of 119 /119

Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

  • Author
    idlisen

  • View
    144

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

Page 1: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM
Page 2: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

tamawalt inu tamzwarut

faïima agnaw

Page 3: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

Publications de l’Institut Royal de la Culture AmazigheCentre de la Recherche Didactique et des Programmes Pédagogiques

Série : Supports Didactiques N° 14

Titre : tamawalt inu tamzwarutAuteur : Fatima AGNAOUEditeur : Institut Royal de la Culture AmazigheDessins : Said OUMOULOUD Conception et mise en page : Nadia KIDDI Couverture : CTDEC (Unité de l’Edition)Suivi technique : CTDEC (Unité de l’Edition)Imprimerie : Imprimerie El Maârif Al Jadida - RabatDépôt légal : 2008 MO 1167ISBN : 9954 - 28 - 001 - 4Copyright : ©IRCAM

Page 4: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

tazwart

tettwagg «tmawalt inu tamzwarut» afad ad taws g usslmd d

ulmmud n tutlayt tamazivt i inlmadn d tnlmadin illan ngr 5 d 11 n

usgåas.

Tusi tmawalt ad uggar n 500 n tguri nna ibäan xf kigan n isntal

zun d :

- tafgga / tazzit ; - timlsa ;

- tizuzaf ; - taddart ;

- tamddurt ; - tarda ;

- igumma ; - icakan ;

- tuddurt ; - agama ;

- imudar ; - imvayn ;

- imassn n tvri ; - imassn n wassay ;

- imassn n uçawan ; - tuddurt ;

- tisurarin d tunnunt ; - iælan d izwiln.

tamawalt ad, iwsn gis islmadn d tslmadin n wammas n umsasa

n tutlayt g usinag agldan n tussna tamazivt. Tanmmirt

tamqqrant i :

massa bupjr oica ;

mas bumalk obälla ;

massa omë mftapa ;

mas onãë xalid ;

mas iozzi lmhdi ;

massa lazraq nuëa ;

mas lobdlawi ëacid.

faïima agnaw

Page 5: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM
Page 6: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

