Teorija odlucivanja - Sistem bodovanja u drumskom biciklizmu

Embed Size (px)

Text of Teorija odlucivanja - Sistem bodovanja u drumskom biciklizmu

SISTEM BODOVANJA U DRUMSKOM BICIKLIZMUTamara Valok 282/05 Vukain Pavliek 73/05 Filip Radulovi 9/05

UvodBiciklizam standardni olimpijski sport s nekoliko disciplina. Postoji odreen broj biciklistikih disciplina koje nisu u olimpijskom programu. Treba napomenuti da postoji dosta kategorija BMX Ciklokros MTB (brdski biciklizam) Drumski Pistovni Leee biciklo

Uvod To su najrasprostranjenije kategorije. Postoje razliite trke za svaku kategoriju. Za svaku su potrebne drugaije vetine, oprema i bicikli. Prema istraivanju naunika, profesionalni biciklizam je najnaporniji sport.

Rang lista najteih sportova1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Biciklizam Triatlon Skijako tranje Maraton Plivanje Brzo klizanje Veslanje Kajakatvo

Drumski bicilkizam Danas je u zapadnoj Evropi biciklizam vrlo popularan sport. Naroito je praen drumski biciklizam koji ima svake godine nekoliko vrlo popularnih trka. Klasina drumska trka predstavlja pravi test sposobnosti izdrljivocti i tehnike potkovanosti.

Drumski bicilkizam Taktika tima donosi pobedu, ali se od vozaa zahteva da budu izuzetno fiziki pripremljeni. Najbolji vozai moraju da budu u stanju da izdre sate i sate optereenja. Neki su dobri u uzbrdici, neki u sprintu, neki na duge staze, a svaki od ovih delova se posebno boduje.

PRAVILA RAGIRANJA U DRUMSKOM BICILKIZMUInternational Cycling UnionPo pravilniku svetske biciklistike organizacije

Kategorije

Muka

enska

Mukarci Elite Ispod 23 godine Juniori Kadeti Mlai kadeti

Klasifikacija

Individualna Timska Nacionalna

Individualna klasifikacija Vozaima se sabiraju poeni na kontinentu gde se odvijaju takmienja. Oni mogu uestvovati na vie od jednog kontinenta. Poeni vae do sledeeg odravanja iste trke.

Nereen rezultat U sluaju jednakog broja poena u generalnom plasmanu, sledei kriterijumi se primenjuju sve dok se ne odlui ko je bolji Broj pobeda u etapama Broj pobeda u srednjim sprintevima koji se uraunavaju u generalni plasman Generalni plasman po vremenu

Timska klasifikacija Timski poeni se dobijaju dodavanjem poena iz individualnog plasmana osmorice najbolje rangiranih vozaa tima. Sluaj nereenog rezultata se rauna prebrojavanjem osvojenih prvih,drugih itd. mesta u periodu prole godine, raunajui rezultate prvih 8 najbolje rangiranih vozaa.

Klasifikacija nacija Ova klasifikacija se dobija sabiranjem poena 10 najbolje rangiranih vozaa svake nacije, ostvarenih na svim kontinentima na kojima su uestvovali. Sluaj nereenog rezultata se rauna prebrojavanjem osvojenih prvih mesta, drugih itd. u periodu od prole godine, raunajui rezultate prvih 10 vozaa.

ene Elite Juniorke

enski biciklizam ene koje imaju 18 godina mogu uestvovati u enskim elitnim dogaajima, izuzev dogaaja Svetskog kupa, ako imaju pristanak nacionalne federacije koja je izdala licencu.

enski biciklizam-individualno rangiranjeNa kraju svake trke, konaan broj poena koje je dobio svaki takmiar tokom prethodne prilike kada se odigrala ista trka, bie oduzet od ukupnih poena osvojenih do tada. Ako se odreena trka vie ne odigrava, ili se vie ne ubraja u odreenu klasifikaciju, potreban broj poena e biti oduzet na datum godinjice od datuma kada se trka poslednji put odigrala. Dodatni poeni osvojeni tokom trka bie uraunati tek na kraju cele trke.

enski biciklizam-individualno rangiranjeKlasifikaciju treba obavljati najmanje jednom meseno, dodavajui osvojene poene od prethodne klasifikacije. U isto vreme ostatak poena dobijenih do istog dana prethodne godine, treba oduzeti. Gde je mogue, klasifikaciju od prethodnih meseci treba ispraviti. Nova klasifikacija stupa na snagu na dan objavljivanja i postoji do objave sledee klasifikacije.

