PRIRODOSLOVNO-MATEMATIؤŒKI FAKULTET GEOLOإ KI karmenf/Skripta_Paleont_RGNF.pdfآ  VJEإ½BE 2 - STIJENE,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIRODOSLOVNO-MATEMATIؤŒKI FAKULTET GEOLOإ KI karmenf/Skripta_Paleont_RGNF.pdfآ  VJEإ½BE 2 -...

 • PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET GEOLOŠKI ODSJEK

  OPĆA PALEONTOLOGIJA

  VJEŽBE

  2010/2011

  IME I PREZIME:

 • VJEŽBE 1 - NAČINI FOSILIZACIJE

  1. PETRIFIKACIJA

  2. INKRUSTACIJA

 • VJEŽBE 1 - NAČINI FOSILIZACIJE

  3. KARBONIZACIJA

  OTISAK

  KAMENA JEZGRA

 • VJEŽBE 1 - NAČINI FOSILIZACIJE

  SKULPTURIRANA KAMENA JEZGRA

  IHNOFOSILI

 • VJEŽBE 1 - NAČINI FOSILIZACIJE

  PSEUDOFOSILI

  PROVODNI FOSILI FACIJESNI FOSILI AUTOHTONI FOSILI ALOHTONI FOSILI

 • VJEŽBE 2 - STIJENE, STRATIGRAFIJA

  STIJENE - MAGMATSKE (ERUPTIVNE) - METAMORFNE - SEDIMENTNE (TALOŽNE) Sedimentacija: - mehanička klastične stijene - djelatnošću organizama biogene stijene - kemijska kemogene stijene MAGMATSKE STIJENE

  METAMORFNE STIJENE

  SEDIMENTNE STIJENE

 • VJEŽBE 2 - STIJENE, STRATIGRAFIJA

  Tekstura = način na koji su minerali zauzeli prostor u stijeni, prilikom nastanka stijene ili nakon toga.

  Struktura = definirana stupnjem kristaliniteta, veličinom, oblikom i međusobnim odnosom minerala u stijeni; ovisi o načinu postanka stijene.

 • VJEŽBE 2 - STIJENE, STRATIGRAFIJA

  STRATIGRAFIJA I KLASIFIKACIJE Kronostratigrafske jedinice predstavljaju NASLAGE koje su istaložene u okviru nekog VREMENA, odnosno, u okviru geokronoloških jedinica!

  Geokronološke jedinice Kronostratigrafske jedinice EON EONOTEM ERA ERATEM

  PERIOD SISTEM EPOHA SERIJA DOBA KAT

  EON ERA PERIOD Milijuna godina

  kvartar (Q) 1,8 - danas neogen (Ng) 23 - 1,8 KENOZOIK paleogen (Pg) 65,5 - 23 kreda (K) 146 - 65,5 jura (J) 200 - 146 MEZOZOIK trijas (T) 251 - 200 perm (P) 299 - 251 karbon (C) 359 - 299 devon (D) 416 - 359 silur (S) 444 - 416 ordovicij (O) 488 - 444

  FANEROZOIK

  PALEOZOIK

  kambrij (Cm) 542 - 488 PROTEROZOIK 2500 - 542

  ARHAIK 3960 - 2500 PRETKAMBRIJ (KRIPTOZOIK)

  HAD 4600 - 3960 Zadatak: popunite za sve klasifikacijske jedinice: 1. Za vrijeme TRIJASKOG PERIODA istaložile su se naslage TRIJASKOG SISTEMA. 2. 3. 4. 5.

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  Taksonomske kategorije CARSTVO REGNUM Plantae, Fungi, Animalia KOLJENO PHYLUM Mollusca RAZRED CLASSIS Gastropoda RED ORDO Pulmonata PORODICA FAMILIA Lymnaeidae ROD GENUS Radix VRSTA SPECIES Radix croatica

  Supercarstvo Prokaryota - organizmi bez formirane jezgre

  Carstvo MONERA Bacteria, Cyanophyta Supercarstvo Eukaryota - organizmi sa staničnom jezgrom Carstvo PROTISTA - jednostanični autotrofni organizmi Carstvo FUNGI Carstvo PLANTAE mahovine (Bryophyta) i vaskularne biljke (Tracheophyta) Carstvo ANIMALIA Parazoa, Eumetazoa

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  Problemi određivanja vrsta u paleontologiji 1. Specijacija

  2. Varijabilnost oblika

  3. Ontogenetske varijacije

  4. Spolni dimorfizam

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  5. Izmjena generacija

  6. Sezonske varijacije

  7. Konvergencija

  8. Fragmentiranost fosilnih ostataka

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  GRAĐA I MINERALOGIJA SKELETA - OPĆENITO

  1. VANJSKI SKELET

  - Jednodjelni - kućica

  - planispiralna - Involutna

  - Evolutna

  - trohospiralna

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  - Jednodjelni - oklop

  Dvodjelni - ljušture

  - nožaca - školjkaša, rameno

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  Ukrasi na ljušturi:

  krasi na kućici: U

  dodatni ukrasni elementi…

  +

 • VJEŽBE 3 - TAKSONOMIJA, VRSTA U PALEONTOLOGIJI, GRAĐA SKELETA

  2. UNUTARNJI SKELET

  - koralji (čaška)

  ježinci (čahura) -

  kralježnjaci -

 • VJEŽBE 4 -METODE RADA

  1. Opišite metodu izrade izbrusaka iz čvrste stijene! 2. Opišite metodu muljenja ili šlemanja!

 • VJEŽBE 5 - MIKROPALEONTOLOGIJA - FORAMINIFERE

  FORAMINIFERE (stablo Protozoa, razred Rhizopoda, red Foraminiferida)

  Najčešći tipovi stijenke foraminifera Izgled stijenke u izbrusku

  AGLUTINIRANE FORAM. (kambrij-rec.)

