Click here to load reader

SWR Separator Hidrocarburi

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SWR Separator Hidrocarburi

Esteeconomicos
Funcioneazautomat
Oferimserviciicomplete:
Cheltuielile de exploatare reduse se datoreaz filtrrii cu pachetele de placi de coalescen. Plcilenu necesitschimbare,nuse uzeaz,au duratade viaridicat.
În cazul cazul supraîncrcrii cu ulei mineral supapa automat se închide garantînd  închiderea total a admisiei. Opional sistemul de avertizare semnalizeaz sonor sau luminossupraîncrcarea.
Locul de prelevare a probei exist la fiecare tip, oferind posibilitatea colectrii de probe de scurgerereperezentative.
-consultan tehnicgratuit -transportla faalocului -montajipunereîn funciune -întreinere iexploatare
 Avantaje În UE deja exist Norma European ONORM EN 858-2:2003 referitoare la alegerea i exploatarea separatoarelor de ulei. Aceast norm european a introdus reguli noi, foarte stricte,cu caracterobligatoriu, referitoarela dimensionareaacestor separatoarede ulei.
SW Umwelttechnik România s.r.l.
RO-087253 Izvoru, Str. Zãvoiului nr. 1, sat Izvoru, comuna Vânãtorii Mici, Jud. Giurgiu Tel. 0040 (0) 246 207 050, Fax 0040 (0) 246 207 078
RO+305307 Or i oara, Str. Principal , Nr. 680 Tel. 0040 256 296 168, Fax 0040 256 247 509

Fabrica Bucure ti
Fabrica Timi oara
Informaii utile
Pe pia exist o mare diversitate de separatoare de uleiuri minerale cu o gam larg de preuri. Unele produse comercializate la preuri mai avantajoase îi pierd acest avantaj într-un timpscurtdefuncionareprin cheltuielilemarideîntreinere,exploatare.
Instalaiile bazate pe filtrare se comercializeaz la un pre avantajos, îns ele fiind echipate doar cu un filtru au un mare dezavantaj: permeabilitatea scade continuu dup punerealor înfunciune,iarmaterialelefiltrantesuntexpuseladepuneridenmol. Pentru a menine funcionarea acestor instalaii în limitele prescrise filtrele se cur la anumite intervale care cu trecerea timpului se micoreaz considerabil, cheltuielile fiind totmaimari,pânace seajungelaobligativitateaschimbriifiltrului.
®
Fluxul de ap este orientat de ctre pachetul de lamele într-o direcie bine determinat, astfel încât se produc atât depunerile, cât i separarea gravitaional în mod controlat. Nmolulse depunepe fundulrecipientuluiiaruleiulla suprafaaapei.
â
EURO – Sedirat -esteosoluieconsacrat®
®
®
Îndeprtarea atât a uleiului cât i a nmolului este foartesimpl i economicoas, la intervale de timpsevidanjeaz.
1
4
Loc de prelevare probe
Unitate filtru de coalescen -asigur un randament de separaie mai mare
Supap pentru evitarea supraîncrcrii cu ulei mineral
Rezervor din beton armat cu calitatea betonului C45/55
1
4
3
2
5
Separatoarele de uleiuri minerale EURO – Sedirat sunt executate pe baza principiilor de msurareiprescripiilordepunereîn operconformecuEN 858.
Rezervoarelesuntconfecionateconformcerinelorde calitateENISO9001 :2000
Separatoarele de uleiuri minerale EURO – Sedirat sunt agrementate tehnic de MLPTL cu  AgrementulTehnic 010-05/003-2002
Instalaia funcioneaza in baza principiului densitii diferit e a apei i a uleiurilor, repectiv pe principiul coalescenei. Din acest motiv nu necesit surs de energie extern sau substanechimice.
InstalaiileEURO– Sedirat serealizeazîn variantacompact,monorezervor:receptorul de nmol, închiztorul automat flotant i filtrul de coalescen se afl într-un singur recipient. Pentru instalaiile în care apa contaminat are coninut mare de noroi, nmol receptoruldenmolse realizeazdintr-unrezervorseparat.
Rezervoarele se execut din beton armat de cea mai bun calitate (C45/55), iar echipamenteletehnologicepotfiexecutatedinPEsau lacereredinoe .
La toate variantele de separator exist loc de prelevare a probelor oferind posibilitatea prelevriiprobelorreprezentativedescurgere învedereaanalizriiacestora.
În cazul supraîncrcrii cu ulei mineral, protecia împotriva unei eventuale deversrii se realizeazde ctreo supap.La cretereaînlimiistratuluide ulei,plutitorulse umplecu ulei, se scufund i închide admisia. La cerere se poate automatiza cu semnal luminos i sonorlaatingereacapacitatiimaxime.
Înseparatoare,apelepoluatese introducdirect.
®