Subiecte Plata Si Finantari 20152016

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Subiecte Plata Si Finantari 20152016

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  1/23

  Subiecte

  Curs Tehnici de plata si de finantare

  1. Modalitatile de plata utilizate in comertul international

  2. Caracteristicile acreditivului documentar  3. Partile implicate în derularea acreditivului documentar  4. Mecanismul platii prin acreditivul documentar  5. Forme si tipuri de acreditiv documentar  . Tipuri de pl!"i efectuate prin acreditivul documentar# . acreditivele cu plata

  la vedere; acreditivele cu plata diferata $ acreditivele cu plata prin acceptare $ plata prin negociere.

  %. Tipuri de pl!"i efectuate prin acreditivul documentar# plata mi&ta$ acreditive utilizate total $ acreditivele utilizate partial $ plati si/sau expedieri in transe.

  '. (ocumentele de transport

  ). Conosamentul maritime 1*.Certificatul +i poli"a de asi,urare 11.Cam-ia 12.cceptarea cam-iei 13./iletul la ordin 14. creditivul documentar reinoi-il 15.creditivul documentar cu clauz! ro+ie

  1.creditivul documentar transfera-il

  1%.0crisoarea comerciala de credit

  1'.ncasoul documentar  1).lementele specifice mecanismului incasoului 2*.Principalele etape in derularea platii cu incasoul documentar 

  21.(ocumentele utilizate in opera"ia de incasou

  22.iscurile derul!rii pla"ii prin incasou

  23.Cecul

  24.Mecanismul platii prin cec 25. rdinul de plat!

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  2/23

  1. Modalitatile de plata utilizate in comertul international

  0au diversificat continuu in functie de mutatiile ce au avut loc in cadrul economiei mondiale si a perfectionarii tehnicilor si tehnolo,iilor de trasmitere a mesa6elor. stfel se distin,#

  1. plata marfa contra marfa 7 a purtat denumirea de troc si mai t8rziu de compensatie.

  2. plata in numerar9 se utilizeaza in procent mai redus la nivel international9 in# tarile cu restrictii valutare$ spatii ,eo,rafice izolate +i in activitati de turism si transport international.

  3. plata prin cec . 4. plata prin titluri de credit 7 utilizarea cam-iei si a -iletului la ordin

  :eventual prin asociere la alte titluri de plata;9 este una din cele mai vechi tehnici de plata.

  5. ordinul de plata 7 este le,at de aparitia -ancilor si a dezvoltarii relatiilor  la nivel international intre acestea.

  . plata documentara sau operatiuni documentare 7 plata se face de catre  -anca numai contra documente.

  %. scrisoarea de ,arantie -ancara 7 desi in esenta constituie un instrument de ,arantare9 ea poate fi utilizata si ca mi6loc de plata.

  2. Caracteristicile acreditivului documentar

  a. si,uranta platii 7 se an,a6eaza o -anca in sustinerea mecanismului de derulare$

   -. formalismul acreditivului documentar 7 -anca nu vede marfa ci verifica numai documentele.

  c. independenta fata de contractul de -aza 7 acreditivul poate sa cuprinda

  si alte elemente fata de contractul initial9 -anca ia in considerare ordinul de deschidere a acreditivului documentar. Contractul de -aza este suport de -aza 9 pe -aza caruia se face plata.

  d. adapta-ilitatea 7 in cazul unui ree&port9 plata se face prin # d1. creditiv documentar transfera-il 7 cumparatorul cunoaste e&portatorul initial9

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  3/23

  d2. creditiv documentar su-sidiar 7 cumparatorul nu cunoaste e&portatorul initial.

  e. fermitatea an,a6amentului -ancar 7 indiferent daca acreditivul documentar e revoca-il sau irevoca-il9 -anca se an,a6eaza sa faca plata.

  3. Partile implicate în derularea acreditivului documentar

  1. ordonatorul acreditivului documentar 7 importatorul

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  4/23

  2. dispozitia

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  5/23

  stin,e in momentul in care plata9 acceptarea sau ne,ocierea au fost efectuate. ceste acreditive sunt rar utilizate datorita faptului ca prezinta riscuri pentru e&portator.

   B. Acreditivul documentar irevocabil   presupune un an,a6ament ferm al  -ancii emitente de a e&ecuta sau a face sa se e&ecute :desemn8nd o alta -anca;9  plata9 acceptarea9 ne,ocierea9 cu conditia indeplinirii tuturor prevederilor  stipulate cu ocazia deschiderii. cest an,a6ament nu poate fi modificat sau anulat dec8t cu acordul partilor interesate. creditivul irevoca-il presupune certitudine a-soluta privind plata pentru -eneficiar9 cu conditia de a se conforma tuturor  conditiilor prevazute in acreditiv si de a prezenta toate documentele.

  C. Acreditivul documentar irevocabil confirmat   este acela in care9 la an,a6amentul irevoca-il al -ancii emitente se adau,a un an,a6ament e,al ca

  valoare si conditii al unei terte -anci9 -anca confirmatoare. /anca confirmatoare9 situata de re,ula in tara -eneficiarului acreditivului documentar9 dar poate fi si in alta tara9 accepta fata de -eneficiar aceleasi an,a6amente ca si cele pe care -anca emitenta si lea asumat prin deschiderea acreditivului documentar irevoca-il.