TafggA

Page 7: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

6

tarbat

argaz tamvart

arba

tamïïuät amäuä / taslmya / asgmi

Page 8: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

7

udm

afus

tavsmart

azzar

tidiklt

anzarn

tinzrt

iäuäan

Page 9: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

8

ilsimi

amççuvancucn / anfurn

tammiwin

tiÏÏawin / alln

abliwn

irgl

tivmas

Page 10: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

9

buytlan

taliäaät

maårtn

ikmz

imllv

aäaë

afus

tavnfift

tifdnin

inirz / awrz

Page 11: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

10

tagaliät / ilv

inir

ivir

adis

idmarn

imswan

tamart

agrru

afus

aggay

afud

tawltimt

tavëuät

aäaë

tafgga / tazzit

tawlçit

Page 12: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

TIMLSA

Page 13: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

12

tagnäu¨ët

ajabaäuã

tikbrt

tajllabit

timlsa n yiäã

ARIKI

Page 14: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

13

tasafa

tadffast

arãmiä

TARSWAYT

ADLAW

araman

Page 15: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

14

açnnaë

aObruq

tabanka

taëççit

tamlpaft / tapruyt

TAHDDUNT

Page 16: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

15

tisnäaä

TASDdUFRT

tarviwin

iggil

timlsit n ucuf

AKRBAY

Page 17: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

16

tarazal

aïëbuc

tacact

ilmäaä

ACMRIR

TADGAGT

Page 18: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

17

TUËçIYIN

ibuRKSN N TUNNUNT

iburksn

ibuzagn

idukantaripit

Page 19: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

18

tasufrt

tismaqqalin TAMSRAGT

taRANçA¨Ë IFILIl

TABKKAST

Page 20: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

TIZUZAF

Page 21: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

20

TIWINAS

AZBG ITLi

amcbup / tawnza

TASDDIT / tazra

taçëçit / tisvnst

Page 22: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

Taddart

Page 23: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

22

isÆfal

taddart / tigmmi

tamãëit

taggurt

anutalat

Page 24: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

23

attag

asntl

tisi

acëjm

taddixft

avamus

afniq

tasumt

Page 25: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

24

tussut takäift

asammad

tadabut asggiwr

lwird

Page 26: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

25

tavnst

anzway

tasafut

tasarut

tasfift

tilifizyun

Page 27: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

26

asastl

tamsulaft

asndl

ttilifun

tamgnut

amsiwlgur

Page 28: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

27

inflz afäiã

abrnin taglut

izikrtaskala

Page 29: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

28

tasfëätanbray

agataçiwa

apruc tasarst

tazåit

Page 30: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

29

tasmattayt tuldit

anwal aradab

tanïïaft taxamt

Page 31: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

30

ARIKI

tasafa

ITLi

taddixft

asndl

ad zdiv ku taguri d uwlaf nns

tidiklt

Page 32: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

anwal

Page 33: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

32

asarid n ifckan

afarnu

tanslayt

timsnwit

tasggaydut

tamssiãmiät

Page 34: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

33

tikirrut

tafllunt

abrrad

tikint

amqraj / asflufl

amçrvi

Page 35: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

34

tazlaft / taqsrit

taçuäa

tacbrit alkas

taïïbãilt

ïïajin / tasmtut

Page 36: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

35

asvraf

avnja tuzzalt

tagra timkilt

tazyyaft

Page 37: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

36

taccumoit

acana tasnfrt

tastayt

tavnjayt tazzrt

Page 38: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

Tarda

Page 39: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

38

asarid asrrad

almfus n tardatamzzwut

asanfs ajmir

Page 40: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

39

ivivc

tamsrayttaskëät

arkti n tvmas tamrrayt n tvmas

taçwayt n tarda

Page 41: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

40

amsizv n wazzar

tisit

tassårmt

aga

aman

Page 42: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

dartmsgnaft

Page 43: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

42

tamsvalt n idmarn

tamsgnaft

isafarn

afäuv

tansmagalt

talbixt

Page 44: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

43

tassmi / tisgnft amsval n trvi

asafar asftrs

tamsvalt asastl n ufgan

Page 45: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

44

tanslayt

talbixt

tamsgnaft

ajmir

tisit

ad zdiv ku taguri d uwlaf nns

tikirrut

Page 46: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

igummA

Page 47: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

46

ardlim

tizwlt

tavraggant / tabanant

tafirast

aäil

tasmmamt

Page 48: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

47

tabvact tammazt

tamcmact tabrqiqct

tabva tadffuyt

Page 49: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

48

tamanäaëinttalitcint

taddllapt

taëëmmant taknariyt

tamnunt tawravt

Page 50: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

49

ikikdtaddujt

tiynikawkaw

tazart tazart yuzvn

Page 51: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

50

adrnaäil yuzvn

ananaÃtamnunt tazgzawt

Page 52: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

icakan

Page 53: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

52

taxizzut

açalim

talluvda / tabaÏaÏt

tamiÏact

tarkkimt tafva

Page 54: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

53

akrknnay

taxsayt

tinifin tidluvin

ififl

tabiÏljant

Page 55: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

54

aårsl

taxsayt tazgzawtagan / avssim

tamafartabrzmmu

tamzgurt / tasngart /tazumbit

Page 56: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

55

tacalact

tiskrttarnast

tififlt iqqsn

Page 57: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

56

tidluvin

abrzmmu

aårsl

ikikd

tamafart

ad zdiv ku taguri d uwlaf nns

tizwlt

Page 58: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

tamddurt

Page 59: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

58

tiklilt

azatim

aæfay

ikkil

askæar

aqqayn n uzmmur

Page 60: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

59

anonao

avrum

tiqiddaimçi

agårn

tudit

Page 61: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

60

tiglay

aslm

ayaçiä / afullus

aqaymrun

aksum afnzu

Page 62: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

61

ikikr

adlagn

tilintit

ibawn

isufar n usnwitisnt

Page 63: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

62

biskwitimiçiäin

amavus

tamagrist

tammnt

talusi

Page 64: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

imassnn wassay

Page 65: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

64

asnmaddu

taylalt

tihirit

asudf tasnasvalt

alaway

Page 66: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

65

tanawt avrrabu

azlalam

amkkalu amççuvë

tanflukt

tuldit

Page 67: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

66

tilintit

tihirit

asudf

timiçiäin

tamagrist

ad zdiv ku taguri d uwlaf nns

ikkil

Page 68: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

tuddurt

Page 69: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

68

tigmmi / taddart

açkka

timzgida

tinml tinidlisn

adkæan

Page 70: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

69

tasasfrt

asuk ASaka n imikiln

asidd n usikl

AGADAZ IQAËIÄN

Page 71: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

70

ifil n ugddul

asali abrid / avaras

ifil n uzuccl

acnyal

Page 72: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

agama

Page 73: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

72

tafukt

ayyur taziri

turtittagant

itran

taslit n unçaë

Page 74: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

73

usman

aftasançaë

taääanga / tayyuvt

igidu / amlalasignu / amdlu

ill

Page 75: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

74

içëa addag

asif tavbalut / tala

adrar adfl

Page 76: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

imudar

Page 77: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

76

izimmr

tafunast

tavaät

azgr

avyulayyis

Page 78: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

77

atbir

tayaziät n waman

aku

ayaçiä / afullus

awtil / agëçiç

tayaçiät / tafullust

Page 79: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

78

alvm / aëam

aydi amucc

ifkr / butgra

tiflillistaswu / abllirj

Page 80: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM
Page 81: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

