cuprinse intre " si 2"

Tubulatura, coturile, diversele accesorii, procurate din comert, vor fi asamblate prin insurubare sau sudura. Etanseitatea garniturilor va fi asigurata prin banda de teflon.

4.4.1.6

Legaturi la aparate

Legaturile tubulaturii la aparate vor trebui sa fie realizate in asa fel incat montajul elementelor amovibile sa se poata face fara a antrena demontarea dispozitivelor de reglare, robinetelor si accesoriilor. Aceste legaturi vor trebui sa fie studiate astfel incat manevrarea sa se poata face prin simplul demontaj al mansetelor instalate intre flanse sau intre racordurile de cuplare.

4.4.1.7

Curatare

Conductele vor fi, dupa montare si inainte de a fi umplute cu apa, atent aerisite cu aer comprimat si spalate. In acest scop, antrepriza va trebui, inaintea montarii aparatelor, sa faca probe de circulare a apei prin conducte si sa curete foarte bine filtrele. Pentru aceasta, antrepriza va trebui sa furnizeze materialul necesar care sa permita racordarea elementelor tur spre retur care vor servi la racordarea aparatelor.

4.4.1.8

Incercari

Toate conductele, dupa montaj, vor fi atent probate. Presiunea de proba va fi 1,5 din suma presiunilor statice si dinamice cele mai ridicate conform I13/94.

4.4.1.9

Goluri, incastrari, etanseizari si racorduri

Planurile de rezerve vor fi transmise din timp lotului Constructii. Incorporarile din peretii usori vor trebui sa fie executate respectand conditiile de montare corecta a materialelor intalnite. Astuparea golurilor si incorporarilor executate in peretii din beton va fi in sarcina prezentului lot. Ei vor fi executati cu produse corespondente materialelor intalnite.Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 12 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Utilizarea cimentului cu priza rapida este interzisa. 4.4.1.10 Tuburi de protectie

Toate trecerile conductelor la traversarea peretilor sau planseelor vor fi echipate cu protectii rigide metalice. Diametrul inferior al protectiei va trebui sa fie compatibil cu diametrul exterior al tubului care traverseaza astfel incat sa nu de distruga la deplasarile antrenate prin dilatarea sa. In cazul in care spatiul lasat liber intre conducte si protectii risca sa produca o comunicare fonica intre doua incaperi, va fi prevazuta o umplutura cu material elastic incombustibil. Extremitatile tuburilor de protectie vor trebui sa depaseasca peretii sau planseele cu 25 mm. In cazurile in care traversarile peretilor se realizeaza dintr-o parte in alta a unui rost de dilatare, tubul de protectie va fi impartit in doua parti, pe lungime, si va avea un diametru interior suficient de mare pentru a garanta un spatiu liber in cadrul rostului.

4.4.1.11

Sustineri

Fixarile pe peretii fatadei cu izolatie termica vor fi realizate in peretele portant cu ranforsare in grosimea izolatiei, pentru evitarea zdrobirii acestuia. Suportii utilizati vor fi de fabricatie industriala, prezentand avantajul de a fi studiati atat pentru fixare cat si pentru insonorizare. Ei vor trebui: sa fie usor demontabili sa lase un spatiu necesar la dilatare sa fie in numar suficient, pentru a evita toate sagetile sa prezinte posibilitatea de reglare orizontala si verticala. Structura lor va fi studiata in functie de sarcina si de eforturile la care acestia sunt supusi. Ei vor fi montati conform distantelor de mai jos: tub " - 3/4" - 2 ml tub 1" - 1" - 1" - 3 ml

