Sveska Teorija odlucivanja

Embed Size (px)

Text of Sveska Teorija odlucivanja

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  1/33

  wl"J-1-l

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  2/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  3/33

  _i-il li iIiL l

  t il ii '

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  4/33

  r-i-t-

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  5/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  6/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  7/33

  - I++.t,r t l l r t

  -lir r--tlr-l -l--lI r - l l l li t l l -r[ I- r _ I I rri iht r t i1- -tsTl-l- i-

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  8/33

  - t

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  9/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  10/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  11/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  12/33

  5ei:l_'Tl-- - i - l -

  l i-i-l--L I

  i t l il- i-1-]-].l_-1-+--l-

  14;

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  13/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  14/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  15/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  16/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  17/33

  sl IF 5 - - i - fr \ l is-F;- iN , l 1 IF.--f--i---Nl j Iil_L-R[_r_i \ t IH -t- .Pr;.E r" - i -Itr_],_;_ Lb'dihi'.-t, -i-

  r-f-i -t-- r-L-L-1r-

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  18/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  19/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  20/33

  i+-i-ii - l f lLqr;Fi-ii- i--r--

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  21/33

  t1l i"T- l+-Fi-r i

  rl jl1I -r-

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  22/33

  l_ l:l_ l, -$ ,(otvrcn h,Y,F1

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  23/33

  -l-t- ]_-ii l i i i l

  ,'-+l -i-r -i '

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  24/33

  r ll i l: 1

  - t - lIi r lr i

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  25/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  26/33

  t "

  _i;r|,

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  27/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  28/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  29/33

  t - _ _ 'lIII

  j -

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  30/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  31/33

  - t - 1 - - 1 - - - i - :

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  32/33

 • 8/12/2019 Sveska Teorija odlucivanja

  33/33