  Sivi s detritičnim zrnima

  VAPNENAČKE SITNOZRNATE (MIKROGRANULARNE) FORAM. (ordovicij-perm)

  Sivi

  VAPNENAČKE IMPERFORATNE (PORCULANSKE) FORAM. (karbon-rec.)

  Crni

  VAPNENAČKE PERFORATNE (PROZIRNE, STAKLASTE) FORAMINIFERE (trijas-rec.)

  Svijetli, prozirni

 • VJEŽBE 6 - MIKROPALEONTOLOGIJA - ALGE

  ALGE Višestanične alge 1. Crvene alge, RHODOPHYTA (?Cm-rec.) (Stanice imaju 1 jezgru. Danas žive u litoralnoj zoni toplih mora (do 200 m).) Familije: - SOLENOPORACEAE (Cm2-Pg) - GYMNOCODIACEAE - CORALLINACEAE (C, J3, česte K-rec.) 2. Zelene alge, CHLOROPHYTA (Cm-rec.) Familija: - CODIACEAE (Udoteaceae) (Cm3-rec.) (Razgranjene, nitaste stanice, bez poprečnih stijenki) Familija: - DASYCLADACEAE (Cm-rec., osobito g. Pz, T2, J , K1) (Imaju jednu izduženu stanicu pričvršćenu rizoidima.Vezane uz tropska mora.) Familija: - CHARACEAE (D-rec.) 3. Smeđe alge, PHAEOPHYTA (fosili rijetki, jer nemaju skeleta. Danas je moguće utvrditi njihovo postojanje na temelju biomarkera u sedimentima. Većinom su višestanične, marinske)

 • VJEŽBE 7 - MAHOVINE I VIŠE BILJKE

  REGNUM PLANTAE SUBREGNUM: - CHROMISTA (alge)

  - BRYOPHYTA (mahovine) - TRACHEOPHYTA (vaskularne biljke, papratnjače i sjemenjače)

  Mahovine (BRYOPHYTA)

  Vaskularne biljke, papratnjače i sjemenjače (TRACHEOPHYTA) Papratnjače (PTERIDOPHYTA) 1. Prapaprati (PSILOPSIDA)

 • VJEŽBE 7 - MAHOVINE I VIŠE BILJKE

  2. Crvotočine (LYCOPSIDA)

  3. Preslice (SPHENOPSIDA, EQUISETATAE, ARTICULATAE)

  4. Paprati (FILICOPSIDA)

 • VJEŽBE 7 - MAHOVINE I VIŠE BILJKE

  Sjemenjače, cvjetnice (CORMOPHYTA, SPERMATOPHYTA, ANTHOPHYTA)

  . Rašljaste i igličaste golosjemenjače (CONIFEROPHYTINA, PINICAE) 1

  . Perastolisne golosjemenjače (CYCADOPHYTINA, CYCADICAE)

  . Kritosjemenjače: jednosupnice i dvosupnice

  2

  3 (MAGNOLIOPHYTINA, ANGIOSPERMAE)

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  PARAZOA - Višestanični organizmi vrećastog tijela ARHEOCIJATIDE (samo u kambriju!) Spužve (PORIFERA)

  EUMETAZOA AMERIA (beskolutićavci) 1. KORALJI (Anthozoa)

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  A) Oktokoralji (OCTOCORALLIA)

  B) ZOANTHARIA a) Tabulatni koralji - TABULATA (O-P)

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  b) Rugozni koralji - RUGOSA - TETRACORALLIA (O-P)

  c) Heksakoralji - SCLERACTINIA – HEXACORALLIA (T-rec.)

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  AMERIA 2. MEKUŠCI A) Školjkaši (BIVALVIA, LAMELLIBRANCHIATA)

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  RUDISTI - školjkaši s PAHIODONTNOM bravom

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  AMERIA 2. MEKUŠCI B) Puževi (GASTROPODA)

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  AMERIA 2. MEKUŠCI C) Glavonošci (CEPHALOPODA)

  a) Skupina s vanjskim skeletom (ECTOCOCHLIA) NAUTILIDI

  AMONITI

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  LOBNA LINIJA…

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

 • VJEŽBE 8 - PARAZOA I AMERIA

  AMERIA 2. MEKUŠCI C) Glavonošci (CEPHALOPODA)

  b) Skupina s unutarnjim skeletom (ENDOCOCHLIA)

 • VJEŽBE 9 - POLYMERIA

  EUMETAZOA POLYMERIA (mnogokolutićavci) 1. ANNELIDA (kolutićavci)

 • VJEŽBE 9 - POLYMERIA

  2. ARTHROPODA (člankonošci)

  A) Pračlankonošci (TRILOBITOMORPHA)

  B) Kliještari (CHELICERATA)

 • VJEŽBE 9 - POLYMERIA

  C) Raci (CRUSTACEA)

  a) Ostracoda (škrgorepci) – Cm-rec.

  b) Cirripedia (vitičari) – S-rec.

  c) Malacostraca (viši raci) – Cm-rec.

  D) Uzdušnjaci (TRACHEATA) a) stonoge (Myriapoda) (Cm-rec.) b) kukci (Insecta) - APTERYGOTA (kukci bez krila) (D-rec.)

  - PTERYGOTA (krilati kukci) (C-rec.)

 • VJEŽBE 10 - OLIGOMERIA, HEMICHORDATA

  EUMETAZOA OLIGOMERIA (malokolutićavci) 1. BRYOZOA (maho