4.4.1.12

Vopsire

Conductele si materialele descrise vor fi vopsite de prezentul lot. Toate partile metalice realizate in atelier si toate canalizatiile destinate a fi ascunse (fie prin izolatii, fie altfel), trebuie sa fie acoperite cu doua straturi de vopsea antirugina, dupa periere. Canalizatiile sau aparatele destinate a fi plasate in canale sau instalate in localuri, in care umiditatea este susceptibilta de a atinge valori ridicate, trebuie sa fie vopsite in doua straturi, un strat antirugina si un strat rezistent la umiditate. Toate materialele unde vopsirea de baza prezinta zgarieturi datorate manipularilor sau accidentelor de santier, vor fi revopsite de catre antrepriza prezentului lot Toti suportii vizibili din localurile tehnice sau din alta parte vor fi vopsiti in doua straturi cu vopsea antirugina. Aplicarea si manopera de vopsire vor fi in conformitate cu regulile profesionale in vigoare. Pentru doua straturi de vopsea antirugina, se vor utiliza doua culori diferite, prima rosie, a doua gri.Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 13 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

4.5

Pompe de circulatie

Tip : simplu sau dublu pentru montaj direct pe conducte: Cu degazare automata, din camera rotorului Corpuri cu flanse, dimensiuni intre flanse la standard european Pentru pompele duble cu un singur corp, cu orificii de aspiratie si refulare pe acelasi ax. Separarea hidraulica se realizeaza prin clapeta cu o functionare silentioasa. Motor selectionat pentru o viteza de 1450 rot/min care poate absorbi suprasarcina oricarui punct aflat pe curba caracteristica a pompei Cu rotor inecat, cuzineti autolubrefiati, sensul de rotatie si umplerea controlabila prin vizoare de sticla Corp in fonta, rotor in Noryl Arbore otel inox Cuzineti grafit Camasa inox intre fier si otel Chemise entre fer acier inox Garnituri de etanseitate etilen - propilen Echipamentul fiecarei pompe va fi urmatorul: un set de mansoane antivibratii pe aspiratie si refulare un filtru cu sita pe aspiratie doua vane de inchidere fluture cu tura (una pe aspiratie, una pe refulare) clapeta antiretur pe refulare, in cazul in care este necesar un manometru cu vana de inchidere aspiratie, refulare si in avalul filtrului. Toti acesti robineti vor avea obligatoriu acelasi diametru nominal cu conductele. Fiecare grup de pompe va fi livrat cu un disc de obturare. Pompele vor fi echipate in amonte cu un con convergent (4 ori diferenta diametrelor) si in aval cu un con divergent (7 ori diferenta diametrelor). Conductele nu se reazama pe pompe. Presiunea de serviciu = 10 bari Temperatura de folosire pentru apa calda = +2C / 140C. Temperatura de folosire pentru apa rece = -10C / 95C. 4.6 Cazane Cazanele vor fi de tip murale electrice si vor cuprinde: corpul cazanului de dimensiuni compacte, cu greutate redusa schimbator de caldura din cupru pompa de circulatie supapa de siguranta termomanometru ventil de aerisire automata fluxostat termostat de siguranta tablou de comanda si automatizare programabil (TA) pentru reglarea temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara Cazanele vor fi echipate cu urmatoarele accesorii: kit de racordare a cazanului izolat, cuprinzand 1 robinet cu bila pe retur ;1 robinet cu bila pe tur; 1 clapeta antiretur; suport de montare murala a cazanului De asemenea pe fiecare cazan se va fixa o placa de identificare ce va contine: numele si adresa constructorului;Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 14 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

4.6.1

marca si tipul cazanului; anul si numarul de fabricatie; puterea nominala in kW; Automatizare

Tablou de comanda si automatizare programabil (TA) pentru reglarea temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara. Tabloul de comanda cuprinde: sonda de exterior, sonda pentru interior, sonde pe circuitele de incalzire, posibilitate de legare in cascada 4.7 Material de reglare Generalitati

4.7.1

Furnizorul de materiale de reglaj va face service-ul sistemelor furnizate de catre el si le va asista tehnic pe toata durata incercarilor. Modul de reglare va fi proportional integral cu exceptia sistemelor de siguranta care vor fi totul sau nimic (aparataj electric).

