Click here to load reader

Strojarski prirucnik

  • View
    301

  • Download
    34

Embed Size (px)

Text of Strojarski prirucnik

  • PRVI DEOMATEMATIKAMatematiki znakoviVane vrijednosti (, e)RAUNANJE S POTENCIJAMA I KORIJENIMALOGARITMI - raunanje s logaritmimaDekadski (Briggsovi) logaritmi - Prirodni logaritmiTRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE - Osnovni odnosiTrigonometrijske funkcije dvaju kutovaSinus, kosinus - Tangens, kotangensIzraunavanje stranica i kutova trokutaLIKOVI I TIJELAPovrina i opseg likovaPovrine i volumeni tijelaKOMBINATORIKANIZOVI I REDOVIAritmetiki niz - Geometrijski nizVaniji redoviDETERMINANTE - MATRICEAPSOLUTNA I SREDNJA VRIJEDNOSTBINOMIALGEBARSKE JEDNADBEJednadba n- tog stupnja - Sistem linearnih jednadbiTRANSCENDENTNE JEDNADBENEJEDNADBEANALITIKA GEOMETRIJAPravac - Potencijalne krivuljeunjosjeniceCikline krivuljeFUNKCIJE - Elementarne funkcijeEksponencijalna i logaritamska funkcija - Kutne funkcijeCiklometrike i hiperbolne funkcijeDERIVACIJA FUNKCIJEDiferencijal funkcije - Derivacije vieg redaGeometrijsko znaenje derivacije funkcije - Parcijalan derivacijaINTEGRALNeodreeni integral - Odreeni integralNumerika integracijaViestruki integralDIFERENCIJALNE JEDNADBEVEKTORIZbrajanje i oduzimanje vektora - Mnoenje vektoraKrivulje u prostoru - Skalarna i vektorska poljaDerivacija i integracija vektorskih funkcijaLAPLACEOVA TRANSFORMACIJASTATISTIKAStatistika vjerojatnost - Statistiki prosjekRazdioba uestalostiRegresija i korelacija - Greke mjerenjaSUSTAV MJERNIH JEDINICAVeliinske jednadbe i koherentne jedinice - Brojane jednadbeMEUNARODNI SUSTAV JEDINICA SIOsnovne jediniceIzvedene jediniceDecimalne mjerne jediniceJEDINICE I MJERE VELIINAGeometrijske veliineVremenske veliineMasene veliineProtone veliineVeliine za siluEnergetske veliineToplinske veliineMolne veliineVeliine zraenjaElektrine veliineSvjetlosne veliineSTARE JEDINICE I MJEREPOSEBNE MJEREStandardni kubni metarBaumeova aerometarska skala - Beaufortova skalaTVARISASTAV TVARIKemijski elementi - Periodini sistem elemenataSvojstva elemenataKEMIJSKI SPOJEVIKemijske veze - Kemijske reakcijeHdridiOksidiKarbidiNitridiSulfidiFosfidiKiseline i bazeVrijednosti pHSoliOrganski spojeviPolimeriMEHANIKAMasa i teina - Gustoa tehnikih materijalaKutovi prirodnog pokosaSTATIKASila - Statiki moment sileRavnotea sila - NosaiStatika uetaTEITATeita linija, likova i tijelaTRENJEVRTOANaprezanje - Geometrijske karakteristike presjekaVlak i tlak - Savijanje - Smik - TorzijaIzvijanjeSloena optereenjaDINAMIKAKinematika - KinetikaMoment tromosti maseCentrifugalna sila - sudarTitranjeHIDROMEHANIKAViskoznostHIDROSTATIKAHidrostatski tlakAtmosfersko stanjeHIDRODINAMIKABernoulijeva jednadbaPritisak mlazaBrzina istjecanja - Koliina istjecanjaProtokZakoni slinosti strujanjaOtpori strujanja u cijevima i armaturamaOtpori gibanja u fluiduHIDRAULIKI STROJEVISISALJKE (PUMPE)Dobavna visina - Doputena usisna visina - SnagaStapne sisaljke - Turbopumpe - VentilatoriVODNE TURBINEVodna snaga - Koristan padSnaga turbine - Brzohodnost turbinaTOPLINASpecifini toplinski kapacitetEntalpijaTemperaturna rastezljivost (dilatacija)OSNOVNI ZAKONI TERMODINAMIKEPrvi glavni zakon termodinamikeDrugi glavni zakon termodinamikePromjena stanja tvari - Kruni procesiIDEALNI PLINOVIToplinska svojstva plinovaPovrative promjene stanja plinovaPriguivanjeSmjese idealnih plinova - Mjeanje plinovaPAREZasiena para - Pregrijana paraZrak (Toplinska svojstva)Mollierov h, s - dijagram za vodenu paruZasiena vodena para (Tablice)Voda i pregrijana vodena para (tablice)Zasiena para rashladnih tvariPromjene stanja pareSMJESE PLINOVA I PARASmjesa zraka i vodene pare (vlani zrak)Suhi i zasieni vlani zrak (tablica)Vlani zrak (tablica)Mollierov h, x - dijagram za vlani zrakPromjene stanja vlanog zrakaSTRUJANJE PLINOVA I PARAIstjecanje iz sapnica - PriguivanjeIZGARANJEPotreba kisika i zraka - Koliina dimnih plinovaOgrijevne moiSastav dimnih plinova - Entalpija dimnih plinovaTeoretska temperatura izgaranja - Kontrola izgaranjaGorivaPRIJENOS TOPLINEToplinska vodljivost - Prijelaz toplineToplinska svojstva tvariToplinsko zraenje (Isijavanje)Prolaz toplineTehniki izmenjiva toplineTOPLINSKI UREAJI I STROJEVISimboliPARNI KOTLOVILoitaIzmjenjivai toplineKapacitet (snaga) parnog kotla - KorisnostNapojne pumpeRADNA SPOSOBNOST PAREEksergija pare - Raspoloivi pad entalpijePARNI STROJEVISnaga parnih strojevaStapni parni strojeviParne turbineKONDENZACIJAPARNA POSTROJENJAKondenzacijska parna postrojenjaRegenerativno grijanje napojne vodeMeupregrijavanjeToplaneMOTORI S UNUTRANJIM IZGARANJEMSistem Otto i Diesel4- taktni i 2- taktni motori - Indikatorski dijagramEkonominost motora s unutarnjim izgaranjemKOMPRESORIPromjene stanja plinaViestepena kompresijaStapni kompresoriTurbokompresoriPLINSKE TURBINEMlazni motoriTOPLINSKE PUMPEKompresijske toplinske pumpeApsorpcijske toplinske pumpeRashladne smjeseKLIMATIZACIJA I SUENJEKlimatizacijaSuenjeELEKTROTEHNIKASimboliISTOSMJERNA STRUJAOhmov zakon - Kirchhoffovi zakoniSnaga i rad istosmjerne strujeSpajanje djelatnih (omskih) otporaMjerenje temperature otporomTermonaponiFaradayevi zakoniMAGNETSKO I ELEKTRINO POLJEMagnetsko polje - Gustoa magnetskog poljaInduktivitetElektrino poljeKapacitetVodi elektrine struje u magnetskom poljuIZMJENINA STRUJAOtpor za izmjeninu strujuJednofazni sistem - Trofazni sistemTransformacija izmjenine strujeELEKTRINO GRIJANJEELEKTRINA RASVJETAELEKTROMOTORIMotori istosmjerne struje - Motori izmjenine strujeSnaga elektromotora - Izbor elektromotoraELEKTRINI VODOVI NISKOG NAPONAPad naponaZatita vodovaZatitne mjere u niskonaponskim postrojenjimaELEKTRINA OPREMA MOTORNIH VOZILAELEKTRONIKAElektrini ventiliDiodeIspravljaiTranzistoriOsnovni tranzistorski spojeviTiristoriMJERENJE ELEKTRINIH