of 14 /14
Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri europene, programe nationale, programe externe de finantare Ramona Ivan Director Proiect

Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

  • Upload
    dothuan

  • View
    241

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Page 1: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro

Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

europene, programe nationale, programe externe de finantare

Ramona Ivan

Director Proiect

Page 2: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 2

Cea mai extinsa retea teritoriala din sistemul bancar romanesc

Ponderea foarte mare a clientilor din categoria IMM-urilor

Cunoasterea profilului si a situatiei economice a clientilor si oferirea de produse si servicii personalizate adaptate necesitatilor acestora de dezvoltare

Cadrul legal, institutional si programe nationale si externe de finantare care pot fi adaptate/imbunatatite la specificul si nevoile mediului de afaceri

Relatiile de parteneriat si actiunile de colaborare dezvoltate cu diverse entitati implicate: la nivel central (Autoritati de Management/Organisme Intermediare), local, fondurile de garantare, firmele de consultanta specializate

O buna expertiza in analizarea si finantarea proiectelor de dezvoltare rurala

Optiunea CEC BANK pentru sustinerea dezvoltarii IMM-urilor

Page 3: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 3

Implicarea CEC Bank in finantarea proiectelor cu fonduri europene

Programe nationale de dezvoltare

Programe externe de finantare dezvoltare in vederea oferirii de conditii atractive de finantare

Variante alternative de finantare ale CEC Bank adresate sectorului IMM

Page 4: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 4

Sustinerea proiectelor cu finantare europeana din domeniul agriculturii

Consiliere gratuita in accesarea fondurilor europene • incadrarea ideii de proiect in programele de finantare existente;

• scheme de finantare disponibile • furnizarea de informatii cu privire la eligibilitatile programelor de finantare; • informare asupra posibiltatilor de prefinantare, finantare si co-finantare a cheltuilelilor din proiect

Promovarea si vanzarea produselor de creditare dedicate accesarii fondurilor europene

42 de birouri de fonduri

europene la nivelul

intregii tari

Page 5: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

• Finantarea proiectelor complexe, care se realizeaza in mai multe

transe;

• Durata de creditare - maxim 10 ani;

• Revolving primii 3 ani (soldul urmand sa fie rambursat in rate in

max 7 ani);

• Maxim 85% din valoarea totala a proiectului;

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 5

Produse pentru accesare fonduri europene destinate proiectelor din domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale

Linie de credit

pentru investitii

Credit de

investitii

• Finantarea proiectelor simple, care se realizeaza intr-o singura

transa:

• Durata de creditare - maxim 10 ani;

• Maxim 85% din valoarea totala a proiectului;

Credit punte • Prefinantarea partiala sau integrala a grantului aferent proiectelor;

• Durata de creditare – maxim 6 luni;

• Maxim 100% din valoarea grantului;

Page 6: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 6

Produse pentru accesare fonduri europene destinate proiectelor din domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale

Destinatie:

• Garantarea restituirii de catre beneficiar a

prefinantarii (avansului incasat);

Scrisoare

de garantie

bancara

Scrisoare de

confort

Destinatie

• Serveste ca document justificativ de atestare a

capacitatii beneficiarului de co-finantare a

proiectului eligibil.

Page 7: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 7

Mecanismul de implementare a fondurilor europene

Lansarea cu intarziere a apelurilor de proiecte

Necesitatea stabilirii de perioade rezonabile pentru consultarea ghidurilor aplicantilor

Lipsa unui calendar clar pentru fiecare etapa de evaluare

O serie de intarzieri in analiza si selectarea proiectelor

Diferente mari intre proiectele selectate si cele contractate, intre cele contractate si cele implementate

Lipsa procedurilor uniformizate pentru diferitele AM –uri

Intarzieri in inceperea implementarii proiectelor dupa semnarea contractelor de finantare nerambursabile

Intarzieri la plata cererilor de rambursare de catre AM-uri

Rezilierea cu intarziere a contractelor pentru beneficiarii care nu au inceput implementarea in termenul stipulat in contractul de finantare

Necesitatea dimensionarii realiste a structurilor responsabile cu implementarea programelor operationale

Lectii invatate (1)

Page 8: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 8

Capacitatea tehnica si financiara a beneficiarilor de implementare a proiectelor cu fonduri europene

Insuficienta pregatire si expertiza a beneficiarilor in ceea ce priveste fondurile europene si procedurile de achizitie

Intelegerea inexacta a drepturilor si obligatiilor beneficiarilor conform contractului de finantare, atat in perioada de implementare, cat si in perioada de monitorizare a proiectului

Lipsa unor abordari realiste a proiectelor sau a evolutiei afacerii

Diferenta de abordare analiza banca- analiza proiect de catre AM

Demararea anumitor proiecte de investitii inainte de clarificarea structurii de finantare (sursele de finantare) a proiectului

