of 60 /60
Pozicija Opis Rada Jedinica mjere Količina Daska 24 1. m2 1000 0.028 2. m2 100 3. m 400 4. m 500 5. Izrada Armiračkog stola.Obračun po komadu kom 1 0.016 6. Izrada poljskog klozeta.Obračun po komadu. kom 1 0.198 7. m3 5.18 8. m3 8.75 9. m3 4.58 10. m3 31.1 11. m3 9.89 0.264 12. m3 8.75 13. m2 4.15 14. m3 5.16 15. m3 4,8 0.264 16. m3 2.83 17. m3 5.81 Po jed. mjere Izrada drvene ograde,izrada ograde od žičanog pletiva sa stubovima 14x14 cm,obračun po m2 Izrada prelaznog puta od tucanika sa podlogom od lomljenog kamena,obračun po m 2 Izrada Vodovodne mreže na gradilištu,montaža pocinkovanih cijevi 3/4,obračun po m Izrada električne linije na gradilištu,montaža dovodne linije od mjesta priključka do gradilišta.Obračun po m1 Razastiranje kamenog materijala (šljunka) u slojevima debljine 10cm ispod temeljnih traka.Obračun po m 2 Razastriranje kamenog materijala (šljunka) u sloju debljine 10cm ispod podne ploče.Obračun po m 2 Razastiranje i nabijanje šljunka ispod trotoara objekta.Obračun po m2. Betoniranje trakastih temelja betonom MB 30.Obračun po m3. Betoniranje temeljnog sokla, u potrebnoj oplati.Obračun po m3. Betoniranje ab podne ploče betonom MB 30.Obračun po m 3 . Betoniranje trotoara oko objekta betonom MB 15.Obračun po m2. Zidanje zidova debljine 25cm u suterenu giter blokom u produžnom malteru 1:2:6.Obračun po m3. Betoniranje ab zida, u potrebnoj oplati.Obračun po m3. Zidanje zidova debljine 20cm u suterenu giter blokom u produžnom malteru 1:2:6.Obračun po m3. Zidnje samostalnih dimnjaka od šentova u podužnom malteru.Obračun po m3.

Statički Plan Materijala

  • Author
    nermina

  • View
    67

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Organizacija građenja.