VELIINAOPTIKA I AKUSTIKASvjetlostZvukUPRAVLJANJE - REGULACIJA - AUTOMATIZACIJAREGULACIJSKI LANOVIVremenski odzivSpajanje regulacijskih lanovaZamjeivanje veliinaRegulacijska petljaRegulacijski ureajRegulatoriELEKTRONIKA OBRADA PODATAKAPrincip analogne tehnikePrincip digitalne tehnikeKodiranje digitalnih podatakaLogiko zakljuivanjePohranjivanje podatakaAparaturna opremaProgramska opremaProgramski jeziciProcesni raunari - Pomo raunaraDRUGI DEOISPITIVANJE MATERIJALADijagramMEHANIKO ISPITIVANJE METALAVlano ispitivanjeIspitivanje savijanjemTlano ispitivanjeIspitivanje ica torzijom i izmjeninim pregibanjemIspitivanje sposobnosti za izvlaenjeIspitivanje udarom po CharpyjuISPITIVANJE TRAJNE VRSTOEIspitivanje trajne statike i dinamike vrstoeISPITIVANJE TVRDOEIspitivanje tvrdoe po BrinelluIspitivanje tvrdoe po VickersuIspitivanje tvrdoe po RockwelluIspitivanje tvrdoe plastinih tvariISPITIVANJE BEZ OTEIVANJA MATERIJALAMagnetsko ispitivanje - Ispitivanje ultrazvukomIspitivanje rendgenskim zrakama - Ispitivanje - zrakamaISPITIVANJE SASTAVA MATERIJALAKemijska analiza - Ispitivanje iskrenjemMetalografski pregledKOVINSKI MATERIJALIKristalna struktura kovinaSlitine (legure)ELJEZO I NJEGOVE SLITINEisto eljezo - Tehniko eljezoSistem eljezo - ugljikUticaj brzine ohlaivanja austenita na strukturu elikaUtjecaj elemenata na strukturu elikaTOPLINSKA OBRADA ELIKAarenje elikaKaljenje elikaOpe upute za toplinsku obradu elikaLIJEVANO ELJEZOSivi lijevTvrdi lijevTemperovani lijevVRSTE ELIKARazdioba elikaOznaavanje vrsta elika prema JUSKONSTRUKCIJSKI ELICIOpi konstrukcijski eliciSitnozrnati konstrukcijski elicielici za cementiranjeelici za poboljavanjeelici za nitriranjeMagnetski limelici za automateelici za oprugeHladno valjani elini limValjana elina icaelik za valjanje cijevielik za kotlovski limelici otporni prema kemijskim utjecajimaelici za ventileVatrostalni elicielici postojani pri povienim temperaturamaelici otporni prema habanjuALATNI ELICIUgljenini alatni eliciLegirani alatni elici za vruu i hladnu obraduBrzorezni eliciELINI LIJEVUgljini elini lijevLegirani elini lijev za poboljanjeKemijski otporan elini lijevelini lijev otporan prema habanjuOZNAKE ELIKAOznake elika prema standardima JUS i DINOznake domaih i stranih alatnih elikaTVRDI METALILijevani tvrdi metaliSinterovani tvrdi metaliLAKE KOVINEAluminijumAluminijumske slitineMagnezijske slitineBAKAR I BAKRENE SLITINEBakarBakrene slitine za gnjeenje i lijevanjeNIKAL I NIKLENE SLITINEisti nikalNiklene slitine za lijevanje i gnjeenjeCINK I CINANE SLITINEisti cinkCinane slitine za lijevanjeOLOVO I OLOVNE SLITINEisto olovoSlitine olova sa kositrom i antimonomKositrene i olovne slitine za leajeLEMOVITvrdi lemoviMeki lemoviSrebrni lemoviAluminijski lemoviPOSEBNE SLITINE ZA ELEKTROTEHNIKUTITAN I TITANOVE SLITINEOBLICI KOVINSKIH POLUPROIZVODAODLJEVCI OD SIVOG LIJEVACijevi s kolakomCijevi s prirubnicomFazonski