STRANA 2 ... njegovih zahtjeva i njegove ljubavi. U tom potpunom odbijanju, koje je utvrؤ‘eno u smr

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRANA 2 ... njegovih zahtjeva i njegove ljubavi. U tom potpunom odbijanju, koje je utvrؤ‘eno u...

 • STRANA 2

  ULAZNA PJESMA: Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!« Da, lice tvoje, Gospo- dine, ja tražim, aleluja.

  ZBORNA MOLITVA: Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.

  ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 1,12-14): Pošto je Isus uzet na nebo, vra še se apostoli u Je- ruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruza lema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Mari- jom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

  Riječ Gospodnja – Bogu hvala!

  OTPJEVNI PSALAM Ps 27, 1.4.7-8a Vjerujem da ću uživa dobra Gospodnja u zemlji živih .......................................................................................

  Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim?

  Gospodin je š t života moga: pred kime da strepim?

  ....................................................................................... Za jedno molim Gospodina,

  samo to ja tražim: da živim u domu Gospodnjem

  sve dane života svoga, da uživam milinu Gospodnju

  i dom njegov gledam. .......................................................................................

  Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja, milos v mi budi, usliši me!

  Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«

  ČITANJE PRVE POSLANICE SVETOGA PETRA APOSTOLA (1Pt 4,13-16): Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patn- ja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klica . Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametlji- vac; ako li kao kršćanin, neka se ne s di, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

  Riječ Gospodnja – Bogu hvala!

  PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Neću vas ostavi kao siročad, govori Gospodin: idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše.

  ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO IVANU (Iv 17, 1-11a): U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pro govori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim jelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga is nskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvrši . A sada , Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uis nu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«

  Riječ Gospodnja – Slava tebi Kriste!

  DAROVNA MOLITVA: Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika. Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu. Po Kristu.

  PRIČESNA PJESMA: Molimo te, Oče, da budu jedno kao što smo mi jedno, aleluja!

  POPRIČESNA MOLITVA: Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam sve m otajstvima učvrs nadu da će se na svemu jelu Crkve dovrši što je počelo u Kristu, našoj Glavi. Koji s

  tobom.

 • STRANA 3

  A READING FROM THE FIRST LETTER OF SAINT PETER 1 PT 4:13 16 : Beloved: Rejoice to the extent that you share in the suff erings of Christ, so that when his glory is re- vealed you may also rejoice exultantly. If you are in- sulted for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and of God rests upon you. But let no one among you be made to suff er as a murderer, a thief, an evildoer, or as an intriguer. But whoever is made to suf- fer as a Chris an should not be ashamed but glorify God because of the name.

  The word of the Lord.—R. Thanks be to God.

  ALLELUIA- I will not leave you orphans, says the Lord. I will come back to you, and your hearts will rejoice.

  A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO JOHN JN 17:1 11A : Jesus raised his eyes to heaven and said, "Father, the hour has come. Give glory to your son, so that your son may glorify you, just as you gave him authority over all people, so that your son may give eternal life to all you gave him. Now this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. I glorifi ed you on earth by accom- plishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. "I revealed your name to those whom you gave me out of the world. They belonged to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, be- cause the words you gave to me I have given to them, and they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours and everything of yours is mine, and I have been glorifi ed in them. And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you." The Gospel of the Lord.—R. Praise to you, Lord Jesus

  Christ.

  A READING FROM THE ACTS OF THE APOSTLES ACTS 1:12 14 :

  A er Jesus had been taken up to heaven the apostles returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a sabbath day's journey away. When they entered the city they went to the up- per room where they were staying, Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Ma hew, James son of Alphaeus, Simon the Zealot, and Judas son of James. All these devoted themselves with one accord to prayer, together with some women, and Mary the mother of Jesus, and his brothers.

  The word of the Lord. — R. Thanks be to God.

  RESPONSORIAL PSALM (PS 27:1, 4, 7-8) R. (13) I believe that I shall see the good things of the

  Lord in the land of the living. ................................................................................

  The LORD is my light and my salva on; whom should I fear?

  The LORD is my life's refuge; of whom should I be afraid? -R

  ................................................................................ One thing I ask of the LORD; this I seek:

  to dwell in the house of the LORD all the days of my life,

  That I may gaze on the loveliness of the LORD and contemplate his temple. -R

  ................................................................................ Hear, O Lord, the sound of my call; have pity on me, and answer me.

  Of you my heart speaks; you my glance seeks. -R

 • STRANA 4

  Blagdan Uzašašća Isusova hrvatski narod je prozvao Spasovom. To je sadržajna riječ koja nam govori da nas je Isus spasio. A uzašao je na nebo da nam pripremi mjesto u svom nebeskom kraljestvu. Dakle, Isus je uzašao na nebo ali nas nije napus o nego i dalje ostaje s nama što potvrđuje svojim riječima: „ Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oča i Sina i Duha Svetoga i učite ih čuva sve što sam vam zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“ ( Mt 28, 19-20). Ovo Kristovo poslanje nije se odnosilo samo na Apos- tole, nego i na sve nas koji smo primili njegovo krštenje. Po krštenju smo svi primili opće svećeništvo to jest svi smo pozvani bi navjes- telji Isusove Radosne

  Vijes . Vjera i krštenje kriju se u snazi Duha ko- jima se ovaj svijet privodi Bogu. Mi smo pozvani da snagom Duha Svetoga osvajamo nebo ne samo za sebe nego i za sve one koji su nam povjereni. Toga roditelji posebno moraju bi svjesni. Vjeru svojih otaca trebaju prenije na svoju djecu. Najljepša pobjeda našega života će bi ako na koncu osvojimo nebesko kraljestvo. Osvoji nebo nije baš lako, i ne pos že se bez žrtve, borbe i mnogih odricanja. Za mnoge nebo i vječna sreća uopće ne post- oje nego je to samo obmana i varka porobljenih i neukih duša. Sva sreća i uspjeh nalaze se na ovoj zemlji i za to se treba bori . Za mnoge je današnje evanđelje samo iluzija i ništa više.

  Pa kakav onda smisao ima današnji blagdan? Uzašaqšće Kristovo je poruka o čovjekovoj budućnos . Slika je svijeta iz starog doba, koja još uvijek živi u nazivu ove svetkovine i ne odnosi se na stvarnost u prirodi nego na ljude. Zato ona ima jedan duboki smisao. Za čovjekovu egzistenciju postoji neko gore i dolje, nebo i pakao. Postoji ona dubina koju mi nazivamo pakao. Ona se sastoji u konačnom odbijanju Boga, njegovih zahtjeva i njegove ljubavi. U tom potpunom odbijanju, koje je utvrđeno u smr , čovjek se ruši u beskrajnu samoću, nevolju i muku iz koje više ne može izići. Tko uđe u to jezivo područje, taj ostaje odijeljen od života i sreće. Kristovo uzašašće ukazuje na visinu čovjekove egzisten- cije. On znači potpuno otvaranje sebe ne samo drugim ljudi