MASINI SI UTILAJE Masinile si utilajele necesare pentru executia lucrarilor trebuie sa fie procurate de catre contructor si sa indeplineasca urmatoarele conditii: Aprobarea autoritatilor romane sau internationale pentru executarea lucrarilor prevazute (nu se aplica pentru toate echipamentele); Sa fie sigure pentru lucru. Sa nu aiba influenta nociva asupra mediului inconjurator(ex. prin poluare, impact, vibratii sau zgomot); Sa permita exectarea lucarilor la calitatea ceruta de caietul de sarcini si desenul aferent; Sa aiba productivitatea in conformitate cu cerintele lucrarilor contractate (ex. graficul lucrarilor); Sa asigure fara deteriorari manevrarea, incarcarea, descarcarea, transportul si depozitarea materilelor; Sa indeplineasca toate conditiile relevante prevazute in reglementarile privind protectia muncii; Sa aiba si sa fie mentinute intr-o stare care sa asigure operationalitatea. 6 MARCI SI FABRICANTI MARCI Cazane Pompe Radiatoare Armaturi Automatizare Sustineri FABRICANTI EPCO,Protherm WILO, Grundfoss, Salmson Eccorad; Korado; DeLonghi; Feroli; Vogel&Noot; Giacomini, IMI, T&A, Herz, Caleffi Siemens, Sauter, Honeywell, Mupro, Walraven

5

OBS: Marcile prezentate sunt cu titlu indicativ pentru prezentarea nivelului de calitate pentru care este solicitata furnitura. Firmele prezentate nu sunt obligatorii. In acelasi timp, calitatea, caracteristicile si aspectul echipamentelor propuse trebuie sa corespunda specificatiilor din materialul prezentat care reprezinta nivelul minim admis.

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 15 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

7

DESCRIEREA LUCRARILOR SI ORDINEA DE EXECUTIE

7.1

Starea initiala a lucrarii

Cladirea este dotata la aceasta data cu un sistem de incalzire cu alimentare de la reteaua publica. Sistemul de incalzire existent este in stare de functionare dar este intr-o stare avansata de degradare si va fi inlocuit odata cu renovarea si reabilitarea constructiei. Se constata ca in anumite birouri performantele instalatiei de incalzire nu corespund cu datele din proiect..

7.2

Descrierea sumara a lucrarilor proiectate

Prezentele specificatii tehnice privesc instalatiile de incalzire ale acestei faze de lucrari, in care sunt cuprinse, esential, urmatoarele: A) Instalatii de incalzire cu corpuri statice pentru toate birourile, grupurile sanitare si spatiile tehnice. B) Reglarea instalatiilor prezentului lot.

7.3

Productie si distributie de apa calda

Pentru acest imobil sunt prevazute trei centrale termice electrice, amplasate in camera tehnica la parter . Centrala termica asigura necesitatile de incalzire pentru compensarea pierderilor de caldura, in conditiile stabilite de standarde si cu coeficientii de transmisie corespunzatori, prin intermediul circuitelor de incalzire la radiatoare Agentul termic, apa calda 80/60C este produs de doua cazane electrice murale, automatizate, racordate in cascada, avand puterea de 24KW fiecare. A treia centrala este de rezerva. Componenta si caracteristicile cazanelor: schimbator de caldura din cupru pompa de circulatie supapa de siguranta termomanometru ventil de aerisire automata sesizor de debit termostat de siguranta tablou de comanda si automatizare programabil (TA) pentru reglarea temperaturii agentului termic in functie de temperatura exterioara -Tabloul de comanda cuprinde: sonda de exterior, sonde pe circuitele de incalzire, regulatoarele aferente functiilor de automatizare, posibilitate de legare in cascada;