  6. ipuri de pl!"i e#ectuate prin acreditivul documentar$  acreditivele cu  plata la vedere; acreditivele cu plata diferata $ acreditivele cu plata prin

  acceptare $ plata prin negociere.

   A. acreditivele cu plata la vedere. &portatorul in momentul in care a prezentat documentele in -una re,ula la ,hiseele -ancii platitoare9 primeste imediat contravaloarea lor.

  /. acreditivele cu plata diferata . Plata documentelor9 desi se realizeaza inte,ral9 nu se face in momentul prezentarii acestora la -anca de catre -eneficiarul acreditivului9 ci la o data ulterioara mentionata e&pres in acreditivul documentar 

  :de re,ula plata diferata dureaza 3** zile din momentul prezentariidocumentelor;. stfel9 importatorul este in posesia documentelor inainte de a fi efectuat plata. cest tip de plata este avanta6os pentru importator9 care9 av8nd documentele9 ridica marfa9 o vinde si din -anii astfel o-tinuti plateste importul.

  C. acreditivele cu plata prin acceptare sunt utilizate in cazul v8nzarilor pe termen scurt si foarte scurt :*'* zile;9 iar setul de documente cuprinde

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  6/23

  intotdeauna o cam-ie. =aloarea cam-iei este e,ala cu valoarea marfii :sau acreditivului documentar;9 iar scadenta este indicata in acreditivul documentar  :intre *1'* zile de la depunerea documentelor;9 acesta fiind in fapt momentul in care e&portatorul va incasa contravaloarea marfurilor e&portate. Cam-ia emisa

  de catre e&portator poate fi trasa asupra -ancii emitente9 -ancii corespondente sau asupra cumparatorului. data cu setul de documente ce atesta e&pedierea marfurilor9 e&portatorul prezinta -ancii platitoare si cam-ia.

   D plata prin negociere -  este specifica scrisorilor de credit :o varianta a acreditivului documentar; care intotdeauna sunt domiciliate la -anca emitenta9 iar derularea platii presupune intotdeauna utilizarea cam-iei sau a -iletului la ordin. Pentru a accelera incasarea contravalorii e&portului9 -anca emitenta acorda dreptul -ancii notificatoare de a ne,ocia documentele. n esenta9 operatiunea de

  ne,ociere consta in 99cumpararea>> cam-iilor la o -anca : notificarea sau9 dupacaz9 alta9 asa cum este mentionat in te&tul scrisorii de credit; spre a fi 99v8ndute>>  -ancii emitente a scrisorii de credit.

  %. ipuri de pl!"i e#ectuate prin acreditivul documentar#  plata  mi&ta$ acreditive utilizate total $ acreditivele utilizate partial $  plati si/sau expedieri in transe.

  e.plata  mixta. (eseori9 in cazul creditelor v8nzator9 respectiv c8nd e&portatorulvinde marfa pe credit9 se convine ca o parte din valoarea marfii v8ndute pe credit sa fie platita su- forma de avans la livrarea marfii :plata la vedere;9 iar diferenta9 care reprezinta creditul9 sa se materializeze intrun set de cam-ii9 potrivit ratelor  scadente9 acceptate de -anca emitenta :plata prin acceptare;. ?a prezentarea documentelor9 -anca achita cota plati-ila la vedere9 iar cam-iile le accepta9 ,arant8nd plata lor la scadenta.

  f . acreditive utilizate total sunt acele acreditive documentare in care suma indicata

  ca acreditiv documentar este platita de -anca inte,ral9 la prezentarea documentelor  de catre e&portator9 care atesta livrarea inte,rala a marfii solicitate. Mentiunea ca atare 99utiliza-il total>>9 apare mai rar in practica comerciala -ancara. (e re,ula9 acreditivele contin clauza 99utilizarii partiale interzise>> si drept urmare se su-intele,e ca platile partiale sunt interzise sau ca acreditivul documentar este

   plati-il 1**@.

 • 8/16/2019 Subiecte Plata Si Finantari 20152016

  7/23

  ,. acreditivele utilizate partial sunt acele acreditive in care -anca onoreaza documentele prezentate de e&portator in cadrul vala-ilitatii si valorii de ansam-lu a acreditivului documentar9 pe masura e&pedierii marfurilor. n aceste cazuri9 este de dorit ca in acreditivul documentar sa fie mentionat si pretul unitar al marfii pentru

  ca -anca sa controleze valoarea facturilor.

  h.  plati si/sau expedieri in transe. cestea sunt acele acreditive in cadrul carora se  prevede ca e&pedierea marfurilor sa se faca in mai multe transe9 pentru fiecare sta-ilinduse at8t termenul de e&pediere :sau perioada; c8t si cantitatea de e&pediat :e&. 1**.*** tone in luna mai9 5*.*** tone in luna iunie etc;. Pe masura ce acestea au loc in perioada indicata in acreditivul docume