of 12/12
Elementi konstrukcija II Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Zavod za konstruiranje - Katedra za elemente strojeva i konstrukcija Nositelji kolegija: doc. dr. sc. Krešimir Vučković ak. g. 2016.

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · - Strojarski priručnik (B. Kraut) te skriptu “Vratilo (proračun)” (Z. Horvat), - podloge i bilješke s predavanja

 • View
  15

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje ... · - Strojarski priručnik (B....

 • Elementi konstrukcija II

  Sveučilište u Zagrebu

  Fakultet strojarstva i brodogradnje

  Zavod za konstruiranje - Katedra za elemente strojeva i konstrukcija

  Nositelji kolegija: doc. dr. sc. Krešimir Vučković

  ak. g. 2016.

 • Opis kolegija

  Cilj kolegija

  Upoznavanje karakteristika, načina dimenzioniranja, te konstrukcija elemenata strojeva za prijenos snage i kružnog gibanja.

  Predavanje

  Teorijske osnove iz elemenata za prijenos kružnog gibanja

  - osovine i vratila,

  - klizni i valjni ležajevi,

  - spojke,

  te mehaničkih prijenosnika snage i gibanja

  - remenski prijenos plosnatim, klinastim i zupčastim remenom

  - tarni prijenos.

  EK II – Opis kolegija 2

  Pohađanje predavanja obavezno je za sve studente!!!

 • Konstrukcijske vježbe

  Izrada i predaja (uz kolokviranje) programskih zadataka

  1. Vratilo,

  2. Lamelna spojka.

  Pohađanje konstrukcijskih vježbi obavezno je za sve studente izuzev onih koji su već predali OBA programska zadatka!!!

  Toleriraju se maksimalno 3 izostanka!!!

  Napomene

  - Vježbe za sve grupe počinju sljedeći tjedan - prema rasporedu!!!

  - Na prve vježbe, radi zadavanja zadatka, obavezno ponijeti skriptu

  Z. Horvat i suradnici – Vratilo (proračun), FSB Zagreb

  - Skripta se može kupiti u skriptarnici FSB-a radnim danom od 10 – 13h.

  EK II – Opis kolegija 3

 • Literatura

  Obavezna literatura

  1. Z. Horvat i suradnici – Vratilo (proračun), FSB, Zagreb.

  2. M. Kostelac – Lamelna spojka, FSB, Zagreb.

  3. Z. Horvat – Mala zbirka zadataka iz “Elementi strojeva II”, FSB, Zagreb, 1995.

  4. M. Opalić – Prijenosnici snage i gibanja, Sveučilište u Zagrebu, FSB, Zagreb,1998.

  Preporučena literatura

  1. K. H. Decker, Elementi strojeva, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2006.

  2. D. Jelaska, Elementi strojeva, Sveučilište u Splitu, FESB, Split 2005.

  3. K. H. Decker, K. Kabus, Maschinenelemente, 18. Auflage, Carl Hanser Verlag München, 2011.

  4. D. Muhs, H. Wittel, D. Jannasch, J. Vossiek, Roloff / Matek Maschinenelementen, Vieweg, Wiesbaden, 2011.

  5. W. Steinhilper, B. Sauer, Konstruktionselemente des Maschinenbaus 1, 2, Springer, Berlin Heidelberg, 2008.

  6. K.H. Grote, E.K. Antonsson, Handbook of Mechanical Engineering, Springer, Würzburg, 2008.

  7. J.E. Shigley, C.R. Mischke, Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill, New-York, 2006.

  EK II – Literatura 4

 • Uvjeti za pristup ispitu

  1. Predana oba programska zadatka na vježbama.

  2. Redovito pohađanje predavanja.

  Pravo pristupa ispitu imat će studenti koji zadovolje OBA UVJETA!!!

  Napomena

  REDOVITO pohađanje predavanja periodički će se kontrolirati prikupljanjem potpisa prisutnih studenata na predavanju.