Functionarea in parametri tehnici, de siguranta si economici a centralelor termice este prevazuta a fi asigurata conform cap. 15 din I13/94, temperaturile si presiunile prescrise inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor agentilor termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea de consum, precum si exploatarea in cascada si prin rotire a cazanelor in scopul evitarii functionarii la sarcini reduse.Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 16 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Asigurarea utilajelor si a consumatorilor aferenti impotriva suprapresiunilor accidentale se va realiza prin intermediul unui vas de expansiune cu membrana de tip inchis cu capacitatea de 40l, prin supapele de siguranta montate pe cazane si pe vasul de expansiune si prin instalatia de automatizare aferenta utilajelor care limiteaza temperatura de regim precum si o temperatura limita de siguranta. Prin automatizarea proprie a centralei este prevazuta de asemenea blocarea functionarii centralei daca prin utilaj nu circula debitul minim de agent termic prescris de furnizorul de cazane. Distributia agentului termic se face separat pentru tipuri de consumatori astfel: circuit primar intre cazane si butelia de egalizare a presiunilor. circuit secundar intre butelie de egalizare si corpurile statice. Pe circuitul primar, intre cazane si butelia de egalizare, sunt intercalate pe returul comun celor trei centrale un vas de expansiune de 40 l . Butelia de egalizare va avea un racord de alimentare cu apa a instalatiei provenind de la reteaua de apa, un robinet de purjare si unul de aerisire. Butelia de egalizare a presiunilor din centrala termica alimenteaza circuitul de incalzire cu radiatoare . Pe circuitul de radiatoare sunt prevazute: O pompa de circulatie cu rotor umed cu reglare automata a turatiei, montata pe conducta. Un set de mansoane antivibratie pentru grupul de pompe. Clapeta antiretur in avalul grupului de pompe. Vane de inchidere in amonte si in aval pentru pompe. Un manometru montat pentru controlul presiunii in amonte si in avalul grupului de pompe. Golirile necesare. Purjoarele automate necesare

Distributia agentului termic din centrala termica se va realiza cu conducte din otel negru laminate la cald pentru instalatii si constructii prin insurubare pentru diametre mai mici de 2. Conductele de distributie vor fi montate cu pante de 1-2 si vor fi prevazute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima. 7.4 Instalatia interioara de incalzire cu radiatoare

Distributia bitubulara de tip inferior este pozata la nivelul pardoselii parterului, sub grinda parterului si la nielul pardoselii etajului urmarind pe cat se poate vechile trasee de conducte Traseele conductelor sunt asigurate cu armaturi de reglaj si/sau inchidere, aerisire, golire , iar compensarea dilatarilor se face natural din configutatia traseului. Conductele de distributie vor fi montate cu pante de 1-2 si vor fi prevazute cu robinete de golire Toate spatiile din imobil sunt incalzite cu corpuri statice tip panou din otel. Radiatoarele de apa calda, orizontale, vor fi din tabla de otel, vopsite lacuit, sistem copt in cuptor , culoare alba standard. Toate radiatoarele vor fi echipate cu: - robinet dublu reglaj pentru tur - robinet simplu reglaj pentru retur - un ventil de aerisire manual - golire manuala acolo unde este cazul Caracteristicile de functionare ale radiatoarelor:Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 17 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

- Puteri termice - Pierderi de sarcina Vor fi in conformitate cu prescriptiile normelor romanesti 7.5 Denumirea si ordinea de executie

Executarea lucrarilor de instalatii de termice se va coordona obligatoriu cu desfasurarea celorlate lucrari de instalatii si constructii. Se recomanda pentru realizarea lucrarilor de instalatii prevazute in aceasta lucrare urmatoarea succesiune: 1) Ofertarea echipamentelor prevazute in proiect. 2) Avizarea din punct de vedere tehnic, de catre proiectant, a echipamentelor oferite spre contractare. 3) Aprovizionarea echipamentelor contractate. 4) Montarea instalatiilor de incalzire centrala si apa racita, precum si a centralei termice 5) Montarea instalatiilor de ventilatie si aer conditionat 6) Executarea legarii radiatoarelor la retelele aferente 7) Efectuarea probelor conform prevederilor normativelor in vigoare. 8) Efectuarea izolatiilor termice la toate instalatiile de incalzire, ventilatie si aer conditionat 9) Efectuarea lucrarilor de receptie in concordanta cu HGR 273/1994 si in conformitate cu FIDIC Conditiile contractului pentru constructii, dupa ce toate conditiile contractuale privind receptia au fost indeplinite. Avand in vedere situatia existenta, executantul va asigura o etapizare a lucrarii care sa permita functionarea instalatiei interioare existente cu noile centrale termice, in cazul in care nu se va putea finaliza in termen util procedura de achizitie.