Grafice de implementare a proiectelor necorelate cu durata reala a etapelor de implementare a proiectelor

Dificultatea beneficiarilor in asigurarea contributiei proprii si a cash-flow-ului necesar

Depunerea cu intarziere sau incompleta a cererilor de plata/rambursare cu impact asupra finalizarii in bune conditii si la termen a proiectului de investitii

Intarzieri in decontarea cererilor de rambursare conduce la necesitatea restructurarii creditelor si costuri suplimentare pentru companii

Lectii invatate (2)

Page 9: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 9

Proceduri de achizitii publice

Lipsa standardizarii in documentatiile de licitatii , ceea ce a condus la diferente de intelegere a diverselor specificatii pe perioada analizei de oferte

Expertiza redusa a beneficiarilor in pregatirea dosarelor pentru licitatii, in special pentru proiectele complexe, de infrastructura

Necesitatea simplificarii procedurilor de achizitii pentru beneficiari

Lipsa unor preturi orientative la nivel national

Activitati de audit si control

(Inca) diferente de abordare intre legislatia nationala si cea europeana in ceea ce priveste controlul si recuperarea fondurilor europene in cazul existentei anumitor neconformitati

Lectii invatate (3)

Page 10: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 10

Demarati colaborarea cu Banca din momentul in care proiectul este la nivel de idee, astfel incat impreuna cu specialistii bancii sa se poata realiza o structura de finantare realista

Colaborati cu o firma de consultanta specializata, atent selectata, pe baza experientei acesteia, a reputatiei si a recomandarilor

Elaborati un studiu de piata riguros care sa fundamenteze ipotezele de crestere ale afacerii in orizontul de prognoza

Folositi previziuni ale cresterii/evolutiei afacerii conservatoare/realiste

Demarati proiectul de investitii numai dupa ce structura de finantare (sursele de finantare) ale proiectului de finantare este clarificata

Stabiliti un grafic de implementare a proiectului realist, corelat cu durata reala de implementare ale proiectului

Determinati un mod realist necesarul de finantare – corelarea datei depunerii cererilor de rambursare/plata grantului cu momentul incasarii acestuia

Recomandari adresate beneficiarilor pentru implementarea proiectelor cu fonduri UE (1)

Page 11: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 11

Folositi un consultant cu expertiza in domeniu in perioada de implementare a proiectului, pentru a evita aparitia unor probleme legate de:

Obtinerea cu dificultate sau cu intarziere a finantarii nerambursabile sau solicitarea, in cazul unui audit efectuat de catre autoritatile competente, ale rambursarii partiale sau totale a ajutorului financiar nerambursabil, ca urmare a nerespectarii prevederilor aferente aplicarii si derularii procedurilor de achizitie

Incadrarea in termenele asumate in contractul de finantare si in cererea de finantare, pentru evitarea perceperii unor penalizari sau chiar anularea contractului de finantare

Intelegerea inexacta a drepturilor si obligatiilor beneficiarului conform contractului de finantare nerambursabila semnat, atat in perioada de implementare, cat si in perioada de monitorizare a proiectului (referitoare la conditiile de derulare a procedurilor de achizitii, de gajare a activelor achizitionate din fonduri UE, masuri de publicitate etc)

Depunerea cu intarziere sau incomplete a cererilor de plata/rambursare aferente finantarilor nerambursabile cu impact asupra finalizarii in bune conditii si la termen a proiectului de investitii

Recomandari adresate beneficiarilor pentru implementarea proiectelor cu fonduri UE (2)

Page 12: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 13

Destinatie:

Finantarea investitiilor si a capitalului de lucru

Proiecte eligibile:

Dezvoltate de IMM-uri

Domenii: industrie, agricultura, turism, servicii, comert si/sau constructii

Credit:

In general pana la 50% din costurile proiectelor (pentru finantarea intr-o proportie mai mare se poate completa finantarea cu cea din surse proprii CEC Bank)

Durata creditului: termen mediu sau lung

Moneda: RON sau EUR

Credite pentru finantarea proiectelor de investitii/linii de credit/capital de lucru in cadrul programelor externe de finantare

Page 13: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro 12

Produse CEC Bank dedicate:

Linia de credit Kogalniceanu

Credite AIPPIMM Start - Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START aferent anului bugetar 2011 si anului bugetar 2012)

Credite AIPPIMM- SRL-D - Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, aferent anului bugetar 2011 si anului bugetar 2012 (prelungit pana in anul 2020);

Programe nationale de dezvoltare

Page 14: Sustinerea finantarii IMM-urilor prin variante alternative – fonduri

Copyright © CEC Bank 2013 www.cec.ro

Va multumim

si va asteptam la cele peste 1100 unitati

din intreaga tara

[email protected]

[email protected] – director CEC Bank Sucursala Pitesti