  Studenti su dužni prikupiti ODREĐENI broj potpisa (koji će se definirati na zadnjem predavanju i ovisit će o broju periodičkih kontrola) kako bi zadovoljili uvjet o REDOVNOM pohađanju predavanja.

  EK II – Uvjeti za potpis 5

 • Rokovi za kolokviranje programskih zadataka

  1. Vratilo - krajnji rok za kolokviranje je u terminu pretposljednjih redovitih

  vježbi u ljetnom semestru !!!!

  2. Lamelna spojka - krajnji rok za kolokviranje je

  17. srpnja 2016. godine!!!!!!!!

  Napomena:

  Po isteku navedenog roka NIJE MOGUĆ upis zaključne ocjene iz konstrukcijskih vježbi te će se podrazumijevati da student NIJE ISPUNIO uvjete za pristup ispitu!!!

  EK II – Uvjeti za potpis 6

 • Kolokviji

  1. Kolokvij - Obuhvaća gradivo iz osovina, vratila, kliznih i valjnih ležajeva te spojki, a

  - okvirni termin održavanja je prva polovica svibnja 2016. godine.

  Uvjeti za izlazak

  - Predan prvi programski zadatak “Vratilo”,

  - redovno pohađanje predavanja (potrebno je prikupiti određen broj potpisa),

  - položen ispit iz EK I (A, B) !!!

  Prijava kolokvija

  - Kolokvij se prijavljuje asistentu na vježbama po predaji 1. programskog zadataka, a

  najkasnije 7 dana prije samog održavanja kolokvija !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  - Lista svih koji imaju pravo izlaska bit će izvješena 3 dana prije održavanja kol. na ogl. ploči i WEB-u.

  Pisanje kolokvija

  - Kolokvij se piše 1 sat i 45 minuta.

  - Na kolokvij obavezno ponijeti:

  - košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator,

  - Strojarski priručnik (B. Kraut) te skriptu “Vratilo (proračun)” (Z. Horvat),

  - podloge i bilješke s predavanja i vježbi .

  - Na kolokvij je svakako preporučeno ponijeti

  - dod. literaturu (npr. “Elementi strojeva” – (Decker)).

  - Na kolokvij se ne smiju nositi riješeni zadaci (izuzev službeno objavljenih od strane Katedre).

  EK II – Kolokviji 7

 • 2. Kolokvij - Obuhvaća gradivo iz tarnih i remenskih prijenosnika snage i gibanja, a

  - termin održavanja je u okviru redovitog ispitnog roka 29. lipnja 2016. godine.

  Uvjeti za izlazak

  - Pozitivna ocjena iz prvog kolokvija.

  - Predaja drugog programskog zadatka “Lamelna spojka” NIJE uvjet izlaska !

  Prijava kolokvija

  - Kolokvij se ne prijavljuje (pretpostavlja se da će svi koji su položili 1. izaći i na 2. kolokvij).

  Pisanje kolokvija

  - Kolokvij se piše 1 sat i 45 minuta.

  - Na kolokvij obavezno ponijeti :

  - košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator

  - “Strojarski priručnik” (B. Kraut), skriptu “Vratilo (proračun)” (Z. Horvat) te

  - “Malu zbirku zadataka iz Elemenata strojeva II” (Z. Horvat),

  - podloge i bilješke s predavanja i vježbi

  - na kolokvij je svakako preporučeno ponijeti

  - dodatnu literaturu (npr. ES - Decker) te katalog valjnih ležajeva (npr. SKF, FAG).

  - Na kolokvij se ne smiju nositi riješeni zadaci (izuzev službeno objavljenih od strane Katedre).

  EK II – Kolokviji 8

  Polaganjem obaju kolokvija te predajom obaju programskih zadataka, student stječe pravo upisa ocjene u indeks

 • Ispit

  Sastoji se iz

  - numeričkog i

  - teorijskog dijela, a oba su pismena.