Conducatorul lucrarilor de instalatii de incalzire centrala va respecta urmatoarele repere principale in ceea ce priveste ordinea de executie: preluarea frontului de lucru; montarea noilor conducte, armaturi si corpuri de incalzire; preluarea si verificarea echipamentelor si utilajelor in vederea montajului (in baza listei de echipamente si a fiselor tehnice); montarea echipamentelor si utilajelor; probe; finisarea instalatiilor (vopsitorii, lucrari de termoizolatie, etc.); receptia la terminarea lucrarilor; Ordinea de executare a lucrarilor prezentata nu este restrictiva si se va stabili corelat cu graficul de executie aprobat. 7.6 Probe, verificari Verificarea instalatiilor de incalzire

7.6.1

Verificarea instalatiilor de incalzire se face pe intreaga instalatie si eventual, separat pe aparate sau parti de instalatie, in ultimele cazuri ramanand obligatorie si verificarea pe intreaga instalatie. Principala verificare se face prin urmatoarele probe: proba la rece; proba la cald; proba de eficacitate.Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 18 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Inainte de efectuarea probelor, instalatiile se spala cu apa bruta, direct din reteaua incintei. Spalarea se va executa pe parti de instalatii, cu schimbarea sensului apei, cu toate organele de inchidere si golire deschise, pana cand apa curge curata. Conditiile tehnice pentru verificarea instalatiilor de incalzire sunt cele prevazute in cap. 23 din Normativul I 13, cap. 5 din Normativul I 13/1 si cap. 4.8. din GP 051-2000. Proba la rece se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si a etanseitatii echipamentelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea cu apa a instalatiei si incercarea la presiune. Proba la rece oblgatorie pentru intreaga instalatie se face avind racordate echipamentele din centrala termica, retelele de conducte si aparatele consumatoare de caldura (se excepteaza acele componente ale instalatiei care nu rezista la presiunea de proba). Proba la rece se face inainte de inceperea lucrarilor de finisare a instalatiei, (grunduire, vopsire, izolare, mascare, etc.) precum si de executarea finisajelor de constructii. Proba se executa in perioade de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5C. In vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de inchidere si reglaj, reglarea armaturilor de siguranta de la cazane si vasul de expansiune in concordanta cu presiunea de proba . Presiunea de proba se determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei, astfel: data si jumatate presiunea maxima de regim dar nu mai mica de 5 bari la instalatiile montate aparent; dublul presiunii de regim dar nu mai mica de 5 bar, la instalatiile ce au parti care se mascheaza sub finisaje deosebite sau lucrari ascunse; Verificarea comportarii instalatiei la rece incepe imediat dupa umplere si punerea ei sub presiune, prin controlul rezistentei si etanseitatii imbinarilor. La imbinarile sudate controlul se face prin ciocanire iar la restul imbinarilor prin examinare cu ochiul liber. Masurarea presiunii se incepe dupa cel putin 3 ore de la punerea sub presiune, se face cu manometrul inregistrator sau indicator cu clasa de precizie 1,6, prin citiri succesive la interval de 10 minute, timp de 3 ore. Proba este corespunzatoare daca nu s-au observat scurgeri de apa la imbinari si citirile pe manometru nu au aratat variatii de presiune. Rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei. Dupa executarea probei, golirea instalatiei de apa este oblgatorie. Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. La centrala termica, proba la cald cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de functionare al cazanelor, care va trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a fiecarui cazan. Proba la cald se face inainte de inceperea lucrarilor de finisare a instalatiei, (vopsirii, izolarii, mascarii, etc.) dar numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece. Proba la cald se face pe intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat. Proba la cald se va efectua cu agent termic de la sursa definitiva. Odata cu proba la cald se va face si reglajul instalatiei. Proba la cald comporta doua faze: In faza I-a, dupa ce apa a atins in instalatie nivelul corect, se ridica temperatura ei la 50C si se mentine aceasta temperatura in limitele unei variatii de 5C. Se pun in functiune pompele de circulatie. Dupa 2 ore de functionare se face un control atent la toate corpurile de incalzire constatind cu mina sau cu un termometru de contact gradul de incalzire (temperatura) la partea superioara si la partea inferioara a corpului de incalzire. Nu se admit diferente mai mari de +5C intre corpurile de incalzire. Acelasi control se efectueaza si la conducte (in special la coloane). Lipsa de uniformitate a incalzirii se corecteaza prin robinetele de reglaj. Se verifica cu ajutorul a doua manometre montate, unul pe racordul de intrare, celalalt pe racordul de iesire al pompei, daca pompa dezvolta presiunea necesara.Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 19 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