Text of Statički Plan Materijala

Sheet1STATIKI PLAN MATERIJALA

PozicijaOpis RadaJedinica mjereKoliinaDaska 24 mm m3Daska 48 mm m3Gredice m3Letva m3Bunarska motka mEkseri kgKarbolineumTucanik m3Sitni kamen m3Spojni materijal m3Voda m3Nafta kgBenzin kgMainsko uljeTovatna Mast kgKudelja kgMUF 1/2 komKoljeno 1/2 komCijevi 3/4 kgMUF 3/4 komKoljeno 3/4 komIzolatori komica NG 4mm mObla graa m3Krovna hartija m3Reza komarke parljunak prirodni m3ica paljena kgKlamfe kgCement PC 350 kgljunak granulisani m3Cement PC 250 kgKre m3Pijesak m3Bitumen kgDrvo Ogrevno kgBetonski rebrasti elik kgMrea R 6,5-9 kgMetalni podmetai komPodmetai od ice komuplji giter blok komHI 41-25-20 komEI 41-25-20 komF2 41-25-20 komStrugana Graa m3Okov za krov kgCrijep falcovani komSljemenaci komPocinkovani lim kgGvozdeni zakivci 7 komGvozdeni zakivci 1 komKalaj kgSolna kiselina kgDrveni ugalj kgPocinkovane kuke kgPocinkovani drai komPocinkovani zavrtnjevi kgGvozdeni zavrtnjevi komHrastov parket I klasa m2Lijepak kgLajsna trouglasta hrastova m1Lak za parket kgKeramike ploice 20x20 I klasaBijeli Cement kgLijepak za ploice kgPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupnoPo jed. mjereUkupno1.Izrada drvene ograde,izrada ograde od ianog pletiva sa stubovima 14x14 cm,obraun po m2m210000.02828.0000.03636.0000.130130.0001.0001000.0002. Izrada prelaznog puta od tucanika sa podlogom od lomljenog kamena,obraun po m2 m21000.22022.0000.0333.3000.0111.1000.0505.0000.29629.6000.0070.7000.0060.5800.0020.2233.Izrada Vodovodne mree na gradilitu,montaa pocinkovanih cijevi 3/4,obraun po mm4000.07028.0000.250100.0000.15060.0001.770708.0000.250100.0000.15060.0004.Izrada elektrine linije na gradilitu,montaa dovodne linije od mjesta prikljuka do gradilita.Obraun po m1m5000.12060.0003.0001500.0005.Izrada Armirakog stola.Obraun po komadukom10.0160.0160.1800.1800.0280.0280.4000.4000.1200.1206.Izrada poljskog klozeta.Obraun po komadu.kom10.1980.1980.1680.1680.2350.2351.1501.1502.5002.5001.0001.0002.0002.0007.Razastiranje kamenog materijala (ljunka) u slojevima debljine 10cm ispod temeljnih traka.Obraun po m2m35.180.1000.5188.Razastriranje kamenog materijala (ljunka) u sloju debljine 10cm ispod podne ploe.Obraun po m2m38.750.1000.8759.Razastiranje i nabijanje ljunka ispod trotoara objekta.Obraun po m2.m34.580.1000.45810.Betoniranje trakastih temelja betonom MB 30.Obraun po m3. m331.10.2006.220350.00010885.0001.25038.87511.Betoniranje temeljnog sokla, u potrebnoj oplati.Obraun po m3.m39.890.2642.6110.0040.0350.1501.4840.2001.9780.0700.6920.1000.989350.0003461.5001.25012.36312.Betoniranje ab podne ploe betonom MB 30.Obraun po m3.m38.750.2001.750350.0003062.5001.25010.93813.Betoniranje trotoara oko objekta betonom MB 15.Obraun po m2.m24.150.0040.0170.0200.0830.5102.1171.1804.897250.0001037.5001.2505.188470.0001950.5001.0104.1920.6002.4900.5002.07514.Zidanje zidova debljine 25cm u suterenu giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m35.160.2701.393210.0001083.6000.2901.4960.8704.48951.000263.16015.Betoniranje ab zida, u potrebnoj oplati.Obraun po m3.m34,80.2641.2670.0040.0170.1500.7200.2000.9600.0700.3360.1000.480350.0001680.0001.2506.00016.Zidanje zidova debljine 20cm u suterenu giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m32.830.2700.764210.000594.3000.2900.8210.8702.46264.500182.53517.Zidnje samostalnih dimnjaka od entova u podunom malteru.Obraun po m3.m35.810.3502.034470.0002730.7001.0105.8684.28024.8670.3602.0920.3602.09218.Betoniranje ab nadvratnika i nadprozornika u suterenu u potrebnoj oplati,betonom MB 30.Obraun po m3.m30.4870.8640.4210.0020.0010.0020.0010.1000.0490.3400.1660.2000.0970.1500.073350.000170.4501.2500.60919.Betoniranje ab vertikalnih serklaa u suterenu u potrebnoj oplati betonom MB 30.Obraun po m3.m31.0140.8400.8520.0020.0020.0020.0020.1000.1010.3400.3450.2000.2030.1500.152350.000354.9001.2501.26820.Betoniranje ab horizontalnih serklaa betonom MB 30 u suterenu u potrebnoj oplati.Obraun po m3m32.1251.3202.8050.2500.5310.2000.4250.1000.213350.000743.7501.2502.65621..Betoniranje ab ploe iznad suterena u odgovarajuoj oplati betonom MB 30.Obraun po m3.m313.30.0881.1700.0020.0270.2503.3250.0150.2000.2002.660350.0004655.0001.25016.62522.Runo sjeenje , savijanje , postavljanje i vezivanje rebraste armature.kg4078.920.00313.0531.0404242.07723.Prenos, postavljanje i vezivanje mreaste armaturekg34341.0003434.0001.6005494.4001.6005494.40024.Zidanje zidova debljine 25cm u prizemlju giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m314.80.2703.996210.0003108.0000.2904.2920.87012.87651.000754.80025.Zidanje zidova debljine 20cm u prizemlju giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m310.380.2702.803210.0002179.8000.2903.0100.8709.03164.500669.51026.Zidanje zidova debljine 15 cm u prizemlju giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m211.290.2703.048210.0002370.9000.2903.2740.8709.82212.500141.12527.Betoniranje ab nadvratnika i nadprozornika u prizemlju u potrebnoj oplati,betonom MB 30.Obraun po m3.m31.250.8641.0800.0020.0030.0020.0020.1000.1250.3400.4250.2000.2500.1500.188350.000437.5001.2501.56328.Betoniranje ab vertikalnih serklaa u prizemlju u potrebnoj oplati betonom MB 30.Obraun po m3.m32.430.8402.0410.0020.0050.0020.0040.1000.2430.3400.8260.2000.4860.1500.365350.000850.5001.2503.03829.Betoniranje ab horizontalnih serklaa betonom MB 30 u prizemlju u potrebnoj oplati.Obraun po m3m33.841.3205.0690.2500.9600.2000.7680.1000.384350.0001344.0001.2504.80030.Betoniranje unutranjeg ab stepenita zajedno sa stepenicama betonom MB 30 u odgovarajuoj oplati .Obraun po m3.m31.080.7700.8320.0020.0020.0010.0010.2500.2700.2100.2270.2000.216350.000378.0001.2501.35031.Betoniranje ab ploe iznad prizemlja u odgovarajuoj oplati betonom MB 30.Obraun po m3.m312.790.0881.1260.0020.0260.2503.1980.0150.1920.2002.558350.0004476.5001.25015.98832.Zidanje zidova debljine 25cm u potkrovlju giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m314.670.2703.961210.0003080.7000.2904.2540.87012.76351.000748.17033.Zidanje zidova debljine 20cm u potkrovlju giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m34.870.2701.315210.0001022.7000.2901.4120.8704.23764.500314.11534.Zidanje zidova debljine 15 cm u potkrovlju giter blokom u produnom malteru 1:2:6.Obraun po m3.m218.950.2705.117210.0003979.5000.2905.4960.87016.48712.500236.87535.Betoniranje ab nadvratnika i nadprozornika u potkrovlju u potrebnoj oplati,betonom MB 30.Obraun po m3.m31.490.8641.2870.0020.0030.0020.0030.1000.1490.3400.5070.2000.2980.1500.224350.000521.5001.2501.86336.Betoniranje ab vertikalnih serklaa u potkrovlju u potrebnoj oplati betonom MB 30.Obraun po m3.m32.70.8402.2680.0020.0050.0020.0050.1000.2700.3400.9180.2000.5400.1500.405350.000945.0001.2503.37537.Betoniranje ab horizontalnih serklaa betonom MB 30 u potkrovlju u potrebnoj oplati.Obraun po m3m33.841.3205.0690.2500.9600.2000.7680.1000.384350.0001344.0001.2504.80038.Betoniranje ab ploe iznad potkrovlja u odgovarajuoj oplati betonom MB 30.Obraun po m3.m312.790.0881.1260.0020.0260.2503.1980.0150.1920.2002.558350.0004476.5001.25015.98839.Izrada i montaa dvovodnog krovita od suhe jelove grae.Obraun po m2 krovne povine.U svemu postupiti po projektu i statikom proraunu.m2141.910.0405.6760.0608.5150.57080.88940.Letvanje krova letvom 3/5cm.Obraun po m2 kose povine krova.m2173.570.0050.8680.0406.94341.Pokrivanje krova falcovanim crijepom.Obraun po m2 kose povrine krova.m2173.5716.0002777.12042.Pokrivanje sljemena sljemenacima.Obraun po m1.m119.420.3506.797470.0009127.4001.01019.6142.50048.55043.Nabavka materijala izrada i postavljanje viseih oluka kvadratnog presjeka14/14 od pocinanog lima d=0,55mm.Obraun po m1.m113.460.0150.2021.88025.3052.00026.9207.00094.2200.0150.2020.0150.2020.0250.3370.0250.33744.Nabavka materijala izrada i postavljanje vertikalnih oluka kvadratnog presjeka 14/14 u cijenu uraunate i obujnice od trakastog zeljeza za privrenje o zid.Obraun po m1.m123,133.28075.8660.0601.3880.0601.3880.0601.3880.1002.3130.3508.0961.00023.13045.Opivanje uvala,dimnjaka i spojeva krovnih ravni pocinanim limom.Obraun po m1.m129.650.0050.1482.36069.97445.Postavljanje vjetrolajsni od pocinkovanog lima.Obraun po m1m133.280.0200.6660.94031.28347.Grubo i fino malterisanje zidova i plafona u dva sloja sa PCM 1:2.6 sa predhodnim pricanjem cementnim pric malterom.Obraun po m2 omalterisane povrine.m2620,740.210130.000250.000155185.0000.290180.0000.870540.00048.Nabavka i postavljanje parketa na podu na gotovoj podlozi.Obraun po m2.m283.061.05087.2130.80066.44849.Nabavka i postavljanje gotovih ugaonih lajsni.Obraun po m1.m1900.0030.2701.10099.0000.0504.50050.Oblaganje zidova keramikim ploicama veliine 15x15 u kuhinji i kupatilu.Obraun po m2m283.960.0100.84026.0002182.9600.0403.3582.000167.92051.Nabavka i postavljanje podnih keramikih ploica u sloju ljepila na podu prizemlja kao i na stepenicama.Obraun po m2.m285.180.36030.665470.00040034.6001.01086.03226.0002214.6800.0302.55552.Nabavka materijala i farbanje svih unutranjih zidova i plafona bijelom bojom u dva premaza.Obraun po m2. m2398.820.0010.2390.590235.30453.Runo prskanje fasade mjeavinom za prskanje fasade. U cijenu uzeta montaa i demontaa skele. Obraun po m2.m2286.670.62177.7680194935.60.2983.131.88538.93UKUPNO57.2370.34836.4290.88510.927154.1891000.00022.0003.3001.100400.52229.6000.7000.5800.22328.000100.00060.000708.000100.00060.00060.0001500.0000.1202.5001.0002.0006.74816.4671.46940824.100147.283421383.300522.4891266.8022.4902.0754242.0773434.0005494.4005494.4003310.29024.8672.0922.0928.51580.8892777.12048.550202.42826.92094.2201.5901.5901.7240.3372.3138.09623.13087.21366.44899.0004.5004397.6405.914167.920

Sheet2

Sheet3