  Uvjeti za izlazak

  - predan prvi programski zadatak “Vratilo”,

  - predan drugi programski zadatak “Lamelna spojka”,

  - redovno pohađanje predavanja (potrebno je prikupiti određen broj potpisa),

  - položen ispit iz “Nauke o čvrstoći” (svi upisani bi ga već trebali ispunjavati) te

  - položen ispit iz EK I (A, B).

  Prijava

  - ispit se prijavljuje putem “STUDOMATA”

  Popis redovnih i izvanrednih ispitnih rokova

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htm

  EK II – Ispit 9

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htm

 • Numerički dio

  Obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija u jednom, složenijem, problemu.

  Pisanje numeričkog dijela ispita

  - Vrijeme za rad je 1 sat i 45 minuta.

  - Na numerički dio ispita obavezno ponijeti :

  - košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator,

  - “Malu zbirku zadataka iz elementi strojeva II” (Z. Horvat)

  - skripte “Vratilo (proračun)” i “Lamelna spojka” te “Strojarski priručnik” (B. Kraut).

  - Na ispit je preporučeno ponijeti:

  - bilješke s predavanja i vježbi kao i dodatnu literaturu (npr. Elem. stroj. (Decker) …)

  - Na ispit se ne smiju nositi riješeni ispitni zadaci (izuzev službeno objavljenih od strane Katedre).

  Teorijski dio

  Obuhvaća cjelokupno gradivo kolegija kroz 5 ili 6 teorijskih problema (zadataka). Pisanje teorijskog dijela ispita

  - Vrijeme za rad je 1 sat i 45 minuta

  - Na teorijski dio ispita obavezno ponijeti:

  - košuljicu, papir za pisanje, pribor za pisanje i crtanje te kalkulator

  - upotreba literature, bilo koje vrste, nije dozvoljena !!!!!!!!

  EK II – Ispit 10

  Uspješnim polaganjem numeričkog i teorijskog dijela ispita student stječe pravo upisa ocjene u indeks

 • Ponovni upis – “ponavljači”

  Predavanja Svi studenti koji su ponovno upisali ovaj kolegij obavezni su pohađati predavanja te za njih vrijede ista pravila kao i za redovite studente.

  Konstrukcijske vježbe Svi studenti koji su ponovno upisali ovaj kolegij, ali

  - nisu predali nijedan programski zadatak

  - obavezni su pohađati konstrukcijske vježbe,

  - predali su samo prvi programski zadatak “Vratilo”

  - obavezni su pohađati konstrukcijske vježbe,

  - prvi programski zadatak im se priznaje,

  - predali su OBA programska zadatka

  - oba programska zadatka im se priznaju,

  - nisu obvezni pohađati konstrukcijske vježbe, ali mogu ako žele!

  Kolokviji Svi studenti koji su ponovno upisali ovaj kolegij imaju pravo izlaska na kolokvije prema istim uvjetima koji vrijede i za redovite studente. NAPOMENA: Studenti koji su predali oba programska zadatka ne prijavljuju 1. kolokvij (podrazumijevamo njihov izlazak, premda nije obvezan).

  EK II – Ponovni upis 11

 • Internetska stranica

  Dodatne informacije o kolegiju nalaze se na internetskoj stranici Laboratorija za elemente strojeva

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/

  ili putem direktnih poveznica (linkova)

  Termini konzultacija nastavnika i asistenata

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/konzultacije.htm

  Raspored redovitih i izvanrednih ispitnih rokova

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htm

  Primjeri ispitnih rokova

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/primjeri.htm

  Obavijesti Katedre za elemente strojeva i konstrukcija uključivo i rezultate s ispitnih rokova

  http://www.fsb.unizg.hr/index.php?p=120

  Pomoćni nastavni materijal iz kolegija EK II

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/skripte-EK2.htm

  EK II – Internetska stranica 12

  http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/konzultacije.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/ispiti.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/primjeri.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/index.php?p=120http://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/skripte-EK2.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/skripte-EK2.htmhttp://www.fsb.unizg.hr/elemstroj/skripte-EK2.htm