In faza II-a, se ridica temperatura agentului termic la valoarea nominala (in limitele a 5C) si se verifica daca nu apar pierderi de apa la imbinari, corpuri de incalzire si armaturi. Se verifica daca dilatarile sint preluate in bune conditii, astfel incit sa nu apara neetanseitati, iar in punctele fixe sa nu sufere deplasari. Se verifica daca se face o buna dezaerisire a instalatiei. In timpul functionarii se urmareste cum lucreaza pompele, motoarele electrice, cuplajele dintre ele si cum se comporta armaturile. La racirea instalatiei se examineaza din nou toata instalatia spre a se controla etanseitatea. Dupa terminarea acestei examinari si dupa racirea instalatiei la temperatura ambianta, se procedeaza la o noua incalzire, urmata de un control identic cu cel descris mai sus. Daca nici la a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalziri neuniforme si functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare. Dupa efectuarea probelor, instalatia se goleste daca - pina la intrarea in functionare exista pericolul de inghet. La centrala termica , anterior probei la cald pe intreaga instalatie se face o proba partiala, in care se porneste instalatia si se tine sub observatie cel putin o ora, verificind in principal: montarea echipamentului si conductelor astfel incit sa se asigure spatiile necesare prevazute pentru exploatare; modul de manevrare al armaturilor; daca aparatele care au piese in miscare (pompe, arzatoare etc.) nu produc zgomote sau vibratii; executarea corecta si etanseitatea canalelor de fum, a cosului, a usilor de vizitare etc; asigurarea aerului necesar arderii se examineaza, in acest scop, flacara la cazane, trebuind ca ea sa fie vie si sa nu produca fum vizibil cu ochiul liber. Proba de eficacitate se efectueaza pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect. Ea se executa cu toata instalatia de incalzire in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata. Proba de eficacitate se face la temperaturi exterioare cat mai scazute, in conditii normale de exploatare. Pentru proba de eficacitate a instalatiei de incalzire centrala cu corpuri statice se incalzeste cladirea cu cel putin trei zile inaintea probei. Pe timpul probei instalatia trebuie sa functioneze continuu si toate usile si ferestrele sa fie inchise. La efectuarea probei se vor masura temperaturile interioare in centrul incaperilor, la 0,75m de la pardoseala si in paralel se va masura temperatura exterioara, temperatura agentului termic pe tur si retur. Masurarea temperaturilor interioare se va face in centrul incaperii dar nu mai aproape de 2m de peretele exterior; in cazul cand datorita mobilierului masurarea se face la o distanta mai mica de 2m, se va masura in acele locuri dar in nici un caz la mai putin de 1m. Pentru a asigura precizia masuratorilor se recomanda alegerea de termometre cu gradatii (precizie) corespunzatoare, si anume: Pentru temperaturi exterioare 1/5C Pentru temperaturi interioare 1/5C Pentru temperaturile agentului termic 1/2C Proba este concludenta daca fata de prevederile din proiect temperaturile variaza de la -1C la +2C. Rezultatele se inscriu in procesul verbal al instalatiei.