80

taçnæät / tamlalt

ilw

ilf

amdv

ayyis n waman

azulil

Page 82: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

81

abubbaç abavus / iddw /çoäuä

izm / ayrad

aksilbuyisk

avilas

Page 83: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

82

azyam

tizmkt

insi / inikf

tavrdayt

uccn

Page 84: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM
Page 85: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

8484

tikunda

tamurviafëÏeÏÏu / taplijat / tawznawazt

tizizwit

ilan

tuäfit / takÏÏuft

Page 86: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

8585

avlal

agru / aligatayyu / tata

ifivr / alåmaä avucaf

tiqlit

Page 87: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

8686

iviëäm

izi

iglgizaglellu / abanäëiw

takkalt / tastit /awlilli

wabiba

Page 88: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

8787

aæëçmiw aqaymrun

azayz

Page 89: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

8888

ad iniv assavn n imaddarn ad :

Page 90: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

imvayn

Page 91: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

90

aåjjif

tayda

targant

idgl

tasaft

tayniwt / tazdayt

Page 92: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

91

tizwiwvt

ibiskus

taysa

tawsisnt

akalibtus

alili

Page 93: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

92

tamat

aknariwawjäm

buganbli

Page 94: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

tinml

Page 95: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

94

tinml tadala

taslmadt aslmad

tanlmadt anlmad

Page 96: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

95

tifilt

tacckart

taflwit

adlis alug

tadabut

Page 97: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

96

amssuds

tanakat

taqa¨ëiät

tabanka

avani¨b

angmirs

Page 98: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

97

tasrramt

tankult n ivman

tavda

asvm

ikëëajn n iælanakëëaj

Page 99: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

98

tasffaät

tanttalt

tuzlin / timkëaä

iælan

IZWILN iskkiln

Page 100: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

imassnn uçawan

Page 101: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

100

luïaë luïaë

açama¨ëtavayta

rribab tamja / tavanimt

Page 102: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

101

allun

agwal ardin

abyanu ganga

atklas

Page 103: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

102

tanakat

taqa¨ëiät

amssuds

allun

tanttalt

ad zdiv ku taguri d uwlaf nns

tizwiwvt

Page 104: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

tisurarind tunnunt

Page 105: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

104

tasurart n tkaëäatasurart n ukrbabbay

tivyayin

tizikrt n unäaw tislit

tawjja / tacamma

Page 106: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

105

tasgmrt tasuccft

amsuccä iguntrn / ukarn

tawjja n uäaë tawjja n ufus

Page 107: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

106

tazzla

tagmrt

ttinis

uluy n udrar

acucf

asucä

Page 108: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

iælan

Page 109: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

108

aniliawrav

umlil azgza

azgåavasggan / abrkan

Page 110: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

109

admman

amkçay altcini

azwawav

adal

Page 111: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

110

tivyayin

awrav

acucf

anili

amsuccä

ad zdiv ku taguri d uwlaf nns

tislit

Page 112: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

izwiln

Page 113: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

112

yan

sin këaä

kkuç smmus

amya

Page 114: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

113

sa

tam tça

ãäiã

mraw yan d mraw

Page 115: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

114

agnar agnar d yan

Agnar d mraw Agnar D YAN d mraw

SIN waGNARN SIN waGNARN D YAN

Page 116: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

115

SIN waGNARN D MRAW SIN waGNARN D YAN D MRAW

KËAÄ waGNARN KËAÄ waGNARN D YAN

KËAÄ waGNARN D MRAW KËAÄ waGNARN D YAN D MRAW

Page 117: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

116

KKUç waGNARN KKUç waGNARN D YAN

KKUç waGNARN D MRAW KKUç waGNARN D YAN D MRAW

TIMIÄI SNAT TMAÄ

Page 118: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM

117

KËAÄT TMAÄ KKUçT TMAÄ

AMMUST TMAÄ SÄIãT TMAÄ

TçAT TMAÄ IFÄ

Page 119: Tamawalt-inu Tamzwarut - Fatima Agnaou IRCAM