cijevni komadiELINI POLUPROIZVODIelik u ipkamaPlosnati elikelini kutni profilielini profilieljeznike traniceelini limovieline beavne cijeviPrecizne eline cijevieline cijevi za cijevni navojelina icaelina uadelini lanciALUMINIJSKI POLUPROIZVODIAluminijske ipke i iceAluminijski profiliToplo valjani lim i cijeviPOLUPROIZVODI OD BAKRA I BAKRENE SLITINEBakrene ipke, lim i icaBakrena uadBakrene cijeviCijevi od bakrenih slitinaPOLUPROIZVODI OD MJEDI, CINKA I OLOVANEKOVINSKI MATERIJALIANORGANSKI NEKOVINSKI MATERIJALIStakloBetonKeramiki materijaliDRVOPLASTINE MASEMehanika stanja plastaTermoplastiElastiDuroplastiPosebni proizvodi od plastaELEMENTI STROJEVAStandardni brojeviStandardne duljinske mereDOSJEDANJE STROJNIH DIJELOVATolerancije mjeraTolerancije mjerilaDosjedi (nalijeganja)POVRINSKA HRAPAVOSTNAVOJIMetarski navoji s trokutnim profilom ISOTolerancije metarskih navoja (ISO)Navojni dosjediCIjevni navojiTrapezni navojiPilasti navojiObli navojiNavoji za bicikleEdisonovi navojiNavoji za oklopne cijeviNavoji samoreznih vijakaDOPUTENA NAPREZANJADoputena naprezanja najvanijih kovinskih materijalaDoputeno naprezanje za eline konstrukcijeUtjecaj oblika predmetaUtjecaj trajanja optereenjaUtjecaj promenljivog optereenjaNERASTAVLJIVI SPOJEVIZakovini spojeviZavariLemljeni spojeviLijepljeni spojeviStezni spojeviRASTAVLJIVI SPOJEVISpojevi klinovimaUtorni spojeviSpojevi svornjacima i zaticimaVijani spojeviSTROJNI DIJELOVI ZA PRIJENOS KRUNIH GIBANJAOsovineRemenski prijenosLanani prijenosZupani prijenosParovi elnikaTolerancije parova evolventnih elnikaProraun vrstoe elnikaParovi stonikaParovi hiberboloidnih zupanikaCilindrini puni prijenosLEAJIKlizni leajiKuglini leajiValjkasti leajiBavasti leajiStoasti leajiAksijalni kuglini leajiAksijalni bavasti leajiNosivost valjnih leajaMAZIVALeajna, vretenasta, osovinska i cirkulacijska uljaUlje za visoki tlak, zupanike i zupane prigoneHidrauliko, kompresorsko, turbinsko i cilindarsko uljeMotorno uljeVazelinsko, izolacijsko ulje i ulje za obraduMasti za mazanjeIzbor mazivaTEHNOLOGIJALIJEVANJEModeliKalupiPLASTINA OBRADAKovanje - ValjanjeUtiskivanje - Vuenje - Savijanje - OdrezivanjeOblikovanje plastaZAVARIVANJE KOVINAZavarivanje pritiskomZavarivanje taljenjemAluminotermijsko zavarivanjeOtporno zavarivanjeZavarivanje plamenomRezanje kovinaElektroluno zavarivanjeZavarivanje plastaLEMLJENJELJEPLJENJE KOVINAOBRADA KOVINA ODVAJANJEM ESTICAOsnoviGeometrija otriceTokarenjeBlanjanje i dubljenjeBuenje i razvrtanjeRezanje navoja na tokariliciGlodanjeBruenjePosebne obradePostojanost alataOptimalna brzina rezanjaSredinja gnijezdaetverobridi za alataKonini drci za alatMJERENJE KUTOVA I KONUSAKOROZIJA I POVRINSKA ZATITARAZNOTEHNIKO PISMOUspravni i nagnuti tisakNormalni formati papiraMjerilaGrka slovaRiske brojkeTOVARNE MJERE ELJEZNIKIH VOZILAJUGOSLOVENSKI STANDARDI - JUSIZGOVARANJE STRANIH IMENAIZVORI BROJANIH PODATAKAKAZALO