7.6.1.1

Lucrari pregatitoare

Lucrarile pregatitoare constau din: Cunoasterea si insusirea proiectului; Cunoasterea modificarilor date de proiectant pe parcursul executiei proiectului; Examinarea atenta a instalatiei realizate;Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 20 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Stabilirea operatiilor de verificare; Procurarea aparatelor de masura necesare operatiilor de verificare ( anemometre, termoanemometre, microanemometre, tuburi Pitot Prandtl, termometre, psihrometre, tahometre, etc) Pregatirea fiselor de constatare.

8

DOCUMENTE DE REFERINTA MLPTL - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii Lege privind calitatea in constructii. Legea protectiei mediului Ordinul privind admiterea tehnica a produselor/serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul. Aprobarea clasificatiei si a duratei normale de functionare a mijloacelor fixe; Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor; Hotararea 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii Normativ de siguranta la foc a constructiilor; Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si de constructie din punct de vedere al combustibilitatii Ordonanta privind apararea impotriva incendiilor Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si stingerea incendiilor Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor Norme generale de protectia muncii ale MMPS si MS Norme specifice de securitate a muncii pentru instalatii tehnico-sanitare si de incalzire - editia MMPS-1996 si conexe (Anexa 1). Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; Anexa: Cartea tehnica a constructiei Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente; Ghid pentru intocmirea cartii tehnice a constructiei - avizata de MLPTL cu nr. 193/23.07.1996; Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala; Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incalzire centrala; Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare; Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare; Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor Ghidului de performanta pentru instalatii aviz MLPAT-CTS nr18/1996 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. interioare convetionale de calcul. Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior. Prescriptii fundamentale.Pagina 21 din 23

Ordin 9/N/93 Legea 10/95 Legea 137/95 O.M.T. 290/00

HG 964/1998 HG 925/1995 HG 766/1997 P 118 -1999 *** STAS 11357 O.G.60/1997 DG PSI-001/1999 P 130 -1999 NPGM ed. 1996 *** HG 273/1994 C 56-85 PC 001-97 I 13-2002 I 13/1-2002 I 5-1998 I 5/2-1996 GP 051-2000 C 300-94 C 107/3 - 97 *** SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 STAS 6648-1-82

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

STAS 6648-2-82 STAS 9960 STAS 7132-86 STAS 3417-85 STAS 12025/2 SR 404-1:2001 STAS 7656-90 STAS 471-85 STAS 1155-80 STAS 1733-89 STAS 8804/1-92 STAS 5838/6-80 STAS 7335/3-86 STAS 7364-86 STAS 2028-80 STAS 424/91 STAS 8974/1 HG 392/1994 Catalog detalii tip

Instalatii de ventilare si climatizare. Parametrii climatici exteriori. Instalatii de ventilare si climatizare Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115C; Cosuri si canale de fum pentru instalatii de incalzire centrala Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire, limite admisibile Tevi de otel fara sudura laminate la cald; Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii; Fitinguri din fonta maleabila. Nomenclator. Flanse pentru armaturi si conducte. Tipuri, presiuni si diametre nominale; Garnituri nemetalice. Garnituri pentru suprafete de etansare plane Pn2,5; Pn6; Pn 10, Pn25, Pn40. Dimensiuni. Fitinguri de otel nealiat si aliat pentru sudare cap la cap. Conditii tehnice generale. Vata minerala si produse din vata minerala. Cochilii din vata minerala. Protectia contra corziunii a constructiilor metalice ingropate. Izolarea exterioara cu bitum a conductelor din otel. Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara Otel laminat la cald. Tabla zincata. Otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi egale. Fiabilitate, mentenabilitate Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii subansambluri pentru instalatii: Volum I incalzire Volum V ventilatii Volum DC detalii comune Caiet de sarcini instalatii termotehnice

Calculele relative de proiectare, calculele termice incalzire si climatizare, calculele de debit si de dimensionarea instalatiilor, vor fi efectuate in conformitate cu normele romanesti in vigoare. Proiectarea instalatiilor de incalzire, climatizare si ventilatie va tine cont de cerintele amplasamentului. In cazul absentei reglementarilor locale, se vor respecta normele internationale IEC.