Klasifikacija individualna klasifikacija klasifikacija po timovima klasifikacija po nacijama za elitu ena UCI e biti ekskluzivni vlasnik ovih klasifikacija

enski biciklizam-individualno rangiranje Nereene poene izmeu biciklista treba reiti prebrojavajui prva mesta, druga mesta itd. u klasifikacijama tokom prethodne godine. Ukoliko ponovo bude nereeno, biciklista na najvioj poziciji u najskorijoj trci treba da ima prvenstvo, bez obzira koji mu je plasman.

enski biciklizam-timsko rangiranje

Broj biciklista u svakom enskom timu ne bi trebalo da bude manji od 6. Maksimalni broj biciklista u enskom timu koji moe biti registrovan u UCI je ogranien na 14.

enski biciklizam-timsko rangiranje Klasifikaciju UCI za enske timove treba sprovesti sabirajui poene njihovih 4 najbolje rangiranih biciklista u individualnoj klasifikaciji. Nereen rezultat izmeu timova reava se prebrojavajui prva mesta, druga mesta, itd. u generalnog klasifikaciji (po vremenu) trka tokom poslednje godine njihovih 4 najboljih biciklista u individualnoj enskoj elitnoj klasifikaciji.

enski biciklizam- rangiranje nacija Klasifikaciju po nacijama treba sprovesti sabirajui poene njihovih 5 najbolje rangiranih biciklista svake nacije u individualnoj klasifikaciji. Nereen rezultat izmeu timova reava se prebrojavajui prva mesta, druga mesta, itd. u generalnoj klasifikaciji (po vremenu) trka tokom poslednje godine njihovih 5 najboljih biciklista u individualnoj enskoj elitnoj klasifikaciji.

enski biciklizam- rangiranje nacija Elita ene: 1.nacija koja je je osvojila svetsku ampionsku titulu na prethodnom ampionatu i olimpijsku ampionsku titulu na prethodnim olimpijskim igrama;2.nacije rangirane po broju poena od strane nacije u poslednjoj svetskoj klasifikaciji nacije; 3.poetak rangiranja nacija koje nisu rangirane u svetskoj klasifikaciji treba biti odreen rebom

Mukarci

Klasifikacija trka

Odabrani muki ampionati

Etape

Svetski kup

Jednodnevne trke

enska

Klasifikacija trka

Odabrani muki ampionati

Etape

Svetski kup

Jednodnevne trke

enska

Odabrani muki ampionati

Svetski ampionat

Nacionalni ampionat

Olimpijske igre

Bodovanja nacionalnih ampionata

Klasifikacija trka

Odabrani muki ampionati

Etape

Svetski kup

Jednodnevne trke

enska

Etape Neke drumske trke traju vie dana i sastoje se od vie etapa. Boduju se podede u svakoj etapi, a takodje i najbolji sprinteri u trci, najbolji penjai vodei tim i naravno globalni pobednik- voza sa najboljim ukupnim vremenom.

Etape

Najvee ture

HC

Klasa 2

Etape

Najvee ture

HC

Klasa 2

Najvee ture Tour de France

Giro dItalia

Vuelta a Espaa

Tour de France Tur de Frans je najpopularnija i najtea biciklistika trka u celom svetu. Odrava se svake godine u Francuskoj u julu mesecu i traje oko tri sedmice. Uesnici trke su samo najelitnije ekipe koje imaju licencu. Tur de Frans vai i za najvei trofej i ak je veeg znaanja nego Svetski kup .

Giro dItalia iro di Italija je takoe velikog znaanja, odmah iza Tura. Po duini je krai i ima manje etapa. Za profesionalne ekipe iro je neka vrsta priprema za veliki sudar na Tur de Fransu. esto se deava, da favoriti za Tur de Frans ne voze iro.

Vuelta a Espaa

Predstavlja jednu od tri najvee trke Evropa. Traje tri nedelje.

Bodovanje u etapama

Bodovanje u etapama-nastavak

Klasifikacija trka

Odabrani muki ampionati

Etape

Svetski kup

Jednodnevne trke

enska

Jednodnevne trke - bodovanje

Jednodnevne trke bodovanje -nastavak

ene

Klasifikacija trka

Svetski ampionat

Etape Svetski kup Olimpijskeigre

Svetski Jednodnevne etape kup Jednodnevne trketrke

enska

Olimpijske igre i svetski ampionat bodovanje

Svetski kup - bodovanje

Jednodnevne trke i etape- bodovanje

Konana rang lista Rang lista se sastavlja svakog 25. u mesecu dodavanjem poena osvojenih u proteklih mesec dana.

HVALA NA PANJI!