of 16 /16
TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg.

TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar...

Page 1: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA

Jaka Grosar prof. šp. vzg.

Page 2: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Teorija učenja

• Pedagogika- veda o učenju

• Didaktika- veda o poučevanju

... je to kar učitelj dela...

Poučevanje = načrtovanje + izvajanje + evalvacija

Page 3: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Poučevanje v športu

• RAZLAGA aktivnosti in zaporedja dogodkov s primernimi učnimi metodami.

• DEMONSTRACIJA tehničnih elementov:

(20:1, slišiš: vidiš)

• POGOVOR služi kot analiza vadbene ure.

Page 4: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Razlaga

• Mora biti razumljiva, kratka, natančna.

• Učitelj mora zagotoviti primerno razlago glede na učno stopnjo tečajnikov.

• Poskrbeti mora, da dobi povratno informacijo.

• Po potrebi večkrat ponovi.

Page 5: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Demonstracija

• Je prikaz nekega motoričnega gibanja.

• Mora biti pravilno in jasno izvedena.

( hitro, počasi, hitro)

• Neposredna – učitelj.

• Posredna – učenec.

Page 6: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Pogovor

• Služi kot analiza vadbene ure.

videoanaliza vadbene ure

• Ugotavljanje ciljev.

• Povratna informacija učencev.

povejo kakšni so njihovi občutki

Page 7: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Učitelj mora biti:

• Prepričan v svoje sposobnosti (avtoriteta)

• Prijazen do učencev.

• Objektiven.

• Iznajdljiv v vseh situacijah.

• Dobro pripravljen na učno uro.

• Sproščen.

Page 8: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Lastnosti učitelja surfanja:

• Ima izkušnje surfanja.

• Pozna opremo in njene lastnosti.

• Zna oceniti vremenske razmere.

• Dobro komunicira z učenci.

UČITELJ UČENEC

• Daje velik poudarek VARNOSTI med vadbo.

Page 9: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Učni načrt

• Je priprava učitelja na vadbeno uro, ki jo mora učitelj prilagoditi glede na različne okoliščine vadbe.

• Obsega učne cilje in vsebine.

Page 10: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Učni cilji

• Morajo biti postavljeni pred pričetkom vadbe in se glede ne stopnjo osvojenega znanja lahko spreminjajo.

• Morajo biti realno določeni (visoki,prenizki)

nezadovoljstvo učencev

vadba postane nezanimiva

za tiste, ki so cilje dosegli

Page 11: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Učne vsebine

• Pravilno zaporedje vaj na kopnem in v vodi.

• Pravilno izbrane glede na lastnost skupine in posameznikov (diferenciacija).

• Načelo postopnosti (lažje-težje).

• Vadba elementa v celoti ali po delih.

Page 12: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Učitelj surfanja mora načrtovati

• Kakšne so razmere na plaži.

• Kakšno opremo bodo potrebovali tečajniki.

• S kakšno skupino bo delal (heterogena, homogena).

• Kako poteka celoten tečaj (prilagoditev učnih vsebin glede na razmere).

Page 13: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Stopnje učenja

• Posredovanje novih informacij.

• Utrjevanje.

• Preverjanje znanja.

Page 14: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Faktorji, ki vplivajo na pridobivanje novih sposobnosti

• Potekajo na začetku tečaja.

• Zaznavanje (primeren odziv na dražljaje iz okolja).

• Motivacija (spodbujanje tečajnikov, cilji).

• Telesna priprava.

• Naravni pogoji.

Page 15: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Stopnje utrjevanja motoričnih informacij

• V drugem delu tečaja.

• Več ponovitev – hitrejši napredek.

• Potrebno je osvojiti osnovne elemente in jih po potrebi ponavljati tudi kasneje.

• Preveč ponovitev – motorični plato.

Page 16: TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA · TEORIJA IN METODIKA POUČEVANJA SURFANJA Jaka Grosar prof. šp. vzg. Teorija učenja

Preverjanje znanja

• Na začetku in koncu vsakega sklopa vadbe.

• Služi kot razvrščanje učencev v skupine.

• Pokaže relavantnost postavljenih ciljev.

• V obliki tekmovanja v različnih razmerah in pravilih igre.