9

RECEPTIA LUCRARILOR

In concordanta cu HGR 273/1994 si in conformitate cu FIDIC Conditiile contractului pentru constructii lucrarile de receptie vor fi realizate de beneficiar dupa ce toate conditiile contractuale privind receptia au fost indeplinite. Documente de referinta pentru incercari si verificari Executia lucrarilor prevazute in acesta documentatie se va face numai dupa elaborarea fazei "Detalii de executie". Incercarile se vor efectua dupa programul de faze determinante.

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 22 din 23

,

3D PROIECT srlPROIECTARE SI CONSULTANTA IN INSTALATII

REABILITARE CLADIRE BIROURI SEDIUL

Enel Energie Muntenia ENEL - U.O. ESTInstalatii termice Faza PT 2011

Incercarile de functionare a ansamblului de instalatii se vor efectua dupa criteriile antreprizei si vor fi consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la inceputul santierului si transmise beneficiarului, pe masura ce lucrarile avanseaza. Aceste documente vor fi compilate si validate de catre antrepriza si/sau de beneficiari si vor constitui dosarul de punere in functionare a instalatiilor. La finalizarea lucrarilor, un dosar in 5 exemplare care au servit la executie, validate de catre beneficiarul si aduse la zi pe masura avansarii santierului, va constitui dosarul definitiv. In localul tehnic, o schema generala in suport de plastic, a instalatiilor, va trebui sa fie afisata inainte de inceperea operatiunilor de receptie. Instalatiile vor fi finalizate prin realizarea procedurilor de verificare si probare in vederea receptiei. Aceste operatiuni se vor executa conform prevederilor din normativele I 13; C 56, etc. Receptia lucrarilor se va realiza in doua etape (conform HG nr. 273/1994 - Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora): receptia la terminarea lucrarilor; receptia finala la expirarea perioadei de garantie. Investitorul va intocmi conform HG 273/1994 inainte de receptia finala, "cartea tehnica a constructiei" care se va pastra de proprietar. Orice modificare fata de proiect, fara acordul prealabil al proiectantului, se face pe raspunderea exclusiva a executantului (partilor implicate). NOTA: La Cartea tehnica a constructiei se vor anexa copii dupa toate documentele intocmite pentru receptia lucrarilor.

Conditii privind receptia lucrarilor Beneficiarul va urma prevederile FIDIC Conditiile contractului pentru constructii si ale HGR 273/1994 la receptia lucrarilor. Executantul are obligatia de a prezenta proiectantului documentatia tehnica a utilajelor si echipamentelor utilizate pentru aviz de conformitate cu cerintele proiectului. Executantul va inmana beneficiarului intreaga documentatie tehnica si economica care a stat la baza executarii lucrarilor de instalatii. Executantul va elabora un rezumat al tuturor testelor si verificarilor si rezultatelor obtinute in timpul lucrarilor inclusiv posibilele remedieri care au fost executate. Pentru receptia lucrarilor, executantul trebuie sa elaboreze o documentatie completa continand toate documentele relevante privind testele, verificarile si procesele verbale de receptie pentru terminarea lucrarilor.

Intocmit, Ing. Calin STEFAN

Verificat, Ing.Radu DOLINSKI

Data: 15/06/2011Sediu social: Str. Suvenir nr. 6, Sector 2, Bucuresti, RO 020741 Birouri: Str. Dr. Iacob Felix nr. 9, Et. 1, Sector 1, Bucuresti, RO 011031 Tel/Fax: +40-31-425.26.00, Tel/Fax: +40-31-425.29.00 e-mail: [email protected]

Pagina 23 din 23

,