of 3 /3
dijete poznaje neke osnovne vrednote i tekovine svog grada/zavičaja (mjesta od posebnog značaja, prirodne ljepote, simbole, građevine, običaje, glazbu, likovnost, priče/poezija, izume itd. i sl. iskazuje poštovanje prema vlastitoj i drugim kulturama kroz iskazivanje interesa za spomenute sadržaje i participaciju u podupirućim aktivnostima odnosno stjecanja i korištenje znanja i vještina Stjecanje kulturnog identiteta i interkulturalizam dijete iskazuje interes za glazbu i uživa u glazbenim aktivnostima • uključuje se u aktivnosti pjevanja, pjeva spontano, reproducira poznate melodije, izmišlja vlastite motive, kratke melodije •sluša glazbena djela i povezuje ih s pokretom, plesom, likovnim izrazom, scenskim izrazom iskazuje interes za različite vrste likovnog izražavanja razlikuje različite likovne tehnike iskazuje interes za predstave/kazalište Razvoj kreativnog izražavanja u različitim umjetničkim područjima: glazba, ples/pokret, likovna umjetnost, kazališna umjetnost Najvažnije stvari u dječjim životima su sigurnost, ljubav, prihvaćanje i ohrabrivanje. Charle R. Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE - što je, i kako ju razviti? ISHODI u odnosu na: OBLICI, AKTIVNOSTI I SADRŽAJI, TEME...kojima se kompetencija razvija (u vrtiću): Osiguravanje aktivnosti kroz što neposredniji kontakt djece s okruženjem kroz raznovrsne i razliĉite interakcije – obogaćivanje poticajima izvan vrtića Promicanje naĉela multikulturalnosti Isticanje vrijednosti pojedinca i obitelji u razliĉitim zajednicama itd. Itsl.… Suradnja s lokalnom zajednicom - vanjski suradnici i institucije (u kulturi, obrazovanju, graĊevinarstvu, turizmu…) Rad djece na projektima, individualni i u malim grupama Vrste (primarno): interaktivne imitativne, simboliĉke, koncerti, gostovanja, posjete i „izlasci, (muzeji, trgovi, graĊevine, kazališta, dvorane…), bogato materijalno okruženje - formiranje etno kutića (tradicija, obiĉaji…), umjetniĉke - likovne, glazbene, plesne, scenske, dramske aktivnosti i igre, itd. itsl.

Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE što je, i kako ju ... WEB... · Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE - što je, i kako ju razviti? ISHODI – u odnosu na: OBLICI, AKTIVNOSTI

  • Upload
    vonhu

  • View
    237

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE što je, i kako ju ... WEB... · Swindoll KULTURNA SVIJEST...

Page 1: Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE što je, i kako ju ... WEB... · Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE - što je, i kako ju razviti? ISHODI – u odnosu na: OBLICI, AKTIVNOSTI

•dijete poznaje neke osnovne vrednote i tekovinesvog grada/zavičaja (mjesta od posebnog značaja,prirodne ljepote, simbole, građevine, običaje,glazbu, likovnost, priče/poezija, izume itd. i sl.

• iskazuje poštovanje prema vlastitoj i drugimkulturama – kroz iskazivanje interesa zaspomenute sadržaje i participaciju u podupirućimaktivnostima odnosno stjecanja i korištenjeznanja i vještina

Stjecanje kulturnog identiteta i interkulturalizam

•dijete iskazuje interes za glazbu i uživa uglazbenim aktivnostima• uključuje se u aktivnosti pjevanja, pjevaspontano, reproducira poznate melodije, izmišljavlastite motive, kratke melodije•sluša glazbena djela i povezuje ih s pokretom,plesom, likovnim izrazom, scenskim izrazom• iskazuje interes za različite vrste likovnogizražavanja•razlikuje različite likovne tehnike•iskazuje interes za predstave/kazalište

Razvoj kreativnog izražavanja u različitim umjetničkim područjima: glazba, ples/pokret, likovna umjetnost, kazališna umjetnost

Najvažnije stvari u dječjim životima su sigurnost, ljubav, prihvaćanje i ohrabrivanje. Charle R. Swindoll

KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE - što je, i kako ju razviti?

ISHODI – u odnosu na:

OBLICI, AKTIVNOSTI I SADRŽAJI, TEME...kojima se kompetencija razvija (u vrtiću): Osiguravanje aktivnosti kroz što neposredniji kontakt djece s okruženjem kroz

raznovrsne i razliĉite interakcije – obogaćivanje poticajima izvan vrtića Promicanje naĉela multikulturalnosti Isticanje vrijednosti pojedinca i obitelji u razliĉitim zajednicama itd. Itsl.… Suradnja s lokalnom zajednicom - vanjski suradnici i institucije (u kulturi,

obrazovanju, graĊevinarstvu, turizmu…) Rad djece na projektima, individualni i u malim grupama Vrste (primarno): interaktivne – imitativne, simboliĉke, koncerti, gostovanja, posjete

i „izlasci, (muzeji, trgovi, graĊevine, kazališta, dvorane…), bogato materijalno okruženje - formiranje etno kutića (tradicija, obiĉaji…), umjetniĉke - likovne, glazbene, plesne, scenske, dramske aktivnosti i igre, itd. itsl.

Page 2: Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE što je, i kako ju ... WEB... · Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE - što je, i kako ju razviti? ISHODI – u odnosu na: OBLICI, AKTIVNOSTI

PODUPIRUĆI POSTUPCI I PROGRAMI „Mali za Zagreb - Zagreb za male“ – program usmjeren na razvoj svestranog, pozitivnog i humanog identiteta pojedinca u zajednici Biti velik roditelj za malo dijete“ – verificirani vrtićki program suradnje s roditeljima. Oba programa provode se cijeli niz godina. Praćenjem smo utvrdili da su za uspješnu realizaciju zadaća u ovom podruĉju, kljuĉne sposobnosti, znanja i vještine kvalitetne komunikacije i suradnje odraslih (odgojitelja i roditelja) s djecom te dosljedno pokazivanje vlastitim primjerom „kako se žive graĊanske vrijednosti“. Prevencijska komponenta (oba) programa - zbližavanje roditelja i djeteta – zajedniĉki doživljaji/iskustva, izgradnja vrijednosnog sustava i sl.

U nastavku, donosimo dio izložbe djeĉjih radova, na temu pisanica, s kojom smo obilježili blagdan Uskrsa u vrtiću.

Uvjereni smo da zaslužuje pogledati je.

ĈITAJTE NAS OPET, USKORO SMO PONOVNO S VAMA!

Page 3: Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE što je, i kako ju ... WEB... · Swindoll KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE - što je, i kako ju razviti? ISHODI – u odnosu na: OBLICI, AKTIVNOSTI