SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - matemati¤†ki fakultet ¢  1. organizacija prirodoslovno-matemati¤’kog fakulteta

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU - matemati¤†ki fakultet ¢  1....

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  RED PREDAVANJA

  2019./2020.

  Uredili: Dubravka Hranilović, Maja Telišman Prtenjak,

  Željka Soldin, Jasna Lajtner, Matko Milin, Zorica Petrinec, Slaven Kožić, Ružica Vuk

  Zagreb, srpanj 2019.

 • SADRŽAJ 1. ORGANIZACIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

  1.1. Uprava, odsjeci i zavodi......................................................................................... 1.2. Studentski voditelji…………………………………………………………………..…. 1.3. Voditelji terenske nastave …………………………………………………………….. 1.4. Povjerenstvo za metodiku nastave....................................................................... 1.5. Povjerenstvo za nastavu...................................................................................... 1.6. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost................................................................... 1.7. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom 1.8. Satničari................................................................................................................

  2. NASTAVA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU

  2.1. Lokacije predavaonica.......................................................................................... 3. PRAVILA STUDIRANJA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU

  3.1. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilišta u Zagrebu.................................................................................................................

  4. NASTAVNI PLANOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

  4.1. MATEMATIČKI ODSJEK.................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Matematika................................................................ Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički................................. Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika……………………………………… Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika…………………………………… Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika……………………………………… Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika………………………………… Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika……………………… Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički........................................ Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika; smjer: nastavnički.................... Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika; smjer: nastavnički................................................................................................................... Kalendar nastave i ispitni rokovi u akad. godini 2019./2020........................................... 4.2. FIZIČKI ODSJEK .............................................................................................. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer: nastavnički......... Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika; smjer: nastavnički.................................................................................................................... Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i tehnika; smjer: nastavnički …………………………………………….................................................. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika i kemija; smjer:nastavnički........................................................................................................ Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizika; smjer: istraživački....... 4.3. KEMIJSKI ODSJEK ........................................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Kemija..................................................................... Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: istraživački............................................... Diplomski sveučilišni studij Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički..............................................

 • 4.4. BIOLOŠKI ODSJEK........................................................................................... Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer nastavnički.................................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Biologija.................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija............................................... Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu.................................................... Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija…………………….................. Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode………….................................. Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija...................................................... Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu........................................................... Uvjeti prijelaza u višu godinu studija.......................................................................... 4.5. GEOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Geologija ................................................................ Diplomski sveučilišni studiji Geologija i Geologija zaštite okoliša................................ Predmeti preduvjeti.................................................................................................... Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... Raspored ispita za akademsku godinu 2019./2020.................................................... 4.6. GEOGRAFSKI ODSJEK .................................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački ................................. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Geografija i povijest; smjer: nastavnički ....................................................................................................... Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: istraživački Diplomski sveučilišni studij Geografija; smjer: nastavnički …….................................

  4.7. GEOFIZIČKI ODSJEK .................................................................................... Preddiplomski sveučilišni studij Geofizika................................................................ Diplomski sveučilišni studij Fizika – geofizika.; smjerovi: Seizmologija i fizika čvrste zemlje; Meteorologija i fizička oceanografija........................................................ Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ........................................................................ Raspored ispita u akademskoj godini 2019./2020.......................................................

  5. PLAN NASTAVE I ISPITA ZA 350. AKADEMSKU GODINU (2019./2020.) 6. NASTAVA NA ENGLESKOM JEZIKU

 • UVOD

  Poveljom kralja Leopolda I. od 23.9.1669. godine bio je odobren trogodišnji visokoškolski studij na već postojećoj Isusovačkoj višoj školi u Zagrebu, na kojem su se s vremenom razvili studiji filozofije, prava i teologije.

  Odlukom Hrvatskog sabora i potvrdom kralja i cara Franje Josipa I, 5.1.1874. stupio je na snagu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanom otvorenju Sveučilišta, 19.10.1874. ban Ivan Mažuranić imenovao je za rektora dr. Matiju Mesića. Taj datum znači početak organiziranog znanstveno-nastavnog rada na Sveučilištu u Zagrebu. Tada su bili formirani Pravni, Mudroslovni (kasnije Filozofski) i Bogoslovni fakultet.

  Na Prirodoslovno-matematičkom odjelu Mudroslovnog fakulteta započela je nastava iz grupe prirodoslovnih i matematičkih predmeta predavanjima profesora Gjure Pilara 21.4.1876. pa je 21. travanj proglašen Danom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

  Uredbom Vlade NR Hrvatske, 8.6.1946. osnovan je Prirodoslovno-matematički fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, izdvajanjem katedri i njihovog osoblja iz tadašnjeg Filozofskog fakulteta.

  Godine 1988. započeta je gradnja novih zgrada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Horvatovcu. Do sada su završene zgrade Geofizike, Fizike, Matematike i Kemije te zajednička zgrada Kemije i Biologije. Nova zgrada Biologije, Geologije, Geografije i Dekanata (BGG zgrada) počet će se graditi tijekom narednih akademskih godina.

  Današnji Prirodoslovno-matematički fakultet obuhvaća 7 odsjeka, 28 zavoda, 2 računalna centra, seizmološku službu, mareografsku postaju, 2 meteorološke postaje, službu točnog vremena, geomagnetski opservatorij, dvije svjetski registrirane herbarijske zbirke i Botanički vrt.

 • 1. ORGANIZACIJA PRIRODOSLOVNO- MATEMATIČKOG FAKULTETA

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET obuhvaća 7 strukovnih odsjeka:

  1. MATEMATIČKI ODSJEK 2. FIZIČKI ODSJEK 3. KEMIJSKI ODSJEK 4. BIOLOŠKI ODSJEK 5. GEOLOŠKI ODSJEK 6. GEOGRAFSKI ODSJEK 7. GEOFIZIČKI ODSJEK

  Fakultetom upravl

Recommended

View more >